Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rengjøring - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rengjøring - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

Rengjøring ved covid-19 – råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.


Innhold på denne siden

Virksomheter (bedrifter, arbeidsplasser o.l.) bør utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift, men bør samtidig vektlegge de generelle smittevernrådene som må gjøres kjent for alle ansatte;

  • Ansatte holder seg hjemme dersom de er syke og har symptomer på luftveissykdom.
  • Tilrettelegge for god håndhygiene og hostehygiene.

Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler

Smitte med SARS-CoV-2, skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene. Les mer om smittemåter her;

Håndhygiene og systematisk rengjøring forebygger smitte etter kontakt med forurensede gjenstander/flater i miljøet.

Ordinær rengjøring er tilstrekkelig for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2 i virksomheter utenfor helsetjenesten og i boliger hvor pasienter har vært hjemmeisolert.

Rengjøring i virksomheter

Arbeidsgiver bør sikre at:

  • Renholdsplaner og rengjøringsrutiner er oppdatert og risikovurdert med fokus på organisering, ansvarsfordeling og ressursbehov.
  • Ansatte får nødvendig opplæring i utførelse av renholdet og bruk av beskyttelsesutstyr.

Anbefaling for renhold

  • Ordinære renholdsrutiner skal som hovedregel følges.
  • Rengjøring kan gjennomføres med vanlig rengjøringsmidler 
  • Engangskluter kan benyttes. Flergangskluter rengjøres i henhold til lokale prosedyrer.
  • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.

Tekstiler

Rengjøring av tekstiler skal følge ordinære rutiner.

Tekstilene som benyttes av flere, f.eks. håndklær, sengetøy, bør rengjøres på høyest mulig temperatur, minimum 60 grader.

Privattøy  rengjøres i henhold til beskrivelse for det enkelte type tekstil.

Desinfeksjon

Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av omgivelsene for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2. Desinfeksjon bør ikke benyttes i virksomheter som ikke benytter dette under ordinære omstendigheter.

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler kan virke skadelig både på mennesker og miljø, og skal derfor benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men kan benyttes som et supplement. Ved all bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler skal ansatte ha fått opplæring i bruk av det enkelte produkt.

Historikk

01.10.2021: Endret overskrift. Omfattende endringer av tekst. Slettet tabell og tekst.

22.07.2021: 22.07.21 Forenkling av språk, ingen endring.

22.03.2021: Nytt avsnitt innledningsvis, språklige endringer, slettet tekst, nytt avsnitt om desinfeksjon nederst i artikkelen.

2.12.2020: Artikkelen er revidert. Nye avsnitt: Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19, Rengjøring under og etter hjemmeisolering, Rengjøring under og etter karantene, Tekstilhåndtering. Avsnittet om desinfeksjon er tatt ut. I stedet lenkes det til en artikkel om dette.

19.05.20: Lagt til et punkt under avsnittet "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om Personer som utvikler symptomer på covid-19.

15.5.20: Artikkelen er omarbeidet og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.

11.5.20: Innledende avsnitt og ingress justert; "2 meter" fjernet.

30.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten.

16.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten