Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Gode pasientforløp

KS og Folkehelseinstituttet utvikler gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, i samarbeid med kommuner og sykehus fra ulike helseregioner. Arbeidet startet i 2016 er nå organisert i åtte læringsnettverk.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Læringsnettverkene har som målsetting å støtte kommuner og helseforetak i å utvikle gode pasientforløp. Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette.

Tre virkemidler som bidrar til å utvikle gode pasientforløp:

  • Flytte oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

  • Utvikle forløp i tråd med modellen «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH).

  • Oppfølging av pasientforløpene ved hjelp av standardiserte målepunkter. 

     Oversikt over faser og innhold i læringsnettverket

Utviklingen av gode pasientforløp bygger på erfaringene med HPH. Denne forløpsstrukturen er godt dokumentert gjennom forskningsarbeidet til Tove Røsstad. Professor Anders Grimsmo og hans forskningsteam ved NTNU er en aktiv bidragsyter i arbeidet.

Åtte læringsnettverk

I løpet av 2017 er det etablert læringsnettverk i Agder, Rogaland, Nordland,  Hedmark og Oppland, Oslo og Møre og Romsdal. Det er planlagt totalt åtte læringsnettverk i en 4-årsperiode. Arbeidet er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet og eies av KS. I styringsgruppen sitter også Helsedirektoratet, FFO, Mental Helse og Folkehelseinstituttet.

«Hva er viktig for deg?»-dagen

Denne dagen markeres årlig 4. eller 6. juni for å sette kraft bak budskapet. Dagen ble markert første gang i 2014 i deltakerkommunene i første runde av læringsnettverkene for gode pasientforløp. I 2017 har markeringen spredd seg til 32 land.

I filmene under viser helseminister Bent Høie sin støtte til arbeidet.

Samtale om "Hva er viktig for deg-dagen" from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Bent Høie om "Hva er viktig for deg?" - dagen from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

Hjelp til selvhjelp - hverdagsrehabilitering bydel St. Hanshaugen

  Video

Filmen viser hvordan Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune jobber med hverdagsrehabilitering for innbyggere i bydelen. (Filmen er lastet opp for deling etter tillatelse fra Bydel St. Haugen i Oslo kommune).