Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er viktig for deg? - skjema (Pasientspesifikk funksjonsskala - PSFS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er viktig for deg? - skjema (Pasientspesifikk funksjonsskala - PSFS)

Skjema

Hva er viktig for deg? - skjema (Pasientspesifikk funksjonsskala - PSFS)

Publisert

Skjemaet brukes i gode pasientforløp og danner utgangspunkt for tildeling av tjenester til bruker / pasient. Skjemaet bidrar til å sette mål og utvikle riktige tiltak for å nå målene.


Ved å gi tjenester ut fra det som er viktig for pasienten utløses pasientens egne ressurser og motivasjon. Dette kan gjøre tjenestene mer treffsikre og virksomme.

Hensikt:

  • Anerkjenne pasienten som ekspert på eget liv
  • Tildele tjenester ut fra det som er viktig for pasienten
  • Pasienten vurderer sammen med tjenesteytere nytten av de tjenestene som gis

Hvordan bruke skjemaet?

1. samtale:

Gjennomføres ved etablering av tjenestene og ved vesentlige endringer i funksjonsnivå eller situasjon. Når man i samtalen har kartlagt de 3-5 viktigste forholdene, skrives disse ned i skjemaet. Pasienten vurderer hvor vanskelig eller lett mestring av disse forholdene oppleves i hverdagen. Det kan handle om fysiske funksjoner som å ta på seg strømpene. Det kan også handle om ønsket om å kjenne seg mindre ensom, eller å ha en god kontakt med barna sine. Dette utføres ved å skåre hvert forhold på en skala fra 0 til 10. Regn ut et gjennomsnittskår for aktivitetene som pasienten har ført opp. Lag sammen med pasientene målformuleringer i forhold til områden(e)/ aktiviteten(e). Sett målene i pasientens elektroniske journal slik at alle vet hva målet med tjenesten(e) er. Snakk også om hva som kan gjøres(tiltakene) for å nå målene. Hva kan bruker selv gjøre, hva kan nettverket gjøre og hva kan tjenestene gjøre.

2. samtale:

Gjøres en måned senere. Gjennomsnittskår dokumenteres i journalen og differansen i skår er et uttrykk for nytten pasienten har av tjenestene de mottar fra kommunen. En differanse på 2 eller mer, fra første til andre samtale, indikerer en betydelig bedring av funksjon.

 

Tips for å lykkes med bruk av skjemaet

Bruk metoder som f.eks. MI (motiverende intervju) eller andre samtaleteknikker du kjenner.

Hva erviktig.jpg

    Om trykksaken