Hopp til innhold

Artikkel

Norsk versjon av RAND 36-Item Short Form Health Survey

Publisert


Kunnskapssenteret har oversatt den opprinnelige versjonen av RAND 36-Item Short Form Health Survey (RAND-36) til norsk. Prosjektet er finansiert av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø. Oversettelsen er gjort i tråd med internasjonale retningslinjer for oversettelse av PROMs. Denne prosessen har bestått av både en forover- og en bakover-oversettelse.

RAND-36 ble opprinnelig utviklet av non-profit organisasjonen RAND Corporation i USA, Medical Outcomes Study (MOS). De har fremdeles lisens på den opprinnelige RAND-36, og har valgt å legge den som et tilgjengelig instrument på sin hjemmeside. RAND Corporation tillater fri oversettelse av RAND-36.
De 36 spørsmålene som presenteres her, er identiske med SF-36 som er beskrevet i Ware og Sherbourne (1992). Forskjellige versjoner av SF-36, inkludert kortversjoner, distribueres mot en avgift av det amerikanske selskapet Optum, Inc.

Det pågår for tiden en undersøkelse blant den generelle befolkningen i Norge, og normative RAND-36 data vil bli gjort tilgjengelig etter at nødvendige analyser er gjennomført.

Referanse: Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): i. conceptual framework and item selection. Medical Care 1992;30:473-83.

Filer

Norsk RAND-36.pdf

RAND-36 8 skalaer syntaks.pdf