Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Barn og unges erfaringer med psykisk helsevern, poliklinikk (BUP)

PublisertHar du funnet en feil?

Spørreskjemaet er utviklet for barn og unge (12 år og eldre) som har vært i kontakt med BUP poliklinikk.

Hvilke bakgrunnsvariabler som innhentes via spørreskjemaet må vurderes og eventuelt byttes ut / tilføyes før datainnsamling. Skjemaet ble testet i en pilotundersøkelse i 2017/2018. De ferdige spørsmålene / det ferdige skjemaet kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at det er utviklet av Folkehelseinstituttet

Spørreskjemaer

BUP Barn og unges erfaringer (PDF)

BUP Barn og unges erfaringer (Word)