Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Barn og unges erfaringer med psykisk helsevern, poliklinikk (BUP)

PublisertHar du funnet en feil?

Skjema per 7.9.18, forbehold om endringer.

Spørreskjemaet er utviklet for barn og unge (12 år og eldre) som har vært i kontakt med BUP.

Hvilke bakgrunnsvariabler som innhentes via spørreskjemaet må vurderes og eventuelt byttes ut/tilføyes før datainnsamling. Vi henviser også til sjekklisten utviklet for lokale brukerundersøkelser, spesielt punkt 3 "Hvilke type spørsmål og svarkategorier skal vi bruke?"

Spørreskjemaer

BUP Barn og unges erfaringer (PDF)

BUP Barn og unges erfaringer (Word)