Hopp til innhold

Artikkel

Barn og unges erfaringer med psykisk helsevern, poliklinikk (BUP)

Publisert


Spørreskjemaet er utviklet for barn og unge (12 år og eldre) som har vært i kontakt med BUP poliklinikk.

Hvilke bakgrunnsvariabler som innhentes via spørreskjemaet må vurderes og eventuelt byttes ut / tilføyes før datainnsamling. Skjemaet ble testet i en pilotundersøkelse i 2017/2018. De ferdige spørsmålene / det ferdige skjemaet kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at det er utviklet av Folkehelseinstituttet

Spørreskjemaer

BUP Barn og unges erfaringer (PDF)

BUP Barn og unges erfaringer (Word)