Vekstkohorten

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt.