Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rett til innsyn i egne opplysninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rett til innsyn i egne opplysninger

Artikkel

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du har rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og MSIS-labdatabasen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Du har rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og MSIS-labdatabasen.


Paragraf § 24 i Helseregisterloven og § 6.2 i MSIS-forskriften gir deg rett til innsyn i MSIS (MSIS-registeret og MSIS-labdatabasen), om det foreligger informasjon om deg og hvordan dine helseopplysninger blir behandlet.

MSIS tilbyr innsyn på helsenorge.no. Her kan enkeltpersoner logge seg inn med elektronisk ID og se hvilke meldingspliktige sykdommer de er registrert med i MSIS. Foreldre/foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år. I innsynsløsningen på helsenorge begrenses visningen av noen smittsomme sykdommer for barn mellom 12 og 16 år.

Henvendelser om innsyn kan også rettes til Folkehelseinstituttet per post.Begjæringer om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kommer inn.

For innsyn i registrerte covid-19-relaterte prøvesvar, logg inn på Helsenorge og velg Prøvesvar.

Foreldre/foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Sletting og sperring av helseopplysninger

Den registrerte kan kreve at helseopplysninger skal slettes eller sperres, dersom behandling av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene blir behandlet. Krav om sletting eller sperring av slike opplysninger kan rettes til den dataansvarlige for opplysningene ved Folkehelseinstituttet. Ta kontakt med MSIS for nærmere veiledning om innsyn, retting og sletting. Henvendelser til MSIS-registeret kan sendes til .

Ved feil i prøvesvar på Helsenorge, kontakt din lege eller veiledningstjenesten på Helsenorge.

Mer informasjon: