Hopp til innhold

Artikkel

Rett til innsyn i egne opplysninger

Publisert Oppdatert

Du har rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg i registeret Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Du har rett til å vite hvilken informasjon som finnes om deg i registeret Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).


Paragraf § 24 i Helseregisterloven og § 6.2 i MSIS-forskriften gir deg rett til innsyn i MSIS-registeret, om det foreligger informasjon om deg og hvordan dine helseopplysninger blir behandlet.

Innsyn i helseopplysninger gis fortrinnsvis gjennom den registrertes sist behandlende lege eller helseinstitusjon. Henvendelser om innsyn fra lege, helseinstitusjon og privatpersoner skal rettes til Folkehelseinstituttet.

Begjæringer om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kommer inn.

Foreldre/foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Sletting og sperring av helseopplysninger

Den registrerte kan kreve at helseopplysninger skal slettes eller sperres, dersom behandling av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene blir behandlet. Krav om sletting eller sperring av slike opplysninger kan rettes til den databehandlingsansvarlige for opplysningene rettes til Folkehelseinstituttet. Ta kontakt med MSIS for nærmere veiledning om innsyn, retting og sletting. Henvendelser kan sendes til folkehelseinstituttet@fhi.no eller msis.drift@fhi.no

Mer informasjon: