Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Medisinsk fødselsregister

Artikkel

Publikasjonsliste for Medisinsk fødselsregister

Oversikt over forskningsartikler der data fra Medisinsk fødselsregister er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Medisinsk fødselsregister er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Medisinsk fødselsregister og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2021

Rapporter og nyhetsbrev:

1. Løkeland M, (redaktør), Akerkar R, Askeland OM, Faugstad LA, Halvorsen GS, Heiberg-Andersen RHornæs MT, Juliusson PB, Jonasson ØA. Rapport om svangerskapsavbrot 2020. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret). Folkehelseinstituttet, Bergen, 2021. Report.: ISSN: 1891-6392.

2. Kinsner-Ovaskainen A, Perraud A, Lanzoni M, Morris J, Garne E. European Monitoring of Congenital Anomalies: JRC EUROCAT Report on Statistical Monitoring of Congenital Anomalies (2009-2018). European Commission, Ispra, Italy, 2021.

3. Magnus P, Håberg SE. Centre for Fertility and Health - Annual report 2020. Norwegian Institute of Public Health, Centre for Fertility and Health, Oslo, 2021.

4. Stoltenberg C, Golberg P, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Vikum E, Fougner S.  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2020. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. Report.: ISBN: 978-82-8406-178-8
5. Fødselsnytt Nr. 1 2021. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2021. 

Avhandlinger, 5 PhD og 3 Master

6. Akhtar W. Investigation of the expression profile of miRNAs regulating ADHD candidate genes. Thesis [Master]. Oslo: OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet; 2021.

7. Andresen LÅS. Snus, svangerskapsutfall og sykdomsaktivitet hos kvinner med inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Thesis [Master]. Norwegian University of Life Sciences, Ås; 2021.

8. Berge LAM. Use of prescription drugs and risk of cutaneous melanoma. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.

9. el Khalil N. Tyreoideasykdom i svangerskapet - En populasjonsbasert kohortstudie basert på datamateriale fra fire norske helseregistre. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2021.

10. Haan E. Maternal smoking, alcohol and caffeine use during pregnancy and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) risk in offspring : is the association causal? Thesis [PhD]. Bristol: University of Bristol; 2021.

11. Hjorth S. Childhood outcomes after prenatal exposure to analgesics or antibiotics. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.

12. Modzelewska D. Methodological considerations in epidemiological studies in perinatal medicine. Thesis [PhD]. Gothenburg: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy; 2021.

13. Skogheim TS. Maternal levels of environmental toxicants and essential elements during pregnancy and associations with attention-deficit/hyperactivity disorder, autism spectrum disorder and cognitive functions in children. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2021.

Bokkapitler:

14. Prami T, Juuti R, Iso-Mustajärvi I. Pharmacoepidemiological Research Data Sources in the Nordic Countries—Administrative Registers in Finland, Sweden, and Norway. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham, Denmark: Springer International Publishing; 2021:91-108.

Tidsskriftartikler inkl. review – ferdig publisert 2021 (160 stk):

15. Agnihotri N, Overby NC, Bere E, Wills AK, Brantsaeter AL, Hillesund ER. Childhood adherence to a potentially healthy and sustainable Nordic diet and later overweight: The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Matern Child Nutr. 2021;17(2):e13101.

16. Agnihotri N, Rudjord Hillesund E, Bere E, Wills AK, Brantsaeter AL, Øverby NC. Development and description of New Nordic Diet scores across infancy and childhood in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Matern Child Nutr. 2021;17(3):e13150.

17. Alexandersen N, Zachrisson HD, Wilhelmsen T, Wang MV, Brandlistuen RE. Predicting selection into ECEC of higher quality in a universal context: The role of parental education and income. Early childhood research quarterly. 2021;55:336-48.

18. Amberntsson A, Papadopoulou E, Winkvist A, Lissner L, Meltzer HM, Brantsaeter AL, Augustin H. Maternal vitamin D intake and BMI during pregnancy in relation to child's growth and weight status from birth to 8 years: a large national cohort study. BMJ Open. 2021;11(10):e048980.

19. Andreassen SM, Ekelund U, Bernhardsen GP. No association between maternal exercise during pregnancy and the child's weight status at age 7 years: The MoBa study. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(10):1991-2001.

20. Ask H, Eilertsen EM, Gjerde LC, Hannigan LJ, Gustavson K, Havdahl A, Cheesman R, McAdams TA, Hettema JM, Reichborn‐Kjennerud T, Torvik FA, Ystrom E. Intergenerational transmission of parental neuroticism to emotional problems in 8‐year‐old children: Genetic and environmental influences. JCPP advances. 2021;1(4):e12054.

21. Bachmann CS, Risnes K, Bjørngaard JH, Schei J, Pape K. Association of Preterm Birth With Prescription of Psychotropic Drugs in Adolescence and Young Adulthood. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e211420.

22. Bains S, Mæland KS, Vik ES. Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt. (Prenatal health of immigrant women in Norway - an exploratory literature review). Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(2):151-5.

23. Baldin E, Daltveit AK, Cortese M, Riise T, Pugliatti M. Exposure to breastfeeding and risk of developing multiple sclerosis. Int J Epidemiol. 2021;50(2):644-51.

24. Bekkhus M, Lee Y, Brandlistuen RE, Samuelsen SO, Magnus P. Maternal Anxiety and Infants Birthweight and Length of Gestation. A sibling design. BMC Psychiatry. 2021;21(1):609.

25. Berentsen GD, Azzolini F, Skaug HJ, Lie RT, Gjessing HK. Heritability curves: A local measure of heritability in family models. Stat Med. 2021;40(6):1357-82.

26. Berglundh S, Vollrath M, Brantsaeter AL, Brandlistuen R, Sole-Navais P, Jacobsson B, Sengpiel V. Maternal caffeine intake during pregnancy and child neurodevelopment up to eight years of age-Results from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Eur J Nutr. 2021;60(2):791-805.

27. Borge TC, Biele G, Papadopoulou E, Andersen LF, Jacka F, Eggesbø M, Caspersen IH, Aase H, Meltzer HM, Brantsæter AL. The associations between maternal and child diet quality and child ADHD - findings from a large Norwegian pregnancy cohort study. BMC Psychiatry. 2021;21(1):139.

28. Brandlistuen RE, Flatø M, Stoltenberg C, Helland SS, Wang MV. Gender gaps in preschool age: A study of behavior, neurodevelopment and pre-academic skills. Scand J Public Health. 2021;49(5):503-10.

29. Calvo-Serra B, Maitre L, Lau CE, Siskos AP, Gützkow KB, Andrušaitytė S, Casas M, Cadiou S, Chatzi L, González JR, Grazuleviciene R, McEachan R, Slama R, Vafeiadi M, Wright J, Coen M, Vrijheid M, Keun HC, Escaramís G, Bustamante M. Urinary metabolite quantitative trait loci in children and their interaction with dietary factors. Hum Mol Genet. 2021;29(23):3830-44.

30. Caramaschi D, Jungius J, Page CM, Novakovic B, Saffery R, Halliday J, Lewis S, Magnus MC, London SJ, Haberg SE, Relton CL, Lawlor DA, Elliott HR. Association of medically assisted reproduction with offspring cord blood DNA methylation across cohorts. Hum Reprod. 2021;36(8):2403-13.

31. Caspersen IH, Iglesias-Vázquez L, Abel MH, Brantsæter AL, Arija V, Erlund I, Meltzer HM. Iron status in mid-pregnancy and associations with interpregnancy interval, hormonal contraceptives, dietary factors and supplement use. Br J Nutr. 2021:126(8): 1270-80.

32. Cavadino A, Sandberg L, Öhman I, Bergvall T, Star K, Dolk H, Loane M, Addor MC, Barisic I, Cavero-Carbonell C, Garne E, Gatt M, Khoshnood B, Klungsøyr K, Latos-Bielenska A, Lelong N, Lutke R, Materna-Kiryluk A, Nelen V, Nevill A, O'Mahony M, Mokoroa O, Pierini A, Randrianaivo H, Rissmann A, Tucker D, Wiesel A, Yevtushok L, Morris JK. Signal Detection in EUROmediCAT: Identification and Evaluation of Medication-Congenital Anomaly Associations and Use of VigiBase as a Complementary Source of Reference. Drug Saf. 2021;44(7):765-85.

33. Cesta CE, Segovia Chacón S, Engeland A, Broe A, Damkier P, Furu K, Kieler H, Karlsson P. Use of sildenafil and other phosphodiesterase type 5 inhibitors among pregnant women in Scandinavia. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(11):2111-8.

34. Choi G, Keil AP, Richardson DB, Daniels JL, Hoffman K, Villanger GD, Sakhi AK, Thomsen C, Reichborn-Kjennerud T, Aase H, Engel SM. Pregnancy exposure to organophosphate esters and the risk of attention-deficit hyperactivity disorder in the Norwegian mother, father and child cohort study. Environ Int. 2021;154:106549.

35. Choi G, Keil AP, Villanger GD, Richardson DB, Daniels JL, Hoffman K, Sakhi AK, Thomsen C, Herring AH, Drover SSM, Nethery R, Aase H, Engel SM. Pregnancy exposure to common-detect organophosphate esters and phthalates and maternal thyroid function. Sci Total Environ. 2021;782:146709.

36. Choi G, Villanger GD, Drover SSM, Sakhi AK, Thomsen C, Nethery RC, Zeiner P, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Øvergaard KR, Herring AH, Skogan AH, Biele G, Aase H, Engel SM. Prenatal phthalate exposures and executive function in preschool children. Environ Int. 2021;149:106403.

37. Clemmensen SB, Harris JR, Mengel-From J, Bonat WH, Frederiksen H, Kaprio J, Hjelmborg JVB. Familial Risk and Heritability of Hematologic Malignancies in the Nordic Twin Study of Cancer. Cancers (Basel). 2021;13(12):3023.

38. Cohen JA, Rychik J, Savla JJ. The placenta as the window to congenital heart disease. Curr Opin Cardiol. 2021;36(1):56-60.

39. Cohen JM, Cesta C, E. , Kjerpeseth L, Leinonen M, K. , Hálfdánarson Ó, Karlstad Ø, Karlsson P, Andersen M, Furu K, Hjellvik V. A common data model for harmonization in the Nordic Pregnancy Drug Safety Studies (NorPreSS). Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):117-23.

40. Cortese M, Moster D, Wilcox AJ. Term Birth Weight and Neurodevelopmental Outcomes. Epidemiology. 2021;32(4):583-90.

41. Danielsen AS, Cyr PR, Magnus MC, Gravningen KM, Eriksen-Volle HM, Kacelnik O. Birthing parents had a lower risk of testing positive for SARS-CoV-2 in the peripartum period in Norway, 15(th) of February 2020 to 15(th) of May 2021. Infect Prev Pract. 2021;3(4):100183.

42. de Prado-Bert P, Ruiz-Arenas C, Vives-Usano M, Andrusaityte S, Cadiou S, Carracedo Á, Casas M, Chatzi L, Dadvand P, González JR, Grazuleviciene R, Gutzkow KB, Haug LS, Hernandez-Ferrer C, Keun HC, Lepeule J, Maitre L, McEachan R, Nieuwenhuijsen MJ, Pelegrí D, Robinson O, Slama R, Vafeiadi M, Sunyer J, Vrijheid M, Bustamante M. The early-life exposome and epigenetic age acceleration in children. Environ Int. 2021;155:106683.

43. Denault WRP, Gjessing HK, Juodakis J, Jacobsson B, Jugessur A. Wavelet Screening: a novel approach to analyzing GWAS data. BMC Bioinformatics. 2021;22(1):484.

44. Denault WRP, Romanowska J, Helgeland Ø, Jacobsson B, Gjessing HK, Jugessur A. A fast wavelet-based functional association analysis replicates several susceptibility loci for birth weight in a Norwegian population. BMC Genomics. 2021;22(1):321.

45. Denault WRP, Romanowska J, Haaland Ø A, Lyle R, Taylor JA, Xu Z, Lie RT, Gjessing HK, Jugessur A. Wavelet Screening identifies regions highly enriched for differentially methylated loci for orofacial clefts. NAR Genom Bioinform. 2021;3(2):lqab035.

46. Dolva A-S, Kleiven J. Development of Functional Performance in Children with Down Syndrome: A Longitudinal Age-Cohort Study Applying the PEDI Domains. International Journal of Disability, Development and Education. 2021;68(1):136-49.

47. Dyrkorn OA, Staff AC, Kulseng-Hanssen S, Svenningsen R. Previous obstetrical history does not impact short-term mid-urethral sling outcomes. Int Urogynecol J. 2021;32(7):1733-43.

48. Eid K, Torkildsen Ø F, Aarseth J, Flemmen H, Holmøy T, Lorentzen Å R, Myhr KM, Riise T, Simonsen C, Torkildsen CF, Wergeland S, Willumsen JS, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH. Perinatal Depression and Anxiety in Women With Multiple Sclerosis: A Population-Based Cohort Study. Neurology. 2021;96(23):e2789-e800.

49. Eilertsen EM, Hannigan LJ, McAdams TA, Rijsdijk FV, Czajkowski N, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Gjerde LC. Parental Prenatal Symptoms of Depression and Offspring Symptoms of ADHD: A Genetically Informed Intergenerational Study. J Atten Disord. 2021;25(11):1554-63.

50. Eilertsen EM, Jami ES, McAdams TA, Hannigan LJ, Havdahl AS, Magnus P, Evans DM, Ystrom E. Direct and Indirect Effects of Maternal, Paternal, and Offspring Genotypes: Trio-GCTA. Behav Genet. 2021;51(2):154-61.

51. El Khalil N, Lupattelli A, Nordeng H. Antithyroid drug treatment and pregnancy outcomes among women with hyperthyroidism in pregnancy: A Norwegian population-based registry-linkage study. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):71-84.

52. Engjom H, Aabakke AJM, Klungsøyr K, Svanvik T, Äyräs O, Jonasdottir E, Thurn L, Jones E, Pettersson K, Nyfløt LT, Al‐Zirqi I, Vangen S, Júlíusson PB, Källén K, Gissler M, Krebs L. COVID-19 in pregnancy-characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital because of SARS-CoV-2 infection in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(9):1611-9.

53. Engjom HM, Eskild A, Skau I, Haavaldsen C, Grytten J. Perinatal død og ny teknologi. A. Eskild og medarbeiderne svarer. [Letter & Reply in Norwegian]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(12):1145-46.

54. Eskild A, Skau I, Haavaldsen C, Grytten J. Teknologi redder fosterliv. [Technology saves fetal lives]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(10):934.

55. Evensen M, Klitkou ST, Tollånes MC, Øverland S, Lyngstad TH, Vollset SE, Kinge JM. Parental income gradients in adult health: a national cohort study. BMC Med. 2021;19(1):152.

56. Flatley C, Sole-Navais P, Vaudel M, Helgeland Ø, Modzelewska D, Johansson S, Jacobsson B, Njølstad P. Placental weight centiles adjusted for age, parity and fetal sex. Placenta. 2021;117:87-94.

57. Frias Gomes C, Narula N, Morao B, Nicola P, Cravo M, Torres J. Mode of Delivery Does Not Affect the Risk of Inflammatory Bowel Disease. Dig Dis Sci. 2021;66(2):398-407.

58. Gabrhelik R, Mahic M, Lund IO, Bramness J, Selmer R, Skovlund E, Handal M, Skurtveit S. Cannabis Use during Pregnancy and Risk of Adverse Birth Outcomes: A Longitudinal Cohort Study. Eur Addict Res. 2021;27(2):131-41.

59. Garcia E, Stratakis N, Valvi D, Maitre L, Varo N, Aasvang GM, Andrusaityte S, Basagana X, Casas M, de Castro M, Fossati S, Grazuleviciene R, Heude B, Hoek G, Krog NH, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Roumeliotaki T, Slama R, Urquiza J, Vafeiadi M, Vos MB, Wright J, Conti DV, Berhane K, Vrijheid M, McConnell R, Chatzi L. Prenatal and childhood exposure to air pollution and traffic and the risk of liver injury in European children. Environ Epidemiol. 2021;5(3):e153.

60. Gjerde A, Skrunes R, Reisæter AV, Marti HP, Vikse BE. Familial Contributions to the Association etween Low Birth Weight and Risk of CKD in Adult Life. Kidney Int Rep. 2021;6(8):2151-8.

61. Gjerde LC, Eilertsen EM, Hannigan LJ, Eley T, Roysamb E, Reichborn-Kjennerud T, Rijsdijk FV, McAdams TA, Ystrom E. Associations between maternal depressive symptoms and risk for offspring early-life psychopathology: the role of genetic and non-genetic mechanisms. Psychol Med. 2021;51(3):441-49.

62. Gjerdevik M, Lie RT, Haaland Ø A, Berg E, Feragen KB, Sivertsen Å. Isolated oral clefts and school grades: population-based cohort study from Norway. BMJ Open. 2021;11(10):e046944.

63. Goldsmith S, McIntyre S, Andersen GL, Gibson C, Himmelmann K, Blair E, Badawi N, Smithers-Sheedy H, Garne E, Comprehensive CACPSG. Congenital anomalies in children with pre- or perinatally acquired cerebral palsy: an international data linkage study. Dev Med Child Neurol. 2021;63(4):413-20.

64. Goldsmith S, McIntyre S, Scott H, Himmelmann K, Smithers-Sheedy H, Andersen GL, Blair E, Badawi N, Garne E. Congenital anomalies in children with postneonatally acquired cerebral palsy: an international data linkage study. Dev Med Child Neurol. 2021;63(4):421-8.

65. Groot J, Petersen TG, Suren P, Brantsæter AL, Uldall P, Martinussen T, Granström C, Olsen SF, Wilcox AJ, Strandberg-Larsen K. Maternal intake of folate during pregnancy and risk of cerebral palsy in the MOBAND-CP cohort. Am J Clin Nutr. 2021;115(2):397-406.

66. Gustavson K, Torvik FA, Eilertsen EM, Ask H, McAdams TA, Hannigan LJ, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Gjerde LC. Genetic and environmental contributions to co-occurring ADHD and emotional problems in school-aged children. Dev Psychol. 2021;57(8):1359-71.

67. Gustavson K, Ystrom E, Ask H, Ask Torvik F, Hornig M, Susser E, Lipkin WI, Lupattelli A, Stoltenberg C, Magnus P, Mjaaland S, Askeland RB, Walle KM, Bresnahan M, Nordeng H, Reichborn‐Kjennerud T. Acetaminophen use during pregnancy and offspring attention deficit hyperactivity disorder – a longitudinal sibling control study. JCPP Advances. 2021;1(2):e12020.

68. Gyhagen M, Ellström Engh M, Husslein H, Koelbl H, Nilsson IEK, Schulz J, Wagg A, Milsom I. Temporal trends in obstetric anal sphincter injury from the first vaginal delivery in Austria, Canada, Norway, and Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(11):1969-76.

69. Haan E, Sallis HM, Ystrom E, Njølstad PR, Andreassen OA, Reichborn-Kjennerud T, Munafò MR, Havdahl A, Zuccolo L. Maternal and offspring genetic risk score analyses of fetal alcohol exposure and attention-deficit hyperactivity disorder risk in offspring. Alcohol Clin Exp Res. 2021;45(10):2090-102.

70. Haftorn KL, Lee Y, Denault WRP, Page CM, Nustad HE, Lyle R, Gjessing HK, Malmberg A, Magnus MC, Næss Ø, Czamara D, Räikkönen K, Lahti J, Magnus P, Håberg SE, Jugessur A, Bohlin J. An EPIC predictor of gestational age and its application to newborns conceived by assisted reproductive technologies. Clin Epigenetics. 2021;13(1):82.

71. Halldorsson TI, Birgisdottir BE, Brantsæter AL, Meltzer HM, Haugen M, Thorsdottir I, Olafsdottir AS, Olsen SF. Old Question Revisited: Are High-Protein Diets Safe in Pregnancy? Nutrients. 2021;13(2):440.

72. Hamm NC, Hamad AF, Wall-Wieler E, Roos LL, Plana-Ripoll O, Lix LM. Multigenerational health research using population-based linked databases: an international review. Int J Popul Data Sci. 2021;6(1):1686.

73. Hannigan LJ, Askeland RB, Ask H, Tesli M, Corfield E, Ayorech Z, Helgeland Ø, Magnus P, Njølstad PR, Øyen AS, Stoltenberg C, Andreassen OA, Davey Smith G, Reichborn-Kjennerud T, Havdahl A. Genetic Liability for Schizophrenia and Childhood Psychopathology in the General Population. Schizophr Bull. 2021;47(4):1179-89.

74. Haug EB, Markovitz AR, Fraser A, Dalen H, Romundstad PR, Åsvold BO, Rich-Edwards JW, Horn J. The role of cardiovascular risk factors in maternal cardiovascular disease according to offspring birth characteristics in the HUNT study. Sci Rep. 2021;11(1):22981.

75. Havdahl A, Farmer C, Schjølberg S, Øyen AS, Surén P, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Bresnahan M, Hornig M, Susser E, Lipkin WI, Lord C, Stoltenberg C, Thurm A, Bishop S. Age of walking and intellectual ability in autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders: a population-based study. J Child Psychol Psychiatry. 2021;62(9):1070-8.

76. Hernaez A, Rogne T, Skåra KH, Håberg SE, Page CM, Fraser A, Burgess S, Lawlor DA, Magnus MC. Body mass index and subfertility: multivariable regression and Mendelian randomization analyses in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Hum Reprod. 2021;36(12):3141-51.

77. Hjorth S, Lupattelli A, Handal M, Spigset O, Ystrom E, Nordeng H. Prenatal exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of attention-deficit/hyperactivity disorder: A follow-up study in the Norwegian mother, father and child cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(10):1380-90.

78. Hocquette A, Durox M, Wood R, Klungsøyr K, Szamotulska K, Berrut S, Rihs T, Kyprianou T, Sakkeus L, Lecomte A, Zile I, Alexander S, Klimont J, Barros H, Gatt M, Isakova J, Blondel B, Gissler M, Zeitlin J. International versus national growth charts for identifying small and large-for-gestational age newborns: A population-based study in 15 European countries. Lancet Reg Health Eur. 2021;8:100167.

79. Holmquist E, Brantsæter AL, Meltzer HM, Jacobsson B, Barman M, Sengpiel V. Maternal selenium intake and selenium status during pregnancy in relation to preeclampsia and pregnancy-induced hypertension in a large Norwegian Pregnancy Cohort Study. Sci Total Environ. 2021;798:149271.

80. Holt T, Sand Helland M, Morbech M, Larsen L, Gustavson K, Ha A, Cummings EM. Agreement between child and parent reports of children's reactions to interparental conflict. J Fam Psychol. 2021;35(8):1138-1148.

81. Hovdenak IM, Stea TH, Magnus P, Krokstad S, Samdal O, Bere E. How to evaluate the effect of seven years of the Norwegian School Fruit Scheme (2007-2014) on fruit, vegetable and snack consumption and weight status: A natural experiment. Scand J Public Health. 2021;49(4):347-57.

82. Husebye ESN, Riedel B, Bjørke-Monsen AL, Spigset O, Daltveit AK, Gilhus NE, Bjørk MH. Vitamin B status and association with antiseizure medication in pregnant women with epilepsy. Epilepsia. 2021;62(12):2968-80.

83. Hutcheon JA, Harper S. Commentary: If it sounds too good to be true, it probably is: Conducting within-woman comparison studies with only one exposure observation per woman. Paediatr Perinat Epidemiol. 2021;35(4):447-9.

84. Hvide HK, Johnsen J, Salvanes KG. Parental age and birth defects: a sibling study. Eur J Epidemiol. 2021;36(8):849-60.

85. Ip HF, van der Laan CM, Krapohl EML, Brikell I, Sánchez-Mora C, Nolte IM, St Pourcain B, Bolhuis K, Palviainen T, Zafarmand H, Colodro-Conde L, Gordon S, Zayats T, Aliev F, Jiang C, Wang CA, Saunders G, Karhunen V, Hammerschlag AR, Adkins DE, Border R, Peterson RE, Prinz JA, Thiering E, Seppälä I, Vilor-Tejedor N, Ahluwalia TS, Day FR, Hottenga JJ, Allegrini AG, Rimfeld K, Chen Q, Lu Y, Martin J, Soler Artigas M, Rovira P, Bosch R, Español G, Ramos Quiroga JA, Neumann A, Ensink J, Grasby K, Morosoli JJ, Tong X, Marrington S, Middeldorp C, Scott JG, Vinkhuyzen A, Shabalin AA, Corley R, Evans LM, Sugden K, Alemany S, Sass L, Vinding R, Ruth K, Tyrrell J, Davies GE, Ehli EA, Hagenbeek FA, De Zeeuw E, Van Beijsterveldt T, Larsson H, Snieder H, Verhulst FC, Amin N, Whipp AM, Korhonen T, Vuoksimaa E, Rose RJ, Uitterlinden AG, Heath AC, Madden P, Haavik J, Harris JR, Helgeland Ø, Johansson S, Knudsen GPS, Njolstad PR, Lu Q, Rodriguez A, Henders AK, Mamun A, Najman JM, Brown S, Hopfer C, Krauter K, Reynolds C, Smolen A, Stallings M, Wadsworth S, Wall TL, Silberg JL, Miller A, Keltikangas-Järvinen L, Hakulinen C, Pulkki-Råback L, Havdahl A, Magnus P, Raitakari OT, Perry JRB, Llop S, Lopez-Espinosa MJ, Bønnelykke K, Bisgaard H, Sunyer J, Lehtimäki T, Arseneault L, Standl M, Heinrich J, Boden J, Pearson J, Horwood LJ, Kennedy M, Poulton R, Eaves LJ, Maes HH, Hewitt J, Copeland WE, Costello EJ, Williams GM, Wray N, Järvelin MR, McGue M, Iacono W, Caspi A, Moffitt TE, Whitehouse A, Pennell CE, Klump KL, Burt SA, Dick DM, Reichborn-Kjennerud T, Martin NG, Medland SE, Vrijkotte T, Kaprio J, Tiemeier H, Davey Smith G, Hartman CA, Oldehinkel AJ, Casas M, Ribasés M, Lichtenstein P, Lundström S, Plomin R, Bartels M, Nivard MG, Boomsma DI. Genetic association study of childhood aggression across raters, instruments, and age. Transl Psychiatry. 2021;11(1):413.

86. Jatta F, Sundby J, Vangen S, Lindskog BV, Sørbye IK, Owe KM. Association between Maternal Origin, Pre-Pregnancy Body Mass Index and Caesarean Section: A Nation-Wide Registry Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(11):5938.

87. Jedynak P, Maitre L, Guxens M, Gützkow KB, Julvez J, López-Vicente M, Sunyer J, Casas M, Chatzi L, Gražulevičienė R, Kampouri M, McEachan R, Mon-Williams M, Tamayo I, Thomsen C, Urquiza J, Vafeiadi M, Wright J, Basagaña X, Vrijheid M, Philippat C. Prenatal exposure to a wide range of environmental chemicals and child behaviour between 3 and 7 years of age - An exposome-based approach in 5 European cohorts. Sci Total Environ. 2021;763:144115.

88. Johansen LT, Braut GS, Acharya G, Andresen JF, Øian P. Adverse events reporting by obstetric units in Norway as part of their quality assurance and patient safety work: an analysis of practice. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):931.

89. Johansen LT, Braut GS, Acharya G, Andresen JF, Øian P. How common is substandard obstetric care in adverse events of birth asphyxia, shoulder dystocia and postpartum hemorrhage? Findings from an external inspection of Norwegian maternity units. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(1):139-46.

90. Julvez J, López-Vicente M, Warembourg C, Maitre L, Philippat C, Gützkow KB, Guxens M, Evandt J, Andrusaityte S, Burgaleta M, Casas M, Chatzi L, de Castro M, Donaire-González D, Gražulevičienė R, Hernandez-Ferrer C, Heude B, McEachan R, Mon-Williams M, Nieuwenhuijsen M, Robinson O, Sakhi AK, Sebastian-Galles N, Slama R, Sunyer J, Tamayo-Uria I, Thomsen C, Urquiza J, Vafeiadi M, Wright J, Basagaña X, Vrijheid M. Early life multiple exposures and child cognitive function: A multi-centric birth cohort study in six European countries. Environ Pollut. 2021;284:117404.

91. Kaelin Agten A, Xia J, Servante JA, Thornton JG, Jones NW. Routine ultrasound for fetal assessment before 24 weeks' gestation. Cochrane Database Syst Rev. 2021;8(8):Cd014698.

92. Kamai EM, Villanger GD, Nethery RC, Thomsen C, Sakhi AK, Drover SSM, Hoppin JA, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Zeiner P, Overgaard K, Herring AH, Aase H, Engel SM. Gestational Phthalate Exposure and Preschool Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Norway. Environ Epidemiol. 2021;5(4):e161.

93. Kitahara CM, Slettebø Daltveit D, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Glimelius I, Grotmol T, Trolle Lagerros Y, Madanat-Harjuoja L, Männistö T, Toft Sørensen H, Troisi R, Bjørge T. Maternal health, in-utero, and perinatal exposures and risk of thyroid cancer in offspring: a Nordic population-based nested case-control study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(2):94-105.

94. Kravdal Ø. Effects of previous birth interval length on child outcomes can be estimated in a sibling analysis even when there are only two siblings. Paediatr Perinat Epidemiol. 2021;35(4):438-46.

95. Kravdal Ø. No, it is not too good to be true. Paediatr Perinat Epidemiol. 2021;35(6):779-80.

96. Kristensen P, Hanvold TN, Hasting RL, Merkus SL, Hoff R, Mehlum IS. Work participation in young Norwegians: a 19-year follow up in a registry-based life-course cohort. Scand J Public Health. 2021;49(2):176-87.

97. Kutschke J, Harris JR, Bengtson MB. How are perceptions of social strain and low support related to Irritable Bowel Syndrome?-A Norwegian twin study. Neurogastroenterol Motil. 2021;33(4):e14007.

98. Lamont K, Scott NW, Bhattacharya S. The data we have: Pregnancy and birth related data collection in Australia, Canada, Europe and the USA - A web-based survey of practice. Int J Popul Data Sci. 2021;6(1):1378.

99. Laugesen K, Ludvigsson JF, Schmidt M, Gissler M, Valdimarsdottir UA, Lunde A, Sørensen HT. Nordic Health Registry-Based Research: A Review of Health Care Systems and Key Registries. Clin Epidemiol. 2021;13:533-54.

100. Lavrichenko K, Helgeland Ø, Njølstad PR, Jonassen I, Johansson S. SeeCiTe: a method to assess CNV calls from SNP arrays using trio data. Bioinformatics. 2021;37(13):1876-83.

101. Leke AZ, Dolk H, Loane M, Casson K, Nelen V, Barišić I, Garne E, Rissman A, O'Mahony M, Neville AJ, Pierini A, Bergman JEH, Klungsøyr K, Materna-Kiryluk A, Bielenska AL, Carbonell CC, Addor MC, Tucker D. Macrolide and lincosamide antibiotic exposure in the first trimester of pregnancy and risk of congenital anomaly: A European case-control study. Reprod Toxicol. 2021;100:101-8.

102. Licht SF, Rugbjerg K, Andersen EW, Nielsen TT, Norsker FN, Kenborg L, Holmqvist AS, Madanat-Harjuoja LM, Tryggvadottir L, Stovall M, Wesenberg F, Hjorth L, Hasle H, Winther JF. Temporal changes in the probability of live birth among female survivors of childhood cancer: A population-based Adult Life After Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS) study in five nordic countries. Cancer. 2021;127(20):3881-92.

103. Lidal IB, Lundberg Larsen K, Hoff M. 50 Years and older - born with spina bifida: participation, health issues and physical function. Disabil Rehabil. 2021;43(2):241-50.

104. Lillås BS, Tøndel C, Aßmus J, Vikse BE. Low birthweight is associated with lower glomerular filtration rate in middle-aged mainly healthy women. Nephrol Dial Transplant. 2021;37(1):92-99.

105. Linde LE, Ebbing C, Moster D, Kessler J, Baghestan E, Gissler M, Rasmussen S. Recurrence of postpartum hemorrhage in relatives: A population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(12):2278-84.

106. Lindeman B, Johansson Y, Andreassen M, Husøy T, Dirven H, Hofer T, Knutsen HK, Caspersen IH, Vejrup K, Paulsen RE, Alexander J, Forsby A, Myhre O. Does the food processing contaminant acrylamide cause developmental neurotoxicity? A review and identification of knowledge gaps. Reprod Toxicol. 2021;101:93-114.

107. Loane M, Given JE, Tan J, Reid A, Akhmedzhanova D, Astolfi G, Barišić I, Bertille N, Bonet LB, Carbonell CC, Carollo OM, Coi A, Densem J, Draper E, Garne E, Gatt M, Glinianaia SV, Heino A, Hond ED, Jordan S, Khoshnood B, Kiuru-Kuhlefelt S, Klungsøyr K, Lelong N, Lutke LR, Neville AJ, Ostapchuk L, Puccini A, Rissmann A, Santoro M, Scanlon I, Thys G, Tucker D, Urhoj SK, de Walle HEK, Wellesley D, Zurriaga O, Morris JK. Linking a European cohort of children born with congenital anomalies to vital statistics and mortality records: A EUROlinkCAT study. PLoS One. 2021;16(8):e0256535.

108. Lozano M, Yousefi P, Broberg K, Soler-Blasco R, Miyashita C, Pesce G, Kim WJ, Rahman M, Bakulski KM, Haug LS, Ikeda-Araki A, Huel G, Park J, Relton C, Vrijheid M, Rifas-Shiman S, Oken E, Dou JF, Kishi R, Gutzkow KB, Annesi-Maesano I, Won S, Hivert MF, Fallin MD, Vafeiadi M, Ballester F, Bustamante M, Llop S. DNA methylation changes associated with prenatal mercury exposure: A meta-analysis of prospective cohort studies from PACE consortium. Environ Res. 2021;204(Pt B):112093.

109. Lupattelli A, Mahic M, Handal M, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Nordeng H. Attention-deficit/hyperactivity disorder in children following prenatal exposure to antidepressants: results from the Norwegian mother, father and child cohort study. BJOG. 2021;128(12):1917-27.

110. Maeland KS, Morken NH, Schytt E, Aasheim V, Nilsen RM. Placental abruption in immigrant women in Norway: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(4):658-65.

111. Magnus MC, Fraser A, Rich-Edwards JW, Magnus P, Lawlor DA, Håberg SE. Time-to-pregnancy and risk of cardiovascular disease among men and women. Eur J Epidemiol. 2021;36(4):383-91.

112. Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021;385(21):2008-10.

113. Magnus MC, Havdahl A, Morken NH, Wensaas KA, Wilcox AJ, Håberg SE. Risk of miscarriage in women with psychiatric disorders. Br J Psychiatry. 2021;219(3):1-6.

114. Magnus MC, Morken NH, Wensaas KA, Wilcox AJ, Håberg SE. Risk of miscarriage in women with chronic diseases in Norway: A registry linkage study. PLoS Med. 2021;18(5):e1003603.

115. Magnus MC, Wilcox AJ, Fadum EA, Gjessing HK, Opdahl S, Juliusson PB, Romundstad LB, Håberg SE. Growth in children conceived by ART. Hum Reprod. 2021;36(4):1074-82.

116. Maitre L, Julvez J, López-Vicente M, Warembourg C, Tamayo-Uria I, Philippat C, Gützkow KB, Guxens M, Andrusaityte S, Basagaña X, Casas M, de Castro M, Chatzi L, Evandt J, Gonzalez JR, Gražulevičienė R, Smastuen Haug L, Heude B, Hernandez-Ferrer C, Kampouri M, Manson D, Marquez S, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Robinson O, Slama R, Thomsen C, Urquiza J, Vafeidi M, Wright J, Vrijheid M. Early-life environmental exposure determinants of child behavior in Europe: A longitudinal, population-based study. Environ Int. 2021;153:106523.

117. Mannseth J, Berentsen GD, Skaug HJ, Lie RT, Moster D. Variation in use of Caesarean section in Norway: An application of spatio-temporal Gaussian random fields. Scand J Public Health. 2021;49(8):891-8.

118. Markovitz AR, Haug EB, Horn J, Fraser A, Tilling K, Rimm EB, Missmer SA, Williams PL, Romundstad PR, Åsvold BO, Rich-Edwards JW. Normotensive preterm delivery and maternal cardiovascular risk factor trajectories across the life course: The HUNT Study, Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(3):425-35.

119. Marks KJ, Northstone K, Papadopoulou E, Brantsæter AL, Haug LS, Howards PP, Smarr MM, Flanders WD, Hartman TJ. Maternal dietary patterns during pregnancy and exposure to persistent endocrine disrupting chemicals in two European birth cohorts. Environmental advances. 2021;6(C):100130.

120. Mekonnen T, Papadopoulou E, Arah OA, Brantsæter AL, Lien N, Gebremariam MK. Socioeconomic inequalities in children's weight, height and BMI trajectories in Norway. Sci Rep. 2021;11(1):4979.

121. Mikalsen IB, Halvorsen T, Juliusson PB, Magnus M, Nystad W, Stensrud T, Størdal K, Vollsæter M, Øymar K. Early life growth and associations with lung function and bronchial hyperresponsiveness at 11-years of age. Respir Med. 2021;177:106305.

122. Modzelewska D, Solé-Navais P, Brantsæter AL, Flatley C, Elfvin A, Meltzer HM, Sengpiel V, Barman M, Jacobsson B. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy and Neonatal Outcomes in the Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Nutrients. 2021;13(4):1239.

123. Morris JK, Addor MC, Ballardini E, Barisic I, Barrachina-Bonet L, Braz P, Cavero-Carbonell C, Den Hond E, Garne E, Gatt M, Haeusler M, Khoshnood B, Lelong N, Kinsner-Ovaskainen A, Kiuru-Kuhlefelt S, Klungsoyr K, Latos-Bielenska A, Limb E, O'Mahony MT, Perthus I, Pierini A, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Sayers G, Sipek A, Jr., Stevens S, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, de Walle HEK, Wellesley D, Wertelecki W, Bermejo-Sanchez E. Prevention of Neural Tube Defects in Europe: A Public Health Failure. Front Pediatr. 2021;9:647038.

124. Mynarek M, Bjellmo S, Lydersen S, Afset JE, Andersen GL, Vik T. Incidence of invasive Group B Streptococcal infection and the risk of infant death and cerebral palsy: a Norwegian Cohort Study. Pediatr Res. 2021;89(6):1541-8.

125. Nebghouha EK, Lupattelli A, Nordeng H. Antithyroid drug treatment and pregnancy outcomes among women with hyperthyroidism in pregnancy: A Norwegian population-based registry-linkage study. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):71-84.

126. Nedberg IH, Lazzerini M, Mariani I, Møllersen K, Valente EP, Anda EE, Skjeldestad FE. Changes in maternal risk factors and their association with changes in cesarean sections in Norway between 1999 and 2016: A descriptive population-based registry study. PLoS Med. 2021;18(9):e1003764.

127. Neophytou AM, Kioumourtzoglou MA, Goin DE, Darwin KC, Casey JA. Educational note: addressing special cases of bias that frequently occur in perinatal epidemiology. Int J Epidemiol. 2021;50(1):337-45.

128. Nielsen TC, Nassar N, Shand AW, Jones H, Guastella AJ, Dale RC, Lain SJ. Association of Maternal Autoimmune Disease With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Pediatr. 2021;175(3):e205487.

129. Norrman E, Petzold M, Gissler M, Spangmose AL, Opdahl S, Henningsen AK, Pinborg A, Tiitinen A, Rosengren A, Romundstad LB, Wennerholm UB, Bergh C. Cardiovascular disease, obesity, and type 2 diabetes in children born after assisted reproductive technology: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18(9):e1003723.

130. Nyfløt LT, Johansen M, Mulic-Lutvica A, Gissler M, Bødker B, Bremme K, Ellingsen L, Vangen S. The impact of cardiovascular diseases on maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(7):1273-9.

131. Odsbu I, Mahic M, Skurtveit S, Lund I-O, Handal M. An 11-year nationwide registry-linkage study of opioid maintenance treatment in pregnancy in Norway. Norsk epidemiologi. 2021;29(1-2):63-70.

132. Osnes RS, Eberhard-Gran M, Follestad T, Kallestad H, Morken G, Roaldset JO. Mid-Pregnancy Insomnia and its Association with Perinatal Depressive Symptoms: A Prospective Cohort Study. Behav Sleep Med. 2021;19(3):285-302.

133. Papadopoulou E, Botton J, Caspersen IH, Alexander J, Eggesbø M, Haugen M, Iszatt N, Jacobsson B, Knutsen HK, Meltzer HM, Sengpiel V, Stratakis N, Vejrup K, Brantsæter AL. Maternal seafood intake during pregnancy, prenatal mercury exposure and child body mass index trajectories up to 8 years. Int J Epidemiol. 2021;50(4):1134-46.

134. Papadopoulou E, Stratakis N, Basagaña X, Brantsæter AL, Casas M, Fossati S, Gražulevičienė R, Småstuen Haug L, Heude B, Maitre L, McEachan RRC, Robinson O, Roumeliotaki T, Sabidó E, Borràs E, Urquiza J, Vafeiadi M, Zhao Y, Slama R, Wright J, Conti DV, Vrijheid M, Chatzi L. Prenatal and postnatal exposure to PFAS and cardiometabolic factors and inflammation status in children from six European cohorts. Environ Int. 2021;157:106853.

135. Pazzagli L, Karampelias C, Selmer R, Andersson O, Cesta CE. Investigating the association between prenatal exposure to folic acid and risk of neonatal diabetes/hyperglycemia and type 1 diabetes: A Norwegian register-based study. Pediatr Diabetes. 2021;22(7):969-73.

136. Pigeot I, Tahden M, Zampatis D, Watson DJ, Forssen U, Kollhorst B. Worldwide Availability of Pharmacoepidemiological Databases. In: Sturkenboom M, Schink T, editors. Databases for Pharmacoepidemiological Research. Cham: Springer International Publishing; 2021:15-53.

137. Posserud MB, Skretting Solberg B, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Male to female ratios in autism spectrum disorders by age, intellectual disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatr Scand. 2021;144(6):635-46.

138. Risnes K, Bilsteen JF, Brown P, Pulakka A, Andersen AN, Opdahl S, Kajantie E, Sandin S. Mortality Among Young Adults Born Preterm and Early Term in 4 Nordic Nations. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2032779.

139. Roell KR, Harmon QE, Klungsøyr K, Bauer AE, Magnus P, Engel SM. Clustering Longitudinal Blood Pressure Trajectories to Examine Heterogeneity in Outcomes Among Preeclampsia Cases and Controls. Hypertension. 2021;77(6):2034-44.

140. Saldanha IJ, Cao W, Bhuma MR, Konnyu KJ, Adam GP, Mehta S, Zullo AR, Chen KK, Roth JL, Balk EM. Management of primary headaches during pregnancy, postpartum, and breastfeeding: A systematic review. Headache. 2021;61(1):11-43.

141. Sallis HM, Croft J, Havdahl A, Jones HJ, Dunn EC, Davey Smith G, Zammit S, Munafo MR. Genetic liability to schizophrenia is associated with exposure to traumatic events in childhood. Psychol Med. 2021;51(11):1814-21.

142. Sammallahti S, Cortes Hidalgo AP, Tuominen S, Malmberg A, Mulder RH, Brunst KJ, Alemany S, McBride NS, Yousefi P, Heiss JA, McRae N, Page CM, Jin J, Pesce G, Caramaschi D, Rifas-Shiman SL, Koen N, Adams CD, Magnus MC, Baïz N, Ratanatharathorn A, Czamara D, Håberg SE, Colicino E, Baccarelli AA, Cardenas A, DeMeo DL, Lawlor DA, Relton CL, Felix JF, van IMH, Bakermans-Kranenburg MJ, Kajantie E, Räikkönen K, Sunyer J, Sharp GC, Houtepen LC, Nohr EA, Sørensen TIA, Téllez-Rojo MM, Wright RO, Annesi-Maesano I, Wright J, Hivert MF, Wright RJ, Zar HJ, Stein DJ, London SJ, Cecil CAM, Tiemeier H, Lahti J. Maternal anxiety during pregnancy and newborn epigenome-wide DNA methylation. Mol Psychiatry. 2021;26(6):1832-45.

143. Santoro M, Coi A, Barišić I, Pierini A, Addor MC, Baldacci S, Ballardini E, Boban L, Braz P, Cavero-Carbonell C, de Walle HEK, Draper ES, Gatt M, Haeusler M, Klungsøyr K, Kurinczuk JJ, Materna-Kiryluk A, Lanzoni M, Lelong N, Luyt K, Mokoroa O, Mullaney C, Nelen V, O'Mahony MT, Perthus I, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Zymak-Zakutnia N, Garne E. Epidemiology of Pierre-Robin sequence in Europe: A population-based EUROCAT study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2021;35(5):530-9.

144. Sellier E, Goldsmith S, McIntyre S, Perra O, Rackauskaite G, Badawi N, Fares A, Smithers-Sheedy H, Surveillance Of Cerebral Palsy Europe G, The Australian Cerebral Palsy Register G. Cerebral palsy in twins and higher multiple births: a Europe-Australia population-based study. Dev Med Child Neurol. 2021;63(6):712-20.

145. Sharp GC, Alfano R, Ghantous A, Urquiza J, Rifas-Shiman SL, Page CM, Jin J, Fernández-Barrés S, Santorelli G, Tindula G. Paternal body mass index and offspring DNA methylation: findings from the PACE consortium. Int J Epidemiol. 2021;50(4):1297-315.

146. Sivertsen B, Harvey AG, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Hysing M. Sleep problems and depressive symptoms in toddlers and 8-year-old children: A longitudinal study. J Sleep Res. 2021;30(1):e13150.

147. Skogheim TS, Weyde KVF, Engel SM, Aase H, Surén P, Øie MG, Biele G, Reichborn-Kjennerud T, Caspersen IH, Hornig M, Haug LS, Villanger GD. Metal and essential element concentrations during pregnancy and associations with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Environ Int. 2021;152:106468.

148. Skogheim TS, Weyde KVF, Aase H, Engel SM, Surén P, Øie MG, Biele G, Reichborn-Kjennerud T, Brantsæter AL, Haug LS, Sabaredzovic A, Auyeung B, Villanger GD. Prenatal exposure to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and associations with attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder in children. Environ Res. 2021;202:111692.

149. Smajlagic D, Lavrichenko K, Berland S, Helgeland O, Knudsen GP, Vaudel M, Haavik J, Knappskog PM, Njolstad PR, Houge G, Johansson S. Population prevalence and inheritance pattern of recurrent CNVs associated with neurodevelopmental disorders in 12,252 newborns and their parents. Eur J Hum Genet. 2021;29(1):205-15.

150. Solberg BS, Hegvik TA, Halmøy A, Skjaerven R, Engeland A, Haavik J, Klungsøyr K. Sex differences in parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatry. 2021;62(8):1010-8.

151. Sole KB, Staff AC, Laine K. Maternal diseases and risk of hypertensive disorders of pregnancy across gestational age groups. Pregnancy Hypertens. 2021;25:25-33.

152. Sole-Navais P, Bacelis J, Helgeland Ø, Modzelewska D, Vaudel M, Flatley C, Andreassen O, Njølstad PR, Muglia LJ, Johansson S, Zhang G, Jacobsson B. Autozygosity mapping and time-to-spontaneous delivery in Norwegian parent-offspring trios. Hum Mol Genet. 2021;29(23):3845-58.

153. Stenberg N, Schjolberg S, Shic F, Volkmar F, Oyen AS, Bresnahan M, Svendsen BK, von Tetzchner S, Thronaes NT, Macari S, Cicchetti DV, Chawarska K, Suren P, Oien RA. Functional Outcomes of Children Identified Early in the Developmental Period as at Risk for ASD Utilizing the The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). J Autism Dev Disord. 2021;51(3):922-32.

154. Strandberg RB, Iversen MM, Jenum AK, Sørbye LM, Vik ES, Schytt E, Aasheim V, Nilsen RM. Gestational diabetes mellitus by maternal country of birth and length of residence in immigrant women in Norway. Diabet Med. 2021;38(6):e14493.

155. Stratakis N, Golden-Mason L, Margetaki K, Zhao Y, Valvi D, Garcia E, Maitre L, Andrusaityte S, Basagana X, Borràs E, Bustamante M, Casas M, Fossati S, Grazuleviciene R, Haug LS, Heude B, McEachan RRC, Meltzer HM, Papadopoulou E, Roumeliotaki T, Robinson O, Sabidó E, Urquiza J, Vafeiadi M, Varo N, Wright J, Vos MB, Hu H, Vrijheid M, Berhane KT, Conti DV, McConnell R, Rosen HR, Chatzi L. In Utero Exposure to Mercury Is Associated With Increased Susceptibility to Liver Injury and Inflammation in Childhood. Hepatology. 2021;74(3):1546-59.

156. Strøm MS, Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Forthun I, Moster D. Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics. 2021;147(3):e20201137.

157. Strøm-Roum EM, Jukic AM, Eskild A. Offspring birthweight and placental weight-does the type of maternal diabetes matter? A population-based study of 319 076 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(10):1885-92.

158. Støer NC, Botteri E, Thoresen GH, Karlstad Ø, Weiderpass E, Friis S, Pottegård A, Andreassen BK. Drug Use and Cancer Risk: A Drug-Wide Association Study (DWAS) in Norway. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021;30(4):682-9.

159. Tapia G, Suvitaival T, Ahonen L, Lund-Blix NA, Njølstad PR, Joner G, Skrivarhaug T, Legido-Quigley C, Størdal K, Stene LC. Prediction of Type 1 Diabetes at Birth: Cord Blood Metabolites vs Genetic Risk Score in the Norwegian Mother, Father, and Child Cohort. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(10):e4062-e71.

160. Taraldsen S, Vangen S, Oian P, Sorbye IK. Female genital mutilation/cutting, timing of deinfibulation, and risk of cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(4):587-95.

161. Tauqeer F, Wood M, Hjorth S, Lupattelli A, Nordeng H. Perinatal use of triptans and other drugs for migraine-A nationwide drug utilization study. PLoS One. 2021;16(8):e0256214.

162. Taylor K, Elhakeem A, Thorbjørnsrud Nader JL, Yang TC, Isaevska E, Richiardi L, Vrijkotte T, Pinot de Moira A, Murray DM, Finn D, Mason D, Wright J, Oddie S, Roeleveld N, Harris JR, Andersen AN, Caputo M, Lawlor DA. Effect of Maternal Prepregnancy/Early-Pregnancy Body Mass Index and Pregnancy Smoking and Alcohol on Congenital Heart Diseases: A Parental Negative Control Study. J Am Heart Assoc. 2021;10(11):e020051.

163. Tingleff T, Räisänen S, Vikanes Å, Sandvik L, Laine K. Association between maternal country of birth and preterm birth: A population-based register study of 910,752 deliveries. Scand J Public Health. 2021;49(8):904-13.

164. Trinh NTH, Hjorth S, Nordeng HME. Use of interrupted time-series analysis to characterise antibiotic prescription fills across pregnancy: a Norwegian nationwide cohort study. BMJ Open. 2021;11(12):e050569.

165. Trogstad L, Robertson AH, Mjaaland S, Magnus P. Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination and bleeding episodes: Large population-based cohort study. Vaccine. 2021;39(40):5854-7.

166. Trønnes JN, Lupattelli A, Handal M, Skurtveit S, Ystrom E, Nordeng H. Association of Timing and Duration of Prenatal Analgesic Opioid Exposure With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2124324.

167. Valla L, Småstuen MC, Andenæs R, Misvær N, Olbjørn C, Helseth S. Association between colic and sleep problems in infancy and subsequent development, emotional and behavioral problems: a longitudinal study. BMC Pediatr. 2021;21(1):23.

168. van den Broek S, Lupattelli A, Frank AS, Haug LS, Nordeng H. Thyroid hormone replacement therapy in pregnancy and motor function, communication skills, and behavior of preschool children: The Norwegian Mother, Father, and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2021;30(6):716-26.

169. van der Wel KA, Dahl E, Hermansen Å, Saltkjel T. Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp? Tidsskrift for velferdsforskning. 2021;24(01):62-84.

170. van Gelder M, Nordeng H. Antiemetic Prescription Fills in Pregnancy: A Drug Utilization Study Among 762,437 Pregnancies in Norway. Clin Epidemiol. 2021;13:161-74.

171. Van Lippevelde W, Vik FN, Wills AK, Strömmer ST, Barker ME, Skreden M, Anderson Berry A, Hanson C, Brantsæter AL, Hillesund ER, Øverby NC. The impact of diet during adolescence on the neonatal health of offspring: evidence on the importance of preconception diet. The HUNT study. J Dev Orig Health Dis. 2021;12(5):798-810.

172. Wen X, Lawal OD, Belviso N, Matson KL, Wang S, Quilliam BJ, Meador KJ. Association Between Prenatal Opioid Exposure and Neurodevelopmental Outcomes in Early Childhood: A Retrospective Cohort Study. Drug Saf. 2021;44(8):863-75.

173. Westvik-Johari K, Romundstad LB, Lawlor DA, Bergh C, Gissler M, Henningsen AA, Håberg SE, Wennerholm UB, Tiitinen A, Pinborg A, Opdahl S. Separating parental and treatment contributions to perinatal health after fresh and frozen embryo transfer in assisted reproduction: A cohort study with within-sibship analysis. PLoS Med. 2021;18(6):e1003683.

174. Weyde KVF, Olsen AK, Duale N, Kamstra JH, Skogheim TS, Caspersen IH, Engel SM, Biele G, Xia Y, Meltzer HM, Aase H, Villanger GD. Gestational blood levels of toxic metal and essential element mixtures and associations with global DNA methylation in pregnant women and their infants. Sci Total Environ. 2021;787:147621.

175. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Døhlen G, Rønnestad AE, Holmstrøm H. Unexpected death in children with severe congenital heart defects in Norway 2004-2016. Arch Dis Child. 2021;106(10):961-6.

176. Wilhelmsen T, Lekhal R, Alexandersen N, Brandlistuen RE, Wang MV. Children's temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children's externalising problems. European early childhood education research journal. 2021;29(2):206-23.

177. Wortinger LA, Barth C, Nerland S, Jørgensen KN, Shadrin AA, Szabo A, Haukvik UK, Westlye LT, Andreassen OA, Thoresen M, Agartz I. Association of Birth Asphyxia With Regional White Matter Abnormalities Among Patients With Schizophrenia and Bipolar Disorders. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2139759.

178. Yu J, Zhou H, Cai J. Accelerated failure time model for data from outcome-dependent sampling. Lifetime Data Anal. 2021;27(1):15-37.

179. Zambrana IM, Vollrath ME, Jacobsson B, Sengpiel V, Ystrom E. Preterm birth and risk for language delays before school entry: A sibling-control study. Dev Psychopathol. 2021;33(1):47-52.

180. Øksendal E, Brandlistuen RE, Holte A, Wang MV. Associations between poor gross and fine motor skills in pre-school and peer victimization concurrently and longitudinally with follow-up in school age - results from a population-based study. Br J Educ Psychol. 2021:e12464.

181. Øksendal E, Brandlistuen RE, Wolke D, Helland SS, Holte A, Wang MV. Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration From 3 Through 8 Years of Age: Results From a Population-Based Study. J Speech Lang Hear Res. 2021;64(7):2698-714.

182. Øverby NC, Medin AC, Valen EL, Salvesen L, Wills AK, Engeset D, Vik FN, Hillesund ER. Effectiveness of a digital dietary intervention program targeting young adults before parenthood: protocol for the PREPARED randomised controlled trial. BMJ Open. 2021;11(12):e055116.

183. Øyri LKL, Bogsrud MP, Christensen JJ, Ulven SM, Brantsæter AL, Retterstøl K, Brekke HK, Michelsen TM, Henriksen T, Roeters van Lennep JE, Magnus P, Veierød MB, Holven KB. Novel associations between parental and newborn cord blood metabolic profiles in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BMC Med. 2021;19(1):91.

184. Aasen HM, Solberg B, Stangenes KM, Nøhr EA, Eggebø TM. Trisomi 21 – insidens, diagnostikk og svangerskapsavbrudd 1999–2018 (Trisomy 21 - incidence, diagnostics and pregnancy terminations 1999-2018). Tidsskr Nor Legeforen. 2021;141(18):1696-700. Trisomi 21 – insidens, diagnostikk og svangerskapsavbrudd 1999–2018.

Tidsskriftartikler e-publisert 2021, ferdig eller antatt ferdig publisert 2022 (31 stk):

185. Arge LA, Håberg SE, Wilcox AJ, Næss Ø, Basso O, Magnus MC. The association between miscarriage and fecundability: the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Hum Reprod. 2022;37(2):322-32.

186. Askeland RB, Hannigan LJ, Ask H, Ayorech Z, Tesli M, Corfield E, Magnus P, Njølstad PR, Andreassen OA, Davey Smith G, Reichborn-Kjennerud T, Havdahl A. Early manifestations of genetic risk for neurodevelopmental disorders. J Child Psychol Psychiatry. 2022.

187. Bauer AE, Avery CL, Shi M, Weinberg CR, Olshan AF, Harmon QE, Luo J, Yang J, Manuck T, Wu MC, Klungsøyr K, Trogstad L, Magnus P, Engel SM. Do Genetic Variants Modify the Effect of Smoking on Risk of Preeclampsia in Pregnancy? Am J Perinatol. 2022.

188. Baardstu S, Wang MV, Brandlistuen RE. The role of ECEC teachers for the long-term social and academic adjustment of children with early externalizing difficulties: a prospective cohort study. European Early Childhood Education Research Journal. 2022.

189. Clayborne ZM, Colman I, Kingsbury M, Torvik FA, Gustavson K, Nilsen W. Prenatal work stress is associated with prenatal and postnatal depression and anxiety: Findings from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). J Affect Disord. 2022;298(Pt A):548-54.

190. Corbin S, Togawa K, Schüz J, Le Cornet C, Fervers B, Feychting M, Wiebert P, Hansen J, Dalton SO, Kjærheim K, Nordby KC, Østrem RS, Skakkebæk NE, Uuksulainen S, Pukkala E, Olsson A. Parental occupational exposures in wood-related jobs and risk of testicular germ cell tumours in offspring in NORD-TEST a registry-based case-control study in Finland, Norway, and Sweden. Int Arch Occup Environ Health. 2022.

191. Euro-Peristat Research Network incl.:, Akerkar R, Engjom H, Klungsøyr K. Population birth data and pandemic readiness in Europe. BJOG. 2022.

192. Grytten J, Skau I, Eskild A. Does the use of Doppler ultrasound reduce fetal mortality? A population study of all deliveries in Norway 1990-2014. Int J Epidemiol. 2022.

193. Grzeskowiak LE, Saha MR, Ingman WV, Nordeng H, Ystrom E, Amir LH. Incidence, antibiotic treatment and outcomes of lactational mastitis: Findings from The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Paediatr Perinat Epidemiol. 2022;36(2):254-63.

194. He JR, Hirst JE, Tikellis G, Phillips GS, Ramakrishnan R, Paltiel O, Ponsonby AL, Klebanoff M, Olsen J, Murphy MFG, Håberg SE, Lemeshow S, Olsen S, Qiu X, Magnus P, Golding J, Ward MH, Wiemels JL, Rahimi K, Linet MS, Dwyer T. Common maternal infections during pregnancy and childhood leukaemia in the offspring: findings from six international birth cohorts. Int J Epidemiol. 2022.

195. Helland MS, Holt T, Gustavson K, Larsen LPN, Røysamb E. Validation and short-form development of Conflict and Problem-solving Strategy Scales. Journal of Family Studies. 2022.

196. Hjorth S, Pottegård A, Broe A, Hemmingsen CH, Leinonen MK, Hargreave M, Nörby U, Nordeng H. Prenatal exposure to nitrofurantoin and risk of childhood leukaemia: a registry-based cohort study in four Nordic countries. Int J Epidemiol. 2022.

197. Haan E, Sallis HM, Zuccolo L, Labrecque J, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Andreassen O, Havdahl A, Munafò MR. Prenatal smoking, alcohol and caffeine exposure and maternal-reported attention deficit hyperactivity disorder symptoms in childhood: triangulation of evidence using negative control and polygenic risk score analyses. Addiction. 2022.

198. Kjøllesdal M, Labberton AS, Reneflot A, Hauge LJ, Qureshi S, Surén P. Variation in disease in children according to immigrant background. Scand J Public Health. 2022:14034948211039397.

199. Kvalevaag AL, Aβmus J, Biringer E. Fathers' Mental Health and Children's Aggressive Behaviour A Study Based on Data from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). Child Psychiatry Hum Dev. 2022.

200. Lupattelli A, Barone-Adesi F, Nordeng H. Association between antidepressant use in pregnancy and gestational diabetes mellitus: Results from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2022;31(2):247-56.

201. Magnus MC, Oakley L, Gjessing HK, Stephansson O, Engjom HM, Macsali F, Juliusson PB, Nybo Andersen AM, Håberg SE. Pregnancy and risk of COVID-19: a Norwegian registry-linkage study. Bjog. 2022;129(1):101-9.

202. Oakley LL, Örtqvist AK, Kinge J, Hansen AV, Petersen TG, Söderling J, Telle KE, Magnus MC, Mortensen LH, Anne-Marie N, Stephansson O, Håberg SE. Preterm birth after the introduction of COVID-19 mitigation measures in Norway, Sweden and Denmark: a registry-based difference-in-differences study. Am J Obstet Gynecol. 2022.

203. Olstad EW, Nordeng HME, Gervin K. Prenatal medication exposure and epigenetic outcomes: a systematic literature review and recommendations for prenatal pharmacoepigenetic studies. Epigenetics. 2022.

204. Overgaard KR, Oerbeck B, Friis S, Pripp AH, Aase H, Zeiner P. Predictive validity of attention-deficit/hyperactivity disorder from ages 3 to 5 Years. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022.

205. Schjølberg S, Shic F, Volkmar FR, Nordahl-Hansen A, Stenberg N, Torske T, Larsen K, Riley K, Sukhodolsky DG, Leckman JF, Chawarska K, Øien RA. What are we optimizing for in autism screening? Examination of algorithmic changes in the M-CHAT. Autism Res. 2022;15(2):296-304.

206. Shaikh F, Kjollesdal MK, Carslake D, Thoresen M, Næss Ø. Cardiovascular risk factors in extended family members and birthweight in offspring. J Dev Orig Health Dis. 2022;13(1):83-9.

207. Sørbye IK, Bains S, Vangen S, Sundby J, Lindskog B, Owe KM. Obstetric anal sphincter injury by maternal origin and length of residence: a nationwide cohort study. BJOG. 2022;129(3):423-31.

208. Sørensen LMN, Aamodt G, Brantsæter AL, Meltzer HM, Papadopoulou E. Diet quality of Norwegian children at 3 and 7 years: changes, predictors and longitudinal association with weight. Int J Obes (Lond). 2022;46(1):10-20.

209. Sørensen LMN, Aamodt G, Brantsæter AL, Meltzer HM, Papadopoulou E. Diet quality of Norwegian children at 3 and 7 years: changes, predictors and longitudinal association with weight. Int J Obes (Lond). 2022;46(1):10-20.

210. Tingleff T, Vikanes Å, Räisänen S, Sandvik L, Murzakanova G, Laine K. Risk of preterm birth in relation to history of preterm birth: a population-based registry study of 213 335 women in Norway. BJOG. 2022.

211. Vedeler C, Nilsen A, Blix E, Downe S, Eri TS. What women emphasise as important aspects of care in childbirth - an online survey. Bjog. 2022.

212. Vejrup K, Magnus P, Magnus M. Lost to follow-up in the Norwegian mother, father and child cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2022;36(2):300-9.

213. Wortinger LA, Engen K, Barth C, Andreassen OA, Nordbø Jørgensen K, Agartz I. Asphyxia at birth affects brain structure in patients on the schizophrenia-bipolar disorder spectrum and healthy participants. Psychol Med. 2022:1-10.

214. Wortinger LA, Jørgensen KN, Barth C, Nerland S, Smelror RE, Vaskinn A, Ueland T, Andreassen OA, Agartz I. Significant association between intracranial volume and verbal intellectual abilities in patients with schizophrenia and a history of birth asphyxia. Psychol Med. 2022.

215. Øyen J, Brantsæter AL, Nøstbakken OJ, Birkeland KI, Haugen M, Madsen L, Egeland GM. Intakes of Fish and Long-chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplements During Pregnancy and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in a Large Prospective Cohort Study of Norwegian Women. Diabetes Care. 2022.

2020

Rapporter og annet (8 stk)

1. Løkeland-Stai M, Hornæs MT, Tufta JG, Askeland O, Hammer EL, Strøm MS, Pedersen AG, Kvåle R, Slungård GF, Stangenes KM, Øgle MW, Løvlie A, Bakke H, Løwer HL, Simonsen GS, Kran A-MB, Husabø KJ. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, Norge, 2020.

2. Løkeland M, (redaktør), Akerkar R, Askeland OM, Heiberg-Andersen R, Hornæs MT, Juliusson PB, Jonasson ØA, Seliussen I. Rapport om svangerskapsavbrot 2019. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret). Folkehelseinstituttet, Bergen, 2020. Report.: ISSN: 1891-6392.

3. Macsali F. (Ansvarlig redaktør), Stangenes K, Júlíusson PB, Eriksen SW. Fødselsnytt Nr. 2 2020. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2020.

4. Magnus P, Håberg SE. Centre for Fertility and Health - Annual report 2019. Norwegian Institute of Public Health, Centre for Fertility and Health, Oslo, 2020.

5. Medisinsk fødselsregister. Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.2. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2020.

6. Stangenes K. (Ansvarlig redaktør), Macsali F, Askeland OM, Juliusson PB. Fødselsnytt Nr. 1 2020. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2020.

7. Stoltenberg C, Egner I, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Fougner S. Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2020.

8. Sperre Saunes I, Karanikolos M, Sagan A. Norway: health system review. Health Systems in Transition. World Health Organization. Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, 2020. Report.: Print ISSN 1817-6119 Web ISSN 1817-6127.


Doktoravhandlinger, Masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) (12 stk)

9. Andreassen IS. Maternal omega-3 and omega-6 fatty acid status in pregnancy and asthma in children at 3 years. Thesis [Master]. Oslo: OsloMet - storbyuniversitetet; 2020.

10. Bernhardsen GP. Pre- and postnatal factors related to cardiometabolic health and adiposity in children and adolescents: Does physical activity matter? Thesis [PhD]. Oslo: Norwegian school of sport sciences; 2020.

11. Breivik A-L. Determinants of Health and Labor Market Outcomes: Three Essays in Applied Microeconomics. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

12. Halland F. Reproductive factors and maternal long-term mortality. Thesis [PhD]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2020.

13. Larsen S. Placental weight - associations with maternal factors and preeclampsia. Thesis [PhD]. Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo; 2020.

14. Lehmann S. Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989–2014: A justified practice? Thesis [PhD]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2020.

15. Mirinaviciute G. Infections associated with varicella-zoster virus in Norway: disease burden and healthcare resource utilization. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2020.

16. Nardo KA. Prevalence of prescription opioid use during pregnancy: Indication of use, duration of use, and description of maternal characteristics. Thesis [Master]. California: eScholarship, University of California; 2020.

17. Pettersen AHH. En kvantitativ studie om sammenhengen mellom pragmatisk kompetanse ved 8,5år, og språk- og kommunikasjonsutvikling ved 18 og 36 måneder. Basert på informasjon fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen, og Språk-8 studien. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2020.

18. Shaikh F. Intergenerational association between birth weight and cardiovascular disease; a population-based study of offspring, their parents, aunts and uncles. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2020.

19. Stangenes KM. Sleep habits and sleep problems among children born extremely preterm: A Norwegian population-based cohort study. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.

20. Vik ES. Adverse neonatal outcomes in migrant women in Norway. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2020.


Bøker, bokkapitler

21. Bjelic-Radisic V, Esfandbod M, Alipour S. Pregnancy in Breast Cancer Survivors. In: Alipour S, Omranipour R, editors. Diseases of the Breast during Pregnancy and Lactation. Cham: Springer International Publishing; 2020:165-74.

22. Johansson ALV, Stensheim H. Epidemiology of Pregnancy-Associated Breast Cancer. In: Alipour S, Omranipour R, editors. Diseases of the Breast during Pregnancy and Lactation. Cham: Springer International Publishing; 2020:75-9.

23. Philpot P, Greenspan J, Aghai ZH. Problems During Delivery as an Etiology of Cerebral Palsy in Full-Term Infants. In: Miller F, Bachrach S, Lennon N, O'Neil M, editors. Cerebral Palsy. Switzerland: Springer; 2020:67-76.

24. Sachdeva M, Miller I, (eds), editors. Obstetric and Gynecologic Nephrology. Switzerland: Springer; 2020.


Tidsskriftartikler og brev (182 stk):

25. Abel MH, Caspersen IH, Sengpiel V, Jacobsson B, Meltzer HM, Magnus P, Alexander J, Brantsæter AL. Insufficient maternal iodine intake is associated with subfecundity, reduced foetal growth, and adverse pregnancy outcomes in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. BMC Med. 2020;18(1):211.

26. Agier L, Basagaña X, Hernandez-Ferrer C, Maitre L, Tamayo Uria I, Urquiza J, Andrusaityte S, Casas M, de Castro M, Cequier E, Chatzi L, Donaire-Gonzalez D, Giorgis-Allemand L, Gonzalez JR, Grazuleviciene R, Gützkow KB, Haug LS, Sakhi AK, McEachan RRC, Meltzer HM, Nieuwenhuijsen M, Robinson O, Roumeliotaki T, Sunyer J, Thomsen C, Vafeiadi M, Valentin A, West J, Wright J, Siroux V, Vrijheid M, Slama R. Association between the pregnancy exposome and fetal growth. Int J Epidemiol. 2020;49(2):572-86.

27. Ahmadian L, Salehi F, Bahaadinbeigy K. Application of geographic information systems in maternal health: a scoping review. East Mediterr Health J. 2020;26(11):1403-14.

28. Akingbuwa WA, Hammerschlag AR, Jami ES, Allegrini AG, Karhunen V, Sallis H, Ask H, Askeland RB, Baselmans B, Diemer E, Hagenbeek FA, Havdahl A, Hottenga JJ, Mbarek H, Rivadeneira F, Tesli M, van Beijsterveldt C, Breen G, Lewis CM, Thapar A, Boomsma DI, Kuja-Halkola R, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Rimfeld K, Ystrom E, Jarvelin MR, Lichtenstein P, Lundstrom S, Munafò MR, Plomin R, Tiemeier H, Nivard MG, Bartels M, Middeldorp CM. Genetic Associations Between Childhood Psychopathology and Adult Depression and Associated Traits in 42 998 Individuals: A Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2020;77(7):715-28.

29. Al-Zirqi I, Vangen S. Prelabour uterine rupture: characteristics and outcomes. BJOG. 2020;127(13):1637-44.

30. Amalia N, Orchard D, Francis KL, King E. Systematic review and meta-analysis on the use of probiotic supplementation in pregnant mother, breastfeeding mother and infant for the prevention of atopic dermatitis in children. Australas J Dermatol. 2020;61(2):e158-e73.

31. Andersson A, Hegvik TA, Chen Q, Rosenqvist MA, Kvalvik LG, Almqvist C, D'Onofrio BM, Hartman C, Klungsøyr K, Haavik J, Tuvblad C, Larsson H. Attention-deficit/hyperactivity disorder and smoking habits in pregnant women. PLoS One. 2020;15(6):e0234561.

32. Bakken IJ, Ariansen AMS, Knudsen GP, Johansen KI, Vollset SE. The Norwegian Patient Registry and the Norwegian Registry for Primary Health Care: Research potential of two nationwide health-care registries. Scand J Public Health. 2020;48(1):49-55.

33. Barlinn R, Trogstad L, Rollag H, Frøen F, Magnus P, Dudman SG. Parvovirus B19 DNAemia in pregnant women in relation to perinatal death: A nested case-control study within a large population-based pregnancy cohort. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(7):856-64.

34. Barman M, Brantsaeter AL, Nilsson S, Haugen M, Lundh T, Combs GF, Zhang G, Muglia LJ, Meltzer HM, Jacobsson B, Sengpiel V. Maternal dietary selenium intake is associated with increased gestational length and decreased risk of preterm delivery. Br J Nutr. 2020;123(2):209-19.

35. Belizna C, Meroni PL, Shoenfeld Y, Devreese K, Alijotas-Reig J, Esteve-Valverde E, Chighizola C, Pregnolato F, Cohen H, Fassot C, Mattera PM, Peretti P, Levy A, Bernard L, Saiet M, Lagarce L, Briet M, Rivière M, Pellier I, Gascoin G, Rakotonjanahary J, Borghi MO, Stojanovich L, Djokovic A, Stanisavljevic N, Bromley R, Elefant-Amoura E, Bahi Buisson N, Pindi Sala T, Kelchtermans H, Makatsariya A, Bidsatze V, Khizroeva J, Latino JO, Udry S, Henrion D, Loufrani L, Guihot AL, Muchardt C, Hasan M, Ungeheuer MN, Voswinkel J, Damian L, Pabinger I, Gebhart J, Lopez Pedrera R, Cohen Tervaert JW, Tincani A, Andreoli L. In utero exposure to Azathioprine in autoimmune disease. Where do we stand? Autoimmun Rev. 2020;19(9):102525.

36. Bendiksen B, Aase H, Diep LM, Svensson E, Friis S, Zeiner P. The Associations Between Pre- and Postnatal Maternal Symptoms of Distress and Preschooler's Symptoms of ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder, and Anxiety. J Atten Disord. 2020;24(7):1057-69.

37. Bengtson MB, Haugen M, Brantsæter AL, Aamodt G, Vatn MH. Intake of dairy protein during pregnancy in IBD and risk of SGA in a Norwegian population-based mother and child cohort. BMC Gastroenterol. 2020;20(1):28.

38. Berg MR, Sahlin Y. Oppfølging ved skader av analsfinkter etter fødsel. (Follow-up of postpartum anal sphincter injuries). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(2):150-4.

39. Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Larsen IK, Green AC, Veierod MB, Robsahm TE. Use of Antidepressants and Risk of Cutaneous Melanoma: A Prospective Registry-Based Case-Control Study. Clin Epidemiol. 2020;12:193-202.

40. Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Heir T, Karlstad Ø, Juzeniene A, Ghiasvand R, Larsen IK, Green AC, Veierød MB, Robsahm TE. Use of Immunomodulating Drugs and Risk of Cutaneous Melanoma: A Nationwide Nested Case-Control Study. Clin Epidemiol. 2020;12:1389-401.

41. Bergholt T, Skjeldestad FE, Pyykonen A, Rasmussen SC, Tapper AM, Bjarnadottir RI, Smarason A, Masdottir BB, Klungsoyr K, Albrechtsen S, Kallen K, Gissler M, Lokkegaard ECL. Maternal age and risk of cesarean section in women with induced labor at term - A Nordic register-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(2):283-9.

42. Bernhardsen GP, Stensrud T, Hansen BH, Steene-Johannesen J, Kolle E, Nystad W, Anderssen SA, Hallal PC, Janz KF, Kriemler S, Andersen LB, Northstone K, Resaland GK, Sardinha LB, van Sluijs EMF, Ried-Larsen M, Ekelund U. Birth weight, cardiometabolic risk factors and effect modification of physical activity in children and adolescents: pooled data from 12 international studies. Int J Obes (Lond). 2020;44(10):2052-63.

43. Bernhardsen GP, Stensrud T, Nystad W, Ekelund U. Pre- and post-natal factors and physical activity in childhood: The Norwegian Mother, Father and Child Cohort study. Scand J Med Sci Sports. 2020;30(11):2264-74.

44. Best KE, Rankin J, Dolk H, Loane M, Haeusler M, Nelen V, Verellen-Dumoulin C, Garne E, Sayers G, Mullaney C, O'Mahony MT, Gatt M, De Walle H, Klungsoyr K, Carolla OM, Cavero-Carbonell C, Kurinczuk JJ, Draper ES, Tucker D, Wellesley D, Zymak-Zakutnia N, Lelong N, Khoshnood B. Multilevel analyses of related public health indicators: The European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Public Health Indicators. Paediatr Perinat Epidemiol. 2020;34(2):122-9.

45. Bjellmo S, Andersen GL, Hjelle S, Klungsøyr K, Krebs L, Lydersen S, Romundstad PR, Vik T. Does caesarean delivery in the first pregnancy increase the risk for adverse outcome in the second? A registry-based cohort study on first and second singleton births in Norway. BMJ Open. 2020;10(8):e037717.

46. Bratsberg B, Rogeberg O, Skirbekk V. Fathers of children conceived using ART have higher cognitive ability scores than fathers of naturally conceived children. Hum Reprod. 2020;35(6):1461-8.

47. Brekke I, Evensen M, Hart RK. Uptake of Attendance Benefit for Children with a Disability in Norway: Impact of Socioeconomic Status and Immigrant Background. Scandinavian journal of disability research: SJDR. 2020;22(1):127-36.

48. Brevik EJ, Lundervold AJ, Haavik J, Posserud MB. Validity and accuracy of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS) and the Wender Utah Rating Scale (WURS) symptom checklists in discriminating between adults with and without ADHD. Brain Behav. 2020;10(6):e01605.

49. Brew BK, Gong T, Wood ME, Cohen JM, Ystrom E, Nordeng HME, Hernandez-Diaz S. Modelling paternal exposure as a negative control. Letter and response. Int J Epidemiol. 2020;49(3):1053-5.

50. Cadiou S, Bustamante M, Agier L, Andrusaityte S, Basagaña X, Carracedo A, Chatzi L, Grazuleviciene R, Gonzalez JR, Gutzkow KB, Maitre L, Mason D, Millot F, Nieuwenhuijsen M, Papadopoulou E, Santorelli G, Saulnier PJ, Vives M, Wright J, Vrijheid M, Slama R. Using methylome data to inform exposome-health association studies: An application to the identification of environmental drivers of child body mass index. Environ Int. 2020;138:105622.

51. Cardoso-Dos-Santos AC, Magalhães VS, Medeiros-de-Souza AC, Bremm JM, Alves RFS, Araujo VEM, Macario EM, Oliveira WK, França GVA. International collaboration networks for the surveillance of congenital anomalies: a narrative review. (Redes internacionais de colaboração para a vigilância das anomalias congênitas: uma revisão narrativa.) Epidemiol Serv Saude. 2020;29(4):e2020093.

52. Carlsen E, Magnus MC, Omsland TK, Magnus PM, Håberg SE, Wilcox AJ. Stumped by the Hump: The Curious Rise and Fall of Norwegian Birthweights, 1991-2007. Epidemiology. 2020;31(4):587-94.

53. Cesta CE, Engeland A, Karlsson P, Kieler H, Reutfors J, Furu K. Incidence of Malformations After Early Pregnancy Exposure to Modafinil in Sweden and Norway. JAMA. 2020;324(9):895-7.

54. Cheesman R, Eilertsen EM, Ahmadzadeh YI, Gjerde LC, Hannigan LJ, Havdahl A, Young AI, Eley TC, Njolstad PR, Magnus P, Andreassen OA, Ystrom E, McAdams TA. How important are parents in the development of child anxiety and depression? A genomic analysis of parent-offspring trios in the Norwegian Mother Father and Child Cohort Study (MoBa). BMC Med. 2020;18(1):284.

55. Chen J, Bacelis J, Sole-Navais P, Srivastava A, Juodakis J, Rouse A, Hallman M, Teramo K, Melbye M, Feenstra B, Freathy RM, Smith GD, Lawlor DA, Murray JC, Williams SM, Jacobsson B, Muglia LJ, Zhang G. Dissecting maternal and fetal genetic effects underlying the associations between maternal phenotypes, birth outcomes, and adult phenotypes: A mendelian-randomization and haplotype-based genetic score analysis in 10,734 mother-infant pairs. PLoS Med. 2020;17(8):e1003305.

56. Cleary B, Loane M, Addor MC, Barisic I, de Walle HEK, Matias Dias C, Gatt M, Klungsoyr K, McDonnell B, Neville A, Pierini A, Rissmann A, Tucker DF, Zurriaga O, Dolk H. Methadone, Pierre Robin sequence and other congenital anomalies: case-control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2020;105(2):151-7.

57. Cohen JM, Cesta CE, Furu K, Einarsdóttir K, Gissler M, Havard A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Kieler H, Leinonen MK, Li J, Reutfors J, Schaffer A, Selmer R, Yu Y, Zoega H, Karlstad Ø. Prevalence trends and individual patterns of antiepileptic drug use in pregnancy 2006-2016: A study in the five Nordic countries, United States, and Australia. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020;29(8):913-22.

58. Cohen JM, Selmer R, Furu K, Karlstad O. Interrupted time series analysis to assess changes in prescription filling around conception and implications for exposure misclassification. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020;29(6):745-9.

59. Cui C, Li M, Yang Y, Liu C, Cao P, Wang L. The effects of paternal perinatal depression on socioemotional and behavioral development of children: A meta-analysis of prospective studies. Psychiatry Res. 2020;284:112775.

60. Dalbye R, Blix E, Frøslie KF, Zhang J, Eggebø TM, Olsen IC, Rozsa D, Øian P, Bernitz S. The Labour Progression Study (LaPS): Duration of labour following Zhang's guideline and the WHO partograph - A cluster randomised trial. Midwifery. 2020;81:102578.

61. Daltveit AK, Løkeland-Stai M, Stangenes KM, Akerkar RR, Askeland OM, Júlíusson PB. Færre vert gravide [Article in Norwegian]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(11):1110-2.

62. Daltveit DS, Klungsoyr K, Engeland A, Ekbom A, Gissler M, Glimelius I, Grotmol T, Madanat-Harjuoja L, Ording AG, Saether SMM, Sorensen HT, Troisi R, Bjorge T. Cancer risk in individuals with major birth defects: large Nordic population based case-control study among children, adolescents, and adults. BMJ. 2020;371:m4060.

63. Dean CR, Bruin CM, O'Hara ME, Roseboom TJ, Leeflang MM, Spijker R, Painter RC. The chance of recurrence of hyperemesis gravidarum: A systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 2020;5:100105.

64. Drevin J, Hallqvist J, Sonnander K, Rosenblad A, Pingel R, Bjelland EK. Childhood abuse and unplanned pregnancies: a cross-sectional study of women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BJOG. 2020;127(4):438-46.

65. Dypvik J, Larsen S, Haavaldsen C, Saugstad OD, Eskild A. Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA Pediatr. 2020;174(2):197-9.

66. Dypås LB, Gützkow KB, Olsen AK, Duale N. MiRNA profiles in blood plasma from mother-child duos in human biobanks and the implication of sample quality: Circulating miRNAs as potential early markers of child health. PLoS One. 2020;15(4):e0231040.

67. Dyrkorn OA, Staff AC, Kulseng-Hanssen S, Schiotz HA, Svenningsen R. Childbirth after mid-urethral sling surgery: effects on long-term success and complications. Int Urogynecol J. 2020;31(3):485-92.

68. Eapen A, Ryan GL, Ten Eyck P, Van Voorhis BJ. Current evidence supporting a goal of singletons: a review of maternal and perinatal outcomes associated with twin versus singleton pregnancies after in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2020;114(4):690-714.

69. Ebbing C, Kessler J, Moster D, Rasmussen S. Isolated single umbilical artery and the risk of adverse perinatal outcome and third stage of labor complications: A population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(3):374-80.

70. Ebbing C, Kessler J, Moster D, Rasmussen S. Single umbilical artery and risk of congenital malformation: population-based study in Norway. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020;55(4):510-5.

71. Eilertsen EM, Hannigan LJ, McAdams TA, Rijsdijk FV, Czajkowski N, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Gjerde LC. Parental Prenatal Symptoms of Depression and Offspring Symptoms of ADHD: A Genetically Informed Intergenerational Study. J Atten Disord. 2020:1087054720914386.

72. Engan M, Engeseth MS, Fevang S, Vollsæter M, Eide GE, Røksund OD, Halvorsen T, Clemm H. Predicting physical activity in a national cohort of children born extremely preterm. Early Hum Dev. 2020;145:105037.

73. Engeseth MS, Engan M, Clemm H, Vollsæter M, Nilsen RM, Markestad T, Halvorsen T, Røksund OD. Voice and Exercise Related Respiratory Symptoms in Extremely Preterm Born Children After Neonatal Patent Ductus Arteriosus. Front Pediatr. 2020;8:150.

74. Engjom H, Júlíusson PB. Sars-CoV-2-infeksjon under svangerskapet [Article in Norwegian]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(11):1100.

75. Eriksen HS, Hoy S, Irgens LM, Rasmussen S, Haug K. Social inequalities in the provision of obstetric services in Norway 1967-2009: a population-based cohort study. Eur J Public Health. 2020;30(3):491-8.

76. Eskild A, Sommerfelt S, Skau I, Grytten J. Offspring birthweight and placental weight in immigrant women from conflict-zone countries; does length of residence in the host country matter? A population study in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(5):615-22.

77. Flannagan KS, Sjaarda LA, Mumford SL, Schisterman EF. Prescription Opioid Use Among Populations of Reproductive Age: Effects on Fertility, Pregnancy Loss, and Pregnancy Complications. Epidemiol Rev. 2020;42(1):117-33.

78. Forthun I, Lie RT, Strandberg-Larsen K, Solheim MH, Moster D, Wilcox AJ, Mortensen LH, Tollanes MC. Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality. Dev Med Child Neurol. 2020;62(10):1176-81.

79. Frank AS, Lupattelli A, Matteson DS, Meltzer HM, Nordeng H. Thyroid hormone replacement therapy patterns in pregnant women and perinatal outcomes in the offspring. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2020;29(1):111-21.

80. Garshol BF, Aamodt G, Madsen C, Vatn MH, Bengtson MB. The effect of nitrogen dioxide on low birth weight in women with inflammatory bowel disease: a Norwegian pregnancy cohort study (MoBa). Scand J Gastroenterol. 2020;55(3):272-8.

81. Gaudernack LC, Michelsen TM, Egeland T, Voldner N, Lukasse M. Does prolonged labor affect the birth experience and subsequent wish for cesarean section among first-time mothers? A quantitative and qualitative analysis of a survey from Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):605.

82. GBD 2019 DC. Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1160-203.

83. Ge GM, Leung MTY, Man KKC, Leung WC, Ip P, Li GHY, Wong ICK, Kung AWC, Cheung CL. Maternal Thyroid Dysfunction During Pregnancy and the Risk of Adverse Outcomes in the Offspring: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(12).

84. Gildestad T, Bjorge T, Haaland OA, Klungsoyr K, Vollset SE, Oyen N. Maternal use of folic acid and multivitamin supplements and infant risk of birth defects in Norway, 1999-2013. Br J Nutr. 2020;124(3):316-29.

85. Gjerde A, Lillas BS, Marti HP, Reisaeter AV, Vikse BE. Intrauterine growth restriction, preterm birth and risk of end-stage renal disease during the first 50 years of life. Nephrol Dial Transplant. 2020;35(7):1157-63.

86. Gjerde LC, Eilertsen EM, Eley TC, McAdams TA, Reichborn-Kjennerud T, Røysamb E, Ystrom E. Maternal Perinatal and Concurrent Anxiety and Mental Health Problems in Early Childhood: A Sibling-Comparison Study. Child Dev. 2020;91(2):456-70.

87. Gjerdevik M, Gjessing HK, Romanowska J, Haaland Ø A, Jugessur A, Czajkowski NO, Lie RT. Design efficiency in genetic association studies. Stat Med. 2020;39(9):1292-310.

88. Glinianaia SV, Morris JK, Best KE, Santoro M, Coi A, Armaroli A, Rankin J. Long-term survival of children born with congenital anomalies: A systematic review and meta-analysis of population-based studies. PLoS Med. 2020;17(9):e1003356.

89. Glover Williams A, Odd D. Investigating the association between post-term birth and long term cognitive, developmental and educational impacts: a systematic review and Meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020;33(7):1253-65.

90. Goisis A, Håberg SE, Hanevik HI, Magnus MC, Kravdal Ø. The demographics of assisted reproductive technology births in a Nordic country. Hum Reprod. 2020;35(6):1441-50.

91. Granum B, Oftedal B, Agier L, Siroux V, Bird P, Casas M, Warembourg C, Wright J, Chatzi L, de Castro M, Donaire D, Grazuleviciene R, Småstuen Haug L, Maitre L, Robinson O, Tamayo-Uria I, Urquiza J, Nieuwenhuijsen M, Slama R, Thomsen C, Vrijheid M. Multiple environmental exposures in early-life and allergy-related outcomes in childhood. Environ Int. 2020;144:106038.

92. Grøtvedt L, Egeland GM, Kvalvik LG, Madsen C. Evaluation of incomplete maternal smoking data using machine learning algorithms: a study from the Medical Birth Registry of Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):710.

93. Gunnes N, Gjessing HK, Bakken IJ, Ghaderi S, Gran JM, Hungnes O, Magnus P, Samuelsen SO, Skrondal A, Stoltenberg C, Trogstad L, Wilcox AJ, Haberg SE. Seasonal and pandemic influenza during pregnancy and risk of fetal death: A Norwegian registry-based cohort study. Eur J Epidemiol. 2020;35(4):371-9.

94. Guo D, Ju R, Zhou Q, Mao J, Tao H, Jing H, Zhu C, Dai J. Association of maternal diabetes with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in offspring: A meta-analysis and review. Diabetes Res Clin Pract. 2020;165:108269.

95. Habibi N, Grieger JA, Bianco-Miotto T. A Review of the Potential Interaction of Selenium and Iodine on Placental and Child Health. Nutrients. 2020;12(9):2678.

96. Handal M, Skurtveit S, Mahic M, Øhman I, Wikner BN, Tjagvad C, Kieler H, Halmesmaki E, Lund IO. Opioid maintenance treatment of pregnant women in the Scandinavian countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2020;37(3):298-312.

97. Hanswijk SI, Spoelder M, Shan L, Verheij MMM, Muilwijk OG, Li W, Liu C, Kolk SM, Homberg JR. Gestational Factors throughout Fetal Neurodevelopment: The Serotonin Link. Int J Mol Sci. 2020;21(16).

98. Harris GE, Wood M, Nordeng H. Modeling exposures of medications used episodically during pregnancy: Triptans as a motivating example. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020;29(9):1111-9.

99. Hartman S, Eilertsen EM, Ystrom E, Belsky J, Gjerde LC. Does prenatal stress amplify effects of postnatal maternal depressive and anxiety symptoms on child problem behavior? Dev Psychol. 2020;56(1):128-37.

100. Helland SS, Røysamb E, Brandlistuen RE, Melby-Lervåg M, Gustavson K. A Common Family Factor Underlying Language Difficulties and Internalizing Problems: Findings From a Population-Based Sibling Study. J Learn Disabil. 2020;53(5):399-409.

101. Hjorth S, Wood M, Tauqeer F, Nordeng H. Fertility treatment and oral contraceptive discontinuation for identification of pregnancy planning in routinely collected health data - an application to analgesic and antibiotic utilisation. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):731.

102. Honigberg MC, Riise HKR, Daltveit AK, Tell GS, Sulo G, Igland J, Klungsøyr K, Scott NS, Wood MJ, Natarajan P, Rich-Edwards JW. Heart Failure in Women With Hypertensive Disorders of Pregnancy: Insights From the Cardiovascular Disease in Norway Project. Hypertension. 2020;76(5):1506-13.

103. Horn J, Haug EB, Markovitz AR, Fraser A, Vatten LJ, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Åsvold BO. Life Course Trajectories of Maternal Cardiovascular Risk Factors according to Offspring Birthweight: The HUNT Study. Sci Rep. 2020;10(1):10436.

104. Hua P, Huang C, Bugeja L, Wayland S, Maple M. A systematic review on the protective factors that reduce suicidality following childhood exposure to external cause parental death, including suicide. Journal of Affective Disorders Reports. 2020;2:100032.

105. Huitfeldt A, Sundbakk LM, Skurtveit S, Handal M, Nordeng H. Associations of Maternal Use of Benzodiazepines or Benzodiazepine-like Hypnotics During Pregnancy With Immediate Pregnancy Outcomes in Norway. JAMA Netw Open. 2020;3(6):e205860.

106. Husebye ESN, Gilhus NE, Spigset O, Daltveit AK, Bjork MH. Language impairment in children aged 5 and 8 years after antiepileptic drug exposure in utero - the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Neurol. 2020;27(4):667-75.

107. Jaddoe VWV, Felix JF, Andersen AN, Charles MA, Chatzi L, Corpeleijn E, Donner N, Elhakeem A, Eriksson JG, Foong R, Grote V, Haakma S, Hanson M, Harris JR, Heude B, Huang RC, Inskip H, Jarvelin MR, Koletzko B, Lawlor DA, Lindeboom M, McEachan RRC, Mikkola TM, Nader JLT, de Moira AP, Pizzi C, Richiardi L, Sebert S, Schwalber A, Sunyer J, Swertz MA, Vafeiadi M, Vrijheid M, Wright J, Duijts L, LifeCycle Project G. The LifeCycle Project-EU Child Cohort Network: a federated analysis infrastructure and harmonized data of more than 250,000 children and parents. Eur J Epidemiol. 2020;35(7):709-24.

108. Jami ES, Eilertsen EM, Hammerschlag AR, Qiao Z, Evans DM, Ystrøm E, Bartels M, Middeldorp CM. Maternal and paternal effects on offspring internalizing problems: Results from genetic and family-based analyses. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2020;183(5):258-67.

109. Jelenkovic A, Sund R, Yokoyama Y, Latvala A, Sugawara M, Tanaka M, Matsumoto S, Freitas DL, Maia JA, Knafo-Noam A, Mankuta D, Abramson L, Ji F, Ning F, Pang Z, Rebato E, Saudino KJ, Cutler TL, Hopper JL, Ullemar V, Almqvist C, Magnusson PKE, Cozen W, Hwang AE, Mack TM, Nelson TL, Whitfield KE, Sung J, Kim J, Lee J, Lee S, Llewellyn CH, Fisher A, Medda E, Nisticò L, Toccaceli V, Baker LA, Tuvblad C, Corley RP, Huibregtse BM, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Burt SA, Klump KL, Silberg JL, Maes HH, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Gatz M, Butler DA, Harris JR, Brandt I, Nilsen TS, Harden KP, Tucker-Drob EM, Franz CE, Kremen WS, Lyons MJ, Lichtenstein P, Bartels M, Beijsterveldt C, Willemsen G, Öncel SY, Aliev F, Jeong HU, Hur YM, Turkheimer E, Boomsma DI, Sørensen TIA, Kaprio J, Silventoinen K. Genetic and environmental influences on human height from infancy through adulthood at different levels of parental education. Sci Rep. 2020;10(1):7974.

110. Jin F, Schjølberg S, Eadie P, Nes RB, Røysamb E. Preschool Speech Intelligibility and 8-Year Literacy: A Moderated Mediation Analysis. J Speech Lang Hear Res. 2020;63(10):3380-91.

111. Jin F, Schjølberg S, Wang MV, Eadie P, Nes RB, Røysamb E, Tambs K. Predicting Literacy Skills at 8 Years From Preschool Language Trajectories: A Population-Based Cohort Study. J Speech Lang Hear Res. 2020;63(8):2752-62.

112. Joung KE, Lee J, Kim JH. Long-Term Metabolic Consequences of Intrauterine Growth Restriction. Current pediatrics reports (Philadelphia, PA). 2020;8(2):45-55.

113. Karlsson S, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Jacobsson B, Barman M, Sengpiel V. Maternal probiotic milk intake during pregnancy and breastfeeding complications in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Nutr. 2020;59(5):2219-28.

114. Kattah A. Preeclampsia and Kidney Disease: Deciphering Cause and Effect. Curr Hypertens Rep. 2020;22(11):91.

115. Khan WU, Michelini G, Battaglia M. Twin studies of the covariation of pain with depression and anxiety: A systematic review and re-evaluation of critical needs. Neurosci Biobehav Rev. 2020;111:135-48.

116. Kristoffersen ES, Børte S, Hagen K, Zwart JA, Winsvold BS. Caesarean section and the association with migraine: a retrospective register-linked HUNT population cohort study. BMJ Open. 2020;10(11):e040685.

117. Kvalvik LG, Wilcox AJ, Skjaerven R, Ostbye T, Harmon QE. Term complications and subsequent risk of preterm birth: registry based study. BMJ. 2020;369:m1007.

118. Kyei NNA, Boakye D, Gabrysch S. Maternal mycotoxin exposure and adverse pregnancy outcomes: a systematic review. Mycotoxin Res. 2020;36(2):243-55.

119. Laine K, Räisänen S. Effect of maternal country of birth on intrapartum epidural use - A population-based register study of 602 095 deliveries. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;250:41-7.

120. Laisk T, Soares ALG, Ferreira T, Painter JN, Censin JC, Laber S, Bacelis J, Chen CY, Lepamets M, Lin K, Liu S, Millwood IY, Ramu A, Southcombe J, Andersen MS, Yang L, Becker CM, Børglum AD, Gordon SD, Bybjerg-Grauholm J, Helgeland Ø, Hougaard DM, Jin X, Johansson S, Juodakis J, Kartsonaki C, Kukushkina V, Lind PA, Metspalu A, Montgomery GW, Morris AP, Mors O, Mortensen PB, Njølstad PR, Nordentoft M, Nyholt DR, Lippincott M, Seminara S, Salumets A, Snieder H, Zondervan K, Werge T, Chen Z, Conrad DF, Jacobsson B, Li L, Martin NG, Neale BM, Nielsen R, Walters RG, Granne I, Medland SE, Mägi R, Lawlor DA, Lindgren CM. The genetic architecture of sporadic and multiple consecutive miscarriage. Nat Commun. 2020;11(1):5980.

121. Le HL, Francke MI, Andrews LM, de Winter BCM, van Gelder T, Hesselink DA. Usage of Tacrolimus and Mycophenolic Acid During Conception, Pregnancy, and Lactation, and Its Implications for Therapeutic Drug Monitoring: A Systematic Critical Review. Ther Drug Monit. 2020;42(4):518-31.

122. Lee Y, Haftorn KL, Denault WRP, Nustad HE, Page CM, Lyle R, Lee-Ødegård S, Moen GH, Prasad RB, Groop LC, Sletner L, Sommer C, Magnus MC, Gjessing HK, Harris JR, Magnus P, Håberg SE, Jugessur A, Bohlin J. Blood-based epigenetic estimators of chronological age in human adults using DNA methylation data from the Illumina MethylationEPIC array. BMC Genomics. 2020;21(1):747.

123. Lehmann S, Baghestan E, Bordahl PE, Irgens LM, Rasmussen S. Low risk pregnancies after a cesarean section: Determinants of trial of labor and its failure. PLoS One. 2020;15(1):e0226894.

124. Low EXS, Mandhari M, Herndon CC, Loo EXL, Tham EH, Siah KTH. Parental, Perinatal, and Childhood Risk Factors for Development of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. J Neurogastroenterol Motil. 2020;26(4):437-46.

125. Lund IO, Moen Eilertsen E, Gjerde LC, Ask Torvik F, Røysamb E, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E. Maternal Drinking and Child Emotional and Behavior Problems. Pediatrics. 2020;145(3):e20192007.

126. Lund-Blix NA, Tapia G, Mårild K, Brantsaeter AL, Njølstad PR, Joner G, Skrivarhaug T, Størdal K, Stene LC. Maternal and child gluten intake and association with type 1 diabetes: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS Med. 2020;17(3):e1003032.

127. Lund-Blix NA, Tapia G, Mårild K, Brantsæter AL, Eggesbø M, Mandal S, Stene LC, Størdal K. Maternal fibre and gluten intake during pregnancy and risk of childhood celiac disease: the MoBa study. Sci Rep. 2020;10(1):16439.

128. Lundervold AJ, Halmøy A, Nordby ES, Haavik J, Meza JI. Current and Retrospective Childhood Ratings of Emotional Fluctuations in Adults With ADHD. Front Psychol. 2020;11:571101.

129. Lundervold AJ, Jensen DA, Haavik J. Insomnia, Alcohol Consumption and ADHD Symptoms in Adults. Front Psychol. 2020;11:1150.

130. Mahic M, Hernandez-Diaz S, Wood M, Kieler H, Odsbu I, Norgaard M, Ozturk B, Bateman BT, Hjellvik V, Skurtveit S, Handal M. In utero opioid exposure and risk of infections in childhood: A multinational Nordic cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020;29(12):1596-604.

131. Malmström O, Håberg SE, Morken NH. Probability and outcomes of second pregnancy after HELLP syndrome in the first: A population-based registry study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(9):1206-13.

132. Martínez-Olcina M, Rubio-Arias JA, Reche-García C, Leyva-Vela B, Hernández-García M, Hernández-Morante JJ, Martínez-Rodríguez A. Eating Disorders in Pregnant and Breastfeeding Women: A Systematic Review. Medicina (Kaunas). 2020;56(7).

133. Martini MG, Barona-Martinez M, Micali N. Eating disorders mothers and their children: a systematic review of the literature. Arch Womens Ment Health. 2020;23(4):449-67.

134. Merid SK, Novoloaca A, Sharp GC, Küpers LK, Kho AT, Roy R, Gao L, Annesi-Maesano I, Jain P, Plusquin M, Kogevinas M, Allard C, Vehmeijer FO, Kazmi N, Salas LA, Rezwan FI, Zhang H, Sebert S, Czamara D, Rifas-Shiman SL, Melton PE, Lawlor DA, Pershagen G, Breton CV, Huen K, Baiz N, Gagliardi L, Nawrot TS, Corpeleijn E, Perron P, Duijts L, Nohr EA, Bustamante M, Ewart SL, Karmaus W, Zhao S, Page CM, Herceg Z, Jarvelin MR, Lahti J, Baccarelli AA, Anderson D, Kachroo P, Relton CL, Bergström A, Eskenazi B, Soomro MH, Vineis P, Snieder H, Bouchard L, Jaddoe VW, Sørensen TIA, Vrijheid M, Arshad SH, Holloway JW, Håberg SE, Magnus P, Dwyer T, Binder EB, DeMeo DL, Vonk JM, Newnham J, Tantisira KG, Kull I, Wiemels JL, Heude B, Sunyer J, Nystad W, Munthe-Kaas MC, Räikkönen K, Oken E, Huang RC, Weiss ST, Antó JM, Bousquet J, Kumar A, Söderhäll C, Almqvist C, Cardenas A, Gruzieva O, Xu CJ, Reese SE, Kere J, Brodin P, Solomon O, Wielscher M, Holland N, Ghantous A, Hivert MF, Felix JF, Koppelman GH, London SJ, Melén E. Epigenome-wide meta-analysis of blood DNA methylation in newborns and children identifies numerous loci related to gestational age. Genome Med. 2020;12(1):25.

135. Moen GH, Brumpton B, Willer C, Åsvold BO, Birkeland KI, Wang G, Neale MC, Freathy RM, Smith GD, Lawlor DA, Kirkpatrick RM, Warrington NM, Evans DM. Mendelian randomization study of maternal influences on birthweight and future cardiometabolic risk in the HUNT cohort. Nat Commun. 2020;11(1):5404.

136. Mortensen LH, Cnattingius S, Gissler M, Klungsoyr K, Skjaerven R, Nybo Andersen AM, Nielsen HS. Sex of the first-born and obstetric complications in the subsequent birth. A study of 2.3 million second births from Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(10):1381-6.

137. Munch EL, Skurtveit S, Handal M, Skovlund E. Pre conception use of cannabis and cocaine among men with pregnant partners. Nordisk Alkohol Nark. 2020;37(1):43-53.

138. Murzakanova G, Raisanen S, Jacobsen AF, Sole KB, Bjarko L, Laine K. Adverse perinatal outcomes in 665,244 term and post-term deliveries-a Norwegian population-based study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;247:212-8.

139. Mynarek M, Bjellmo S, Lydersen S, Strand KM, Afset JE, Andersen GL, Vik T. Prelabor rupture of membranes and the association with cerebral palsy in term born children: a national registry-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):67.

140. Neumann A, Walton E, Alemany S, Cecil C, González JR, Jima DD, Lahti J, Tuominen ST, Barker ED, Binder E, Caramaschi D, Carracedo Á, Czamara D, Evandt J, Felix JF, Fuemmeler BF, Gutzkow KB, Hoyo C, Julvez J, Kajantie E, Laivuori H, Maguire R, Maitre L, Murphy SK, Murcia M, Villa PM, Sharp G, Sunyer J, Raikkönen K, Bakermans-Kranenburg M, MV IJ, Guxens M, Relton CL, Tiemeier H. Association between DNA methylation and ADHD symptoms from birth to school age: a prospective meta-analysis. Transl Psychiatry. 2020;10(1):398.

141. Nordbo ECA, Raanaas RK, Nordh H, Aamodt G. Disentangling how the built environment relates to children's well-being: Participation in leisure activities as a mediating pathway among 8-year-olds based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Health Place. 2020;64:102360.

142. Norris JM, Johnson RK, Stene LC. Type 1 diabetes-early life origins and changing epidemiology. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(3):226-38.

143. Oerbeck B, Furu K, Zeiner P, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Pripp AH, Overgaard KR. Child and Parental Characteristics of Medication Use for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2020;30(7):456-64.

144. Oerbeck B, Overgaard KR, Pripp AH, Reichborn-Kjennerud T, Aase H, Zeiner P. Early Predictors of ADHD: Evidence from a Prospective Birth Cohort. J Atten Disord. 2020;24(12):1685-92.

145. Opdahl S, Henningsen AA, Bergh C, Gissler M, Romundstad LB, Petzold M, Tiitinen A, Wennerholm UB, Pinborg AB. Data Resource Profile: Committee of Nordic Assisted Reproductive Technology and Safety (CoNARTaS) cohort. Int J Epidemiol. 2020;49(2):365-6f.

146. Ording AG, Christensen LB, Bjorge T, Doody DR, Ekbom A, Glimelius I, Grotmol T, Larfors G, Mueller BA, Smedby KE, Tretli S, Troisi R, Sorensen HT. Birthweight and all-cause mortality after childhood and adolescent leukemia: a cohort of children with leukemia from Denmark, Norway, Sweden, and Washington State. Acta Oncol. 2020;59(8):949-58.

147. Ording AG, Christensen LB, Bjørge T, Doody DR, Ekbom A, Glimelius I, Grotmol T, Larfors G, Mueller BA, Smedby KE, Tretli S, Troisi R, Sørensen HT. Birthweight and all-cause mortality after childhood and adolescent leukemia: a cohort of children with leukemia from Denmark, Norway, Sweden, and Washington State. Acta Oncol. 2020;59(8):949-58.

148. Osnes RS, Eberhard-Gran M, Follestad T, Kallestad H, Morken G, Roaldset JO. Mid-pregnancy insomnia is associated with concurrent and postpartum maternal anxiety and obsessive-compulsive symptoms: A prospective cohort study. J Affect Disord. 2020;266:319-26.

149. Patel DM, Jones RR, Booth BJ, Olsson AC, Kromhout H, Straif K, Vermeulen R, Tikellis G, Paltiel O, Golding J, Northstone K, Stoltenberg C, Haberg SE, Schuz J, Friesen MC, Ponsonby AL, Lemeshow S, Linet MS, Magnus P, Olsen J, Olsen SF, Dwyer T, Stayner LT, Ward MH, International Childhood Cancer Cohort C. Parental occupational exposure to pesticides, animals and organic dust and risk of childhood leukemia and central nervous system tumors: Findings from the International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C). Int J Cancer. 2020;146(4):943-52.

150. Persson M, Opdahl S, Risnes K, Gross R, Kajantie E, Reichenberg A, Gissler M, Sandin S. Gestational age and the risk of autism spectrum disorder in Sweden, Finland, and Norway: A cohort study. PLoS Med. 2020;17(9):e1003207.

151. Petersen SH, Bergh C, Gissler M, Åsvold BO, Romundstad LB, Tiitinen A, Spangmose AL, Pinborg A, Wennerholm UB, Henningsen AA, Opdahl S. Time trends in placenta-mediated pregnancy complications after assisted reproductive technology in the Nordic countries. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(2):226.e1-.e19.

152. Pfaller B, Pupco A, Leibson T, Aletaha D, Ito S. A critical review of the reproductive safety of Leflunomide. Clin Rheumatol. 2020 39(2):607-12.

153. Philips EM, Santos S, Trasande L, Aurrekoetxea JJ, Barros H, von Berg A, Bergström A, Bird PK, Brescianini S, C NC, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Costet N, Criswell R, Crozier S, Eggesbø M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, van Gelder M, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Hanke W, Heude B, Hryhorczuk D, Iñiguez C, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Kull I, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Manios Y, Melén E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Rusconi F, Santos AC, Sørensen TIA, Standl M, Stoltenberg C, Sunyer J, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Vrijkotte TGM, Wright J, Zvinchuk O, Gaillard R, Jaddoe VWV. Changes in parental smoking during pregnancy and risks of adverse birth outcomes and childhood overweight in Europe and North America: An individual participant data meta-analysis of 229,000 singleton births. PLoS Med. 2020;17(8):e1003182.

154. Pirhonen J, Haadem K, Gissler M. Delivery after an obstetric anal sphincter tear. Arch Gynecol Obstet. 2020;301(6):1479-84.

155. Polić A, Običan SG. Pregnancy in systemic lupus erythematosus. Birth Defects Res. 2020;112(15):1115-25.

156. Qiao Z, Zheng J, Helgeland Ø, Vaudel M, Johansson S, Njølstad PR, Smith GD, Warrington NM, Evans DM. Introducing M-GCTA a Software Package to Estimate Maternal (or Paternal) Genetic Effects on Offspring Phenotypes. Behav Genet. 2020;50(1):51-66.

157. Rantala AK, Magnus MC, Karlstad Ø, Stigum H, Håberg SE, Nafstad P, Nystad W, Jaakkola JJK. Is the Association of Early Day Care Attendance with Childhood Asthma Explained by Underlying Susceptibility? Epidemiology. 2020;31(3):451-8.

158. Reigstad MM, Storeng R, Furu K, Bakken IJ, Engeland A, Larsen IK. Validation of Assisted Reproductive Technology in the Medical Birth Registry of Norway Versus the Norwegian Prescription Database. Epidemiology. 2020;31(5):681-6.

159. Reitsma A, Simioni J, Brunton G, Kaufman K, Hutton EK. Maternal outcomes and birth interventions among women who begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses. EClinicalMedicine. 2020;21:100319.

160. Reutfors J, Cesta CE, Cohen JM, Bateman BT, Brauer R, Einarsdóttir K, Engeland A, Furu K, Gissler M, Havard A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Karlstad Ø, Leinonen MK, Li J, Man KKC, Pazzagli L, Schaffer A, Schink T, Wang Z, Yu Y, Zoega H, Bröms G. Antipsychotic drug use in pregnancy: A multinational study from ten countries. Schizophr Res. 2020;220:106-15.

161. Robertson AH, Mahic M, Savic M, Tunheim G, Hungnes O, Trogstad L, Lipkin WI, Mjaaland S. Detection of anti-NS1 antibodies after pandemic influenza exposure: Evaluation of a serological method for distinguishing H1N1pdm09 infected from vaccinated cases. Influenza Other Respir Viruses. 2020;14(3):294-301.

162. Robinson R, Lahti-Pulkkinen M, Schnitzlein D, Voit F, Girchenko P, Wolke D, Lemola S, Kajantie E, Heinonen K, Räikkönen K. Mental health outcomes of adults born very preterm or with very low birth weight: A systematic review. Semin Fetal Neonatal Med. 2020;25(3):101113.

163. Romanowska J, Haaland Ø A, Jugessur A, Gjerdevik M, Xu Z, Taylor J, Wilcox AJ, Jonassen I, Lie RT, Gjessing HK. Gene-methylation interactions: discovering region-wise DNA methylation levels that modify SNP-associated disease risk. Clin Epigenetics. 2020;12(1):109.

164. Seglem KB, Torvik FA, Roysamb E, Gjerde LC, Magnus P, Reichborn-Kjennerud T, Svedberg P, Orstavik R. A Life Course Study of Genetic and Environmental Influences on Work Incapacity. Twin Res Hum Genet. 2020;23(1):16-22.

165. Seglem KB, Ørstavik R, Torvik FA, Røysamb E, Vollrath M. Education differences in sickness absence and the role of health behaviors: a prospective twin study. BMC Public Health. 2020;20(1):1689.

166. Seijmonsbergen-Schermers AE, van den Akker T, Rydahl E, Beeckman K, Bogaerts A, Binfa L, Frith L, Gross MM, Misselwitz B, Hálfdánsdóttir B, Daly D, Corcoran P, Calleja-Agius J, Calleja N, Gatt M, Vika Nilsen AB, Declercq E, Gissler M, Heino A, Lindgren H, de Jonge A. Variations in use of childbirth interventions in 13 high-income countries: A multinational cross-sectional study. PLoS Med. 2020;17(5):e1003103.

167. Shaikh F, Kjolllesdal MK, Carslake D, Stoltenberg C, Davey Smith G, Naess O. Birthweight in offspring and cardiovascular mortality in their parents, aunts and uncles: a family-based cohort study of 1.35 million births. Int J Epidemiol. 2020;49(1):205-15.

168. Silventoinen K, Jelenkovic A, Sund R, Latvala A, Honda C, Inui F, Tomizawa R, Watanabe M, Sakai N, Rebato E, Busjahn A, Tyler J, Hopper JL, Ordoñana JR, Sánchez-Romera JF, Colodro-Conde L, Calais-Ferreira L, Oliveira VC, Ferreira PH, Medda E, Nisticò L, Toccaceli V, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Siribaddana SH, Hotopf M, Sumathipala A, Rijsdijk F, Duncan GE, Buchwald D, Tynelius P, Rasmussen F, Tan Q, Zhang D, Pang Z, Magnusson PKE, Pedersen NL, Dahl Aslan AK, Hwang AE, Mack TM, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Brandt I, Nilsen TS, Harris JR, Martin NG, Medland SE, Montgomery GW, Willemsen G, Bartels M, van Beijsterveldt CEM, Franz CE, Kremen WS, Lyons MJ, Silberg JL, Maes HH, Kandler C, Nelson TL, Whitfield KE, Corley RP, Huibregtse BM, Gatz M, Butler DA, Tarnoki AD, Tarnoki DL, Park HA, Lee J, Lee SJ, Sung J, Yokoyama Y, Sørensen TIA, Boomsma DI, Kaprio J. Genetic and environmental variation in educational attainment: an individual-based analysis of 28 twin cohorts. Sci Rep. 2020;10(1):12681.

169. Simoncic V, Enaux C, Deguen S, Kihal-Talantikite W. Adverse Birth Outcomes Related to NO2 and PM Exposure: European Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(21).

170. Sivertsen Ø S. La de små barn komme til meg. (Let the little children come unto me). Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(12):1209.

171. Skogheim TS, Villanger GD, Weyde KVF, Engel SM, Suren P, Oie MG, Skogan AH, Biele G, Zeiner P, Overgaard KR, Haug LS, Sabaredzovic A, Aase H. Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and associations with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and cognitive functions in preschool children. Int J Hyg Environ Health. 2020;223(1):80-92.

172. Skovlund E, Selmer R, Skurtveit S, Brandlistuen RE, Handal M. In utero exposure to analgesic opioids and language development in 5-year old children. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020;29(6):736-44.

173. Sköld C, Bjørge T, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Grotmol T, Madanat-Harjuoja L, Ording AG, Trabert B, Tretli S, Troisi R, Sørensen HT, Glimelius I. Pregnancy-related risk factors for sex cord-stromal tumours and germ cell tumours in parous women: a registry-based study. Br J Cancer. 2020;123(1):161-6.

174. Smith LE, Weinman J, Yiend J, Rubin J. Psychosocial Factors Affecting Parental Report of Symptoms in Children: A Systematic Review. Psychosom Med. 2020;82(2):187-96.

175. Smith LK, Blondel B, Zeitlin J, on behalf of the Euro‐Peristat Scientific Committee (...Klungsøyr K...). Producing valid statistics when legislation, culture and medical practices differ for births at or before the threshold of survival: report of a European workshop. Bjog. 2020;127(3):314-8.

176. Sole-Navais P, Brantsaeter AL, Caspersen IH, Lundh T, Muglia LJ, Meltzer HM, Zhang G, Jacobsson B, Sengpiel V, Barman M. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy Is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. Nutrients. 2020;13(1):E23.

177. Sorbye LM, Cnattingius S, Skjaerven R, Klungsoyr K, Wikstrom AK, Kvalvik LG, Morken NH. Interpregnancy weight change and recurrence of gestational diabetes mellitus: a population-based cohort study. BJOG. 2020;127(13):1608-16.

178. Steinthorsdottir V, McGinnis R, Williams NO, Stefansdottir L, Thorleifsson G, Shooter S, Fadista J, Sigurdsson JK, Auro KM, Berezina G, Borges MC, Bumpstead S, Bybjerg-Grauholm J, Colgiu I, Dolby VA, Dudbridge F, Engel SM, Franklin CS, Frigge ML, Frisbaek Y, Geirsson RT, Geller F, Gretarsdottir S, Gudbjartsson DF, Harmon Q, Hougaard DM, Hegay T, Helgadottir A, Hjartardottir S, Jääskeläinen T, Johannsdottir H, Jonsdottir I, Juliusdottir T, Kalsheker N, Kasimov A, Kemp JP, Kivinen K, Klungsøyr K, Lee WK, Melbye M, Miedzybrodska Z, Moffett A, Najmutdinova D, Nishanova F, Olafsdottir T, Perola M, Pipkin FB, Poston L, Prescott G, Saevarsdottir S, Salimbayeva D, Scaife PJ, Skotte L, Staines-Urias E, Stefansson OA, Sørensen KM, Thomsen LCV, Tragante V, Trogstad L, Simpson NAB, Aripova T, Casas JP, Dominiczak AF, Walker JJ, Thorsteinsdottir U, Iversen AC, Feenstra B, Lawlor DA, Boyd HA, Magnus P, Laivuori H, Zakhidova N, Svyatova G, Stefansson K, Morgan L. Genetic predisposition to hypertension is associated with preeclampsia in European and Central Asian women. Nat Commun. 2020;11(1):5976.

179. Stoltenberg EA, Nordeng HM, Ystrom E, Samuelsen SO. The cure model in perinatal epidemiology. Stat Methods Med Res. 2020;29(10):2783-94.

180. Stratakis N, Conti DV, Borras E, Sabido E, Roumeliotaki T, Papadopoulou E, Agier L, Basagana X, Bustamante M, Casas M, Farzan SF, Fossati S, Gonzalez JR, Grazuleviciene R, Heude B, Maitre L, McEachan RRC, Theologidis I, Urquiza J, Vafeiadi M, West J, Wright J, McConnell R, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Vrijheid M, Chatzi L. Association of Fish Consumption and Mercury Exposure During Pregnancy With Metabolic Health and Inflammatory Biomarkers in Children. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e201007.

181. Sun BZ, Moster D, Harmon QE, Wilcox AJ. Association of Preeclampsia in Term Births With Neurodevelopmental Disorders in Offspring. JAMA Psychiatry. 2020;77(8):823-9.

182. Syrstad VEG, Oedegaard KJ, Fasmer OB, Halmoy A, Haavik J, Dilsaver S, Gjestad R. Cyclothymic temperament: Associations with ADHD, other psychopathology, and medical morbidity in the general population. J Affect Disord. 2020;260:440-7.

183. Tangeraas T, Sæves I, Klingenberg C, Jørgensen J, Kristensen E, Gunnarsdottir G, Hansen EV, Strand J, Lundman E, Ferdinandusse S, Salvador CL, Woldseth B, Bliksrud YT, Sagredo C, Olsen Ø E, Berge MC, Trømborg AK, Ziegler A, Zhang JH, Sørgjerd LK, Ytre-Arne M, Hogner S, Løvoll SM, Kløvstad Olavsen MR, Navarrete D, Gaup HJ, Lilje R, Zetterström RH, Stray-Pedersen A, Rootwelt T, Rinaldo P, Rowe AD, Pettersen RD. Performance of Expanded Newborn Screening in Norway Supported by Post-Analytical Bioinformatics Tools and Rapid Second-Tier DNA Analyses. Int J Neonatal Screen. 2020;6(3):E51.

184. Tapia G, Mortimer G, Ye J, Mårild K, Chipper-Keating S, Gillard BT, Viken MK, Lie BA, Stene LC, Gillespie KM, Størdal K. Maternal Microchimerism in Cord Blood and Risk of Celiac Disease in Childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;71(3):321-7.

185. Teigset CM, Mohn C, Rund BR. Perinatal complications and executive dysfunction in early-onset schizophrenia. BMC Psychiatry. 2020;20(1):103.

186. Torvik FA, Eilertsen EM, McAdams TA, Gustavson K, Zachrisson HD, Brandlistuen R, Gjerde LC, Havdahl A, Stoltenberg C, Ask H, Ystrom E. Mechanisms linking parental educational attainment with child ADHD, depression, and academic problems: a study of extended families in The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study. J Child Psychol Psychiatry. 2020;61(9):1009-18.

187. Trabert B, Troisi R, Grotmol T, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Glimelius I, Madanat-Harjuoja L, Sorensen HT, Tretli S, Gulbech Ording A, Bjorge T. Associations of pregnancy-related factors and birth characteristics with risk of endometrial cancer: A Nordic population-based case-control study. Int J Cancer. 2020;146(6):1523-31.

188. Tronnes JN, Wood M, Lupattelli A, Ystrom E, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and neurodevelopmental outcomes in preschool-aged children. Paediatr Perinat Epidemiol. 2020;34(5):247-56.

189. van de Putte R, van Rooij I, Haanappel CP, Marcelis CLM, Brunner HG, Addor MC, Cavero-Carbonell C, Dias CM, Draper ES, Etxebarriarteun L, Gatt M, Khoshnood B, Kinsner-Ovaskainen A, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Latos-Bielenska A, Luyt K, O'Mahony MT, Miller N, Mullaney C, Nelen V, Neville AJ, Perthus I, Pierini A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Wiesel A, Zymak-Zakutnia N, Loane M, Barisic I, de Walle HEK, Bergman JEH, Roeleveld N. Maternal risk factors for the VACTERL association: A EUROCAT case-control study. Birth Defects Res. 2020;112(9):688-98.

190. van de Putte R, van Rooij I, Marcelis CLM, Guo M, Brunner HG, Addor MC, Cavero-Carbonell C, Dias CM, Draper ES, Etxebarriarteun L, Gatt M, Haeusler M, Khoshnood B, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lanzoni M, Latos-Bielenska A, Luyt K, O'Mahony MT, Miller N, Mullaney C, Nelen V, Neville AJ, Perthus I, Pierini A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Wiesel A, Zymak-Zakutnia N, Loane M, Barisic I, de Walle HEK, Roeleveld N, Bergman JEH. Spectrum of congenital anomalies among VACTERL cases: a EUROCAT population-based study. Pediatr Res. 2020;87(3):541-9.

191. Vehmeijer FOL, Küpers LK, Sharp GC, Salas LA, Lent S, Jima DD, Tindula G, Reese S, Qi C, Gruzieva O, Page C, Rezwan FI, Melton PE, Nohr E, Escaramís G, Rzehak P, Heiskala A, Gong T, Tuominen ST, Gao L, Ross JP, Starling AP, Holloway JW, Yousefi P, Aasvang GM, Beilin LJ, Bergström A, Binder E, Chatzi L, Corpeleijn E, Czamara D, Eskenazi B, Ewart S, Ferre N, Grote V, Gruszfeld D, Håberg SE, Hoyo C, Huen K, Karlsson R, Kull I, Langhendries JP, Lepeule J, Magnus MC, Maguire RL, Molloy PL, Monnereau C, Mori TA, Oken E, Räikkönen K, Rifas-Shiman S, Ruiz-Arenas C, Sebert S, Ullemar V, Verduci E, Vonk JM, Xu CJ, Yang IV, Zhang H, Zhang W, Karmaus W, Dabelea D, Muhlhausler BS, Breton CV, Lahti J, Almqvist C, Jarvelin MR, Koletzko B, Vrijheid M, Sørensen TIA, Huang RC, Arshad SH, Nystad W, Melén E, Koppelman GH, London SJ, Holland N, Bustamante M, Murphy SK, Hivert MF, Baccarelli A, Relton CL, Snieder H, Jaddoe VWV, Felix JF. DNA methylation and body mass index from birth to adolescence: meta-analyses of epigenome-wide association studies. Genome Med. 2020;12(1):105.

192. Veteikis D. Antipyretics might occupy a narrow temporal position in aetiology of type 1 diabetes: Immunological and intestinal studies required. Med Hypotheses. 2020;141:109708.

193. Vik ES, Nilsen RM, Aasheim V, Small R, Moster D, Schytt E. Country of first birth and neonatal outcomes in migrant and Norwegian-born parous women in Norway: a population-based study. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):540.

194. Vik ES, Aasheim V, Nilsen RM, Small R, Moster D, Schytt E. Paternal country of origin and adverse neonatal outcomes in births to foreign-born women in Norway: A population-based cohort study. PLoS Med. 2020;17(11):e1003395.

195. Villanger GD, Drover SSM, Nethery RC, Thomsen C, Sakhi AK, Øvergaard KR, Zeiner P, Hoppin JA, Reichborn-Kjennerud T, Aase H, Engel SM. Associations between urine phthalate metabolites and thyroid function in pregnant women and the influence of iodine status. Environ Int. 2020;137:105509.

196. Villanger GD, Ystrom E, Engel SM, Longnecker MP, Pettersen R, Rowe AD, Reichborn-Kjennerud T, Aase H. Neonatal thyroid-stimulating hormone and association with attention-deficit/hyperactivity disorder. Paediatr Perinat Epidemiol. 2020;34(5):590-6.

197. Vives-Usano M, Hernandez-Ferrer C, Maitre L, Ruiz-Arenas C, Andrusaityte S, Borràs E, Carracedo Á, Casas M, Chatzi L, Coen M, Estivill X, González JR, Grazuleviciene R, Gutzkow KB, Keun HC, Lau CE, Cadiou S, Lepeule J, Mason D, Quintela I, Robinson O, Sabidó E, Santorelli G, Schwarze PE, Siskos AP, Slama R, Vafeiadi M, Martí E, Vrijheid M, Bustamante M. In utero and childhood exposure to tobacco smoke and multi-layer molecular signatures in children. BMC Med. 2020;18(1):243.

198. von Soest T, Torgersen L, Kvalem IL. Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients. J Health Psychol. 2020;25(9):1270-84.

199. Vrijheid M, Fossati S, Maitre L, Márquez S, Roumeliotaki T, Agier L, Andrusaityte S, Cadiou S, Casas M, de Castro M, Dedele A, Donaire-Gonzalez D, Grazuleviciene R, Haug LS, McEachan R, Meltzer HM, Papadopouplou E, Robinson O, Sakhi AK, Siroux V, Sunyer J, Schwarze PE, Tamayo-Uria I, Urquiza J, Vafeiadi M, Valentin A, Warembourg C, Wright J, Nieuwenhuijsen MJ, Thomsen C, Basagaña X, Slama R, Chatzi L. Early-Life Environmental Exposures and Childhood Obesity: An Exposome-Wide Approach. Environ Health Perspect. 2020;128(6):67009.

200. Waldum Å H, Jacobsen AF, Lukasse M, Staff AC, Falk RS, Vangen S, Sørbye IK. The provision of epidural analgesia during labor according to maternal birthplace: a Norwegian register study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020;20(1):321.

201. Wesnes SL, Seim E. Birthweight and urinary incontinence after childbirth: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 2020;8:100115.

202. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Dohlen G, Ronnestad AE, Holmstrom H. Severe congenital heart defects: incidence, causes and time trends of preoperative mortality in Norway. Arch Dis Child. 2020;105(8):738-43.

203. Wortinger LA, Engen K, Barth C, Lonning V, Jorgensen KN, Andreassen OA, Haukvik UK, Vaskinn A, Ueland T, Agartz I. Obstetric complications and intelligence in patients on the schizophrenia-bipolar spectrum and healthy participants. Psychol Med. 2020;50(11):1914-22.

204. Zaidan S, Nakken KO, Lillestølen KM, Alvestad S, Lossius MI. Assistert befruktning blant kvinner med epilepsi. [Assisted reproductive treatment in women with epilepsy]. Tidsskr Nor Legeforen. 2020;140(1):51-3.

205. Zeng Y, Tang Y, Yue Y, Li W, Qiu X, Hu P, Tang J, Wang H, Yang X, Qu Y, Mu D. Cumulative evidence for association of parental diabetes mellitus and attention-deficit/hyperactivity disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2020;117:129-39.

206. Aasheim V, Nilsen RM, Vik ES, Small R, Schytt E. Epidural analgesia for labour pain in nulliparous women in Norway in relation to maternal country of birth and migration related factors. Sex Reprod Healthc. 2020;26:100553.

2019

Tidsskriftartikler og brev 

Abel MH, Brandlistuen RE, Caspersen IH, Aase H, Torheim LE, Meltzer HM, Brantsaeter AL. Language delay and poorer school performance in children of mothers with inadequate iodine intake in pregnancy: results from follow-up at 8 years in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Nutr. 2019;58(8):3047-58. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30417257  https://doi.org/10.1007/s00394-018-1850-7.

Agier L, Basagana X, Maitre L, Granum B, Bird PK, Casas M, Oftedal B, Wright J, Andrusaityte S, de Castro M, Cequier E, Chatzi L, Donaire-Gonzalez D, Grazuleviciene R, Haug LS, Sakhi AK, Leventakou V, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Petraviciene I, Robinson O, Roumeliotaki T, Sunyer J, Tamayo-Uria I, Thomsen C, Urquiza J, Valentin A, Slama R, Vrijheid M, Siroux V. Early-life exposome and lung function in children in Europe: an analysis of data from the longitudinal, population-based HELIX cohort. Lancet Planet Health. 2019;3(2):e81-e92. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30737192  https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30010-5.

Al-Zirqi I, Daltveit AK, Vangen S. Maternal outcome after complete uterine rupture. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(8):1024-31. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30762871  https://doi.org/10.1111/aogs.13579.

Alriksson-Schmidt AI, Ahonen M, Andersen GL, Eggertsdottir G, Haula T, Jahnsen R, Jarl J, Jeglinsky-Kankainen I, Jonsdottir G, Seid AK, Asgeirsdottir TL, Moller-Madsen B, Nordbye-Nielsen K, Saha S, Steskal D, Saaksvuori L, Hagglund G. CP-North: living life in the Nordic countries? A retrospective register research protocol on individuals with cerebral palsy and their parents living in Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland. BMJ Open. 2019;9(10):e024438. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31575533

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024438.

Andreassen BK, Stoer NC, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad O, Pottegard A, Friis S. Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study. BMJ Open. 2019;9(4):e028504. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30962244  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028504.

Bakken KS, Stray-Pedersen B. Emergency cesarean section among women in Robson groups one and three: A comparison study of immigrant and Norwegian women giving birth in a low-risk maternity hospital in Norway. Health Care Women Int. 2019;40(7-9):761-75. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31246537  https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1623800.

Berge LAM, Andreassen BK, Stenehjem JS, Larsen IK, Furu K, Juzeniene A, Roscher I, Heir T, Green A, Veierod MB, Robsahm TE. Cardiovascular, antidepressant and immunosuppressive drug use in relation to risk of cutaneous melanoma: a protocol for a prospective case-control study. BMJ Open. 2019;9(2):e025246. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30787091  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025246.

Bernhardsen GP, Stensrud T, Nystad W, Dalene KE, Kolle E, Ekelund U. Early life risk factors for childhood obesity-Does physical activity modify the associations? The MoBa cohort study. Scand J Med Sci Sports. 2019;29(10):1636-46. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31220367  https://doi.org/10.1111/sms.13504.

Berntsen S, Soderstrom-Anttila V, Wennerholm UB, Laivuori H, Loft A, Oldereid NB, Romundstad LB, Bergh C, Pinborg A. The health of children conceived by ART: 'the chicken or the egg?'. Hum Reprod Update. 2019;25(2):137-58. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30753453

https://doi.org/10.1093/humupd/dmz001.

Biele G, Gustavson K, Czajkowski NO, Nilsen RM, Reichborn-Kjennerud T, Magnus PM, Stoltenberg C, Aase H. Bias from self selection and loss to follow-up in prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2019;34(10):927-38. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31451995  https://doi.org/10.1007/s10654-019-00550-1.

Bjellmo S, Hjelle S, Krebs L, Magnussen E, Vik T. Adherence to guidelines and suboptimal practice in term breech delivery with perinatal death - a population-based case-control study in Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):330. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31500581  https://doi.org/10.1186/s12884-019-2464-7.

Borge TC, Brantsaeter AL, Caspersen IH, Meltzer HM, Brandlistuen RE, Aase H, Biele G. Estimating the Strength of Associations Between Prenatal Diet Quality and Child Developmental Outcomes: Results From a Large Prospective Pregnancy Cohort Study. Am J Epidemiol. 2019;188(11):1902-12. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31375821  https://doi.org/10.1093/aje/kwz166.

Caspersen IH, Thomsen C, Haug LS, Knutsen HK, Brantsaeter AL, Papadopoulou E, Erlund I, Lundh T, Alexander J, Meltzer HM. Patterns and dietary determinants of essential and toxic elements in blood measured in mid-pregnancy: The Norwegian Environmental Biobank. Sci Total Environ. 2019;671:299-308. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30928759  https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.291.

Cesta CE, Cohen JM, Pazzagli L, Bateman BT, Broms G, Einarsdottir K, Furu K, Havard A, Heino A, Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Karlstad O, Kieler H, Li J, Leinonen MK, Gulseth HL, Tran D, Yu Y, Zoega H, Odsbu I. Antidiabetic medication use during pregnancy: an international utilization study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019;7(1):e000759. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31798900  https://drc.bmj.com/content/7/1/e000759.

Chong HP, Froen JF, Richardson S, Liquet B, Charnock-Jones DS, Smith GCS. Age at menarche and the risk of operative delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(3):411-18. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28958167  https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1381823.

Clemente DBP, Vrijheid M, Martens DS, Bustamante M, Chatzi L, Danileviciute A, de Castro M, Grazuleviciene R, Gutzkow KB, Lepeule J, Maitre L, McEachan RRC, Robinson O, Schwarze PE, Tamayo I, Vafeiadi M, Wright J, Slama R, Nieuwenhuijsen M, Nawrot TS. Prenatal and Childhood Traffic-Related Air Pollution Exposure and Telomere Length in European Children: The HELIX Project. Environ Health Perspect. 2019;127(8):87001. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31393792  https://doi.org/10.1289/EHP4148.

Cohen JM, Wood ME, Hernandez-Diaz S, Ystrom E, Nordeng H. Paternal antidepressant use as a negative control for maternal use: assessing familial confounding on gestational length and anxiety traits in offspring. Int J Epidemiol. 2019;48(5):1665-72. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31369122  https://doi.org/10.1093/ije/dyz170.

Coi A, Santoro M, Garne E, Pierini A, Addor MC, Alessandri JL, Bergman JEH, Bianchi F, Boban L, Braz P, Cavero-Carbonell C, Gatt M, Haeusler M, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lanzoni M, Lelong N, Luyt K, Mokoroa O, Mullaney C, Nelen V, Neville AJ, O'Mahony MT, Perthus I, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Wisniewska K, Zymak-Zakutnia N, Barisic I. Epidemiology of achondroplasia: A population-based study in Europe. Am J Med Genet A. 2019;179(9):1791-8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31294928  https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61289.

Cornish R, Staff AC, Boyd A, Lawlor DA, Tretli S, Bradwin G, McElrath TF, Hyer M, Hoover RN, Troisi R. Maternal reproductive hormones and angiogenic factors in pregnancy and subsequent breast cancer risk. Cancer Causes Control. 2019;30(1):63-74. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30506491  https://doi.org/10.1007/s10552-018-1100-6.

Czamara D, Eraslan G, Page CM, Lahti J, Lahti-Pulkkinen M, Hamalainen E, Kajantie E, Laivuori H, Villa PM, Reynolds RM, Nystad W, Haberg SE, London SJ, O'Donnell KJ, Garg E, Meaney MJ, Entringer S, Wadhwa PD, Buss C, Jones MJ, Lin DTS, MacIsaac JL, Kobor MS, Koen N, Zar HJ, Koenen KC, Dalvie S, Stein DJ, Kondofersky I, Muller NS, Theis FJ, Raikkonen K, Binder EB. Integrated analysis of environmental and genetic influences on cord blood DNA methylation in new-borns. Nat Commun. 2019;10(1):2548. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31186427  https://doi.org/10.1038/s41467-019-10461-0.

Dahm AEA, Jacobsen EM, Wik HS, Jacobsen AF, Mollnes TE, Kanse SM, Sandset PM. Elevated Complement C3 and C4 Levels are Associated with Postnatal Pregnancy-Related Venous Thrombosis. Thromb Haemost. 2019;119(9):1481-8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31254974  https://doi.org/10.1055/s-0039-1692426.

Dale MTG, Magnus P, Leirgul E, Holmstrom H, Gjessing HK, Brodwall K, Haugen M, Stoltenberg C, Oyen N. Intake of sucrose-sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: a Norwegian pregnancy cohort study. Eur J Epidemiol. 2019;34(4):383-96. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30661159  https://doi.org/10.1007/s10654-019-00480-y.

Danielsson KC, Gilhus NE, Borthen I, Lie RT, Morken NH. Maternal complications in pregnancy and childbirth for women with epilepsy: Time trends in a nationwide cohort. PLoS One. 2019;14(11):e0225334. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31765408  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225334.

De Mucio B, Serruya S, Aleman A, Castellano G, Sosa CG. A systematic review and meta-analysis of cesarean delivery and other uterine surgery as risk factors for placenta accreta. Int J Gynaecol Obstet. 2019;147(3):281-91. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31469907  https://doi.org/10.1002/ijgo.12948.

Diaz E, Omland G, Hannestad Y, Ruths S. Use of hormonal contraceptives among immigrant women and their daughters in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(2):232-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30252134  https://doi.org/10.1111/aogs.13469.

Drover SSM, Villanger GD, Aase H, Skogheim TS, Longnecker MP, Zoeller RT, Reichborn-Kjennerud T, Knudsen GP, Zeiner P, Engel SM. Maternal Thyroid Function During Pregnancy or Neonatal Thyroid Function and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Epidemiology. 2019;30(1):130-44. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299402  https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000937.

Dydensborg Sander S, Nybo Andersen AM, Murray JA, Karlstad O, Husby S, Stordal K. Association Between Antibiotics in the First Year of Life and Celiac Disease. Gastroenterology. 2019;156(8):2217-29. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30836095  https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.02.039.

Eilertsen EM, Gjerde LC, Kendler KS, Roysamb E, Aggen SH, Gustavson K, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E. Development of ADHD symptoms in preschool children: Genetic and environmental contributions. Dev Psychopathol. 2019;31(4):1299-305. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30246674 

https://doi.org/10.1017/S0954579418000731.

Engjom H. Berekraft og bunad - aukande skilnader i norsk fødselshjelp?. (Sustainability and folk costume - growing disparities in Norwegian obstetrics?) Editorial. Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(18):1717. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31823577  https://doi.org/10.4045/tidsskr.19.0663.

Englund-Ogge L, Brantsaeter AL, Juodakis J, Haugen M, Meltzer HM, Jacobsson B, Sengpiel V. Associations between maternal dietary patterns and infant birth weight, small and large for gestational age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Clin Nutr. 2019;73(9):1270-82. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30459338  https://doi.org/10.1038/s41430-018-0356-y.

Eskild A, Klovning A, Swensen E, Salvesen KA. Glukosebelastningstesting av de fleste gravide er en dårlig ide. (Glucose tolerance testing of most pregnant women is a poor idea). Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(2):131. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698383 

https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0898.

Eskild A. Mothers who give birth to offspring with low birth weight may have increased risk for cardiovascular death. BMJ Evid Based Med. 2019;24(1):39-40. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30042211  http://dx.doi.org/10.1136/bmjebm-2018-110987.

Evensen E, Emaus N, Furberg AS, Kokkvoll A, Wells J, Wilsgaard T, Winther A, Skeie G. Adolescent body composition and associations with body size and growth from birth to late adolescence. The Tromso study: Fit Futures-A Norwegian longitudinal cohort study. Pediatr Obes. 2019;14(5):e12492. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30590874  https://doi.org/10.1111/ijpo.12492.

Fejzo MS, Trovik J, Grooten IJ, Sridharan K, Roseboom TJ, Vikanes A, Painter RC, Mullin PM. Nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):62. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31515515  https://doi.org/10.1038/s41572-019-0110-3.

Fjell AM, Chen CH, Sederevicius D, Sneve MH, Grydeland H, Krogsrud SK, Amlien I, Ferschmann L, Ness H, Folvik L, Beck D, Mowinckel AM, Tamnes CK, Westerhausen R, Haberg AK, Dale AM, Walhovd KB. Continuity and Discontinuity in Human Cortical Development and Change From Embryonic Stages to Old Age. Cereb Cortex. 2019;29(9):3879-90. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30357317  https://doi.org/10.1093/cercor/bhy266.

Fossum S, Naess O, Halvorsen S, Tell GS, Vikanes AV. Long-term cardiovascular morbidity following hyperemesis gravidarum: A Norwegian nationwide cohort study. PLoS One. 2019;14(6):e0218051. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31188868  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218051.

Frank AS, Lupattelli A, Brandlistuen RE, Nordeng H. Maternal Thyroid Hormone Replacement Therapy Exposure and Language and Communication Skills of Offspring at 8 Years of Age. JAMA Netw Open. 2019;2(10):e1912424. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31577359 

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.12424.

Gudim HB. Gravid og med hoyt glukosenivå. (Pregnant with a high blood glucose level). Editorial. Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(18):1719. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31823571  https://doi.org/10.4045/tidsskr.19.0734.

Gudmundsson OO, Walters GB, Ingason A, Johansson S, Zayats T, Athanasiu L, Sonderby IE, Gustafsson O, Nawaz MS, Jonsson GF, Jonsson L, Knappskog PM, Ingvarsdottir E, Davidsdottir K, Djurovic S, Knudsen GPS, Askeland RB, Haraldsdottir GS, Baldursson G, Magnusson P, Sigurdsson E, Gudbjartsson DF, Stefansson H, Andreassen OA, Haavik J, Reichborn-Kjennerud T, Stefansson K. Attention-deficit hyperactivity disorder shares copy number variant risk with schizophrenia and autism spectrum disorder. Transl Psychiatry. 2019;9(1):258. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31624239  https://doi.org/10.1038/s41398-019-0599-y.

Gunnarsson OS, Timpka S. Pregnancy Complication History in 10-Year Cardiovascular Disease Risk Prediction: a Review of Recent Evidence. Current Epidemiology Reports. 2019;6(3):321-8. Available from: https://doi.org/10.1007/s40471-019-00208-2.

Guo BQ, Li HB, Zhai DS, Ding SB. Association of maternal prenatal folic acid intake with subsequent risk of autism spectrum disorder in children: A systematic review and meta-analysis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019;94:109650. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31085214 

https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109650.

Gustavson K, Ask H, Ystrom E, Stoltenberg C, Lipkin WI, Suren P, Haberg SE, Magnus P, Knudsen GP, Eilertsen E, Bresnahan M, Aase H, Mjaaland S, Susser ES, Hornig M, Reichborn-Kjennerud T. Maternal fever during pregnancy and offspring attention deficit hyperactivity disorder. Sci Rep. 2019;9(1):9519. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31266998  https://doi.org/10.1038/s41598-019-45920-7.

Handal M, Nechanska B, Skurtveit S, Lund IO, Gabrhelik R, Engeland A, Mravcik V. Prenatal exposure to opioid maintenance treatment and neonatal outcomes: Nationwide registry studies from the Czech Republic and Norway. Pharmacol Res Perspect. 2019;7(5):e00501. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31428431  https://doi.org/10.1002/prp2.501.

Haug EB, Horn J, Markovitz AR, Fraser A, Klykken B, Dalen H, Vatten LJ, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. Association of Conventional Cardiovascular Risk Factors With Cardiovascular Disease After Hypertensive Disorders of Pregnancy: Analysis of the Nord-Trondelag Health Study. JAMA Cardiol. 2019;4(7):628-35. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31188397  https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.1746.

Helgeland O, Vaudel M, Juliusson PB, Lingaas Holmen O, Juodakis J, Bacelis J, Jacobsson B, Lindekleiv H, Hveem K, Lie RT, Knudsen GP, Stoltenberg C, Magnus P, Sagen JV, Molven A, Johansson S, Njolstad PR. Genome-wide association study reveals dynamic role of genetic variation in infant and early childhood growth. Nat Commun. 2019;10(1):4448. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31575865  https://doi.org/10.1038/s41467-019-12308-0.

Henriksen L, Knutsen H, Laine K. Obstetric care for breech presentations at Oslo University Hospital, Ullevål in the period 2000–2012. 2019;14:e-77570. Available from: https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.77570https://sykepleien.no/sites/default/files/pdf-export/pdf-export-79067.pdf

Heo S, Fong KC, Bell ML. Risk of particulate matter on birth outcomes in relation to maternal socio-economic factors: a systematic review. Environmental Research Letters. 2019;14(12):123004. Available from: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab4cd0.

Hysing M, Reichborn-Kjennerud T, Markestad T, Elgen I, Sivertsen B. Sleep Duration and Nocturnal Awakenings in Infants Born with Gestational Risk. J Dev Behav Pediatr. 2019;40(3):192-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30640202  https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000642.

Haaland OA, Romanowska J, Gjerdevik M, Lie RT, Gjessing HK, Jugessur A. A genome-wide scan of cleft lip triads identifies parent-of-origin interaction effects between ANK3 and maternal smoking, and between ARHGEF10 and alcohol consumption. F1000Res. 2019;8:960. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31372216.2  https://doi.org/10.12688/f1000research.19571.2.

Haavaldsen C, Strom-Roum EM, Eskild A. Temporal changes in fetal death risk in pregnancies with preeclampsia: Does offspring birthweight matter? A population study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 2019;2:100009. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31396596  https://doi.org/10.1016/j.eurox.2019.100009.

Iglesias Vazquez L, Canals J, Arija V. Review and meta-analysis found that prenatal folic acid was associated with a 58% reduction in autism but had no effect on mental and motor development. Acta Paediatr. 2019;108(4):600-10. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30466185  https://doi.org/10.1111/apa.14657.

Impinen A, Longnecker MP, Nygaard UC, London SJ, Ferguson KK, Haug LS, Granum B. Maternal levels of perfluoroalkyl substances (PFASs) during pregnancy and childhood allergy and asthma related outcomes and infections in the Norwegian Mother and Child (MoBa) cohort. Environ Int. 2019;124:462-72. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30684804  https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.041.

Iszatt N, Janssen S, Lenters V, Dahl C, Stigum H, Knight R, Mandal S, Peddada S, Gonzalez A, Midtvedt T, Eggesbo M. Environmental toxicants in breast milk of Norwegian mothers and gut bacteria composition and metabolites in their infants at 1 month. Microbiome. 2019;7(1):34. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30813950  https://doi.org/10.1186/s40168-019-0645-2.

Jortveit J, Wik G, Odegaard JS, Sitras V, Perminow KV, Holmstrom H. Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016. (Diagnosis of severe congenital heart defects in Norway 2016). Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(2):151-5, Erratum 2019;139(4):311. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698385  http://tidsskriftet.no/article/18-0606.

Kandler C, Waaktaar T, Mottus R, Riemann R, Torgersen S. Unravelling the Interplay Between Genetic and Environmental Contributions in the Unfolding of Personality Differences from Early Adolescence to Young Adulthood. European Journal of Personality. 2019;33(3):221-44. Available from: https://doi.org/10.1002/per.2189.

Kazmi N, Sharp GC, Reese SE, Vehmeijer FO, Lahti J, Page CM, Zhang W, Rifas-Shiman SL, Rezwan FI, Simpkin AJ, Burrows K, Richardson TG, Santos Ferreira DL, Fraser A, Harmon QE, Zhao S, Jaddoe VWV, Czamara D, Binder EB, Magnus MC, Haberg SE, Nystad W, Nohr EA, Starling AP, Kechris KJ, Yang IV, DeMeo DL, Litonjua AA, Baccarelli A, Oken E, Holloway JW, Karmaus W, Arshad SH, Dabelea D, Sorensen TIA, Laivuori H, Raikkonen K, Felix JF, London SJ, Hivert MF, Gaunt TR, Lawlor DA, Relton CL. Hypertensive Disorders of Pregnancy and DNA Methylation in Newborns: : Findings From the Pregnancy and Childhood Epigenetics Consortium. Hypertension. 2019;74(2):375-83. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31230546

https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12634.

Kendler KS, Aggen SH, Gillespie N, Czajkowski N, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T. A Twin Study of Cigarette and Snus Initiation and Quantity of Use in Norwegian Adult Twins. Twin Res Hum Genet. 2019;22(2):108-13. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31006403

https://kopernio.com/viewer?doi=10.1017/thg.2019.9&token=WzE3NDQwMTQsIjEwLjEwMTcvdGhnLjIwMTkuOSJd.RaDiq6GzijIn5OeUenTUB3TeTAY.

Kendler KS, Aggen SH, Gillespie N, Krueger RF, Czajkowski N, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T. The structure of genetic and environmental influences on normative personality, abnormal personality traits, and personality disorder symptoms. Psychol Med. 2019;49(8):1392-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30722797  https://doi.org/10.1017/S0033291719000047.

Klungsoyr K, Nordtveit TI, Kaastad TS, Solberg S, Sletten IN, Vik AK. Epidemiology of limb reduction defects as registered in the Medical Birth Registry of Norway, 1970-2016: Population based study. PLoS One. 2019;14(7):e0219930. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31314783 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219930.

Kupers LK, Monnereau C, Sharp GC, Yousefi P, Salas LA, Ghantous A, Page CM, Reese SE, Wilcox AJ, Czamara D, Starling AP, Novoloaca A, Lent S, Roy R, Hoyo C, Breton CV, Allard C, Just AC, Bakulski KM, Holloway JW, Everson TM, Xu CJ, Huang RC, van der Plaat DA, Wielscher M, Merid SK, Ullemar V, Rezwan FI, Lahti J, van Dongen J, Langie SAS, Richardson TG, Magnus MC, Nohr EA, Xu Z, Duijts L, Zhao S, Zhang W, Plusquin M, DeMeo DL, Solomon O, Heimovaara JH, Jima DD, Gao L, Bustamante M, Perron P, Wright RO, Hertz-Picciotto I, Zhang H, Karagas MR, Gehring U, Marsit CJ, Beilin LJ, Vonk JM, Jarvelin MR, Bergstrom A, Ortqvist AK, Ewart S, Villa PM, Moore SE, Willemsen G, Standaert ARL, Haberg SE, Sorensen TIA, Taylor JA, Raikkonen K, Yang IV, Kechris K, Nawrot TS, Silver MJ, Gong YY, Richiardi L, Kogevinas M, Litonjua AA, Eskenazi B, Huen K, Mbarek H, Maguire RL, Dwyer T, Vrijheid M, Bouchard L, Baccarelli AA, Croen LA, Karmaus W, Anderson D, de Vries M, Sebert S, Kere J, Karlsson R, Arshad SH, Hamalainen E, Routledge MN, Boomsma DI, Feinberg AP, Newschaffer CJ, Govarts E, Moisse M, Fallin MD, Melen E, Prentice AM, Kajantie E, Almqvist C, Oken E, Dabelea D, Boezen HM, Melton PE, Wright RJ, Koppelman GH, Trevisi L, Hivert MF, Sunyer J, Munthe-Kaas MC, Murphy SK, Corpeleijn E, Wiemels J, Holland N, Herceg Z, Binder EB, Davey Smith G, Jaddoe VWV, Lie RT, Nystad W, London SJ, Lawlor DA, Relton CL, Snieder H, Felix JF. Meta-analysis of epigenome-wide association studies in neonates reveals widespread differential DNA methylation associated with birthweight. Nat Commun. 2019;10(1):1893. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31015461  https://doi.org/10.1038/s41467-019-09671-3.

Laine K, Murzakanova G, Sole KB, Pay AD, Heradstveit S, Raisanen S. Prevalence and risk of pre-eclampsia and gestational hypertension in twin pregnancies: a population-based register study. BMJ Open. 2019;9(7):e029908. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31278106

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029908.

Leeves LT, Andreasen C, Marrable S, Glaso MU, Rostad MK, Olsen IP, Bjornerem A. Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004-15. (Prevalence of gestational diabetes and pregnancy outcomes in Nordland and Troms counties 2004-15). Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(18):1750-55. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31823575  https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0927.

Lehman RR, Archer KJ. Penalized negative binomial models for modeling an overdispersed count outcome with a high-dimensional predictor space: Application predicting micronuclei frequency. PLoS One. 2019;14(1):e0209923. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620740  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209923.  

Lehmann S, Baghestan E, Bordahl PE, Irgens LM, Rasmussen S. Perinatal outcome in births after a previous cesarean section at high trial of labor rates. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(1):117-26. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192982  https://doi.org/10.1111/aogs.13458.

Lehmann S, Baghestan E, Bordahl PE, Irgens LM, Rasmussen SA. Trial of labor after cesarean section in risk pregnancies: A population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(7):894-904. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30737767  https://doi.org/10.1111/aogs.13565.

Lenters V, Iszatt N, Forns J, Cechova E, Kocan A, Legler J, Leonards P, Stigum H, Eggesbo M. Early-life exposure to persistent organic pollutants (OCPs, PBDEs, PCBs, PFASs) and attention-deficit/hyperactivity disorder: A multi-pollutant analysis of a Norwegian birth cohort. Environ Int. 2019;125:33-42. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30703609  https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.020.

LifeCycle Project-Maternal OCOS, Group, Voerman E, Santos S, Inskip H, Amiano P, Barros H, Charles MA, Chatzi L, Chrousos GP, Corpeleijn E, Crozier S, Doyon M, Eggesbo M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Gori D, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Iniguez C, Karvonen AM, Kupers LK, Lagstrom H, Lawlor DA, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Makela J, Manios Y, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Trnovec T, van Gelder M, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Wijga A, Zvinchuk O, Sorensen TIA, Godfrey K, Jaddoe VWV, Gaillard R. Association of Gestational Weight Gain With Adverse Maternal and Infant Outcomes. JAMA. 2019;321(17):1702-15. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31063572  https://doi.org/10.1001/jama.2019.3820

Lund IO, Moen Eilertsen E, Gjerde LC, Roysamb E, Wood M, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E. Is the association between maternal alcohol consumption in pregnancy and pre-school child behavioural and emotional problems causal? Multiple approaches for controlling unmeasured confounding. Addiction. 2019;114(6):1004-14. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30734375  https://doi.org/10.1111/add.14573.

Lund-Blix NA, Marild K, Tapia G, Norris JM, Stene LC, Stordal K. Gluten Intake in Early Childhood and Risk of Celiac Disease in Childhood: A Nationwide Cohort Study. Am J Gastroenterol. 2019;114(8):1299-306. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31343439  https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=31343439.

Lupattelli A, Chambers CD, Bandoli G, Handal M, Skurtveit S, Nordeng H. Association of Maternal Use of Benzodiazepines and Z-Hypnotics During Pregnancy With Motor and Communication Skills and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Preschoolers. JAMA Netw Open. 2019;2(4):e191435. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30951155  https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.1435.

Lupattelli A, Wood ME, Nordeng H. Analyzing Missing Data in Perinatal Pharmacoepidemiology Research: Methodological Considerations to Limit the Risk of Bias. Clin Ther. 2019;41(12):2477-87. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31791674  https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2019.11.003.

Magnus MC, Karlstad O, Parr CL, Page CM, Nafstad P, Magnus P, London SJ, Wilcox AJ, Nystad W, Haberg SE. Maternal history of miscarriages and measures of fertility in relation to childhood asthma. Thorax. 2019;74(2):106-13. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30514789

http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2018-211886  http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2018-212598.

Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Haberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. Bmj. 2019;364:l869. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30894356  https://doi.org/10.1136/bmj.l869.

Malm G, Rylander L, Giwercman A, Haugen TB. Association between semen parameters and chance of fatherhood - a long-term follow-up study. Andrology. 2019;7(1):76-81. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30525303  https://doi.org/10.1111/andr.12558.

Marild K, Tapia G, Midttun O, Ueland PM, Magnus MC, Rewers M, Stene LC, Stordal K. Smoking in pregnancy, cord blood cotinine and risk of celiac disease diagnosis in offspring. Eur J Epidemiol. 2019;34(7):637-49. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31037572  https://doi.org/10.1007/s10654-019-00522-5.

Marinovich ML, Regan AK, Gissler M, Magnus MC, Haberg SE, Padula AM, Mayo JA, Shaw GM, Ball S, Malacova E, Gebremedhin AT, Nassar N, Marston C, de Klerk N, Betran AP, Pereira GF. Developing evidence-based recommendations for optimal interpregnancy intervals in high-income countries: protocol for an international cohort study. BMJ Open. 2019;9(1):e027941. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30700492  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027941.

Markovitz AR, Stuart JJ, Horn J, Williams PL, Rimm EB, Missmer SA, Tanz LJ, Haug EB, Fraser A, Timpka S, Klykken B, Dalen H, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. Does pregnancy complication history improve cardiovascular disease risk prediction? Findings from the HUNT study in Norway. Eur Heart J. 2019;40(14):1113-20. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30596987  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy863.

Mathew S, Guzman Rojas RA, Salvesen KA, Volloyhaug I. Levator ani muscle injury and risk for urinary and fecal incontinence in parous women from a normal population, a cross-sectional study. Neurourol Urodyn. 2019;38(8):2296-302. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31432558

https://doi.org/10.1002/nau.24138.

Mikalsen IB, Dalen I, Karlstad O, Eide GE, Magnus M, Nystad W, Oymar K. Airway symptoms and atopy in young children prescribed asthma medications: A large-scale cohort study. Pediatr Pulmonol. 2019;54(10):1557-66. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31273956  https://doi.org/10.1002/ppul.24437.

Mirinaviciute G, Barlinn R, Gjeruldsen Dudman S, Flem E. Immunity to varicella zoster virus among pregnant women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS One. 2019;14(8):e0221084. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31408478  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221084.

Modzelewska D, Bellocco R, Elfvin A, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Jacobsson B, Sengpiel V. Caffeine exposure during pregnancy, small for gestational age birth and neonatal outcome - results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):80. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30808339  https://doi.org/10.1186/s12884-019-2215-9.

Montazeri P, Thomsen C, Casas M, de Bont J, Haug LS, Maitre L, Papadopoulou E, Sakhi AK, Slama R, Saulnier PJ, Urquiza J, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, McEachan R, Wright J, Chatzi L, Basagana X, Vrijheid M. Socioeconomic position and exposure to multiple environmental chemical contaminants in six European mother-child cohorts. Int J Hyg Environ Health. 2019;222(5):864-72. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31010791  https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.04.002.

Morris JK, Wellesley DG, Barisic I, Addor MC, Bergman JEH, Braz P, Cavero-Carbonell C, Draper ES, Gatt M, Haeusler M, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lelong N, Luyt K, Lynch C, O'Mahony MT, Mokoroa O, Nelen V, Neville AJ, Pierini A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker DF, Verellen-Dumoulin C, Wiesel A, Zymak-Zakutnia N, Lanzoni M, Garne E. Epidemiology of congenital cerebral anomalies in Europe: a multicentre, population-based EUROCAT study. Arch Dis Child. 2019;104(12):1181-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31243007  http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-316733.

Muller UU, Van Keilegom I. Goodness-of-fit tests for the cure rate in a mixture cure model. Biometrika. 2019;106(1):211-27. Available from: https://doi.org/10.1093/biomet/asy058.

Myrhaug HT, Brurberg KG, Hov L, Markestad T. Survival and Impairment of Extremely Premature Infants: A Meta-analysis. Pediatrics. 2019;143(2):e20180933. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30705140  https://doi.org/10.1542/peds.2018-0933.

Mørch MN, Sommerseth E, Dahl BR, L. Barselerfaringer etter akutt keisersnitt. (Perceptions of postnatal care after emergency caesarean sections). Sykepleien. 2019;14:e-76793. Available from: https://sykepleien.no/forskning/2019/05/barselerfaringer-etter-akutt-keisersnitt  https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.76793.

Nakayama SF, Espina C, Kamijima M, Magnus P, Charles MA, Zhang J, Wolz B, Conrad A, Murawski A, Iwai-Shimada M, Zaros C, Caspersen IH, Kolossa-Gehring M, Meltzer HM, Olsen SF, Etzel RA, Schuz J. Benefits of cooperation among large-scale cohort studies and human biomonitoring projects in environmental health research: An exercise in blood lead analysis of the Environment and Child Health International Birth Cohort Group. Int J Hyg Environ Health. 2019;222(8):1059-67. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31327570  https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.07.005.

Nieuwenhuijsen MJ, Agier L, Basagana X, Urquiza J, Tamayo-Uria I, Giorgis-Allemand L, Robinson O, Siroux V, Maitre L, de Castro M, Valentin A, Donaire D, Dadvand P, Aasvang GM, Krog NH, Schwarze PE, Chatzi L, Grazuleviciene R, Andrusaityte S, Dedele A, McEachan R, Wright J, West J, Ibarluzea J, Ballester F, Vrijheid M, Slama R. Influence of the Urban Exposome on Birth Weight. Environ Health Perspect. 2019;127(4):47007. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31009264  https://doi.org/10.1289/EHP3971.

Nilsen RM, Daltveit AK, Iversen MM, Sandberg MG, Schytt E, Small R, Strandberg RB, Vik ES, Aasheim V. Preconception Folic Acid Supplement Use in Immigrant Women (1999-2016). Nutrients. 2019;11(10):E2300. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31569600  https://doi.org/10.3390/nu11102300

Nordbo ECA, Raanaas RK, Nordh H, Aamodt G. Neighborhood green spaces, facilities and population density as predictors of activity participation among 8-year-olds: a cross-sectional GIS study based on the Norwegian mother and child cohort study. BMC Public Health. 2019;19(1):1426. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31666049  https://doi.org/10.1186/s12889-019-7795-9.

Nyhus MO, Salvesen KA, Volloyhaug I. Association between pelvic floor muscle trauma and contraction in parous women from a general population. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53(2):262-68. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30084230  https://doi.org/10.1002/uog.19195.

Oerbeck B, Overgaard K, Pripp AH, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Zeiner P. Adult ADHD Symptoms and Satisfaction With Life: Does Age and Sex Matter? J Atten Disord. 2019;23(1):3-11. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582800  https://doi.org/10.1177/1087054715612257.

Oksendal E, Brandlistuen RE, Holte A, Wang MV. Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties-A Population-Based Study. J Pediatr Psychol. 2019;44(5):589-600. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30816959  https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsy112.

Overgaard KR, Oerbeck B, Friis S, Biele G, Pripp AH, Aase H, Zeiner P. Screening with an ADHD-specific rating scale in preschoolers: A cross-cultural comparison of the Early Childhood Inventory-4. Psychol Assess. 2019;31(8):985-94. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30958025

https://doi.org/10.1037/pas0000722.

Owe KM, Stoer N, Wold BH, Magnus MC, Nystad W, Vikanes AV. Leisure-time physical activity before pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study. Prev Med. 2019;125:49-54. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31077724  https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.002.

Oyen N, Olsen SF, Basit S, Leirgul E, Strom M, Carstensen L, Granstrom C, Tell GS, Magnus P, Vollset SE, Wohlfahrt J, Melbye M. Association Between Maternal Folic Acid Supplementation and Congenital Heart Defects in Offspring in Birth Cohorts From Denmark and Norway. J Am Heart Assoc. 2019;8(6):e011615. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30857459  https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011615.

Paltiel O, Lemeshow S, Phillips GS, Tikellis G, Linet MS, Ponsonby AL, Magnus P, Haberg SE, Olsen SF, Granstrom C, Klebanoff M, Golding J, Herceg Z, Ghantous A, Hirst JE, Borkhardt A, Ward MH, Holst Soegaard S, Dwyer T. The association between birth order and childhood leukemia may be modified by paternal age and birth weight. Pooled results from the International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C). Int J Cancer. 2019;144(1):26-33. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30098208  https://doi.org/10.1002/ijc.31635.

Papadopoulou E, Haug LS, Sakhi AK, Andrusaityte S, Basagana X, Brantsaeter AL, Casas M, Fernandez-Barres S, Grazuleviciene R, Knutsen HK, Maitre L, Meltzer HM, McEachan RRC, Roumeliotaki T, Slama R, Vafeiadi M, Wright J, Vrijheid M, Thomsen C, Chatzi L. Diet as a Source of Exposure to Environmental Contaminants for Pregnant Women and Children from Six European Countries. Environ Health Perspect. 2019;127(10):107005. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31617753  https://doi.org/10.1289/EHP5324.

Pavone V, Chisari E, Vescio A, Lizzio C, Sessa G, Testa G. Aetiology of Legg-Calve-Perthes disease: A systematic review. World J Orthop. 2019;10(3):145-65. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30918798  https://dx.doi.org/10.5312/wjo.v10.i3.145.

Pinborg A. Short- and long-term outcomes in children born after assisted reproductive technology. Bjog. 2019;126(2):145-8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30120870

https://doi.org/10.1111/1471-0528.15437.

Pirnat A, DeRoo LA, Skjaerven R, Morken NH. Lipid levels after childbirth and association with number of children: A population-based cohort study. PLoS One. 2019;14(10):e0223602. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31648223 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223602.

Pirnat A, DeRoo LA, Skjaerven R, Morken NH. Risk of having one lifetime pregnancy and modification by outcome of pregnancy and perinatal loss. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(6):753-60. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30648732 https://doi.org/10.1111/aogs.13534.

Poulsen G, Andersen AN, Jaddoe VWV, Magnus P, Raat H, Stoltenberg C, Osler M, Mortensen LH. Does smoking during pregnancy mediate educational disparities in preterm delivery? Findings from three large birth cohorts. Paediatr Perinat Epidemiol. 2019;33(2):164-71. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30920006 https://doi.org/10.1111/ppe.12544.

Raghavan R, Dreibelbis C, Kingshipp BL, Wong YP, Abrams B, Gernand AD, Rasmussen KM, Siega-Riz AM, Stang J, Casavale KO, Spahn JM, Stoody EE. Dietary patterns before and during pregnancy and birth outcomes: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2019;109(Supplement_7):729s-56s. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30982873 https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy353.

Regan AK, Gissler M, Magnus MC, Haberg SE, Ball S, Malacova E, Nassar N, Leonard H, Pereira G. Association between interpregnancy interval and adverse birth outcomes in women with a previous stillbirth: an international cohort study. Lancet. 2019;393(10180):1527-35. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30827781  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32266-9.

Riise HKR, Sulo G, Tell GS, Igland J, Egeland G, Nygard O, Selmer R, Iversen AC, Daltveit AK. Hypertensive pregnancy disorders increase the risk of maternal cardiovascular disease after adjustment for cardiovascular risk factors. Int J Cardiol. 2019;282:81-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30773269 https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.01.097.

Rimehaug T, Holden KF, Lydersen S, Indredavik MS. "Five-year changes in population newborn health associated with new preventive services in targeted risk-group pregnancies". BMC Health Serv Res. 2019;19(1):658. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31511019

https://doi.org/10.1186/s12913-019-4392-7.

Rise E, Bo K, Nystad W. Is there any association between abdominal strength training before and during pregnancy and delivery outcome? The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Braz J Phys Ther. 2019;23(2):108-15. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30017257

https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.06.006.

Rosenqvist MA, Sjolander A, Ystrom E, Larsson H, Reichborn-Kjennerud T. Adverse family life events during pregnancy and ADHD symptoms in five-year-old offspring. J Child Psychol Psychiatry. 2019;60(6):665-75. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30367686 https://doi.org/10.1111/jcpp.12990.

Rosenstrom T, Czajkowski NO, Ystrom E, Krueger RF, Aggen SH, Gillespie NA, Eilertsen E, Reichborn-Kjennerud T, Torvik FA. Genetically Informative Mediation Modeling Applied to Stressors and Personality-Disorder Traits in Etiology of Alcohol Use Disorder. Behav Genet. 2019;49(1):11-23. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30536213 https://doi.org/10.1007/s10519-018-9941-z.

Santoro M, Coi A, Barisic I, Garne E, Addor MC, Bergman JEH, Bianchi F, Boban L, Braz P, Cavero-Carbonell C, Gatt M, Haeusler M, Kinsner-Ovaskainen A, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lelong N, Luyt K, Materna-Kiryluk A, Mokoroa O, Mullaney C, Nelen V, Neville AJ, O'Mahony MT, Perthus I, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Yevtushok L, Pierini A. Epidemiology of Dandy-Walker Malformation in Europe: A EUROCAT Population-Based Registry Study. Neuroepidemiology. 2019;53(3-4):169-79. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31302658 https://doi.org/10.1159/000501238.

Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin LJ, Bergstrom A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costa O, Costet N, Crozier S, Devereux G, Doyon M, Eggesbo M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Kupers LK, Lagstrom H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Makela J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Melen E, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murray D, Ni Chaoimh C, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels A, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stigum H, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Gelder M, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte T, West J, Wijga AH, Wright J, Zvinchuk O, Sorensen T, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe V. Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. BJOG. 2019;126(8):984-95. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30786138 https://doi.org/10.1111/1471-0528.15661.

Schei B, Johannessen HH, Rydning A, Sultan A, Morkved S. Anal incontinence after vaginal delivery or cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(1):51-60. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30204238 https://doi.org/10.1111/aogs.13463.

Serafini A, Gerard E, Genton P, Crespel A, Gelisse P. Treatment of Juvenile Myoclonic Epilepsy in Patients of Child-Bearing Potential. CNS Drugs. 2019;33(3):195-208. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30747367 https://doi.org/10.1007/s40263-018-00602-2.

Sikdar S, Joehanes R, Joubert BR, Xu CJ, Vives-Usano M, Rezwan FI, Felix JF, Ward JM, Guan W, Richmond RC, Brody JA, Kupers LK, Baiz N, Haberg SE, Smith JA, Reese SE, Aslibekyan S, Hoyo C, Dhingra R, Markunas CA, Xu T, Reynolds LM, Just AC, Mandaviya PR, Ghantous A, Bennett BD, Wang T, Consortium TB, Bakulski KM, Melen E, Zhao S, Jin J, Herceg Z, Meurs JV, Taylor JA, Baccarelli AA, Murphy SK, Liu Y, Munthe-Kaas MC, Deary IJ, Nystad W, Waldenberger M, Annesi-Maesano I, Conneely K, Jaddoe VW, Arnett D, Snieder H, Kardia SL, Relton CL, Ong KK, Ewart S, Moreno-Macias H, Romieu I, Sotoodehnia N, Fornage M, Motsinger-Reif A, Koppelman GH, Bustamante M, Levy D, London SJ. Comparison of smoking-related DNA methylation between newborns from prenatal exposure and adults from personal smoking. Epigenomics. 2019;11(13):1487-500. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31536415 https://doi.org/10.2217/epi-2019-0066.

Silventoinen K, Jelenkovic A, Latvala A, Yokoyama Y, Sund R, Sugawara M, Tanaka M, Matsumoto S, Aaltonen S, Piirtola M, Freitas DL, Maia JA, Oncel SY, Aliev F, Ji F, Ning F, Pang Z, Rebato E, Saudino KJ, Cutler TL, Hopper JL, Ullemar V, Almqvist C, Magnusson PKE, Cozen W, Hwang AE, Mack TM, Willemsen G, Bartels M, van Beijsterveldt CEM, Nelson TL, Whitfield KE, Sung J, Kim J, Lee J, Lee S, Llewellyn CH, Fisher A, Medda E, Nistico L, Toccaceli V, Baker LA, Tuvblad C, Corley RP, Huibregtse BM, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Knafo-Noam A, Mankuta D, Abramson L, Burt SA, Klump KL, Silberg JL, Maes HH, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Gatz M, Butler DA, Harris JR, Nilsen TS, Harden KP, Tucker-Drob EM, Franz CE, Kremen WS, Lyons MJ, Lichtenstein P, Jeong HU, Hur YM, Boomsma DI, Sorensen TIA, Kaprio J. Parental Education and Genetics of BMI from Infancy to Old Age: A Pooled Analysis of 29 Twin Cohorts. Obesity (Silver Spring). 2019;27(5):855-65. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30950584 https://doi.org/10.1002/oby.22451.

Siqueira FCM, Ferreira PH, Dario AB, Harmer A, Oliveira VC, Leite HR. Are perinatal factors associated with musculoskeletal pain across the lifespan? A systematic review with meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice. 2019;39:170-7. Available from: https://doi.org/10.1016/j.msksp.2018.10.001.

Sivertsen B, Rakil H, Munkvik E, Lonning KJ. Cohort profile: the SHoT-study, a national health and well-being survey of Norwegian university students. BMJ Open. 2019;9(1):e025200. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670525 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025200.

Sjetne IS, Iversen HH, Holmboe O, Helgeland J. Response probabilities and response-mode preferences in a self-administered survey. BMC Res Notes. 2019;12(1):289. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31133060 https://doi.org/10.1186/s13104-019-4328-7.

Skytthe A, Harris JR, Czene K, Mucci L, Adami HO, Christensen K, Hjelmborg J, Holm NV, Nilsen TS, Kaprio J, Pukkala E. Cancer Incidence and Mortality in 260,000 Nordic Twins With 30,000 Prospective Cancers. Twin Res Hum Genet. 2019;22(2):1-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31020942 https://doi.org/10.1017/thg.2019.10.

Smeele HTW, Dolhain R. Current perspectives on fertility, pregnancy and childbirth in patients with Rheumatoid Arthritis. Semin Arthritis Rheum. 2019;49(3s):S32-s5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31779849 https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2019.09.010.

Solberg BS, Zayats T, Posserud MB, Halmoy A, Engeland A, Haavik J, Klungsoyr K. Patterns of Psychiatric Comorbidity and Genetic Correlations Provide New Insights Into Differences Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder. Biol Psychiatry. 2019;86(8):587-98. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31182215 https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.04.021.

Stephen LJ, Harden C, Tomson T, Brodie MJ. Management of epilepsy in women. Lancet Neurol. 2019;18(5):481-91. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30857949

https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30495-2.

Stokkeland LMT, Giskeodegard GF, Stridsklev S, Ryan L, Steinkjer B, Tangeras LH, Vanky E, Iversen AC. Serum cytokine patterns in first half of pregnancy. Cytokine. 2019;119:188-96. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954016 https://doi.org/10.1016/j.cyto.2019.03.013.

Sundbakk LM, Wood M, Gran JM, Nordeng H. Impact of prenatal exposure to benzodiazepines and z-hypnotics on behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS One. 2019;14(6):e0217830. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31170221 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217830.

Suren P, Havdahl A, Oyen AS, Schjolberg S, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Bakken IJL, Stoltenberg C. Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn i Norge. (Diagnosing autism spectrum disorder among children in Norway). Tidsskr Nor Legeforen. 2019;139(14):1372-78. Diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn i Norge. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31592612 https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0960.

Suren P, Saasen-Havdahl A, Bresnahan M, Hirtz D, Hornig M, Lord C, Reichborn-Kjennerud T, Schjolberg S, Oyen AS, Magnus P, Susser E, Lipkin WI, Stoltenberg C. Sensitivity and specificity of early screening for autism. BJPsych Open 2019;5(3):e41. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31530312 https://doi.org/10.1192/bjo.2019.34.

Svenningsen R, Staff AC, Langebrekke A, Qvigstad E. Fertility Outcome after Cornual Resection for Interstitial Pregnancies. J Minim Invasive Gynecol. 2019;26(5):865-70. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30176364 https://doi.org/10.1016/j.jmig.2018.08.017.

Tahtinen RM, Cartwright R, Vernooij RWM, Rortveit G, Hunskaar S, Guyatt GH, Tikkinen KAO. Long-term risks of stress and urgency urinary incontinence after different vaginal delivery modes. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(2):181 e1- e8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391444 https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.10.034.

Tamayo-Uria I, Maitre L, Thomsen C, Nieuwenhuijsen MJ, Chatzi L, Siroux V, Aasvang GM, Agier L, Andrusaityte S, Casas M, de Castro M, Dedele A, Haug LS, Heude B, Grazuleviciene R, Gutzkow KB, Krog NH, Mason D, McEachan RRC, Meltzer HM, Petraviciene I, Robinson O, Roumeliotaki T, Sakhi AK, Urquiza J, Vafeiadi M, Waiblinger D, Warembourg C, Wright J, Slama R, Vrijheid M, Basagana X. The early-life exposome: Description and patterns in six European countries. Environ Int. 2019;123:189-200. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30530161 https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.11.067.

Tapia G, Marild K, Dahl SR, Lund-Blix NA, Viken MK, Lie BA, Njolstad PR, Joner G, Skrivarhaug T, Cohen AS, Stordal K, Stene LC. Maternal and Newborn Vitamin D-Binding Protein, Vitamin D Levels, Vitamin D Receptor Genotype, and Childhood Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2019;42(4):553-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30692241 https://doi.org/10.2337/dc18-2176.

Tapia G, Mortimer G, Ye J, Gillard BT, Chipper-Keating S, Marild K, Viken MK, Lie BA, Joner G, Skrivarhaug T, Njolstad PR, Stordal K, Gillespie KM, Stene LC. Maternal microchimerism in cord blood and risk of childhood-onset type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019;20(6):728-35. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31173445 https://doi.org/10.1111/pedi.12875.

Teulings N, Masconi KL, Ozanne SE, Aiken CE, Wood AM. Effect of interpregnancy weight change on perinatal outcomes: systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):386. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31660893 https://doi.org/10.1186/s12884-019-2566-2.

Thaulow CM, Berild D, Blix HS, Brigtsen AK, Myklebust TA, Eriksen BH. Can We Optimize Antibiotic Use in Norwegian Neonates? A Prospective Comparison Between a University Hospital and a District Hospital. Front Pediatr. 2019;7:440. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31709209 https://doi.org/10.3389/fped.2019.00440

Torkildsen SE, Svendsen H, Raisanen S, Sole KB, Laine K. Country of birth and county of residence and association with overweight and obesity-a population-based study of 219 555 pregnancies in Norway. J Public Health (Oxf). 2019;41(4):e290-e9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30895289 https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz001.

Torvik FA, Gustavson K, Ystrom E, Rosenstrom TH, Gillespie N, Reichborn-Kjennerud T, Kendler KS. Continuity of genetic and environmental influences on clinically assessed major depression from ages 18 to 45. Psychol Med. 2019;49(15):2582-90. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30484418 https://doi.org/10.1017/S0033291718003550.  

Torvik FA, Rosenstrom TH, Gustavson K, Ystrom E, Kendler KS, Bramness JG, Czajkowski N, Reichborn-Kjennerud T. Explaining the association between anxiety disorders and alcohol use disorder: A twin study. Depress Anxiety. 2019;36(6):522-32. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30838764 https://doi.org/10.1002/da.22886.

Tsoli S, Ploubidis GB, Kalantzi O-I. Particulate air pollution and birth weight: A systematic literature review. Atmospheric Pollution Research. 2019;10(4):1084-122. Available from: https://doi.org/10.1016/j.apr.2019.01.016.

Tunheim G, Laake I, Robertson AH, Waalen K, Hungnes O, Naess LM, Cox RJ, Mjaaland S, Trogstad L. Antibody levels in a cohort of pregnant women after the 2009 influenza A(H1N1) pandemic: Waning and association with self-reported severity and duration of illness. Influenza Other Respir Viruses. 2019;13(2):191-200. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30536590 https://doi.org/10.1111/irv.12623.

van de Putte R, van Rooij I, Marcelis CLM, Guo M, Brunner HG, Addor MC, Cavero-Carbonell C, Dias CM, Draper ES, Etxebarriarteun L, Gatt M, Haeusler M, Khoshnood B, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lanzoni M, Latos-Bielenska A, Luyt K, O'Mahony MT, Miller N, Mullaney C, Nelen V, Neville AJ, Perthus I, Pierini A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Wellesley D, Wiesel A, Zymak-Zakutnia N, Loane M, Barisic I, de Walle HEK, Roeleveld N, Bergman JEH. Spectrum of congenital anomalies among VACTERL cases: a EUROCAT population-based study. Pediatr Res. 2019. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31499513

https://doi.org/10.1038/s41390-019-0561-y.

Van Der Wel KA, Ostergren O, Lundberg O, Korhonen K, Martikainen P, Andersen AN, Urhoj SK. A gold mine, but still no Klondike: Nordic register data in health inequalities research. Scand J Public Health. 2019;47(6):618-30. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31291822

https://doi.org/10.1177/1403494819858046.

Velle-Forbord V, Skrastad RB, Salvesen O, Kramer MS, Morken NH, Vanky E. Breastfeeding and long-term maternal metabolic health in the HUNT Study: a longitudinal population-based cohort study. BJOG. 2019;126(4):526-34. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30461169

https://doi.org/10.1111/1471-0528.15538.

Vik ES, Aasheim V, Schytt E, Small R, Moster D, Nilsen RM. Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30611227 https://doi.org/10.1186/s12884-018-2140-3.

Voerman E, Santos S, Patro Golab B, Amiano P, Ballester F, Barros H, Bergstrom A, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Devereux G, Eggesbo M, Ekstrom S, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Iszatt N, Karvonen AM, Kenny LC, Koletzko B, Kupers LK, Lagstrom H, Lehmann I, Magnus P, Majewska R, Makela J, Manios Y, McAuliffe FM, McDonald SW, Mehegan J, Mommers M, Morgen CS, Mori TA, Moschonis G, Murray D, Chaoimh CN, Nohr EA, Nybo Andersen AM, Oken E, Oostvogels A, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Ronfani L, Santos AC, Standl M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, Turner S, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, West J, Wijga A, Wright J, Zvinchuk O, Sorensen TIA, Lawlor DA, Gaillard R, Jaddoe VWV. Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood: An individual participant data meta-analysis. PLoS Med. 2019;16(2):e1002744. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30742624 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002744.

Vollset M, Iszatt N, Enger O, Gjengedal ELF, Eggesbo M. Concentration of mercury, cadmium, and lead in breast milk from Norwegian mothers: Association with dietary habits, amalgam and other factors. Sci Total Environ. 2019;677:466-73. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31063889 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.252.

von Soest T, Torgersen L, Kvalem IL. Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients. J Health Psychol. 2019:1359105318754645. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29380638 https://doi.org/10.1177/1359105318754645.

Wang H, Barisic I, Loane M, Addor MC, Bailey LM, Gatt M, Klungsoyr K, Mokoroa O, Nelen V, Neville AJ, O'Mahony M, Pierini A, Rissmann A, Verellen-Dumoulin C, de Walle HEK, Wiesel A, Wisniewska K, de Jong-van den Berg LTW, Dolk H, Khoshnood B, Garne E. Congenital clubfoot in Europe: A population-based study. Am J Med Genet A. 2019;179(4):595-601. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30740879 https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61067.

Warembourg C, Maitre L, Tamayo-Uria I, Fossati S, Roumeliotaki T, Aasvang GM, Andrusaityte S, Casas M, Cequier E, Chatzi L, Dedele A, Gonzalez JR, Grazuleviciene R, Haug LS, Hernandez-Ferrer C, Heude B, Karachaliou M, Krog NH, McEachan R, Nieuwenhuijsen M, Petraviciene I, Quentin J, Robinson O, Sakhi AK, Slama R, Thomsen C, Urquiza J, Vafeiadi M, West J, Wright J, Vrijheid M, Basagana X. Early-Life Environmental Exposures and Blood Pressure in Children. J Am Coll Cardiol. 2019;74(10):1317-28. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31488269

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.06.069.

Waszczuk MA, Waaktaar T, Eley TC, Torgersen S. Etiological influences on continuity and co-occurrence of eating disorders symptoms across adolescence and emerging adulthood. Int J Eat Disord. 2019;52(5):554-63. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30729562

https://doi.org/10.1002/eat.23040.

Watson HJ, Diemer EW, Zerwas S, Gustavson K, Knudsen GP, Torgersen L, Reichborn-Kjennerud T, Bulik CM. Prenatal and perinatal risk factors for eating disorders in women: A population cohort study. Int J Eat Disord. 2019;52(6):643-51. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30891792 https://doi.org/10.1002/eat.23073.

Yi ZM, Wen C, Cai T, Xu L, Zhong XL, Zhan SY, Zhai SD. Levetiracetam for epilepsy: an evidence map of efficacy, safety and economic profiles. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019;15:1-19. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30587993 https://doi.org/10.2147/NDT.S181886.  

Aanes S, Bjuland KJ, Sripada K, Solsnes AE, Grunewaldt KH, Haberg A, Lohaugen GC, Skranes J. Reduced hippocampal subfield volumes and memory function in school-aged children born preterm with very low birthweight (VLBW). Neuroimage Clin. 2019;23:101857. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31136968 https://doi.org/10.1016/j.nicl.2019.101857.

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet 

Baldersheim M-L. Driftsrapport 2018 – Medisinsk fødselsregister. Folkehelseinstituttet, Område for Helsedata og digitalisering. Bergen, 2019. Report. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/driftsrapport-2018--medisinsk-fodselsregister/.

Dahm KT, Flodgren GM, Straumann GH, Dalsbø TK, Vist GE. Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt. [The effectiveness of screening all pregnant women versus pregnant women with risk factors for gestational diabetes: a systematic review]. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2019. Report.: ISBN: 978-82-8406-007-1 Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/effekten-av-a-screene-alle-gravide-sammenlignet-med-a-screene-gravide-med-r/.

Kornør H, Sandberg H, Muller AE, Dahm KT. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): systematisk oversikt. [Buprenorphine versus methadone for pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT)]. Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester, Oslo, 2019. Report.: 978-82-8406-034-7. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/buprenorfin-sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassist/.

Løkeland M, Heiberg‐Andersen R, Akerkar R, Pedersen Y, Askeland OM, Hornæs M, Seliussen I, Juliusson PB. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret): Rapport om svangerskapsavbrot for 2018. Folkehelseinstituttet, Abortregisteret. Bergen, 2019. Report.: ISSN: 1891‐6392. Available from: https://www.fhi.no/publ/2019/rapport-om-svangerskapsavbrot-for-2018/.

Stangenes K. (Ansvarlig redaktør), Askeland OM, Juliusson PB. Fødselsnytt Nr. 1 2019. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2019. Available from:Fødselsnytt 

Folkehelsemeldinga: gode liv i eit trygt samfunn. Meld. St. 19 (2018–2019). Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo: Departementenes servicesenter; 2019. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/.

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022: Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve. Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo: Helsedirektoratet; 2019. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-overdosestrategi-2019-2022/id2636987/.

Lowe SA, Bowyer L, Beech A, Robinson H, Armstrong G, Marnoch C, Grzeskowiak L. SOMANZ Guideline For Management Of Nausea And Vomiting In Pregnancy And Hyperemesis Gravidarum. Australia: Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand; 2019. 

Vinck J, Brekke I. Gender and education inequalities in parental employment when having a young child with increased care needs: Belgium and Norway compared. CSB Working Papers 2019(04):1-32. 

Vonen B, Byhring HS, Balteskard L, Shu J, Mathisen S, Leivseth L, Steindal AH, Olsen F, Førde OH, Uleberg B, Øian P. Helseatlas for fødselshjelp. Bruk av helsetjenester innen fødselshjelp i perioden 2015–2017. Tromsø: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE); 2019. ISBN: 978-82-93141-38-9. https://helseatlas.no/atlas/157/details

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) 

Abel MH. Iodine nutrition in pregnancy, materenal thyroid function and child neurodevelopment: results from the Norwegian mother and child cohort study. Thesis. Oslo: OsloMet - Oslo Metropolitan, Faculty of Health Sciences University, Department of Life Sciences and Health; 2019. Available from: https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/624.

Drover SSM. The Association Between Maternal Thyroid Function And Preschool Attention Deficit Hyperactivity Disorder And Executive Function: Effect Measure Modification By Deiodinase-encoding Gene Variants, Maternal Selenium And Iodine Intake, And Child Sex. Thesis [PhD]. USA, Chapel Hill: University of North Carolina; 2019. Available from: https://doi.org/10.17615/a9d4-g842.

Dypvik J. Diabetes, preeclampsia and infant death: the associations with placental weight. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69599.

Eilertsen EM. The effect of prenatal alcohol consumption and depression on offspring ADHD symptoms: A study of genetic and environmental intergenerational transmission. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2019.

Fossum S. Long-term cardiovascular risk in women with a history of hyperemesis gravidarum. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo, Faculty of Medicine; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-74856.

Grøsland M. Investigating how the information and health literacy channels affect choices regarding child birth. Evidence from Regression Discontinuity Design. Thesis [Master]: University of Oslo, Department of Economics; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-72375.

Haggerty DK. Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Infection in the Prenatal Period and the Risk of Cerebral Palsy: An Epidemiologic Analysis Using the MOBAND-CP Dataset. Thesis [PhD]. Michigan: Michigan State University, Department of Food Science and Human Nutrition; 2019. Available from: https://doi.org/10.25335/zqvh-a330.

Haraldstad K, Hårstadhaugen H, Stave SG. Maternelle og neonatale utfall i vannfødsel: Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved en kvinneklinikk i Norge. Maternal and neonatale outcomes, a quality improvement project in waterbirth in a hospital in Norway [Master]. Bergen: Høgskulen på Vestlandet; 2019. Available from: https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2608382.

Hollung SJ, Andersen GL, Vik T, Bakken IJ. Surveillance of cerebral palsy in Norway; a national registry-based study. Thesis [PhD]. Trondheim: NTNU; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2629784.

Kolstad E. Overweight and eating disorders in people with epilepsy. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/1956/20925.

Lindström L. Born Small for Gestational Age: Beyond Size at Birth. Thesis [PhD]. Uppsala: Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health; 2019. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-374782.

Mannseth J. Bayesian and frequentist computation with application to data from the Medical Birth Registry of Norway. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2019. Available from: http://bora.uib.no/handle/1956/20830.

Mortensen JHS. Folic acid in pregnancy and subsequent cancer risk in mothers and their children : an epidemiologic study in Norway, 1999-2010. Thesis [PhD ]. Bergen: University of Bergen; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/1956/20874.

Myrbø NL. Har nye nasjonale retningslinjer for diagnostisering av svangerskapsdiabetes ført til endringer i prevalens, håndtering og utfall av svangerskapene? En retrospektiv studie. Thesis [Master]. Trondheim: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2619231.

Møen KA. Cervical cancer screening among immigrants in Norway : challenges, possibilities and the effect of an intervention. Bergen: University of Bergen; 2019. Available from: http://bora.uib.no/handle/1956/21053.

Næss M. Intergenerational transmission of overweight and obesity in HUNT families. Thesis [PhD]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine and Health, Department of Public Health and Nursing Sciences; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/11250/2602469.

Roman FJO. Behandling av pre-eklampsi. En sammenlikning av aktuelle guidelines. Studentoppgave. Oslo: Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-71283.

Sørbye LM. Maternal weight, weight change and perinatal outcomes: can physical activity and gestational weight gain modify the risk? Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2019.

Teigset CM, Universitetet i Oslo Psykologisk i, Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige f. Early-onset schizophrenia spectrum disorders : cognitive function, clinical characteristics and obstetric complications. Oslo: University of Oslo, Faculty or Social Sciences, Department of Psychology; 2019. Available from: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-73928.Aas DC, Andersen E. Det viktige møtet med jordmor: Kvinners opplevelse av en dødfødsel. Thesis [Master]. Oslo Met: Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid; 2019. Available from: https://hdl.handle.net/10642/8045.

2018 

Tidsskriftartikler og brev

Aaberg KM, Bakken IJ, Lossius MI, Lund Soraas C, Tallur KK, Stoltenberg C, Chin R, Suren P. Short-term Seizure Outcomes in Childhood Epilepsy. Pediatrics. 2018;141(6):e20174016. 

Aaseth J, Hilt B, Bjorklund G. Mercury exposure and health impacts in dental personnel. Environ Res. 2018;164:65-9. 

Abel MH, Korevaar TIM, Erlund I, Villanger GD, Caspersen IH, Arohonka P, Alexander J, Meltzer HM, Brantsaeter AL. Iodine Intake is Associated with Thyroid Function in Mild to Moderately Iodine Deficient Pregnant Women. Thyroid. 2018;28(10):1359-71. 

 I, Daltveit AK, Vangen S. Infant outcome after complete uterine rupture. Am J Obstet Gynecol. 2018;219(1):109 e1- e8. 

Ask H, Gustavson K, Ystrom E, Havdahl KA, Tesli M, Askeland RB, Reichborn-Kjennerud T. Association of Gestational Age at Birth With Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Pediatr. 2018;172(8):749-56. 

Barlinn R, Dudman SG, Trogstad L, Gibory M, Muller F, Magnus P, Rollag H. Maternal and congenital cytomegalovirus infections in a population-based pregnancy cohort study. Apmis. 2018;126(12):899-906. 

Bateman BT, Heide-Jorgensen U, Einarsdottir K, Engeland A, Furu K, Gissler M, Hernandez-Diaz S, Kieler H, Lahesmaa-Korpinen AM, Mogun H, Norgaard M, Reutfors J, Selmer R, Huybrechts KF, Zoega H. beta-Blocker Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations: An International Cohort Study. Ann Intern Med. 2018;169(10):665-73. 

Bauchat J, Wong CA. Pain Management During Pregnancy and Lactation (Chapter 39). In: Benzon HT, Raja SN, Liu SS, Fishman SM, Cohen SP, editors. Essentials of Pain Medicine (Fourth Edition): Elsevier; 2018:339-44.e1.

Bauer AE, Avery CL, Shi M, Weinberg CR, Olshan AF, Harmon QE, Luo J, Yang J, Manuck TA, Wu MC, Williams N, McGinnis R, Morgan L, Klungsoyr K, Trogstad L, Magnus P, Engel SM. A Family Based Study of Carbon Monoxide and Nitric Oxide Signalling Genes and Preeclampsia. Paediatr Perinat Epidemiol. 2018;32(1):1-12. 

Bekkhus M, Lee Y, Nordhagen R, Magnus P, Samuelsen SO, Borge AIH. Re-examining the link between prenatal maternal anxiety and child emotional difficulties, using a sibling design. Int J Epidemiol. 2018;47(1):156-65. 

Berge TLL, Lygre GB, Lie SA, Bjorkman L. Polymer-based dental filling materials placed during pregnancy and risk to the foetus. BMC Oral Health. 2018;18(1):144. 

Bergman JEH, Lutke LR, Gans ROB, Addor MC, Barisic I, Cavero-Carbonell C, Garne E, Gatt M, Klungsoyr K, Lelong N, Lynch C, Mokoroa O, Nelen V, Neville AJ, Pierini A, Randrianaivo H, Rissmann A, Tucker D, Wiesel A, Dolk H, Loane M, Bakker MK. Beta-Blocker Use in Pregnancy and Risk of Specific Congenital Anomalies: A European Case-Malformed Control Study. Drug Saf. 2018;41(4):415-27. 

Biedermann R, Eastwood DM. Universal or selective ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip? A discussion of the key issues. J Child Orthop. 2018;12(4):296-301. 

Biringer E, Kessler U, Howard LM, Pasupathy D, Mykletun A. Anxiety, depression and probability of live birth in a cohort of women with self-reported infertility in the HUNT 2 Study and Medical Birth Registry of Norway. J Psychosom Res. 2018;113:1-7. 

Bjork M, Riedel B, Spigset O, Veiby G, Kolstad E, Daltveit AK, Gilhus NE. Association of Folic Acid Supplementation During Pregnancy With the Risk of Autistic Traits in Children Exposed to Antiepileptic Drugs In Utero. JAMA Neurol. 2018;75(2):160-8. 

Bjorkman L, Lygre GB, Haug K, Skjaerven R. Perinatal death and exposure to dental amalgam fillings during pregnancy in the population-based MoBa cohort. PLoS One. 2018;13(12):e0208803. 

Blondel B, Cuttini M, Hindori-Mohangoo AD, Gissler M, Loghi M, Prunet C, Heino A, Smith L, van der Pal-de Bruin K, Macfarlane A, Zeitlin J. How do late terminations of pregnancy affect comparisons of stillbirth rates in Europe? Analyses of aggregated routine data from the Euro-Peristat Project. Bjog. 2018;125(2):226-34. 

Borren I, Tambs K, Gustavson K, Schjolberg S, Eriksen W, Haberg SE, Hungnes O, Mjaaland S, Trogstad LIS. Early prenatal exposure to pandemic influenza A (H1N1) infection and child psychomotor development at 6months - A population-based cohort study. Early Hum Dev. 2018;122:1-7. 

Brodwall K, Greve G, Leirgul E, Klungsoyr K, Holmstrom H, Vollset SE, Oyen N. The five-year survival of children with Down syndrome in Norway 1994-2009 differed by associated congenital heart defects and extracardiac malformations. Acta Paediatr. 2018;107(5):845-53. 

Butikofer A, Riise J, Skira M. The Impact of Paid Maternity Leave on Maternal Health. NHH Dept of Economics Discussion Paper No 04/2018. Bergen: NHH; 2018. p. 1-78.

Charlton RA, Bettoli V, Bos HJ, Engeland A, Garne E, Gini R, Hansen AV, de Jong-van den Berg LTW, Jordan S, Klungsoyr K, Neville AJ, Pierini A, Puccini A, Sinclair M, Thayer D, Dolk H. The limitations of some European healthcare databases for monitoring the effectiveness of pregnancy prevention programmes as risk minimisation measures. Eur J Clin Pharmacol. 2018;74(4):513-20. 

Chortatos A, Iversen PO, Haugen M, Eberhard-Gran M, Bjelland EK, Veierod MB. Nausea and vomiting in pregnancy - association with pelvic girdle pain during pregnancy and 4-6 months post-partum. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):137. 

Cohen JM, Wood ME, Hernandez-Diaz S, Nordeng H. Agreement between paternal self-reported medication use and records from a national prescription database. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27(4):413-21. 

Corman H, Dave D, Reichman NE. Evolution of the Infant Health Production Function. Southern Economic Journal. 2018;85(1):6-47. 

Danielsson KC, Borthen I, Morken NH, Gilhus NE. Hypertensive pregnancy complications in women with epilepsy and antiepileptic drugs: a population-based cohort study of first pregnancies in Norway. BMJ Open. 2018;8(4):e020998. 

Dearing E, Zachrisson HD, Mykletun A, Toppelberg CO. Estimating the Consequences of Norway's National Scale-Up of Early Childhood Education and Care (Beginning in Infancy) for Early Language Skills. AERA Open. 2018;4(1). 

Del Risco Kollerud R, Blaasaas KG, Claussen B, Nafstad P, Cannon-Albright LA, Ruud E, Wesenberg F, Naess O. Family history of cancer and the risk of childhood solid tumours: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Br J Cancer. 2018;118(6):905-12. 

Dydensborg Sander S, Hansen AV, Stordal K, Andersen AN, Murray JA, Husby S. Mode of delivery is not associated with celiac disease. Clin Epidemiol. 2018;10:323-32. 

Dypvik J, Pereira AL, Tanbo TG, Eskild A. Maternal human chorionic gonadotrophin concentrations in very early pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: A retrospective cohort study of 4372 pregnancies after in vitro fertilization. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;221:12-6. 

Egeland GM, Skurtveit S, Staff AC, Eide GE, Daltveit AK, Klungsoyr K, Trogstad L, Magnus PM, Brantsaeter AL, Haugen M. Pregnancy-Related Risk Factors Are Associated With a Significant Burden of Treated Hypertension Within 10 Years of Delivery: Findings From a Population-Based Norwegian Cohort. J Am Heart Assoc. 2018;7(10):e008318. 

Eik-Nes TT, Horn J, Strohmaier S, Holmen TL, Micali N, Bjornelv S. Impact of eating disorders on obstetric outcomes in a large clinical sample: A comparison with the HUNT study. Int J Eat Disord. 2018;51(10):1134-43. 

Engel SM, Villanger GD, Nethery RC, Thomsen C, Sakhi AK, Drover SSM, Hoppin JA, Zeiner P, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Herring AH, Aase H. Prenatal Phthalates, Maternal Thyroid Function, and Risk of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in the Norwegian Mother and Child Cohort. Environ Health Perspect. 2018;126(5):057004.

Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27(9):995-1004. 

Engjom HM, Morken NH, Klungsoyr K, Øian P, Askeland OM, Ebbing M. Risiko for peripartum perinatal død ved fødsler i fødestue. Øian og medarbeidere svarer. Kommentarer (Brev/Letter). Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(13):1213. 

Eskild A, Monkerud L, Jukic AM, Asvold BO, Lie KK. Maternal concentrations of human chorionic gonadotropin (hCG) and risk for cerebral palsy (CP) in the child. A case control study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;228:203-8. 

Evensen E, Skeie G, Wilsgaard T, Christoffersen T, Dennison E, Furberg AS, Grimnes G, Winther A, Emaus N. How Is Adolescent Bone Mass and Density Influenced by Early Life Body Size and Growth? The Tromso Study: Fit Futures-A Longitudinal Cohort Study From Norway. JBMR Plus. 2018;2(5):268-80. 

Forthun I, Strandberg-Larsen K, Wilcox AJ, Moster D, Petersen TG, Vik T, Lie RT, Uldall P, Tollanes MC. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. Int J Epidemiol. 2018;47(4):1298-306. 

Fossum GH, Gjelstad S, Kvaerner KJ, Lindbaek M. Prescribing antibiotics when the stakes are higher - do GPs prescribe less when patients are pregnant? A retrospective observational study. BJGP Open. 2018;2(2):bjgpopen18X101505. 

Fossum GH, Lindbaek M, Gjelstad S, Kvaerner KJ. Relationship between Maternal and First Year of Life Dispensations of Antibiotics and Antiasthmatics. Antibiotics (Basel). 2018;7(3):pii: E84. 

Fossum S, Halvorsen S, Vikanes AV, Roseboom TJ, Ariansen I, Naess O. Cardiovascular risk profile at the age of 40-45 in women with previous hyperemesis gravidarum or hypertensive disorders in pregnancy: A population-based study. Pregnancy Hypertens. 2018;12:129-35. 

Frank AS, Lupattelli A, Matteson DS, Nordeng H. Maternal use of thyroid hormone replacement therapy before, during, and after pregnancy: agreement between self-report and prescription records and group-based trajectory modeling of prescription patterns. Clin Epidemiol. 2018;10:1801-16. 

Frank AS, Lupattelli A, Nordeng H. Risk factors for discontinuation of thyroid hormone replacement therapy in early pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(7):852-60. 

Garne E, Rissmann A, Addor MC, Barisic I, Bergman J, Braz P, Cavero-Carbonell C, Draper ES, Gatt M, Haeusler M, Klungsoyr K, Kurinczuk JJ, Lelong N, Luyt K, Lynch C, O'Mahony MT, Mokoroa O, Nelen V, Neville AJ, Pierini A, Randrianaivo H, Rankin J, Rouget F, Schaub B, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Wiesel A, Zymak-Zakutnia N, Lanzoni M, Morris JK. Epidemiology of septo-optic dysplasia with focus on prevalence and maternal age - A EUROCAT study. Eur J Med Genet. 2018;61(9):483-8. 

 

Gebremariam MK, Arah OA, Lien N, Naess O, Ariansen I, Kjollesdal MK. Change in BMI Distribution over a 24-Year Period and Associated Socioeconomic Gradients: A Quantile Regression Analysis. Obesity (Silver Spring). 2018;26(4):769-75. 

Gillespie NA, Aggen SH, Gentry AE, Neale MC, Knudsen GP, Krueger RF, South SC, Czajkowski N, Nesvag R, Ystrom E, Rosenstrom TH, Torvik FA, Reichborn-Kjennerud T, Kendler KS. Testing Genetic and Environmental Associations Between Personality Disorders and Cocaine Use: A Population-Based Twin Study. Twin Res Hum Genet. 2018;21(1):24-32. 

Gillespie NA, Aggen SH, Neale MC, Knudsen GP, Krueger RF, South SC, Czajkowski N, Nesvag R, Ystrom E, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T. Associations between personality disorders and cannabis use and cannabis use disorder: a population-based twin study. Addiction. 2018;113(8):1488-98. 

Given JE, Loane M, Garne E, Addor MC, Bakker M, Bertaut-Nativel B, Gatt M, Klungsoyr K, Lelong N, Morgan M, Neville AJ, Pierini A, Rissmann A, Dolk H. Metformin exposure in first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anomalies: exploratory case-control study. Bmj. 2018;361:k2477. 

Gomez Real F, Burgess JA, Villani S, Dratva J, Heinrich J, Janson C, Jarvis D, Koplin J, Leynaert B, Lodge C, Laerum BN, Matheson MC, Norback D, Omenaas ER, Skulstad SM, Sunyer J, Dharmage SC, Svanes C. Maternal age at delivery, lung function and asthma in offspring: a population-based survey. Eur Respir J. 2018;51(6):pii: 1601611. 

Gravensteen IK, Jacobsen EM, Sandset PM, Helgadottir LB, Radestad I, Sandvik L, Ekeberg O. Anxiety, depression and relationship satisfaction in the pregnancy following stillbirth and after the birth of a live-born baby: a prospective study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):41. 

Gravensteen IK, Jacobsen EM, Sandset PM, Helgadottir LB, Radestad I, Sandvik L, Ekeberg O. Healthcare utilisation, induced labour and caesarean section in the pregnancy after stillbirth: a prospective study. BJOG. 2018;125(2):202-10. 

Grytten J, Skau I, Sorensen R, Eskild A. Does the Use of Diagnostic Technology Reduce Fetal Mortality? Health Serv Res. 2018;53(6):4437-59. 

Guzman Rojas RA, Salvesen KA, Volloyhaug I. Anal sphincter defects and fecal incontinence 15-24 years after first delivery: a cross-sectional study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(5):677-83. 

Haaland OA, Lie RT, Romanowska J, Gjerdevik M, Gjessing HK, Jugessur A. A Genome-Wide Search for Gene-Environment Effects in Isolated Cleft Lip with or without Cleft Palate Triads Points to an Interaction between Maternal Periconceptional Vitamin Use and Variants in ESRRG. Front Genet. 2018;9(Article 60):1-16. 

Han SY, Brewis AA. Influence of weight concerns on breastfeeding: Evidence from the Norwegian mother and child cohort study. Am J Hum Biol. 2018;30(2). 

Hannigan LJ, Eilertsen EM, Gjerde LC, Reichborn-Kjennerud T, Eley TC, Rijsdijk FV, Ystrom E, McAdams TA. Maternal prenatal depressive symptoms and risk for early-life psychopathology in offspring: genetic analyses in the Norwegian Mother and Child Birth Cohort Study. Lancet Psychiatry. 2018;5(10):808-15. 

Harris GE, Wood M, Ystrom E, Nordeng H. Prenatal triptan exposure and neurodevelopmental outcomes in 5-year-old children: Follow-up from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2018;32(3):247-55. 

Haug EB, Horn J, Markovitz AR, Fraser A, Macdonald-Wallis C, Tilling K, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. The impact of parity on life course blood pressure trajectories: the HUNT study in Norway. Eur J Epidemiol. 2018;33(8):751-61. 

Haug EB, Horn J, Markovitz AR, Fraser A, Vatten LJ, Macdonald-Wallis C, Tilling K, Romundstad PR, Rich-Edwards JW, Asvold BO. Life Course Trajectories of Cardiovascular Risk Factors in Women With and Without Hypertensive Disorders in First Pregnancy: The HUNT Study in Norway. J Am Heart Assoc. 2018;7(15):e009250. 

Hegvik TA, Instanes JT, Haavik J, Klungsoyr K, Engeland A. Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27(5):663-75. 

Helland SS, Roysamb E, Wang MV, Gustavson K. Language difficulties and internalizing problems: Bidirectional associations from 18 months to 8 years among boys and girls. Dev Psychopathol. 2018;30(4):1239-52. 

Henningsen AA, Bergh C, Skjaerven R, Tiitinen A, Wennerholm UB, Romundstad LB, Gissler M, Opdahl S, Nyboe Andersen A, Lidegaard O, Forman JL, Pinborg A. Trends over time in congenital malformations in live-born children conceived after assisted reproductive technology. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(7):816-23. 

Hognert H, Skjeldestad FE, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard O, Lindh I. Ecological study on the use of hormonal contraception, abortions and births among teenagers in the Nordic countries. BMJ Open. 2018;8(10):e022473. 

Hollung SJ, Vik T, Lydersen S, Bakken IJ, Andersen GL. Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with improvements in perinatal health. Eur J Paediatr Neurol. 2018;22(5):814-21. 

Hornig M, Bresnahan MA, Che X, Schultz AF, Ukaigwe JE, Eddy ML, Hirtz D, Gunnes N, Lie KK, Magnus P, Mjaaland S, Reichborn-Kjennerud T, Schjolberg S, Oyen AS, Levin B, Susser ES, Stoltenberg C, Lipkin WI. Prenatal fever and autism risk. Mol Psychiatry. 2018;23(3):759-66. 

Husby A, Wohlfahrt J, Oyen N, Melbye M. Pregnancy duration and breast cancer risk. Nat Commun. 2018;9(1):4255. 

Husebye ESN, Gilhus NE, Riedel B, Spigset O, Daltveit AK, Bjork MH. Verbal abilities in children of mothers with epilepsy: Association to maternal folate status. Neurology. 2018;91(9):e811-e21. 

Jelenkovic A, Mikkonen J, Martikainen P, Latvala A, Yokoyama Y, Sund R, Vuoksimaa E, Rebato E, Sung J, Kim J, Lee J, Lee S, Stazi MA, Fagnani C, Brescianini S, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Nelson TL, Whitfield KE, Brandt I, Nilsen TS, Harris JR, Cutler TL, Hopper JL, Tarnoki AD, Tarnoki DL, Sorensen TIA, Kaprio J, Silventoinen K. Association between birth weight and educational attainment: an individual-based pooled analysis of nine twin cohorts. J Epidemiol Community Health. 2018;72(9):832-7. 

Jelenkovic A, Yokoyama Y, Sund R, Hur YM, Harris JR, Brandt I, Nilsen TS, Ooki S, Ullemar V, Almqvist C, Magnusson PKE, Saudino KJ, Stazi MA, Fagnani C, Brescianini S, Nelson TL, Whitfield KE, Knafo-Noam A, Mankuta D, Abramson L, Cutler TL, Hopper JL, Llewellyn CH, Fisher A, Corley RP, Huibregtse BM, Derom CA, Vlietinck RF, Bjerregaard-Andersen M, Beck-Nielsen H, Sodemann M, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Alexandra Burt S, Klump KL, Dubois L, Boivin M, Brendgen M, Dionne G, Vitaro F, Willemsen G, Bartels M, van Beijsterveld CEM, Craig JM, Saffery R, Rasmussen F, Tynelius P, Heikkila K, Pietilainen KH, Bayasgalan G, Narandalai D, Haworth CMA, Plomin R, Ji F, Ning F, Pang Z, Rebato E, Tarnoki AD, Tarnoki DL, Kim J, Lee J, Lee S, Sung J, Loos RJF, Boomsma DI, Sorensen TIA, Kaprio J, Silventoinen K. Associations between birth size and later height from infancy through adulthood: An individual based pooled analysis of 28 twin cohorts participating in the CODATwins project. Early Hum Dev. 2018;120(1):53-60. 

Jortveit J, Klcovansky J, Dohlen G, Eskedal L, Birkeland S, Holmstrom H. Out-of-hospital sudden cardiac arrest in children with congenital heart defects. Arch Dis Child. 2018;103(1):57-60. 

Jortveit J, Klcovansky J, Eskedal L, Birkeland S, Dohlen G, Holmstrom H. Endocarditis in children and adolescents with congenital heart defects: a Norwegian nationwide register-based cohort study. Arch Dis Child. 2018;103(7):670-4. 

Kadawathagedara M, Botton J, de Lauzon-Guillain B, Meltzer HM, Alexander J, Brantsaeter AL, Haugen M, Papadopoulou E. Dietary acrylamide intake during pregnancy and postnatal growth and obesity: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environ Int. 2018;113:325-34. 

Karhus LL, Gunnes N, Stordal K, Bakken IJ, Tapia G, Stene LC, Haberg SE, Marild K. Influenza and risk of later celiac disease: a cohort study of 2.6 million people. Scand J Gastroenterol. 2018;53(1):15-23

Khatibi A, Nybo Andersen AM, Gissler M, Morken NH, Jacobsson B. Obstetric and neonatal outcome in women aged 50 years and up: A collaborative, Nordic population-based study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;224(1):17-20. 

Kirkeleit J, Riise T, Bjorge T, Christiani DC, Bratveit M, Baccarelli A, Mattioli S, Hollund BE, Gjertsen BT. Maternal exposure to gasoline and exhaust increases the risk of childhood leukaemia in offspring - a prospective study in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Br J Cancer. 2018;119(8):1028-35. 

Kristensen P, Corbett K, Mohn FA, Hanvold TN, Mehlum IS. Information bias of social gradients in sickness absence: a comparison of self-report data in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) and data in national registries. BMC Public Health. 2018;18(1):1275. 

Laake I, Tunheim G, Robertson AH, Hungnes O, Waalen K, Haberg SE, Mjaaland S, Trogstad L. Risk of pregnancy complications and adverse birth outcomes after maternal A(H1N1)pdm09 influenza: a Norwegian population-based cohort study. BMC Infect Dis. 2018;18(1):525. 

Larsen S, Haavaldsen C, Bjelland EK, Dypvik J, Jukic AM, Eskild A. Placental weight and birthweight: the relations with number of daily cigarettes and smoking cessation in pregnancy. A population study. Int J Epidemiol. 2018;47(4):1141-50. 

Lee Y, Magnus P. Maternal and Paternal Height and the Risk of Preeclampsia. Hypertension. 2018;71(4):666-70. 

Linde LE, Rasmussen S, Kessler J, Ebbing C. Extreme umbilical cord lengths, cord knot and entanglement: Risk factors and risk of adverse outcomes, a population-based study. PLoS One. 2018;13(3):e0194814. 

Lossius AK, Magnus MC, Lunde J, Stordal K. Prospective Cohort Study of Breastfeeding and the Risk of Childhood Asthma. J Pediatr. 2018;195:182-9 e2. 

Lupattelli A, Wood M, Ystrom E, Skurtveit S, Handal M, Nordeng H. Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Aged Children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018;57(3):200-8. 

Lygre GB, Aase H, Haug K, Lie SA, Bjorkman L. Prenatal exposure to dental amalgam and risk of symptoms of attention-deficit and hyperactivity disorder (ADHD). Community Dent Oral Epidemiol. 2018;46(5):472-81. 

Madsen C, Haberg SE, Aamodt G, Stigum H, Magnus P, London SJ, Nystad W, Nafstad P. Preeclampsia and Hypertension During Pregnancy in Areas with Relatively Low Levels of Traffic Air Pollution. Matern Child Health J. 2018;22(4):512-9. 

Magnus MC, Miliku K, Bauer A, Engel SM, Felix JF, Jaddoe VWV, Lawlor DA, London SJ, Magnus P, McGinnis R, Nystad W, Page CM, Rivadeneira F, Stene LC, Tapia G, Williams N, Bonilla C, Fraser A. Vitamin D and risk of pregnancy related hypertensive disorders: mendelian randomisation study. BMJ. 2018;361:k2167. 

Magnus MC, Olsen SF, Granstrom C, Lund-Blix NA, Svensson J, Johannesen J, Fraser A, Skrivarhaug T, Joner G, Njolstad PR, Stordal K, Stene LC. Paternal and maternal obesity but not gestational weight gain is associated with type 1 diabetes. Int J Epidemiol. 2018;47(2):417-26. 

Magnus MC, Tapia G, Olsen SF, Granstrom C, Marild K, Ueland PM, Midttun O, Svensson J, Johannesen J, Skrivarhaug T, Joner G, Njolstad PR, Stordal K, Stene LC. Parental Smoking and Risk of Childhood-onset Type 1 Diabetes. Epidemiology. 2018;29(6):848-56. 

Magnus MC, Wright RJ, Roysamb E, Parr CL, Karlstad O, Page CM, Nafstad P, Haberg SE, London SJ, Nystad W. Association of Maternal Psychosocial Stress With Increased Risk of Asthma Development in Offspring. Am J Epidemiol. 2018;187(6):1199-209. 

Maitre L, de Bont J, Casas M, Robinson O, Aasvang GM, Agier L, Andrusaityte S, Ballester F, Basagana X, Borras E, Brochot C, Bustamante M, Carracedo A, de Castro M, Dedele A, Donaire-Gonzalez D, Estivill X, Evandt J, Fossati S, Giorgis-Allemand L, J RG, Granum B, Grazuleviciene R, Bjerve Gutzkow K, Smastuen Haug L, Hernandez-Ferrer C, Heude B, Ibarluzea J, Julvez J, Karachaliou M, Keun HC, Hjertager Krog N, Lau CE, Leventakou V, Lyon-Caen S, Manzano C, Mason D, McEachan R, Meltzer HM, Petraviciene I, Quentin J, Roumeliotaki T, Sabido E, Saulnier PJ, Siskos AP, Siroux V, Sunyer J, Tamayo I, Urquiza J, Vafeiadi M, van Gent D, Vives-Usano M, Waiblinger D, Warembourg C, Chatzi L, Coen M, van den Hazel P, Nieuwenhuijsen MJ, Slama R, Thomsen C, Wright J, Vrijheid M. Human Early Life Exposome (HELIX) study: a European population-based exposome cohort. BMJ Open. 2018;8(9):e021311. 

Majak GB, Reisaeter AV, Weedon-Fekjaer H, Henriksen T, Michelsen TM. The Effect of Pregnancy on the Long-term Risk of Graft Loss, Cardiovascular Disease, and Death in Kidney Transplanted Women in Norway: A Retrospective Cohort Study. Transplantation. 2018;102(9):e391-e6. 

Malmstrom O, Morken NH. HELLP syndrome, risk factors in first and second pregnancy: a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(6):709-16. 

Markovitz AR, Haug EB, Horn J, Fraser A, Macdonald-Wallis C, Tilling K, Rimm EB, Missmer SA, Williams PL, Romundstad PR, Asvold BO, Rich-Edwards JW. Does pregnancy alter life-course lipid trajectories? Evidence from the HUNT Study in Norway. J Lipid Res. 2018;59(12):2403-12. 

McAdams TA, Hannigan LJ, Eilertsen EM, Gjerde LC, Ystrom E, Rijsdijk FV. Revisiting the Children-of-Twins Design: Improving Existing Models for the Exploration of Intergenerational Associations. Behav Genet. 2018;48(5):397-412. 

Micu MC, Ostensen M, Villiger PM, Micu R, Ionescu R. Paternal exposure to antirheumatic drugs-What physicians should know: Review of the literature. Semin Arthritis Rheum. 2018;48(2):343-55. 

Middleton P, Shepherd E, Crowther CA. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev. 2018;5:Cd004945. 

Morken NH, Halland F, DeRoo LA, Wilcox AJ, Skjaerven R. Offspring birthweight by gestational age and parental cardiovascular mortality: a population-based cohort study. BJOG. 2018;125(3):336-41. 

Morris JK, Springett AL, Greenlees R, Loane M, Addor MC, Arriola L, Barisic I, Bergman JEH, Csaky-Szunyogh M, Dias C, Draper ES, Garne E, Gatt M, Khoshnood B, Klungsoyr K, Lynch C, McDonnell R, Nelen V, Neville AJ, O'Mahony M, Pierini A, Queisser-Luft A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Kurinczuk J, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Dolk H. Trends in congenital anomalies in Europe from 1980 to 2012. PLoS One. 2018;13(4):e0194986. 

Mortensen JHS, Oyen N, Nilsen RM, Fomina T, Tretli S, Bjorge T. Paternal characteristics associated with maternal periconceptional use of folic acid supplementation. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):188. 

Nechanska B, Mravcik V, Skurtveit S, Lund IO, Gabrhelik R, Engeland A, Handal M. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway. Addiction. 2018;113(7):1286-94. 

Nilsen RM, Vik ES, Rasmussen SA, Small R, Moster D, Schytt E, Aasheim V. Preeclampsia by maternal reasons for immigration: a population-based study. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):423. 

Nordqvist M, Jacobsson B, Brantsaeter AL, Myhre R, Nilsson S, Sengpiel V. Timing of probiotic milk consumption during pregnancy and effects on the incidence of preeclampsia and preterm delivery: a prospective observational cohort study in Norway. BMJ Open. 2018;8(1):e018021. 

Norum J, Svee TE. Caesarean Section Rates and Activity-Based Funding in Northern Norway: A Model-Based Study Using the World Health Organization's Recommendation. Obstet Gynecol Int. 2018;2018:6764258. 

Oian P, Askeland OM, Engelund IE, Roland B, Ebbing M. Fødestuefødsler i Norge 2008-10 - en populasjonsbasert studie. [Births in Norwegian midwife-led birth units 2008-10; a population-based study]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(10):920-6  

Oien RA, Schjolberg S, Volkmar FR, Shic F, Cicchetti DV, Nordahl-Hansen A, Stenberg N, Hornig M, Havdahl A, Oyen AS, Ventola P, Susser ES, Eisemann MR, Chawarska K. Clinical Features of Children With Autism Who Passed 18-Month Screening. Pediatrics. 2018;141(6):e20173596. 

O'Keeffe LM, Ramond A, Oliver-Williams C, Willeit P, Paige E, Trotter P, Evans J, Wadstrom J, Nicholson M, Collett D, Di Angelantonio E. Mid- and Long-Term Health Risks in Living Kidney Donors: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2018;168(4):276-84. 

Olsen SF, Blom HC, Rosendahl K. Introducing universal ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip doubled the treatment rate. Acta Paediatr. 2018;107(2):255-61. 

Overgaard KR, Oerbeck B, Aase H, Torgersen S, Reichborn-Kjennerud T, Zeiner P. Emotional Lability in Preschoolers With Symptoms of ADHD. J Atten Disord. 2018;22(8):787-95. 

Overgaard KR, Oerbeck B, Friis S, Pripp AH, Biele G, Aase H, Zeiner P. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Preschoolers: The Accuracy of a Short Screener. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018;57(6):428-35. 

Pandey S, Gravensteen IK. Re: Healthcare utilisation, induced labour and caesarean section in the pregnancy after stillbirth: a prospective study. Letter and Author's reply. Bjog. 2018;125(1):91-2. 

Papadopoulou E, Botton J, Brantsaeter AL, Haugen M, Alexander J, Meltzer HM, Bacelis J, Elfvin A, Jacobsson B, Sengpiel V. Maternal caffeine intake during pregnancy and childhood growth and overweight: results from a large Norwegian prospective observational cohort study. BMJ Open. 2018;8(3):e018895. 

Parr CL, Magnus MC, Karlstad O, Holvik K, Lund-Blix NA, Haugen M, Page CM, Nafstad P, Ueland PM, London SJ, Haberg SE, Nystad W. Vitamin A and D intake in pregnancy, infant supplementation, and asthma development: the Norwegian Mother and Child Cohort. Am J Clin Nutr. 2018;107(5):789-98. 

Pasternak B, Wintzell V, Furu K, Engeland A, Neovius M, Stephansson O. Oral Fluconazole in Pregnancy and Risk of Stillbirth and Neonatal Death. Jama. 2018;319(22):2333-5. 

Patro Golab B, Santos S, Voerman E, Lawlor DA, Jaddoe VWV, Gaillard R. Influence of maternal obesity on the association between common pregnancy complications and risk of childhood obesity: an individual participant data meta-analysis. Lancet Child Adolesc Health. 2018;2(11):812-21. 

Petersen TG, Andersen AN, Uldall P, Paneth N, Feldt-Rasmussen U, Tollanes MC, Strandberg-Larsen K. Maternal thyroid disorder in pregnancy and risk of cerebral palsy in the child: a population-based cohort study. BMC Pediatr. 2018;18(1):181. 

Petersen TG, Liew Z, Andersen AN, Andersen GL, Andersen PK, Martinussen T, Olsen J, Rebordosa C, Tollanes MC, Uldall P, Wilcox AJ, Strandberg-Larsen K. Use of paracetamol, ibuprofen or aspirin in pregnancy and risk of cerebral palsy in the child. Int J Epidemiol. 2018;47(1):121-30. 

Piirtola M, Jelenkovic A, Latvala A, Sund R, Honda C, Inui F, Watanabe M, Tomizawa R, Iwatani Y, Ordonana JR, Sanchez-Romera JF, Colodro-Conde L, Tarnoki AD, Tarnoki DL, Martin NG, Montgomery GW, Medland SE, Rasmussen F, Tynelius P, Tan Q, Zhang D, Pang Z, Rebato E, Stazi MA, Fagnani C, Brescianini S, Busjahn A, Harris JR, Brandt I, Nilsen TS, Cutler TL, Hopper JL, Corley RP, Huibregtse BM, Sung J, Kim J, Lee J, Lee S, Gatz M, Butler DA, Franz CE, Kremen WS, Lyons MJ, Magnusson PKE, Pedersen NL, Dahl Aslan AK, Oncel SY, Aliev F, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Silberg JL, Maes HH, Boomsma DI, Sorensen TIA, Korhonen T, Kaprio J, Silventoinen K. Association of current and former smoking with body mass index: A study of smoking discordant twin pairs from 21 twin cohorts. PLoS One. 2018;13(7):e0200140. 

Pirnat A, DeRoo LA, Skjaerven R, Morken NH. Women's prepregnancy lipid levels and number of children: a Norwegian prospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018;8(6):e021188. 

Rasmussen S, Ebbing C, Linde LE, Baghestan E. Placental abruption in parents who were born small: registry-based cohort study. BJOG. 2018;125(6):667-74. 

Riaz M, Lewis S, Naughton F, Ussher M. Predictors of smoking cessation during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Addiction. 2018;113(4):610-22. 

Riise HKR, Sulo G, Tell GS, Igland J, Nygard O, Iversen AC, Daltveit AK. Association Between Gestational Hypertension and Risk of Cardiovascular Disease Among 617 589 Norwegian Women. J Am Heart Assoc. 2018;7(10). 

Riise OR, Laake I, Vestrheim D, Winje BA, Moster D, Storsaeter J. Preterm Children Have Higher Risk Than Full-term Children of Invasive Pneumococcal Disease During the First 2 Years of Life. Pediatr Infect Dis J. 2018;37(7):e195-e200. 

Rosen EM, Brantsaeter AL, Carroll R, Haug L, Singer AB, Zhao S, Ferguson KK. Maternal Plasma Concentrations of Per- and polyfluoroalkyl Substances and Breastfeeding Duration in the Norwegian Mother and Child Cohort. Environ Epidemiol. 2018;2(3):e027. 

Rosenstrom T, Gjerde LC, Krueger RF, Aggen SH, Czajkowski NO, Gillespie NA, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T, Torvik FA, Ystrom E. Joint factorial structure of psychopathology and personality. Psychol Med. 2018:1-10. 

Rosenstrom T, Torvik FA, Ystrom E, Czajkowski NO, Gillespie NA, Aggen SH, Krueger RF, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T. Prediction of alcohol use disorder using personality disorder traits: a twin study. Addiction. 2018;113(1):15-24. 

Rossen J, Klungsoyr K, Albrechtsen S, Lokkegard E, Rasmussen S, Bergholt T, Skjeldestad FE. Can oxytocin augmentation modify the risk of epidural analgesia by maternal age in cesarean sections? Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(7):872-9. 

Ruggajo P, Leh S, Svarstad E, Marti HP, Vikse BE. Low birth weight associates with glomerular area in young male IgA nephropathy patients. BMC Nephrol. 2018;19(1):287. 

Rusconi F, Gagliardi L. Pregnancy Complications and Wheezing and Asthma in Childhood. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(5):580-8. 

Rush EL, Singer AB, Longnecker MP, Haug LS, Sabaredzovic A, Symanski E, Whitworth KW. Oral contraceptive use as a determinant of plasma concentrations of perfluoroalkyl substances among women in the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa) study. Environ Int. 2018;112:156-64. 

Sande AK, Torkildsen EA, Sande RK, Morken NH. Maternal allergy as an isolated risk factor for early-onset preeclampsia: An epidemiological study. J Reprod Immunol. 2018;127:43-7. 

Santos S, Eekhout I, Voerman E, Gaillard R, Barros H, Charles MA, Chatzi L, Chevrier C, Chrousos GP, Corpeleijn E, Costet N, Crozier S, Doyon M, Eggesbo M, Fantini MP, Farchi S, Forastiere F, Gagliardi L, Georgiu V, Godfrey KM, Gori D, Grote V, Hanke W, Hertz-Picciotto I, Heude B, Hivert MF, Hryhorczuk D, Huang RC, Inskip H, Jusko TA, Karvonen AM, Koletzko B, Kupers LK, Lagstrom H, Lawlor DA, Lehmann I, Lopez-Espinosa MJ, Magnus P, Majewska R, Makela J, Manios Y, McDonald SW, Mommers M, Morgen CS, Moschonis G, Murinova L, Newnham J, Nohr EA, Andersen AN, Oken E, Oostvogels A, Pac A, Papadopoulou E, Pekkanen J, Pizzi C, Polanska K, Porta D, Richiardi L, Rifas-Shiman SL, Roeleveld N, Santa-Marina L, Santos AC, Smit HA, Sorensen TIA, Standl M, Stanislawski M, Stoltenberg C, Thiering E, Thijs C, Torrent M, Tough SC, Trnovec T, van Gelder M, van Rossem L, von Berg A, Vrijheid M, Vrijkotte TGM, Zvinchuk O, van Buuren S, Jaddoe VWV. Gestational weight gain charts for different body mass index groups for women in Europe, North America, and Oceania. BMC Med. 2018;16(1):201. 

Shaikh F, Kjollesdal MK, Naess O. Offspring birth weight and cardiovascular mortality among parents: the role of cardiovascular risk factors. J Dev Orig Health Dis. 2018;9(3):351-7. 

Singer AB, Whitworth KW, Haug LS, Sabaredzovic A, Impinen A, Papadopoulou E, Longnecker MP. Menstrual cycle characteristics as determinants of plasma concentrations of perfluoroalkyl substances (PFASs) in the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa study). Environ Res. 2018;166:78-85. 

Skalkidou A, Kullinger M, Georgakis MK, Kieler H, Kesmodel US. Systematic misclassification of gestational age by ultrasound biometry: implications for clinical practice and research methodology in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(4):440-4. 

Skare Ø, Lie RT, Haaland ØA, Gjerdevik M, Romanowska J, Gjessing HK, Jugessur A. Analysis of Parent-of-Origin Effects on the X Chromosome in Asian and European Orofacial Cleft Triads Identifies Associations with DMD, FGF13, EGFL6, and Additional Loci at Xp22.2. Frontiers in Genetics. 2018;9(25). 

Skold C, Bjorge T, Ekbom A, Engeland A, Gissler M, Grotmol T, Madanat-Harjuoja L, Gulbech Ording A, Stephansson O, Trabert B, Tretli S, Troisi R, Toft Sorensen H, Glimelius I. Preterm delivery is associated with an increased risk of epithelial ovarian cancer among parous women. Int J Cancer. 2018;143(8):1858-67. 

Skorpen CG, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen KA, Palm O, Svean Koksvik HS, Jakobsen B, Wallenius M. Influence of disease activity and medications on offspring birth weight, pre-eclampsia and preterm birth in systemic lupus erythematosus: a population-based study. Ann Rheum Dis. 2018;77(2):264-9. 

Skreden M, Hillesund ER, Wills AK, Brantsaeter AL, Bere E, Overby NC. Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy and subsequent maternal weight development: a study conducted in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Br J Nutr. 2018;119(11):1286-94. 

Skromme K, Vollsaeter M, Oymar K, Markestad T, Halvorsen T. Respiratory morbidity through the first decade of life in a national cohort of children born extremely preterm. BMC Pediatr. 2018;18(1):102. 

Smith LK, Hindori-Mohangoo AD, Delnord M, Durox M, Szamotulska K, Macfarlane A, Alexander S, Barros H, Gissler M, Blondel B, Zeitlin J. Quantifying the burden of stillbirths before 28 weeks of completed gestational age in high-income countries: a population-based study of 19 European countries. Lancet. 2018;392(10158):1639-46. 

Smith LK, Morisaki N, Morken NH, Gissler M, Deb-Rinker P, Rouleau J, Hakansson S, Kramer MR, Kramer MS. An International Comparison of Death Classification at 22 to 25 Weeks' Gestational Age. Pediatrics. 2018;142(1):e20173324. 

Solberg BS, Halmoy A, Engeland A, Igland J, Haavik J, Klungsoyr K. Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatr Scand. 2018;137(3):176-86. 

Sole KB, Staff AC, Laine K. The association of maternal country of birth and education with hypertensive disorders of pregnancy: A population-based study of 960 516 deliveries in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(10):1237-47. 

Stangenes KM, Hysing M, Fevang SK, Elgen IB, Halvorsen T, Markestad T, Bjorvatn B. Prenatal and Neonatal Factors Predicting Sleep Problems in Children Born Extremely Preterm or With Extremely Low Birthweight. Front Pediatr. 2018;6:178. 

Stordal K, McArdle HJ, Hayes H, Tapia G, Viken MK, Lund-Blix NA, Haugen M, Joner G, Skrivarhaug T, Marild K, Njolstad PR, Eggesbo M, Mandal S, Page CM, London SJ, Lie BA, Stene LC. Prenatal iron exposure and childhood type 1 diabetes. Sci Rep. 2018;8(1):9067. 

Suren P, Thorstensen AG, Torstad M, Emhjellen PE, Furu K, Biele G, Aase H, Stoltenberg C, Zeiner P, Bakken IJ, Reichborn-Kjennerud T. Diagnostikk av hyperkinetisk forstyrrelse hos barn i Norge. (Diagnosis of hyperkinetic disorder among children in Norway). Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(20):1924-29. 

Tanbo TG, Zucknick M, Eskild A. Maternal concentrations of human chorionic gonadotrophin in very early IVF pregnancies and duration of pregnancy: a follow-up study. Reprod Biomed Online. 2018;37(2):208-15. 

Tapia G, Stordal K, Marild K, Kahrs CR, Skrivarhaug T, Njolstad PR, Joner G, Stene LC. Antibiotics, acetaminophen and infections during prenatal and early life in relation to type 1 diabetes. Int J Epidemiol. 2018;47(5):1538-48. 

Thorsen SU, Marild K, Olsen SF, Holst KK, Tapia G, Granstrom C, Halldorsson TI, Cohen AS, Haugen M, Lundqvist M, Skrivarhaug T, Njolstad PR, Joner G, Magnus P, Stordal K, Svensson J, Stene LC. Lack of Association Between Maternal or Neonatal Vitamin D Status and Risk of Childhood Type 1 Diabetes: A Scandinavian Case-Cohort Study. Am J Epidemiol. 2018;187(6):1174-81. 

Tikellis G, Dwyer T, Paltiel O, Phillips GS, Lemeshow S, Golding J, Northstone K, Boyd A, Olsen S, Ghantous A, Herceg Z, Ward MH, Haberg SE, Magnus P, Olsen J, Strom M, Mahabir S, Jones RR, Ponsonby AL, Clavel J, Charles MA, Trevathan E, Qian ZM, Maule MM, Qiu X, Hong YC, Brandelise S, Roman E, Wake M, He JR, Linet MS. The International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C): A research platform of prospective cohorts for studying the aetiology of childhood cancers. Paediatr Perinat Epidemiol. 2018;32(6):568-83. 

Torvik FA, Gustavson K, Ystrom E, Rosenstrom TH, Gillespie N, Reichborn-Kjennerud T, Kendler KS. Continuity of genetic and environmental influences on clinically assessed major depression from ages 18 to 45. Psychol Med. 2018:1-9. 

Torvik FA, Ystrom E, Gustavson K, Rosenstrom TH, Bramness JG, Gillespie N, Aggen SH, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T. Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatr Scand. 2018;137(1):54-64. 

Troisi R, Bjorge T, Gissler M, Grotmol T, Kitahara CM, Myrtveit Saether SM, Ording AG, Skold C, Sorensen HT, Trabert B, Glimelius I. The role of pregnancy, perinatal factors and hormones in maternal cancer risk: a review of the evidence. J Intern Med. 2018;283(5):430-45. 

Troisi R, Gulbech Ording A, Grotmol T, Glimelius I, Engeland A, Gissler M, Trabert B, Ekbom A, Madanat-Harjuoja L, Toft Sorensen H, Tretli S, Bjorge T. Pregnancy complications and subsequent breast cancer risk in the mother: a Nordic population-based case-control study. Int J Cancer. 2018;143(8):1904-13. 

van Scheppingen MA, Denissen JJA, Chung JM, Tambs K, Bleidorn W. Self-esteem and relationship satisfaction during the transition to motherhood. J Pers Soc Psychol. 2018;114(6):973-91. 

Vejrup K, Brandlistuen RE, Brantsaeter AL, Knutsen HK, Caspersen IH, Alexander J, Lundh T, Meltzer HM, Magnus P, Haugen M. Prenatal mercury exposure, maternal seafood consumption and associations with child language at five years. Environ Int. 2018;110:71-9. 

Vikanes A, Trovik J. Adverse Maternal and Birth Outcomes in Women Hospitalised due to Hyperemesis gravidarum. Paediatr Perinat Epidemiol. 2018;32(1):52-4. 

Vistnes M, Tapia G, Marild K, Midttun O, Ueland PM, Viken MK, Magnus P, Berg JP, Gillespie KM, Skrivarhaug T, Njolstad PR, Joner G, Stordal K, Stene LC. Plasma immunological markers in pregnancy and cord blood: A possible link between macrophage chemo-attractants and risk of childhood type 1 diabetes. Am J Reprod Immunol. 2018;79(3). 

Vollrath ME, Hampson SE, Peneau S, Rolland-Cachera MF, Ystrom E. Child temperament predicts the adiposity rebound. A 9-year prospective sibling control study. PLoS One. 2018;13(11):e0207279. 

Vollrath ME, Torgersen S, Torgersen L. Associations of children's Big Five personality with eating behaviors. BMC Res Notes. 2018;11(1):654. 

Vollsaeter M, Halvorsen T, Markestad T, Oymar K, Ueland PM, Meyer K, Midttun O, Bjorke-Monsen AL. Renal function and blood pressure in 11 year old children born extremely preterm or small for gestational age. PLoS One. 2018;13(10):e0205558. 

Wang MV, Aaro LE, Ystrom E. Language Delay and Externalizing Problems in Preschool Age: A Prospective Cohort Study. J Abnorm Child Psychol. 2018;46(5):923-33. 

Westin AA, Brekke M, Molden E, Skogvoll E, Castberg I, Spigset O. Treatment With Antipsychotics in Pregnancy: Changes in Drug Disposition. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(3):477-84. 

Weyde KV, Krog NH, Oftedal B, Magnus P, White R, Stansfeld S, Overland S, Aasvang GM. A Longitudinal Study of Road Traffic Noise and Body Mass Index Trajectories from Birth to 8 Years. Epidemiology. 2018;29(5):729-38. 

Wu P, Gulati M, Kwok CS, Wong CW, Narain A, O'Brien S, Chew-Graham CA, Verma G, Kadam UT, Mamas MA. Preterm Delivery and Future Risk of Maternal Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2018;7(2):e007809. 

Yokoyama Y, Jelenkovic A, Hur YM, Sund R, Fagnani C, Stazi MA, Brescianini S, Ji F, Ning F, Pang Z, Knafo-Noam A, Mankuta D, Abramson L, Rebato E, Hopper JL, Cutler TL, Saudino KJ, Nelson TL, Whitfield KE, Corley RP, Huibregtse BM, Derom CA, Vlietinck RF, Loos RJF, Llewellyn CH, Fisher A, Bjerregaard-Andersen M, Beck-Nielsen H, Sodemann M, Krueger RF, McGue M, Pahlen S, Bartels M, van Beijsterveldt CEM, Willemsen G, Harris JR, Brandt I, Nilsen TS, Craig JM, Saffery R, Dubois L, Boivin M, Brendgen M, Dionne G, Vitaro F, Haworth CMA, Plomin R, Bayasgalan G, Narandalai D, Rasmussen F, Tynelius P, Tarnoki AD, Tarnoki DL, Ooki S, Rose RJ, Pietilainen KH, Sorensen TIA, Boomsma DI, Kaprio J, Silventoinen K. Genetic and environmental factors affecting birth size variation: a pooled individual-based analysis of secular trends and global geographical differences using 26 twin cohorts. Int J Epidemiol. 2018;47(4):1195-206. 

Zachrisson HD, Ribeiro L. Socio-economic and Migration-related Inequality in Early Language Development in Norway (Chapter 4 Norway). In: Passaretta G, Skopek J, editors. Roots and development of achievement gaps A longitudinal assessment in selected European countries: Inclusive Education and Social support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS); 2018:88-107.  

Zhu T, Zhao J, Qu Y, Zhang L, Mu D. Association of very preterm birth with decreased risk of eczema: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2018;78(6):1142-8 e8. 

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (bachelor)

Alsnes IV. A study of the association between hypertension in pregnancy and metabolic and hormonal risk factor profiles in mothers and their offspring later in life. Thesis [PhD]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); 2018.

Andreassen SM. Sammenhengen mellom mors fysiske aktivitetsnivå i svangerskapet og barnets vektstatus ved syv års alder blant 36 258 mødre og barn fra den norske mor og barnundersøkelsen. Thesis [Master]. Oslo: Norges Idrettshøyskole; 2018.

Bacelis J. Genetic factors affecting pregnancy duration in humans. Thesis [PhD]. Gothenburg: University of Gothenburg; 2018.

Fjalstad JW. Antibiotic therapy for neonatal sepsis: studies on epidemiology, gentamicin safety, and early adverse effects of antibiotics. Thesis [PhD]. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway; 2018.

Haug EB. A life course study of the relationship between pregnancy and cardiovascular health in women: the HUNT study in Norway. Thesis [PhD]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); 2018.

Helland SS. Longitudinal associations between language difficulties and internalizing problems. Thesis [PhD]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2018.

Iversen JM. Pain and perinatal factors : association of preterm birth and low birth weight with long-term chronic pain and experimental pain sensitivity. Thesis [PhD]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Institutt for klinisk og molekylær medisin.; 2018.

Kvalvik LG. Smoking among pregnant women in Norway. Prevalence, self-report validity, and associations to SGA and «early programming» using family and sibling design. Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2018.

Skorpen CG. The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus: results from a prospective multicenter study. Thesis [PhD]. Trondheim: NTNU; 2018.

Svee T. Keisersnitt i Helse Nord i perioden 2013-2015 - En analyse av variasjonen i keisersnittfrekvens innen Helse Nord i perioden 2013 – 2015 med et spesielt fokus på fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad. Thesis [Master]. Trondheim: NTNU; 2018.

Tähtinen R. The Impact of Women’s Smoking, Obesity and Mode of Delivery on Urinary Incontinence. Thesis [PhD]. Helsinki, Finland: University of Helsinki; 2018.

Westin AA. The impact of pregnancy on maternal serum concentrations of antiepileptic, antipsychotic and antidepressant drugs: Evidence from therapeutic drug monitoring [PhD]. Trondheim: NTNU; 2018.

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet

Ebbing M (Ansvarlig redaktør), Askeland O (Redaktør). Fødselsnytt Nr. 1 2018. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2018.

Stangenes K. (Ansvarlig redaktør), Askeland OM, Juliusson PB. Fødselsnytt Nr. 2 2018. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Medisinsk fødselsregister; 2018.

Løkeland M, Heiberg-Andersen R, Akerkar R, Pedersen Y, Bøyum B, Hornæs M, Seliussen I, Ebbing M. Rapport om svangerskapsavbrot for 2017. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report.: ISSN (elektronisk): 891-6392.

Årlig driftsrapport for Medisinsk fødselsregister 2017. Folkehelseinstituttet, Bergen, 2018. Report.

Kornør H, Flodgren GM, Mosdøl A, Strømme H, Holte HH. Systematisk oversikt - Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Folkehelseinstituttet Oslo, 2018. Report.: ISBN: 978-82-8082-953-5 (Elektronisk).

Mosdøl A, Ding KY, Vist GE, Straumann GH. Begrenset vektendring hos gravide med fedme: en systematisk oversikt. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-922-1.

Sjetne IS, Holmboe O. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017. Nasjonale resultater. Folkehelseinstituttet Oslo, 2018. Report.: ISSN: 1890‐1565.

Stoltenberg C, Egner I, Rolfheim-Bye C, Boehlke N. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2018. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-913-9.

OECD/EU. Health at a Glance: Europe: State of Health in the EU Cycle. OECD/EU, Paris, 2018. Report.: ISBN 978-92-64-30335-5 (PDF).

Preeclampsia. Saito S, editor. Singapore: Springer; 2018.

Shahzadi S. Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 2017. Sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Avdeling statistikk. 2018. Report.: ISBN: 978-82-8081-517-0. 

2017

Tidsskriftartikler og brev (164 stk.)

Aaberg KM, Gunnes N, Bakken IJ, Lund Soraas C, Berntsen A, Magnus P, Lossius MI, Stoltenberg C, Chin R, Suren P. Incidence and Prevalence of Childhood Epilepsy: A Nationwide Cohort Study. Pediatrics. 2017;139(5):e20163908. 

Aaberg KM, Suren P, Soraas CL, Bakken IJ, Lossius MI, Stoltenberg C, Chin R. Seizures, syndromes, and etiologies in childhood epilepsy: The International League Against Epilepsy 1981, 1989, and 2017 classifications used in a population-based cohort. Epilepsia. 2017;58(11):1880-91. 

Abel MH, Caspersen IH, Meltzer HM, Haugen M, Brandlistuen RE, Aase H, Alexander J, Torheim LE, Brantsaeter AL. Suboptimal Maternal Iodine Intake Is Associated with Impaired Child Neurodevelopment at 3 Years of Age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Nutr. 2017;147(7):1314-24.  

Abel MH, Ystrom E, Caspersen IH, Meltzer HM, Aase H, Torheim LE, Askeland RB, Reichborn-Kjennerud T, Brantsaeter AL. Maternal Iodine Intake and Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Results from a Large Prospective Cohort Study. Nutrients. 2017;9(11):E1239.  

Alsnes IV, Vatten LJ, Fraser A, Bjorngaard JH, Rich-Edwards J, Romundstad PR, Asvold BO. Hypertension in Pregnancy and Offspring Cardiovascular Risk in Young Adulthood: Prospective and Sibling Studies in the HUNT Study (Nord-Trondelag Health Study) in Norway. Hypertension. 2017;69(4):591-8. 

Al-Zirqi I, Daltveit AK, Forsen L, Stray-Pedersen B, Vangen S. Risk factors for complete uterine rupture. Am J Obstet Gynecol. 2017;216(2):165 e1- e8.  

Angelsen H, Norum J, Angelsen V, Murer FA, Erlandsen R. A Model-Based Cost-Minimization Analysis as a Decision Tool in Obstetric Care in Helgeland, Northern Norway. Glob J Health Sci. 2017;9(1):191-200. 

Bakken KS, Skjeldal OH, Stray-Pedersen B. Obstetric Outcomes of First- and Second-Generation Pakistani Immigrants: A Comparison Study at a Low-Risk Maternity Ward in Norway. J Immigr Minor Health. 2017;19(1):33-40.  

Barlinn R, Rollag H, Trogstad L, Vainio K, Basset C, Magnus P, Dudman SG. High incidence of maternal parvovirus B19 infection in a large unselected population-based pregnancy cohort in Norway. J Clin Virol. 2017;94:57-62. 

Bengtson MB, Aamodt G, Mahadevan U, Vatn MH. Inadequate Gestational Weight Gain, the Hidden Link Between Maternal IBD and Adverse Pregnancy Outcomes: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Inflamm Bowel Dis. 2017;23(7):1225-33.  

Birks L, Guxens M, Papadopoulou E, Alexander J, Ballester F, Estarlich M, Gallastegi M, Ha M, Haugen M, Huss A, Kheifets L, Lim H, Olsen J, Santa-Marina L, Sudan M, Vermeulen R, Vrijkotte T, Cardis E, Vrijheid M. Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environ Int. 2017;104:122-31. 

Bjelland EK, Owe KM, Nordeng HME, Engdahl BL, Kristiansson P, Vangen S, Eberhard-Gran M. Does progestin-only contraceptive use after pregnancy affect recovery from pelvic girdle pain? A prospective population study. PLoS One. 2017;12(9):e0184071.  

Bjellmo S, Andersen GL, Martinussen MP, Romundstad PR, Hjelle S, Moster D, Vik T. Is vaginal breech delivery associated with higher risk for perinatal death and cerebral palsy compared with vaginal cephalic birth? Registry-based cohort study in Norway. BMJ Open. 2017;7(4):e014979. 

Bjorvatn B, Brevik EJ, Lundervold AJ, Halmoy A, Posserud MB, Instanes JT, Haavik J. Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Report High Symptom Levels of Troubled Sleep, Restless Legs, and Cataplexy. Front Psychol. 2017;8:1621.  

Borte S, Winsvold BS, Stensland SO, Smastuen MC, Zwart JA. The effect of foetal growth restriction on the development of migraine and tension-type headache in adulthood. The HUNT Study. PLoS One. 2017;12(4):e0175908. 

Brandlistuen RE, Ystrom E, Hernandez-Diaz S, Skurtveit S, Selmer R, Handal M, Nordeng H. Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. PLoS One. 2017;12(7):e0181042.  

Brantsaeter AL, Englund-Ogge L, Haugen M, Birgisdottir BE, Knutsen HK, Sengpiel V, Myhre R, Alexander J, Nilsen RM, Jacobsson B, Meltzer HM. Maternal intake of seafood and supplementary long chain n-3 poly-unsaturated fatty acids and preterm delivery. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):41. 

Brantsaeter AL, Ydersbond TA, Hoppin JA, Haugen M, Meltzer HM. Organic Food in the Diet: Exposure and Health Implications. Annu Rev Public Health. 2017;38:295-313.  

Brekke I, Fruh EA, Kvarme LG, Holmstrom H. Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatr. 2017;17(1):26. 

Brekke I, Reisel L. The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research. 2017;61(1):60-75.  

Brevik EJ, Lundervold AJ, Halmoy A, Posserud MB, Instanes JT, Bjorvatn B, Haavik J. Prevalence and clinical correlates of insomnia in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatr Scand. 2017;136(2):220-7. 

Brodwall K, Greve G, Leirgul E, Tell GS, Vollset SE, Oyen N. Recurrence of congenital heart defects among siblings-a nationwide study. Am J Med Genet A. 2017;173(6):1575-85. 

Byberg KK, Oymar K, Eide GE, Forman MR, Juliusson PB. Exposure to preeclampsia in utero affects growth from birth to late childhood dependent on child's sex and severity of exposure: Follow-up of a nested case-control study. PLoS One. 2017;12(5):e0176627.  

Christoffersen T, Ahmed LA, Daltveit AK, Dennison EM, Evensen EK, Furberg AS, Gracia-Marco L, Grimnes G, Nilsen OA, Schei B, Tell GS, Vlachopoulos D, Winther A, Emaus N. The influence of birth weight and length on bone mineral density and content in adolescence: The Tromso Study, Fit Futures. Arch Osteoporos. 2017;12(1):54, Erratum in Arch Osteoporos 2017;12:62.  

Clark MM, Chazara O, Sobel EM, Gjessing HK, Magnus P, Moffett A, Sinsheimer JS. Human Birth Weight and Reproductive Immunology: Testing for Interactions between Maternal and Offspring KIR and HLA-C Genes. Hum Hered. 2017;81(4):181-93.  

Colmorn LB, Krebs L, Klungsoyr K, Jakobsson M, Tapper AM, Gissler M, Lindqvist PG, Kallen K, Gottvall K, Bordahl PE, Bjarnadottir RI, Langhoff-Roos J. Mode of first delivery and severe maternal complications in the subsequent pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(9):1053-62.  

Colmorn LB, Langhoff-Roos J, Jakobsson M, Tapper AM, Gissler M, Lindqvist PG, Kallen K, Gottvall K, Klungsoyr K, Bohrdahl P, Bjarnadottir RI, Krebs L. National Rates of Uterine Rupture are not Associated with Rates of Previous Caesarean Delivery: Results from the Nordic Obstetric Surveillance Study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017;31(3):176-82.  

Dahl C, Stanislawski M, Iszatt N, Mandal S, Lozupone C, Clemente JC, Knight R, Stigum H, Eggesbo M. Gut microbiome of mothers delivering prematurely shows reduced diversity and lower relative abundance of Bifidobacterium and Streptococcus. PLoS One. 2017;12(10):e0184336.  

Delnord M, Hindori-Mohangoo AD, Smith LK, Szamotulska K, Richards JL, Deb-Rinker P, Rouleau J, Velebil P, Zile I, Sakkeus L, Gissler M, Morisaki N, Dolan SM, Kramer MR, Kramer MS, Zeitlin J. Variations in very preterm birth rates in 30 high-income countries: are valid international comparisons possible using routine data? Bjog. 2017;124(5):785-94.  

Dypvik J, Larsen S, Haavaldsen C, Jukic AM, Vatten LJ, Eskild A. Placental weight in the first pregnancy and risk for preeclampsia in the second pregnancy: A population-based study of 186 859 women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;214:184-9.  

Ebbing C, Johnsen SL, Albrechtsen S, Sunde ID, Vekseth C, Rasmussen S. Velamentous or marginal cord insertion and the risk of spontaneous preterm birth, pre-labour rupture of the membranes, and anomalous cord length, a population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(1):78-85. 

Ebbing C, Rasmussen S, Skjaerven R, Irgens LM. Risk factors for recurrence of hypertensive disorders of pregnancy, a population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(2):243-50.

Ebbing M. Fødsler i Norge 1967-2016 – noen nøkkeltall. In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi 2017;27(1-2):9-12. 

Egeland GM, Klungsoyr K, Oyen N, Tell GS, Naess O, Skjaerven R. Preconception Cardiovascular Risk Factor Differences Between Gestational Hypertension and Preeclampsia: Cohort Norway Study. Hypertension. 2017;67(6):1173-80.  

Egeland GM, Skurtveit S, Sakshaug S, Daltveit AK, Vikse BE, Haugen M. Low Calcium Intake in Midpregnancy Is Associated with Hypertension Development within 10 Years after Pregnancy: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Nutr. 2017;147(9):1757-63.  

Egeland GM, Tell GS, Naess O, Igland J, Klungsoyr K. Association between pregravid physical activity and family history of stroke and risk of stillbirth: population-based cohort study. BMJ Open. 2017;7(8):e017034. 

Eilertsen EM, Gjerde LC, Reichborn-Kjennerud T, Orstavik RE, Knudsen GP, Stoltenberg C, Czajkowski N, Roysamb E, Kendler KS, Ystrom E. Maternal alcohol use during pregnancy and offspring attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a prospective sibling control study. Int J Epidemiol. 2017;46(5):1633-40.  

Engeland A, Bjorge T, Klungsoyr K, Skurtveit S, Furu K. Preterm births and use of medication in early adulthood: a population-based registry study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;26(7):742-51. 

Engjom HM, Morken NH, Hoydahl E, Norheim OF, Klungsoyr K. Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(2):210 e1- e12.  

Englund-Ogge L, Birgisdottir BE, Sengpiel V, Brantsaeter AL, Haugen M, Myhre R, Meltzer HM, Jacobsson B. Meal frequency patterns and glycemic properties of maternal diet in relation to preterm delivery: Results from a large prospective cohort study. PLoS One. 

Evensen E, Emaus N, Kokkvoll A, Wilsgaard T, Furberg AS, Skeie G. The relation between birthweight, childhood body mass index, and overweight and obesity in late adolescence: a longitudinal cohort study from Norway, The Tromso Study, Fit Futures. BMJ Open. 2017;7(6):e015576.  

Fejzo MS, Myhre R, Colodro-Conde L, MacGibbon KW, Sinsheimer JS, Reddy MV, Pajukanta P, Nyholt DR, Wright MJ, Martin NG, Engel SM, Medland SE, Magnus P, Mullin PM. Genetic analysis of hyperemesis gravidarum reveals association with intracellular calcium release channel (RYR2). Mol Cell Endocrinol. 2017;439:308-16. 

Fevang SKE, Hysing M, Sommerfelt K, Elgen I. Mental health assessed by the Strengths and Difficulties Questionnaire for children born extremely preterm without severe disabilities at 11 years of age: a Norwegian, national population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2017;26(12):1523-31.  

Fossum S, Vikanes AV, Naess O, Vos L, Grotmol T, Halvorsen S. Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: a population-based cohort study. BJOG. 2017;124(7):1080-7. 

Fujimura K, Mitsuhashi T, Takahashi T. Adverse effects of prenatal and early postnatal exposure to antiepileptic drugs: Validation from clinical and basic researches. Brain Dev. 2017;39(8):635-43.  

Gervin K, Nordeng H, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T, Lyle R. Long-term prenatal exposure to paracetamol is associated with DNA methylation differences in children diagnosed with ADHD. Clin Epigenetics. 2017;9:77. 

Giorgis-Allemand L, Pedersen M, Bernard C, Aguilera I, Beelen RM, Chatzi L, Cirach M, Danileviciute A, Dedele A, van Eijsden M, Estarlich M, Fernandez-Somoano A, Fernandez MF, Forastiere F, Gehring U, Grazuleviciene R, Gruzieva O, Heude B, Hoek G, de Hoogh K, van den Hooven EH, Haberg SE, Iniguez C, Jaddoe VW, Korek M, Lertxundi A, Lepeule J, Nafstad P, Nystad W, Patelarou E, Porta D, Postma D, Raaschou-Nielsen O, Rudnai P, Siroux V, Sunyer J, Stephanou E, Sorensen M, Eriksen KT, Tuffnell D, Varro MJ, Vrijkotte TG, Wijga A, Wright J, Nieuwenhuijsen MJ, Pershagen G, Brunekreef B, Kogevinas M, Slama R. The Influence of Meteorological Factors and Atmospheric Pollutants on the Risk of Preterm Birth. Am J Epidemiol. 2017;185(4):247-58. 

Given JE, Loane M, Garne E, Nelen V, Barisic I, Randrianaivo H, Khoshnood B, Wiesel A, Rissmann A, Lynch C, Neville AJ, Pierini A, Bakker M, Klungsoyr K, Latos Bielenska A, Cavero-Carbonell C, Addor MC, Zymak-Zakutnya N, Tucker D, Dolk H. Gastroschisis in Europe - A Case-malformed-Control Study of Medication and Maternal Illness during Pregnancy as Risk Factors. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017;31(6):549-59. 

Gjerde LC, Eilertsen EM, Reichborn-Kjennerud T, McAdams TA, Zachrisson HD, Zambrana IM, Roysamb E, Kendler KS, Ystrom E. Maternal perinatal and concurrent depressive symptoms and child behavior problems: a sibling comparison study. J Child Psychol Psychiatry. 2017;58(7):779-86. 

Gjessing HK. Svangerskapsdatering. In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi; 2017;27(1-2):13-8. 

Global Burden of Disease Child Adolescent Health Collaboration, Kassebaum N, Kyu HH, Zoeckler L, Olsen HE, Thomas K, Pinho C, Bhutta ZA, Dandona L, Ferrari A, Ghiwot TT, Hay SI, Kinfu Y, Liang X, Lopez A, Malta DC, Mokdad AH, Naghavi M, Patton GC, Salomon J, Sartorius B, Topor-Madry R, Vollset SE et al. Child and Adolescent Health From 1990 to 2015: Findings From the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2015 Study. JAMA Pediatr. 2017;171(6):573-92.  

Global Pregnancy Collaboration, Schalekamp-Timmermans S, Arends LR, Alsaker E, Chappell L, Hansson S, Harsem NK, Jalmby M, Jeyabalan A, Laivuori H, Lawlor DA, Macdonald-Wallis C, Magnus P, Myers J, Olsen J, Poston L, Redman CW, Staff AC, Villa P, Roberts JM, Steegers EA. Fetal sex-specific differences in gestational age at delivery in pre-eclampsia: a meta-analysis. Int J Epidemiol. 2017;46(2):632-42.  

Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K, Hviid A, Haberg SE, Molgaard-Nielsen D, Pasternak B, Kieler H. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017;356:j629. 

Grotvedt L, Kvalvik LG, Groholt EK, Akerkar R, Egeland GM. Development of Social and Demographic Differences in Maternal Smoking Between 1999 and 2014 in Norway. Nicotine Tob Res. 2017;19(5):539-46. 

Grundt JH, Eide GE, Brantsaeter AL, Haugen M, Markestad T. Is consumption of sugar-sweetened soft drinks during pregnancy associated with birth weight? Matern Child Nutr. 2017;13(4). 

Gruzieva O, Xu CJ, Breton CV, Annesi-Maesano I, Anto JM, Auffray C, Ballereau S, Bellander T, Bousquet J, Bustamante M, Charles MA, de Kluizenaar Y, den Dekker HT, Duijts L, Felix JF, Gehring U, Guxens M, Jaddoe VV, Jankipersadsing SA, Merid SK, Kere J, Kumar A, Lemonnier N, Lepeule J, Nystad W, Page CM, Panasevich S, Postma D, Slama R, Sunyer J, Soderhall C, Yao J, London SJ, Pershagen G, Koppelman GH, Melen E. Epigenome-Wide Meta-Analysis of Methylation in Children Related to Prenatal NO2 Air Pollution Exposure. Environ Health Perspect. 2017;125(1):104-10.  

Grytten J, Monkerud L, Skau I, Eskild A, Sorensen RJ, Saugstad OD. Saving Newborn Babies - The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Econ. 2017;26(3):352-70. 

Grytten J, Skau I, Sorensen R. The impact of the mass media on obstetricians' behavior in Norway. Health Policy. 2017;121(9):986-93.  

Gudbrandsson B, Wallenius M, Garen T, Henriksen T, Molberg O, Palm O. Takayasu Arteritis and Pregnancy: A Population-Based Study on Outcomes and Mother/Child-Related Concerns. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017;69(9):1384-90.  

Gunnarsson B, Fasting S, Skogvoll E, Smarason AK, Salvesen KA. Why babies die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal deaths in Norway 1999-2013. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(3):326-33.  

Gustavson K, Ystrom E, Stoltenberg C, Susser E, Suren P, Magnus P, Knudsen GP, Smith GD, Langley K, Rutter M, Aase H, Reichborn-Kjennerud T. Smoking in Pregnancy and Child ADHD. Pediatrics. 2017;139(2):e20162509. 

Haaland OA, Jugessur A, Gjerdevik M, Romanowska J, Shi M, Beaty TH, Marazita ML, Murray JC, Wilcox AJ, Lie RT, Gjessing HK. Genome-wide analysis of parent-of-origin interaction effects with environmental exposure (PoOxE): An application to European and Asian cleft palate trios. PLoS One. 2017;12(9):e0184358.  

Harris GE, Wood M, Eberhard-Gran M, Lundqvist C, Nordeng H. Patterns and predictors of analgesic use in pregnancy: a longitudinal drug utilization study with special focus on women with migraine. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):224. 

Haug EB, Horn J, Fraser A, Markovitz AR, Rich-Edwards JW, Davey Smith G, Romundstad PR, Asvold BO. Pre-pregnancy Blood Pressure and Offspring Sex in the HUNT Study, Norway. Letter. Am J Hypertens. 2017;30(9):e7-e8.  

Havdahl KA, Bishop SL, Suren P, Oyen AS, Lord C, Pickles A, von Tetzchner S, Schjolberg S, Gunnes N, Hornig M, Lipkin WI, Susser E, Bresnahan M, Magnus P, Stenberg N, Reichborn-Kjennerud T, Stoltenberg C. The influence of parental concern on the utility of autism diagnostic instruments. Autism Res. 2017;10(10):1672-86.  

Hermansen TK, Yrttiaho S, Roysamb E, Melinder A. Perceptual interference processing in preschool children, with and without prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors. Psychopharmacology (Berl). 2017;234(3):339-51.  

Hilde G, Eskild A, Owe KM, Bo K, Bjelland EK. Exercise in pregnancy: an association with placental weight? Am J Obstet Gynecol. 2017;216(2):168e1- 9.  

Holdo I, Bramness JG, Handal M, Torgersen L, Reichborn-Kjennerud T, Ystrom E, Nordeng H, Skurtveit S. Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported survey data and prescription registry data. J Pharm Policy Pract. 2017;10:28.  

Hollung SJ, Vik T, Wiik R, Bakken IJ, Andersen GL. Completeness and correctness of cerebral palsy diagnoses in two health registers: implications for estimating prevalence. Dev Med Child Neurol. 2017;59(4):402-6.

Instanes JT, Halmoy A, Engeland A, Haavik J, Furu K, Klungsoyr K. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring of Mothers With Inflammatory and Immune System Diseases. Biol Psychiatry. 2017;81(5):452-9. 

Ismail KI, Hannigan A, O'Donoghue K, Cotter A. Abnormal placental cord insertion and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2017;6(1):242. 

Johansen LT, Iversen JBH, Broen L. Planlagt hjemmefødsel og forsvarlig helsehjelp. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(12-13):914-6.  

Jystad KP, Strand KM, Bjellmo S, Lydersen S, Klungsoyr K, Stoknes M, Skranes J, Andersen GL, Vik T. Congenital anomalies and the severity of impairments for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2017;59(11):1174-80. 

Kahrs CR, Magnus MC, Stigum H, Lundin KEA, Stordal K. Early growth in children with coeliac disease: a cohort study. Arch Dis Child. 2017;102(11):1037-43.  

Kendler KS, Aggen SH, Gillespie N, Neale MC, Knudsen GP, Krueger RF, Czajkowski N, Ystrom E, Reichborn-Kjennerud T. The Genetic and Environmental Sources of Resemblance Between Normative Personality and Personality Disorder Traits. J Pers Disord. 2017;31(2):193-207. 

Kinnunen TI, Sletner L, Sommer C, Post MC, Jenum AK. Ethnic differences in folic acid supplement use in a population-based cohort of pregnant women in Norway. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):143. 

Kjeldgaard HK, Eberhard-Gran M, Benth JS, Nordeng H, Vikanes AV. History of depression and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study. Arch Womens Ment Health. 2017;20(3):397-404.  

Kjeldgaard HK, Eberhard-Gran M, Benth JS, Vikanes AV. Hyperemesis gravidarum and the risk of emotional distress during and after pregnancy. Arch Womens Ment Health. 2017;20(6):747-56. 

Klitkou ST, Iversen T, Stensvold HJ, Ronnestad A. Use of hospital-based health care services among children aged 1 through 9 years who were born very preterm - a population-based study. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):571. 

Klungsøyr K. Medfødte misdannelser med basis i Medisinsk fødselsregister; tidstrender og mulige sammenhenger. In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi; 2017;27(1-2):33-9. 

Kristensen P. Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen – muligheter og begrensninger. In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi; 2017;27(1-2):41-6. 

Kristensen P, Keyes KM, Susser E, Corbett K, Mehlum IS, Irgens LM. High birth weight and perinatal mortality among siblings: A register based study in Norway, 1967-2011. PLoS One. 2017;12(2):e0172891. 

Kutbi H, Wehby GL, Moreno Uribe LM, Romitti PA, Carmichael S, Shaw GM, Olshan AF, DeRoo L, Rasmussen SA, Murray JC, Wilcox A, Lie RT, Munger RG. Maternal underweight and obesity and risk of orofacial clefts in a large international consortium of population-based studies. Int J Epidemiol. 2017;46(1):190-9.  

Kvalvik LG, Haug K, Klungsoyr K, Morken NH, DeRoo LA, Skjaerven R. Maternal Smoking Status in Successive Pregnancies and Risk of Having a Small for Gestational Age Infant. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017;31(1):21-8.  

Le Cornet C, Fervers B, Pukkala E, Tynes T, Feychting M, Hansen J, Togawa K, Nordby KC, Oksbjerg Dalton S, Uuksulainen S, Wiebert P, Woldbaek T, Skakkebaek NE, Olsson A, Schuz J. Parental Occupational Exposure to Organic Solvents and Testicular Germ Cell Tumors in their Offspring: NORD-TEST Study. Environ Health Perspect. 2017;125(6):067023.  

Lehmann S, Baghestan E, Bordahl P, Ebbing M, Irgens L, Rasmussen S. Validation of data in the Medical Birth Registry of Norway on delivery after a previous cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(7):892-7.  

Lemoine S, Jost D, Tourtier JP, Engjom HM, Morken NH, Klungsoyr K. Perinatal mortality in unplanned births outside institutions: experience of prehospital teams in a French urban environment. Letter to the editor and Author's Reply. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(4):494-6.  

Lie RT, Moster D, Strand P, Wilcox AJ. Prenatal exposure to Chernobyl fallout in Norway: neurological and developmental outcomes in a 25-year follow-up. Eur J Epidemiol. 2017;32(12):1065-73.  

Lindstrom L, Skjaerven R, Bergman E, Lundgren M, Klungsoyr K, Cnattingius S, Wikstrom AK. Chronic Hypertension in Women after Perinatal Exposure to Preeclampsia, Being Born Small for Gestational Age or Preterm. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017;31(2):89-98.  

Long EC, Aggen SH, Neale MC, Knudsen GP, Krueger RF, South SC, Czajkowski N, Nesvag R, Ystrom E, Torvik FA, Kendler KS, Gillespie NA, Reichborn-Kjennerud T. The association between personality disorders with alcohol use and misuse: A population-based twin study. Drug Alcohol Depend. 2017;174:171-80.  

Lupattelli A, Wood M, Lapane K, Spigset O, Nordeng H. Risk of preeclampsia after gestational exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants: A study from The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;26(10):1266-76. 

Madsen C, Haberg SE, Magnus MC, Aamodt G, Stigum H, London SJ, Nystad W, Nafstad P. Pregnancy exposure to air pollution and early childhood respiratory health in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). BMJ Open. 2017;7(12):e015796. 

Magnus MC, Ghaderi S, Morken NH, Magnus P, Bente Romundstad L, Skjaerven R, Wilcox AJ, Eldevik Haberg S. Vanishing twin syndrome among ART singletons and pregnancy outcomes. Hum Reprod. 2017;32(11):2298-304.  

Magnus P. Looking for effects of environmental contaminants in a large birth cohort: Summarizing results of the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J Hyg Environ Health. 2017;220(2 Pt A):71-6. 

Mahic M, Che X, Susser E, Levin B, Reichborn-Kjennerud T, Magnus P, Stoltenberg C, Chauhan L, Briese T, Bresnahan M, Suren P, Hornig M, Mjaaland S, Lipkin WI. Epidemiological and Serological Investigation into the Role of Gestational Maternal Influenza Virus Infection and Autism Spectrum Disorders. mSphere. 2017;2(3):e00159-17. 

Mahic M, Mjaaland S, Bovelstad HM, Gunnes N, Susser E, Bresnahan M, Oyen AS, Levin B, Che X, Hirtz D, Reichborn-Kjennerud T, Schjolberg S, Roth C, Magnus P, Stoltenberg C, Suren P, Hornig M, Lipkin WI. Maternal Immunoreactivity to Herpes Simplex Virus 2 and Risk of Autism Spectrum Disorder in Male Offspring. mSphere. 2017;2(1).  

Majak GB, Reisaeter AV, Zucknick M, Lorentzen B, Vangen S, Henriksen T, Michelsen TM. Preeclampsia in kidney transplanted women; Outcomes and a simple prognostic risk score system. PLoS One. 2017;12(3):e0173420. 

Marild K, Kahrs CR, Tapia G, Stene LC, Stordal K. Maternal Infections, Antibiotics, and Paracetamol in Pregnancy and Offspring Celiac Disease: A Cohort Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(5):730-6. 

Marild K, Tapia G, Haugen M, Dahl SR, Cohen AS, Lundqvist M, Lie BA, Stene LC, Stordal K. Maternal and neonatal vitamin D status, genotype and childhood celiac disease. PLoS One. 2017;12(7):e0179080. 

Marild K, Vistnes M, Tapia G, Midttun O, Ueland PM, Viken MK, Magnus P, Berg JP, Stene LC, Stordal K. Midpregnancy and cord blood immunologic biomarkers, HLA genotype, and pediatric celiac disease. Letter. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(5):1696-8.  

Markestad T. Det ekstremt for tidlig fødte barnet; hvordan går det? In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi; 2017;27(1-2):19-22. 

Marouli E, Graff M, Medina-Gomez C, Lo KS, Wood AR, Kjaer TR, Fine RS, Lu Y, Schurmann C, Highland HM et al. Rare and low-frequency coding variants alter human adult height. Nature. 2017;542(7640):186-90. 

McGinnis R, Steinthorsdottir V, Williams NO, Thorleifsson G, Shooter S, Hjartardottir S, Bumpstead S, Stefansdottir L, Hildyard L, Sigurdsson JK, Kemp JP, Silva GB, Thomsen LCV, Jaaskelainen T, Kajantie E, Chappell S, Kalsheker N, Moffett A, Hiby S, Lee WK, Padmanabhan S, Simpson NAB, Dolby VA, Staines-Urias E, Engel SM, Haugan A, Trogstad L, Svyatova G, Zakhidova N, Najmutdinova D, Dominiczak AF, Gjessing HK, Casas JP, Dudbridge F, Walker JJ, Pipkin FB, Thorsteinsdottir U, Geirsson RT, Lawlor DA, Iversen AC, Magnus P, Laivuori H, Stefansson K, Morgan L. Variants in the fetal genome near FLT1 are associated with risk of preeclampsia. Nat Genet. 2017;49(8):1255-60. 

Midtvedt K, Bergan S, Reisaeter AV, Vikse BE, Asberg A. Exposure to Mycophenolate and Fatherhood. Transplantation. 2017;101(7):e214-e7.  

Moen KA, Kumar B, Qureshi S, Diaz E. Differences in cervical cancer screening between immigrants and non-immigrants in Norway: a primary healthcare register-based study. Eur J Cancer Prev. 2017;26(6):521-7.

Moreno Uribe LM, Fomina T, Munger RG, Romitti PA, Jenkins MM, Gjessing HK, Gjerdevik M, Christensen K, Wilcox AJ, Murray JC, Lie RT, Wehby GL. A Population-Based Study of Effects of Genetic Loci on Orofacial Clefts. J Dent Res. 2017;96(11):1322-9.  

Myklebust-Hansen T, Aamodt G, Haugen M, Brantsaeter AL, Vatn MH, Bengtson MB. Dietary Patterns in women with Inflammatory Bowel Disease and Risk of Adverse Pregnancy Outcomes: Results from The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Inflamm Bowel Dis. 2017;24(1):12-24.  

Naess O, Mortensen LH, Vikanes A, Smith GD. Offspring sex and parental health and mortality. Sci Rep. 2017;7(1):5285.  

Nilsen TS, Kutschke J, Brandt I, Harris JR. Validity of Self-Reported Birth Weight: Results from a Norwegian Twin Sample. Twin Res Hum Genet. 2017;20(5):406-13.  

Nissen F, Quint JK, Wilkinson S, Mullerova H, Smeeth L, Douglas IJ. Validation of asthma recording in electronic health records: a systematic review. Clin Epidemiol. 2017;9:643-56. 

Nyflot LT, Sandven I, Stray-Pedersen B, Pettersen S, Al-Zirqi I, Rosenberg M, Jacobsen AF, Vangen S. Risk factors for severe postpartum hemorrhage: a case-control study. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):17. 

Oerbeck B, Overgaard KR, Aspenes ST, Pripp AH, Mordre M, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Zeiner P. ADHD, comorbid disorders and psychosocial functioning: How representative is a child cohort study? Findings from a national patient registry. BMC Psychiatry. 2017;17(1):23.  

Oien RA, Hart L, Schjolberg S, Wall CA, Kim ES, Nordahl-Hansen A, Eisemann MR, Chawarska K, Volkmar FR, Shic F. Parent-Endorsed Sex Differences in Toddlers with and Without ASD: Utilizing the M-CHAT. J Autism Dev Disord. 2017;47(1):126-34.  

Olsen J, Liew Z. Fetal programming of mental health by acetaminophen? Response to the SMFM statement: prenatal acetaminophen use and ADHD. Expert Opin Drug Saf. 2017;16(12):1395-8. 

Ostensen M. Sexual and reproductive health in rheumatic disease. Nat Rev Rheumatol. 2017;13(8):485-93.  

Papadopoulou E, Haugen M, Schjolberg S, Magnus P, Brunborg G, Vrijheid M, Alexander J. Maternal cell phone use in early pregnancy and child's language, communication and motor skills at 3 and 5 years: the Norwegian mother and child cohort study (MoBa). BMC Public Health. 2017;17(1):685.  

Parr CL, Magnus MC, Karlstad O, Haugen M, Refsum H, Ueland PM, McCann A, Nafstad P, Haberg SE, Nystad W, London SJ. Maternal Folate Intake during Pregnancy and Childhood Asthma in a Population-based Cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(2):221-8.  

Pedersen K, Sorbye SW, Kristiansen IS, Burger EA. Using novel biomarkers to triage young adult women with minor cervical lesions: a cost-effectiveness analysis. Bjog. 2017;124(3):474-84. 

Piler P, Kandrnal V, Blaha L. Critical assessment of the research outcomes of European birth cohorts: linking environmental factors with non-communicable diseases. Public Health. 2017;145:136-45. 

Pyykonen A, Gissler M, Lokkegaard E, Bergholt T, Rasmussen SC, Smarason A, Bjarnadottir RI, Masdottir BB, Kallen K, Klungsoyr K, Albrechtsen S, Skjeldestad FE, Tapper AM. Cesarean section trends in the Nordic Countries - a comparative analysis with the Robson classification. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017. 

Rasmussen S, Ebbing C, Irgens LM. Predicting preeclampsia from a history of preterm birth. PLoS One. 2017;12(7):e0181016.  

Reese SE, Zhao S, Wu MC, Joubert BR, Parr CL, Haberg SE, Ueland PM, Nilsen RM, Midttun O, Vollset SE, Peddada SD, Nystad W, London SJ. DNA Methylation Score as a Biomarker in Newborns for Sustained Maternal Smoking during Pregnancy. Environ Health Perspect. 2017;125(4):760-6. 

Reigstad MM, Storeng R, Myklebust TA, Oldereid NB, Omland AK, Robsahm TE, Brinton LA, Vangen S, Furu K, Larsen IK. Cancer Risk in Women Treated with Fertility Drugs According to Parity status - A Registry-based Cohort Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017;26(6):953-62. 

Riise HK, Sulo G, Tell GS, Igland J, Nygard O, Vollset SE, Iversen AC, Austgulen R, Daltveit AK. Incident Coronary Heart Disease After Preeclampsia: Role of Reduced Fetal Growth, Preterm Delivery, and Parity. J Am Heart Assoc. 2017;6(3):e004158.  

Riise OR, Laake I, Vestrheim D, Flem E, Moster D, Riise Bergsaker MA, Storsaeter J. Risk of Pertussis in Relation to Degree of Prematurity in Children Less Than 2 Years of Age. Pediatr Infect Dis J. 2017;36(5):e151-e6. 

Rush EL, Singer AB, Longnecker MP, Haug LS, Sabaredzovic A, Symanski E, Whitworth KW. Oral contraceptive use as a determinant of plasma concentrations of perfluoroalkyl substances among women in the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa) study. Environ Int. 2017;112:156-64. 

Sagedal LR, Vistad I, Overby NC, Bere E, Torstveit MK, Lohne-Seiler H, Hillesund ER, Pripp A, Henriksen T. The effect of a prenatal lifestyle intervention on glucose metabolism: results of the Norwegian Fit for Delivery randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):167.  

Salvatore S, Domanska D, Wood M, Nordeng H, Sandve GK. Complex patterns of concomitant medication use: A study among Norwegian women using paracetamol during pregnancy. PLoS One. 2017;12(12):e0190101. 

Savic M, Dembinski JL, Laake I, Hungnes O, Cox R, Oftung F, Trogstad L, Mjaaland S. Distinct T and NK cell populations may serve as immune correlates of protection against symptomatic pandemic influenza A(H1N1) virus infection during pregnancy. PLoS One. 2017;12(11):e0188055.  

Schwarze JE, Valdebenito P, Ortega C, Villa S, Crosby J, Pommer R. Do women offered assisted reproduction technologies have a higher incidence of gynecologic cancer? A systematic review and meta-analysis. JBRA Assist Reprod. 2017;21(2):115-9.  

Seglem KB, Orstavik R, Torvik FA, Gjerde LC, Roysamb E, Reichborn-Kjennerud T, Knudsen GP, Tambs K. Pre-pregnancy mental distress and musculoskeletal pain and sickness absence during pregnancy - a twin cohort study. Eur J Public Health. 2017;27(3):477-81.  

Sharp GC, Salas LA, Monnereau C, Allard C, Yousefi P, Everson TM, Bohlin J, Xu Z, Huang RC, Reese SE, Xu CJ, Baiz N, Hoyo C, Agha G, Roy R, Holloway JW, Ghantous A, Merid SK, Bakulski KM, Kupers LK, Zhang H, Richmond RC, Page CM, Duijts L, Lie RT, Melton PE, Vonk JM, Nohr EA, Williams-DeVane C, Huen K, Rifas-Shiman SL, Ruiz-Arenas C, Gonseth S, Rezwan FI, Herceg Z, Ekstrom S, Croen L, Falahi F, Perron P, Karagas MR, Quraishi BM, Suderman M, Magnus MC, Jaddoe VWV, Taylor JA, Anderson D, Zhao S, Smit HA, Josey MJ, Bradman A, Baccarelli AA, Bustamante M, Haberg SE, Pershagen G, Hertz-Picciotto I, Newschaffer C, Corpeleijn E, Bouchard L, Lawlor DA, Maguire RL, Barcellos LF, Davey Smith G, Eskenazi B, Karmaus W, Marsit CJ, Hivert MF, Snieder H, Fallin MD, Melen E, Munthe-Kaas MC, Arshad H, Wiemels JL, Annesi-Maesano I, Vrijheid M, Oken E, Holland N, Murphy SK, Sorensen TIA, Koppelman GH, Newnham JP, Wilcox AJ, Nystad W, London SJ, Felix JF, Relton CL. Maternal BMI at the start of pregnancy and offspring epigenome-wide DNA methylation: findings from the pregnancy and childhood epigenetics (PACE) consortium. Hum Mol Genet. 2017;26(20):4067-85.  

Siddiqui A, Cuttini M, Wood R, Velebil P, Delnord M, Zile I, Barros H, Gissler M, Hindori-Mohangoo AD, Blondel B, Zeitlin J. Can the Apgar Score be Used for International Comparisons of Newborn Health? Paediatr Perinat Epidemiol. 2017;31(4):338-45.  

Sjetne IS, Iversen HH. Do experiences with pregnancy, birth and postnatal care in Norway vary by the women's geographic origin? a comparison of cross-sectional survey results. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):37. 

Skalkidou A, Sergentanis TN, Gialamas SP, Georgakis MK, Psaltopoulou T, Trivella M, Siristatidis CS, Evangelou E, Petridou E. Risk of endometrial cancer in women treated with ovary-stimulating drugs for subfertility. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3:Cd010931.  

Skare O, Gjessing HK, Gjerdevik M, Haaland OA, Romanowska J, Lie RT, Jugessur A. A new approach to chromosome-wide analysis of X-linked markers identifies new associations in Asian and European case-parent triads of orofacial clefts. PLoS One. 2017;12(9):e0183772.  

Skjærven R. En kvinnes reproduksjon og hennes livslengde – er der noen sammenheng? In: Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. Trondheim: Norsk Epidemiologi; 2017;27(1-2):53-6.

Skovlund E, Handal M, Selmer R, Brandlistuen RE, Skurtveit S. Language competence and communication skills in 3-year-old children after prenatal exposure to analgesic opioids. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;26(6):625-34. 

Skulstad SM, Igland J, Johannessen A, Bertelsen RJ, Lonnebotn M, Omenaas ER, Svanes C, Real FG. Validation of maternal reported pregnancy and birth characteristics against the Medical Birth Registry of Norway. PLoS One. 2017;12(8):e0181794.  

Sorbye LM, Skjaerven R, Klungsoyr K, Morken NH. Gestational diabetes mellitus and interpregnancy weight change: A population-based cohort study. PLoS Med. 2017;14(8):e1002367. 

South SC, Krueger RF, Knudsen GP, Ystrom E, Czajkowski N, Aggen SH, Neale MC, Gillespie NA, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T. A population based twin study of DSM-5 maladaptive personality domains. Personal Disord. 2017;8(4):366-75. 

Stanislawski MA, Dabelea D, Wagner BD, Sontag MK, Lozupone CA, Eggesbo M. Pre-pregnancy weight, gestational weight gain, and the gut microbiota of mothers and their infants. Microbiome. 2017;5(1):113.  

Stensvold HJ, Klingenberg C, Stoen R, Moster D, Braekke K, Guthe HJ, Astrup H, Rettedal S, Gronn M, Ronnestad AE. Neonatal Morbidity and 1-Year Survival of Extremely Preterm Infants. Pediatrics. 2017;139(3). 

Stordal K, Lundeby KM, Brantsaeter AL, Haugen M, Nakstad B, Lund-Blix NA, Stene LC. Breast-feeding and Infant Hospitalization for Infections: Large Cohort and Sibling Analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(2):225-31.  

Stordal K, Marild K, Tapia G, Haugen M, Cohen AS, Lie BA, Stene LC. Fetal and Maternal Genetic Variants Influencing Neonatal Vitamin D Status. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(11):4072-9. 

Sunde ID, Vekseth C, Rasmussen S, Mahjoob E, Collett K, Ebbing C. Placenta, cord and membranes: a dual center validation study of midwives' classifications and notifications to the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(9):1120-7.  

Thomsen LC, McCarthy NS, Melton PE, Cadby G, Austgulen R, Nygard OK, Johnson MP, Brennecke S, Moses EK, Bjorge L, Iversen AC. The antihypertensive MTHFR gene polymorphism rs17367504-G is a possible novel protective locus for preeclampsia. J Hypertens. 2017;35(1):132-9. 

Torvik FA, Rosenstrom TH, Ystrom E, Tambs K, Roysamb E, Czajkowski N, Gillespie N, Knudsen GP, Kendler KS, Reichborn-Kjennerud T. Stability and change in etiological factors for alcohol use disorder and major depression. J Abnorm Psychol. 2017;126(6):812-22.  

Valeri L, Reese SL, Zhao S, Page CM, Nystad W, Coull BA, London SJ. Misclassified exposure in epigenetic mediation analyses. Does DNA methylation mediate effects of smoking on birthweight? Epigenomics. 2017;9(3):253-65.  

Vangen S, Bodker B, Ellingsen L, Saltvedt S, Gissler M, Geirsson RT, Nyflot LT. Maternal deaths in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(9):1112-9.  

Villalonga-Olives E, Kawachi I, von Steinbuchel N. Pregnancy and Birth Outcomes Among Immigrant Women in the US and Europe: A Systematic Review. J Immigr Minor Health. 2017;19(6):1469-87.  

Watson HJ, Zerwas S, Torgersen L, Gustavson K, Diemer EW, Knudsen GP, Reichborn-Kjennerud T, Bulik CM. Maternal eating disorders and perinatal outcomes: A three-generation study in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Abnorm Psychol. 2017;126(5):552-64. 

Wehby GL, Uribe LM, Wilcox AJ, Christensen K, Romitti PA, Munger RG, Lie RT. Interaction between smoking and body mass index and risk of oral clefts. Ann Epidemiol. 2017;27(2):103-7.e2. 

Weinberg CR, Shi M, Basso O, DeRoo LA, Harmon Q, Wilcox AJ, Skjaerven R. Season of Conception, Smoking, and Preeclampsia in Norway. Environ Health Perspect. 2017;125(6):067022. 

Wesnes SL, Hannestad Y, Rortveit G. Delivery parameters, neonatal parameters and incidence of urinary incontinence six months postpartum: a cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(10):1214-22. 

Westin AA, Brekke M, Molden E, Skogvoll E, Aadal M, Spigset O. Changes in drug disposition of lithium during pregnancy: a retrospective observational study of patient data from two routine therapeutic drug monitoring services in Norway. BMJ Open. 2017;7(3):e015738.  

Westin AA, Brekke M, Molden E, Skogvoll E, Castberg I, Spigset O. Treatment With Antipsychotics in Pregnancy: Changes in Drug Disposition. Clin Pharmacol Ther. 2017. 

Westin AA, Brekke M, Molden E, Skogvoll E, Spigset O. Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy: Changes in drug disposition. PLoS One. 2017;12(7):e0181082. 

Weyde KV, Krog NH, Oftedal B, Evandt J, Magnus P, Overland S, Clark C, Stansfeld S, Aasvang GM. Nocturnal Road Traffic Noise Exposure and Children's Sleep Duration and Sleep Problems. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(5):E491.  

Weyde KV, Krog NH, Oftedal B, Magnus P, Overland S, Stansfeld S, Nieuwenhuijsen MJ, Vrijheid M, de Castro Pascual M, Aasvang GM. Road traffic noise and children's inattention. Environ Health. 2017;16(1):127. 

Yip BHK, Leonard H, Stock S, Stoltenberg C, Francis RW, Gissler M, Gross R, Schendel D, Sandin S. Caesarean section and risk of autism across gestational age: a multi-national cohort study of 5 million births. Int J Epidemiol. 2017;46(2):429-39.  

Ystrom E, Gustavson K, Brandlistuen RE, Knudsen GP, Magnus P, Susser E, Davey Smith G, Stoltenberg C, Suren P, Haberg SE, Hornig M, Lipkin WI, Nordeng H, Reichborn-Kjennerud T. Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD. Pediatrics. 2017;140(5):e20163840.  

Ystrom E, Hysing M, Torgersen L, Ystrom H, Reichborn-Kjennerud T, Sivertsen B. Maternal Symptoms of Anxiety and Depression and Child Nocturnal Awakenings at 6 and 18 Months. J Pediatr Psychol. 2017;42(10):1156-64.  

Zhang G, Feenstra B, Bacelis J, Liu X, Muglia LM, Juodakis J, Miller DE, Litterman N, Jiang PP, Russell L, Hinds DA, Hu Y, Weirauch MT, Chen X, Chavan AR, Wagner GP, Pavlicev M, Nnamani MC, Maziarz J, Karjalainen MK, Ramet M, Sengpiel V, Geller F, Boyd HA, Palotie A, Momany A, Bedell B, Ryckman KK, Huusko JM, Forney CR, Kottyan LC, Hallman M, Teramo K, Nohr EA, Davey Smith G, Melbye M, Jacobsson B, Muglia LJ. Genetic Associations with Gestational Duration and Spontaneous Preterm Birth. N Engl J Med. 2017;377(12):1156-67.  

Doktoravhandlinger, masteroppgaver og studentoppgaver (Bachelor) (24 stk.)

Ankenbrandt N. The Relationship between Caesarean Delivery and Increased Risk of Developing Asthma in Childhood - Review. Thesis (Master): Pacific University Oregon; 2017. 

Berg E. Oral cleft – causes and consequences. Thesis [PhD]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2017.

Byberg KK. An epidemiological study on the associations between preeclampsia exposure, growth and physical activity in preschool age and subsequent allergy, asthma and lung function in late childhood. Thesis [PhD]. Bergen: The University of Bergen; 2017. 

Chortatos A. Nausea and vomiting in pregnancy: effects on maternal diet, health, and birth outcomes. An investigation using the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2017. 

Englund-Ogge L. Glycemic properties of maternal diet in relation to preterm delivery and abnormal birth weight. Thesis [PhD]. Gothenburg: University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy; 2017.

Fosdal S. The use of logistic regression and quantile regression in medical statistics. Thesis [Master]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, NTNU; 2017. 

Gravensteen IK. Stillbirth: women's long-term quality of life, mental health and the subsequent pregnancy : results from two observational studies on women with a history of stillbirth. Thesis [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2017. 

Grundt JH. Biological and behavioral determinants of fetal and childhood growth and risk of developing obesity. Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2017.

Gunnes MW. Adult life challenges in survivors of young age cancer. A Norwegian national cohort study focusing on reproduction, economic independence and violent deaths. Thesis [PhD]. Bergen: University of Bergen; 2017. 

Johannessen HG. Obesity and health in pregnancies after assisted reproductive technology. Thesis [Master]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU); 2017.  

Karlsrud A. Hvordan opplever kvinner som har gjennomgått svangerskapsavbrudd emosjonelle reaksjoner og møtet med helsevesenet og hvordan kan vi bidra til at deres behov for informasjon blir ivaretatt? Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017.

Lehre TH. Rettslig grunnlag for fosterreduksjon. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017.

Leirvåg BB. Venter vi for lenge med å få barn? Thesis [Master]. Oslo: Høyskolen Kristiania; 2017.

Lenters VC. Assessing our multi-pollutant burden: environmental chemical exposures and reproductive and child health. Thesis [PhD]: Utrecht University; 2017.  

Long EC. Developmental Trajectories of Alcohol Use and Alcohol Use Disorder. Thesis [PhD]. Richmond: Virginia Commonwealth University; 2017. 

Marrable SRN. Utviklingstrend i prevalens av diabetes blant gravide, og preeklampsi blant gravide med diabetes ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i 2004-2015. Thesis [Master]. Tromsø 2017. 

Nestaker ME, Tveit RR. Har bruk av fentanyl administrert intravenøst, som smertelindring i fødsel, innvirkning på den første spontane ammingen? Thesis [Master]. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2017. 

Nilsen CL. Sykepleie til det premature barnet: Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme positivt samspill og trygg tilknytning mellom mor og det premature barnet? Studentoppgave (Bachelor Thesis). 2017.

Nordbø DR. Assistert befruktning og flerlingesvangerskap. Thesis [Master]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017. 

Nyfløt LT. Risk factors for severe postpartum hemorrhage: a case-control study [PhD]. Oslo: University of Oslo; 2017.

Persson (Bott) KM. Essays on behavioural change. Thesis [PhD]: Norwegian School of Economics (NHH); 2017.

Skar JB. Women’s experiences of using a smartphone- application, the Pregnant+app, to manage Gestational Diabetes Mellitus - a qualitative study. Thesis [Master]. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; 2017. 

Suhrke P. The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades : the relationship between mammography, hormone therapy use and overdiagnosis. Thesis [PhD]. Oslo: Universitetet i Oslo; 2017. 

Taranger KL. En litteraturstudie om traumatiske hodeskader etter operativ vaginal forløsning og keisersnitt. Thesis [Master]. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet; 2017. 

Rapporter, bøker, bokkapitler og annet (14 stk.)

Ebbing M, Reigstad N, (Ed.). Fødselsnytt Nr. 2 2017. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for medisinsk fødselsregister; 2017. 

Flaten TP, Irgens LM, Næss TP, editors. Medisinsk fødselsregister 50 år. (Enkeltartikler relatert til MFR er sitert hver for seg som kapitler i boken "Medisinsk fødselsregister..."). Trondheim: Norsk Epidemiologi 2017;27(1-2):1-64. 

Klungsøyr K, Reigstad N, (Ed.). Fødselsnytt Nr. 1 2017. Bergen: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for medisinsk fødselsregister; 2017. 

Løkeland M, (redaktør), Mjaatvedt A, Akerkar R, Pedersen Y, Bøyum B, Hornæs M, Seliussen I, Ebbing M. Rapport om svangerskapsavbrot for 2016 (Report on Pregnancy Termination 2016). Nasjonalt folkehelseinstitutt, Abortregisteret, Bergen, 2017. Report.: ISSN 1891-6392. 

Health Statistics for the Nordic Countries 2017. 1 ed. Nomesco EG, editor. Copenhagen: Copenhagen: NOMESCO-NOSOSCO; 2017. 

Kvalitet og pasientsikkerhet - 2016. Meld. St. 6 (2017-2018). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2017. 

Brandt L, Ebbing M, Hagen E, Eide HN, Stensland E. Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt helseregisterprosjekt og «Health Registries for Research». Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-838-5. 

Eggesbø MÅ, Mandal S, Peddada S, Midtvedt T. Early colonization in caesarian children. In: Heidt PJ, Bosch TCG, Midtvedt T, Rusch V, editors. Old Herborn University Seminar Monograph 30: The magnificent microbiome - future aspects. Herborn-Dill, Germany: Old Herborn University Foundation; 2017;30:49-60.

Knudsen AK, Tollånes MC, Haaland ØA, Kinge JM, Skirbekk V, Vollset SE. Sykdomsbyrde i Norge 2015. Resultater fra Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015). Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISBN: 978-82-8082-840-8. 

Myrhaug HT, Brurberg KG, Hov L, Håvelsrud K, Reinar LM. Prognose for og oppfølging av ekstremt premature barn: En systematisk oversikt. Oppsummert forskning 01 2017. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISBN (elektronisk): 978-82-8082-799-9. 

Saunes IS, Hansen TM, Tomic O, Lindahl AK. Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land. Norwegian Institute of Public Health, Oslo, 2017. Report.: ISBN: 978-82-8082-883-5. 

Shahzadi S, Nygren MK. Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 2016. Helsedirektoratet, Sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Avdeling statistikk. Oslo, 2017. Report.: IS-2606. 

Sjetne IS, Holmboe O. Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter). Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.: ISSN: 1890-1565.  

Stoltenberg C, Rolfheim-Bye C, Heyerdahl BT, Egner I. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016 Folkehelseinstituttet, Oslo, 2017. Report.  

2016

Al-Zirqi, I., Daltveit, A. K., Forsen, L., Stray-Pedersen, B., & Vangen, S. (2016). Risk factors for complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology, Oct 22 [epub ahead of print]

Al-Zirqi, I., Stray-Pedersen, B., Forsen, L., Daltveit, A. K., & Vangen, S. (2016). Uterine rupture: trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(5), 780-787.

Anonymous. (2016). Correction: Long-term mortality in mothers with perinatal losses and risk modification by surviving children and attained education: A population-based cohort study (BMJ Open (2016) 6 (e012894) 

Berg, E., Haaland, O. A., Feragen, K. B., Filip, C., Vindenes, H. A., Moster, D., . . . Sivertsen, A. (2016). Health Status Among Adults Born With an Oral Cleft in Norway. JAMA Pediatr, 170(11), 1063-1070. 

Berg, E., Sivertsen, A., Ariansen, A. M., Filip, C., Vindenes, H. A., Feragen, K. B., . . . Haaland, O. A. (2016). Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. PloS One, 11(9), e0162196. 

Bin, Y. S., Roberts, C. L., Nicholl, M. C., Nassar, N., & Ford, J. B. (2016). Contribution of changing risk factors to the trend in breech presentation at term. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 56(6), 564-570. 

Bjelland, E. K., Owe, K. M., Pingel, R., Kristiansson, P., Vangen, S., & Eberhard-Gran, M. (2016). Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain, 157(3), 710-716. 

Bjorge, T., Gissler, M., Ording, A. G., Engeland, A., Glimelius, I., Leinonen, M., . . . Grotmol, T. (2016). Reproductive history and risk of colorectal adenocarcinoma in parous women: a Nordic population-based case-control study. British Journal of Cancer, 115(11), 1416-1420. 

Bjorge, T., Skare, G. B., Bjorge, L., Trope, A., & Lonnberg, S. (2016). Adverse Pregnancy Outcomes After Treatment for Cervical Intraepithelial Neoplasia. Obstetrics and Gynecology, 128(6), 1265-1273. 

Bjorke-Monsen, A. L., Ulvik, A., Nilsen, R. M., Midttun, O., Roth, C., Magnus, P., . . . Ueland, P. M. (2016). Impact of Pre-Pregnancy BMI on B Vitamin and Inflammatory Status in Early Pregnancy: An Observational Cohort Study. Nutrients, 8(12). 

Blencowe, H., Cousens, S., Jassir, F. B., Say, L., Chou, D., Mathers, C., . . . Lawn, J. E. (2016). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. Lancet Glob Health, 4(2), e98-e108. Erratum in Lancet Glob Health. 2016;2014(2013):e2164. 

Blondel, B., Alexander, S., Bjarnadottir, R. I., Gissler, M., Langhoff-Roos, J., Novak-Antolic, Z., . . . Zeitlin, J. (2016). Variations in rates of severe perineal tears and episiotomies in 20 European countries: a study based on routine national data in Euro-Peristat Project. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(7), 746-754.

Boe, T., Hysing, M., & Zachrisson, H. D. (2016). Low Family Income and Behavior Problems in Norwegian Preschoolers: Is Child Emotionality a Marker for Sensitivity of Influence? Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(3), 213-222. 

Bohlin, J., Haberg, S. E., Magnus, P., Reese, S. E., Gjessing, H. K., Magnus, M. C., . . . Nystad, W. (2016). Prediction of gestational age based on genome-wide differentially methylated regions. Genome Biology, 17(1), 207. 

Brantsaeter, A. L., Torjusen, H., Meltzer, H. M., Papadopoulou, E., Hoppin, J. A., Alexander, J., . . . Haugen, M. (2016). Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environmental Health Perspectives, 124(3), 357-364. 

Brodwall, K., Leirgul, E., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Possible Common Aetiology behind Maternal Preeclampsia and Congenital Heart Defects in the Child: a Cardiovascular Diseases in Norway Project Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(1), 76-85. 

Caspersen, I. H., Aase, H., Biele, G., Brantsaeter, A. L., Haugen, M., Kvalem, H. E., . . . Knutsen, H. K. (2016). The influence of maternal dietary exposure to dioxins and PCBs during pregnancy on ADHD symptoms and cognitive functions in Norwegian preschool children. Environment International, 94, 649-660. 

Caspersen, I. H., Haugen, M., Schjolberg, S., Vejrup, K., Knutsen, H. K., Brantsaeter, A. L., . . . Kvalem, H. E. (2016). Maternal dietary exposure to dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) is associated with language delay in 3year old Norwegian children. Environment International, 91, 180-187. 

Caspersen, I. H., Kvalem, H. E., Haugen, M., Brantsaeter, A. L., Meltzer, H. M., Alexander, J., . . . Knutsen, H. K. (2016). Determinants of plasma PCB, brominated flame retardants, and organochlorine pesticides in pregnant women and 3 year old children in The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environmental Research, 146, 136-144. 

Charlton, R. A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., Pierini, A., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Prescribing of Antidiabetic Medicines before, during and after Pregnancy: A Study in Seven European Regions. PloS One, 11(5), e0155737. 

Charlton, R. A., Pierini, A., Klungsoyr, K., Neville, A. J., Jordan, S., de Jong-van den Berg, L. T., . . . Garne, E. (2016). Asthma medication prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. BMJ Open, 6(1), e009237. 

Dale, M. T., Bakketeig, L. S., & Magnus, P. (2016). Alcohol consumption among first-time mothers and the risk of preterm birth: a cohort study. Annals of Epidemiology, 26(4), 275-282. 

de Jong, J., Garne, E., de Jong-van den Berg, L. T., & Wang, H. (2016). The Risk of Specific Congenital Anomalies in Relation to Newer Antiepileptic Drugs: A Literature Review. Drugs Real World Outcomes, 3(2), 131-143.

Delnord, M., Hindori-Mohangoo, A. D., Smith, L. K., Szamotulska, K., Richards, J. L., Deb-Rinker, P., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Variations in very preterm birth rates in 30 high-income countries: are valid international comparisons possible using routine data? BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

Delnord, M., Szamotulska, K., Hindori-Mohangoo, A. D., Blondel, B., Macfarlane, A. J., Dattani, N., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Linking databases on perinatal health: a review of the literature and current practices in Europe. European Journal of Public Health, 26(3), 422-430. 

DeRoo, L., Skjaerven, R., Wilcox, A., Klungsoyr, K., Wikstrom, A. K., Morken, N. H., & Cnattingius, S. (2016). Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. European Journal of Epidemiology, 31(5), 501-511. 

DeRoo, L. A., Wilcox, A. J., Lie, R. T., Romitti, P. A., Pedersen, D. A., Munger, R. G., . . . Wehby, G. L. (2016). Maternal alcohol binge-drinking in the first trimester and the risk of orofacial clefts in offspring: a large population-based pooling study. European Journal of Epidemiology, 31(10), 1021-1034. 

Dogl, M., Vanky, E., & Heimstad, R. (2016). Changes in induction methods have not influenced cesarean section rates among women with induced labor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(1), 112-115. 

Dolk, H., Wang, H., Loane, M., Morris, J., Garne, E., Addor, M. C., . . . de Jong-van den Berg, L. T. (2016). Lamotrigine use in pregnancy and risk of orofacial cleft and other congenital anomalies. Neurology, 86(18), 1716-1725. 

Dypvik, J., Strom-Roum, E. M., Haavaldsen, C., Vatten, L. J., & Eskild, A. (2016). Preeclampsia in pregnancies with and without diabetes: the associations with placental weight. A population study of 655 842 pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(2), 217-224. 

Egeland, G. M., Klungsoyr, K., Oyen, N., Tell, G. S., Naess, O., & Skjaerven, R. (2016). Preconception Cardiovascular Risk Factor Differences Between Gestational Hypertension and Preeclampsia: Cohort Norway Study. Hypertension, 67(6), 1173-1180. 

Eilertsen, E. M. (2016). Improving estimation in genetic models using prior information. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 63-68

Eriksen, W., & Tambs, K. (2016). Is the twin-singleton difference in BMI related to the difference in birth weight? A register-based birth cohort study of Norwegian males. American Journal of Human Biology, 28(4), 566-573. 

Eskild, A., Herdlevaer, I. E., Strom-Roum, E. M., Monkerud, L., & Grytten, J. (2016). Childbirth or termination of pregnancy: does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 513-518. 

Fjalstad, J. W., Stensvold, H. J., Bergseng, H., Simonsen, G. S., Salvesen, B., Ronnestad, A. E., & Klingenberg, C. (2016). Early-onset Sepsis and Antibiotic Exposure in Term Infants: A Nationwide Population-based Study in Norway. Pediatric Infectious Disease Journal, 35(1), 1-6. 

Forthun, I., Wilcox, A. J., Strandberg-Larsen, K., Moster, D., Nohr, E. A., Lie, R. T., . . . Tollanes, M. C. (2016). Maternal Prepregnancy BMI and Risk of Cerebral Palsy in Offspring. Pediatrics, 138(4). 

Fossum, S., Vikanes, A. V., Naess, O., Vos, L., Grotmol, T., & Halvorsen, S. (2016). Hyperemesis gravidarum and long-term mortality: a population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Dec 15 [epub ahead of print]

Garne, E., Vinkel Hansen, A., Morris, J., Jordan, S., Klungsoyr, K., Engeland, A., . . . Dolk, H. (2016). Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy - a cohort linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(10), 1609-1618. 

Gervin, K., Page, C. M., Aass, H. C., Jansen, M. A., Fjeldstad, H. E., Andreassen, B. K., . . . Lyle, R. (2016). Cell type specific DNA methylation in cord blood: A 450K-reference data set and cell count-based validation of estimated cell type composition. Epigenetics, 11(9), 690-698. 

Gildestad, T., Oyen, N., Klungsoyr, K., Nilsen, R. M., Daltveit, A. K., & Vollset, S. E. (2016). Maternal use of folic acid supplements and infant risk of neural tube defects in Norway 1999-2013. Scandinavian Journal of Public Health, 44(6), 619-626. 

Given, J. E., Loane, M., Luteijn, J. M., Morris, J. K., de Jong van den Berg, L. T., Garne, E., . . . Dolk, H. (2016). EUROmediCAT signal detection: an evaluation of selected congenital anomaly-medication associations. British Journal of Clinical Pharmacology, 82(4), 1094-1109. 

Gjerde, L. C., Torvik, F. A., Østby, K. A., Knudsen, G. P., Czajkowski, N., Reichborn-Kjennerud, T., & Ørstavik, R. E. (2016). Advantages of linking national registries with twin registries for epidemiological research. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 83-92

Griffin, C., Al-Zirqi, I., Stray-Pedersen, B., Forsén, L., Daltveit, A. K., & Vangen, S. (2016). Re: Uterine rupture: trends over 40 years. Letter and Author's reply. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(6), 1032-1033. 

Grinde, B., & Tambs, K. (2016). Effect of household size on mental problems in children: results from the Norwegian Mother and Child Cohort study. BMC Psychol, 4(1), 31.

Grytten, J., Monkerud, L., Skau, I., Eskild, A., Sorensen, R. J., & Saugstad, O. D. (2016). Saving Newborn Babies - The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics, Feb 04 [epub ahead of print]

Gudbrandsson, B., Wallenius, M., Garen, T., Henriksen, T., Molberg, O., & Palm, O. (2016). Takayasu arteritis and pregnancy; - a population based study on outcome and mother-child related concerns. Arthritis Care & Research, Nov 03 [epub ahead of print]

Gunnarsson, B., Fasting, S., Skogvoll, E., Smarason, A. K., & Salvesen, K. A. (2016). Why babies die in unplanned out-of-institution births: an enquiry into perinatal deaths in Norway 1999-2013. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Nov 25 [epub ahead of print]

Gunnes, M. W., Lie, R. T., Bjorge, T., Ghaderi, S., Ruud, E., Syse, A., & Moster, D. (2016). Reproduction and marriage among male survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood: a national cohort study. British Journal of Cancer, 114(3), 348-356. 

Halland, F., Morken, N. H., DeRoo, L. A., Klungsoyr, K., Wilcox, A. J., & Skjaerven, R. (2016). Long-term mortality in mothers with perinatal losses and risk modification by surviving children and attained education: a population-based cohort study. BMJ Open, 6(11), e012894. Erratum in BMJ Open 012016:012896(012812); e012894corr012891. 

Han, S. Y., Brewis, A. A., & Wutich, A. (2016). Body image mediates the depressive effects of weight gain in new mothers, particularly for women already obese: evidence from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Public Health, 16, 664. 

Handal, M., Skurtveit, S., Furu, K., Hernandez-Diaz, S., Skovlund, E., Nystad, W., & Selmer, R. (2016). Motor development in children prenatally exposed to selective serotonin reuptake inhibitors: a large population-based pregnancy cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(12), 1908-1917. 

Handal, M., Skurtveit, S., Roth, C., Hernandez-Diaz, S., & Selmer, R. (2016). Prenatal Exposure to Folic Acid and Antidepressants and Language Development: A Population-Based Cohort Study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 36(4), 333-339. 

Heino, A., Gissler, M., Hindori-Mohangoo, A. D., Blondel, B., Klungsoyr, K., Verdenik, I., . . . Zeitlin, J. (2016). Variations in Multiple Birth Rates and Impact on Perinatal Outcomes in Europe. PloS One, 11(3), e0149252. 

Heitmann, K., Havnen, G. C., Holst, L., & Nordeng, H. (2016). Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. European Journal of Clinical Pharmacology, 72(5), 623-630. 

Henriksen, L., Schei, B., & Lukasse, M. (2016). Lifetime sexual violence and childbirth expectations - A Norwegian population based cohort study. Midwifery, 36, 14-20. 

Hermansen, T. K., Roysamb, E., Augusti, E. M., & Melinder, A. (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology, 233(8), 1523-1535. 

Herstad, L., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Tanbo, T., Forsen, L., Abyholm, T., & Vangen, S. (2016). Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: A population-based registry study of low-risk primiparous women. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 230. 

Hilde, G., Eskild, A., Owe, K. M., Bo, K., & Bjelland, E. K. (2016). Exercise in pregnancy: an association with placental weight? American Journal of Obstetrics and Gynecology, Oct 22 [epub ahead of print]

Irgens, A., Gronning, M., & Irgens, L. M. (2016). Pregnancy outcome in partners of male professional divers in Norway. Occupational Medicine, Jul 13 [epub ahead of print]

Jordan, S., Morris, J. K., Davies, G. I., Tucker, D., Thayer, D. S., Luteijn, J. M., . . . Dolk, H. (2016). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Antidepressants in Pregnancy and Congenital Anomalies: Analysis of Linked Databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PloS One, 11(12), e0165122. 

Jortveit, J., Eskedal, L., Hirth, A., Fomina, T., Dohlen, G., Hagemo, P., . . . Holmstrom, H. (2016). Sudden unexpected death in children with congenital heart defects. European Heart Journal, 37(7), 621-626. 

Jortveit, J., Leirgul, E., Eskedal, L., Greve, G., Fomina, T., Dohlen, G., . . . Holmstrom, H. (2016). Mortality and complications in 3495 children with isolated ventricular septal defects. Archives of Disease in Childhood, 101(9), 808-813. 

Jortveit, J., Oyen, N., Leirgul, E., Fomina, T., Tell, G. S., Vollset, S. E., . . . Holmstrom, H. (2016). Trends in Mortality of Congenital Heart Defects. Congenital Heart Disease, 11(2), 160-168. 

Joubert, B. R., den Dekker, H. T., Felix, J. F., Bohlin, J., Ligthart, S., Beckett, E., . . . London, S. J. (2016). Maternal plasma folate impacts differential DNA methylation in an epigenome-wide meta-analysis of newborns. Nat Commun, 7, 10577. 

Kallen, B., & Reis, M. (2016). Ongoing Pharmacological Management of Chronic Pain in Pregnancy. Drugs, 76(9), 915-924. 

Kjøbli, E., Bach, R., Skogseth, H., & Jacobsen, G. W. (2016). The Scandinavian Small-for-Gestational Age (SGA) pregnancy and birth cohort – A source to continual insight into fetal growth restriction and long term physical and neurodevelopmental health in mother and offspring. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 145-154

Kolstad, E., Veiby, G., Gilhus, N. E., & Bjork, M. (2016). Overweight in epilepsy as a risk factor for pregnancy and delivery complications. Epilepsia, 57(11), 1849-1857. 

Kummet, C. M., Moreno, L. M., Wilcox, A. J., Romitti, P. A., DeRoo, L. A., Munger, R. G., . . . Wehby, G. L. (2016). Passive Smoke Exposure as a Risk Factor for Oral Clefts-A Large International Population-Based Study. American Journal of Epidemiology, 183(9), 834-841. 

Kutschke, J., Falch, A., Brandt, I., Nilsen, T. S., Jugessur, A., Halekoh, U., . . . Harris, J. R. (2016). Social Factors and Health: Description of a new Norwegian twin study. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 93-102

Larsen, S., Dobbin, J., McCallion, O., & Eskild, A. (2016). Intrauterine fetal death and risk of shoulder dystocia at delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(12), 1345-1351. 

Lawn, J. E., Blencowe, H., Waiswa, P., Amouzou, A., Mathers, C., Hogan, D., . . . Cousens, S. (2016). Stillbirths: rates, risk factors, and acceleration towards 2030. Lancet, 387(10018), 587-603. 

Leirgul, E., Brodwall, K., Greve, G., Vollset, S. E., Holmstrom, H., Tell, G. S., & Oyen, N. (2016). Maternal Diabetes, Birth Weight, and Neonatal Risk of Congenital Heart Defects in Norway, 1994-2009. Obstetrics and Gynecology, 128(5), 1116-1125. 

Lofling, L., Broms, G., Bahmanyar, S., & Kieler, H. (2016). Maternal and infant characteristics: differences and similarities between the Nordic countries and the US. Clinical Epidemiology, 8, 285-294. 

Luteijn, J. M., Morris, J. K., Garne, E., Given, J., de Jong-van den Berg, L., Addor, M. C., . . . Dolk, H. (2016). EUROmediCAT signal detection: a systematic method for identifying potential teratogenic medication. British Journal of Clinical Pharmacology, 82(4), 1110-1122. 

Lygre, G. B., Haug, K., Skjaerven, R., & Bjorkman, L. (2016). Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 44(5), 442-449. 

Magnus, M. C., Haberg, S. E., Magnus, P., Engeland, A., Nafstad, P., Karlstad, O., & Nystad, W. (2016). Pre-eclampsia and childhood asthma. European Respiratory Journal, 48(6), 1622-1630. 

Magnus, M. C., Karlstad, O., Haberg, S. E., Nafstad, P., Davey Smith, G., & Nystad, W. (2016). Prenatal and infant paracetamol exposure and development of asthma: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. International Journal of Epidemiology, 45(2), 512-522. 

Magnus, M. C., Karlstad, O., Midtun, O., Haberg, S. E., Tunheim, G., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). Maternal plasma total neopterin and kynurenine/tryptophan levels during pregnancy in relation to asthma development in the offspring. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(5), 1319-1325.e1314. 

Magnus, P., Birke, C., Vejrup, K., Haugan, A., Alsaker, E., Daltveit, A. K., . . . Stoltenberg, C. (2016). Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). International Journal of Epidemiology, 45(2), 382-388. 

Magnus, P., Harris, J. R., & Tambs, K. (2016). Setting up and utilising Norwegian twin panels. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 9-17. 

Majak, G. B., Sandven, I., Lorentzen, B., Vangen, S., Reisaeter, A. V., Henriksen, T., & Michelsen, T. M. (2016). Pregnancy outcomes following maternal kidney transplantation: a national cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(10), 1153-1161. 

Middeldorp, C. M., Hammerschlag, A. R., Ouwens, K. G., Groen-Blokhuis, M. M., St Pourcain, B., Greven, C. U., . . . Boomsma, D. I. (2016). A Genome-Wide Association Meta-Analysis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Population-Based Pediatric Cohorts. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(10), 896-905.e896. 

Morken, N. H., Skjaerven, R., Richards, J. L., Kramer, M. R., Cnattingius, S., Johansson, S., . . . Group, P. E. W. (2016). Adverse Infant Outcomes Associated with Discordant Gestational Age Estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(6), 541-549. 

Morris, J. K., Rankin, J., Garne, E., Loane, M., Greenlees, R., Addor, M. C., . . . Dolk, H. (2016). Prevalence of microcephaly in Europe: population based study. BMJ, 354, i4721. 

Mortensen, J. H., Oyen, N., Fomina, T., Melbye, M., Tretli, S., Vollset, S. E., & Bjorge, T. (2016). Supplemental folic acid in pregnancy and childhood cancer risk. British Journal of Cancer, 114(1), 71-75. 

Moth, F. N., Sebastian, T. R., Horn, J., Rich-Edwards, J., Romundstad, P. R., & Asvold, B. O. (2016). Validity of a selection of pregnancy complications in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 519-527. 

Nelson, S. T., Martin, A. D., Holmoy, I. H., Karlberg, K., & Nodtvedt, A. (2016). A cross-sectional study of factors associated with birth weights of Norwegian beef calves. Preventive Veterinary Medicine, 125, 59-65. 

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., Brandlistuen, R. E., Ystrom, E., Koren, G., & Nordeng, H. (2016). Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. International Journal of Epidemiology, May 17 [epub ahead of print]

Nezvalova-Henriksen, K., Wood, M., Spigset, O., & Nordeng, H. (2016). Association of prenatal ibuprofen exposure with birth weight and gestational age: A population-based sibling study. PloS One, 11(12), e0166971. 

Nilsen, T., Magnus, P., & Orstavik, R. (2016). Maternal body composition in relation to twinning. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 77-81. 

Nilsen, T., Magnus, P., & Ørstavik, R. (2016). Maternal body composition in relation to twinning. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 77-81

Nilsen, T. S., Brandt, I., Czajkowski, N., Knudsen, G. P., Magnus, P., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Orstavik, R. (2016). The Norwegian twin registry. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 19-27. 

Nilsen, T. S., Brandt, I., Czajkowski, N., Knudsen, G. P., Magnus, P., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Ørstavik, R. (2016). The Norwegian Twin Registry. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 19-27

Oftedal, A. M., Busterud, K., Irgens, L. M., Haug, K., & Rasmussen, S. (2016). Socio-economic risk factors for preterm birth in Norway 1999-2009. Scandinavian Journal of Public Health, 44(6), 587-592. 

Overgaard, K. R., Aase, H., Torgersen, S., & Zeiner, P. (2016). Co-Occurrence of ADHD and Anxiety in Preschool Children. J Atten Disord, 20(7), 573-580. 

Owe, K. M., Bjelland, E. K., Stuge, B., Orsini, N., Eberhard-Gran, M., & Vangen, S. (2016). Exercise level before pregnancy and engaging in high-impact sports reduce the risk of pelvic girdle pain: a population-based cohort study of 39 184 women. British Journal of Sports Medicine, 50(13), 817-822. 

Owe, K. M., Nystad, W., Stigum, H., Vangen, S., & Bo, K. (2016). Exercise during pregnancy and risk of cesarean delivery in nulliparous women: a large population-based cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(6), 791.e791-791.e713. 

Panasevich, S., Haberg, S. E., Aamodt, G., London, S. J., Stigum, H., Nystad, W., & Nafstad, P. (2016). Association between pregnancy exposure to air pollution and birth weight in selected areas of Norway. Archives of Public Health, 74, 26. 

Reigstad, M. M., Larsen, I. K., Myklebust, T. A., Robsahm, T. E., Oldereid, N. B., Brinton, L. A., & Storeng, R. (2016). Risk of Cancer in Children Conceived by Assisted Reproductive Technology. Pediatrics, 137(3), e20152061. 

Reiter, S. F., Bjork, M. H., Daltveit, A. K., Veiby, G., Kolstad, E., Engelsen, B. A., & Gilhus, N. E. (2016). Life satisfaction in women with epilepsy during and after pregnancy. Epilepsy & Behavior, 62, 251-257. 

Richards, J. L., Kramer, M. S., Deb-Rinker, P., Rouleau, J., Mortensen, L., Gissler, M., . . . Kramer, M. R. (2016). Temporal Trends in Late Preterm and Early Term Birth Rates in 6 High-Income Countries in North America and Europe and Association With Clinician-Initiated Obstetric Interventions. JAMA, 316(4), 410-419. 

Risnes, K. R., Pape, K., Bjorngaard, J. H., Moster, D., Bracken, M. B., & Romundstad, P. R. (2016). Premature Adult Death in Individuals Born Preterm: A Sibling Comparison in a Prospective Nationwide Follow-Up Study. PloS One, 11(11), e0165051. 

Rohrer-Baumgartner, N., Zeiner, P., Eadie, P., Egeland, J., Gustavson, K., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2016). Language Delay in 3-Year-Old Children With ADHD Symptoms. J Atten Disord, 20(10), 867-878. 

Ronning, P. A., Helseth, E., Meling, T. R., & Johannesen, T. B. (2016). The effect of pregnancy on survival in a low-grade glioma cohort. Journal of Neurosurgery, 125(2), 393-400. 

Rotroff, D. M., Joubert, B. R., Marvel, S. W., Haberg, S. E., Wu, M. C., Nilsen, R. M., . . . Motsinger-Reif, A. (2016). Maternal smoking impacts key biological pathways in newborns through epigenetic modification in Utero. BMC Genomics, 17(1), 976. 

Ruggajo, P., Skrunes, R., Svarstad, E., Skjaerven, R., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016). Familial Factors, Low Birth Weight, and Development of ESRD: A Nationwide Registry Study. American Journal of Kidney Diseases, 67(4), 601-608. 

Ruggajo, P., Svarstad, E., Leh, S., Marti, H. P., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016a). Low Birth Weight and Risk of Progression to End Stage Renal Disease in IgA Nephropathy-A Retrospective Registry-Based Cohort Study. PloS One, 11(4), e0153819. 

Ruggajo, P., Svarstad, E., Leh, S., Marti, H. P., Reisaether, A. V., & Vikse, B. E. (2016b). Low Birth Weight and Risk of Progression to End Stage Renal Disease in IgA Nephropathy - A Retrospective Registry-Based Cohort Study. PloS One, 11(4), e0153819. 

Sandin, S., Schendel, D., Magnusson, P., Hultman, C., Suren, P., Susser, E., . . . Reichenberg, A. (2016). Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents. Molecular Psychiatry, 21(5), 693-700. 

Selmer, R., Haglund, B., Furu, K., Andersen, M., Norgaard, M., Zoega, H., & Kieler, H. (2016). Individual-based versus aggregate meta-analysis in multi-database studies of pregnancy outcomes: the Nordic example of selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(10), 1160-1169. 

Skogan, A. H., Egeland, J., Zeiner, P., Overgaard, K. R., Oerbeck, B., Reichborn-Kjennerud, T., & Aase, H. (2016). Factor structure of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) at age three years. Child Neuropsychology, 22(4), 472-492. 

Stene-Larsen, K., Lang, A. M., Landolt, M. A., Latal, B., & Vollrath, M. E. (2016). Emotional and behavioral problems in late preterm and early term births: outcomes at child age 36 months. BMC Pediatrics, 16(1), 196. 

Strand, K. M., Andersen, G. L., Haavaldsen, C., Vik, T., & Eskild, A. (2016). Association of placental weight with cerebral palsy: population-based cohort study in Norway. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(13), 2131-2138. 

Strand, K. M., Dahlseng, M. O., Lydersen, S., Ro, T. B., Finbraten, A. K., Jahnsen, R. B., . . . Vik, T. (2016). Growth during infancy and early childhood in children with cerebral palsy: a population-based study. Developmental Medicine and Child Neurology, 58(9), 924-930. 

Strom-Roum, E. M., Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2016). The associations of maternal body mass index with birthweight and placental weight. Does maternal diabetes matter? A population study of 106 191 pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(10), 1162-1170. 

Suderman, M., Stene, L. C., Bohlin, J., Page, C. M., Holvik, K., Parr, C. L., . . . Nystad, W. (2016). 25-Hydroxyvitamin D in pregnancy and genome wide cord blood DNA methylation in two pregnancy cohorts (MoBa and ALSPAC). Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 159, 102-109. 

Teigset, C. M., Mohn, C., & Rund, B. R. (2016). Gestational length affects neurocognition in early-onset schizophrenia. Psychiatry Research, 244, 78-85. 

Thurn, L., Lindqvist, P. G., Jakobsson, M., Colmorn, L. B., Klungsoyr, K., Bjarnadottir, R. I., . . . Kallen, K. (2016). Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 123(8), 1348-1355. 

Togawa, K., Le Cornet, C., Feychting, M., Tynes, T., Pukkala, E., Hansen, J., . . . Schuz, J. (2016). Parental Occupational Exposure to Heavy Metals and Welding Fumes and Risk of Testicular Germ Cell Tumors in Offspring: A Registry-Based Case-Control Study. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 25(10), 1426-1434. 

Tollanes, M. C., Strandberg-Larsen, K., Eichelberger, K. Y., Moster, D., Lie, R. T., Brantsaeter, A. L., . . . Wilcox, A. J. (2016). Intake of Caffeinated Soft Drinks before and during Pregnancy, but Not Total Caffeine Intake, Is Associated with Increased Cerebral Palsy Risk in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Nutrition, 146(9), 1701-1706. 

Tollanes, M. C., Strandberg-Larsen, K., Forthun, I., Petersen, T. G., Moster, D., Andersen, A. M., . . . Wilcox, A. J. (2016). Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open, 6(9), e012777. 

Tveiten, L., Diep, L. M., Halvorsen, T., & Markestad, T. (2016). Respiratory rate during the first 24 hours of life in healthy term infants. Pediatrics, 137(4). 

Vejrup, K., Schjolberg, S., Knutsen, H. K., Kvalem, H. E., Brantsaeter, A. L., Meltzer, H. M., . . . Haugen, M. (2016). Prenatal methylmercury exposure and language delay at three years of age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Environment International, 92-93, 63-69. 

Vienneau, D., Infanger, D., Feychting, M., Schuz, J., Schmidt, L. S., Poulsen, A. H., . . . Roosli, M. (2016). A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data. Cancer Epidemiology, 40, 52-59. 

Vollrath, M. E., Sengpiel, V., Landolt, M. A., Jacobsson, B., & Latal, B. (2016). Is maternal trait anxiety a risk factor for late preterm and early term deliveries? BMC Pregnancy and Childbirth, 16(1), 286. 

Waldenstrom, U. (2016). Postponing parenthood to advanced age. Uppsala Journal of Medical Sciences, 121(4), 235-243. 

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2016). Reproductive trends in females with inflammatory joint disease. BMC Pregnancy and Childbirth, 16(1), 123. 

Wennberg, A. L., Opdahl, S., Bergh, C., Aaris Henningsen, A. K., Gissler, M., Romundstad, L. B., . . . Wennerholm, U. B. (2016). Effect of maternal age on maternal and neonatal outcomes after assisted reproductive technology. Fertility and Sterility, 106(5), 1142-1149.e1114. 

Whitworth, K. W., Haug, L. S., Sabaredzovic, A., Eggesbo, M., & Longnecker, M. P. (2016). Brief Report: Plasma Concentrations of Perfluorooctane Sulfonamide and Time-to-pregnancy Among Primiparous Women. Epidemiology, 27(5), 712-715. 

Wood, M. E., Frazier, J. A., Nordeng, H. M., & Lapane, K. L. (2016a). Longitudinal changes in neurodevelopmental outcomes between 18 and 36 months in children with prenatal triptan exposure: findings from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open, 6(9), e011971. 

Wood, M. E., Frazier, J. A., Nordeng, H. M., & Lapane, K. L. (2016b). Prenatal triptan exposure and parent-reported early childhood neurodevelopmental outcomes: an application of propensity score calibration to adjust for unmeasured confounding by migraine severity. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 25(5), 493-502. 

Wood, M. E., Lapane, K., Frazier, J. A., Ystrom, E., Mick, E. O., & Nordeng, H. (2016). Prenatal Triptan Exposure and Internalising and Externalising Behaviour Problems in 3-Year-Old Children: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 30(2), 190-200. 

Ystrom, E., Ørstavik, R., Reichborn-Kjennerud, T., & Torvik, F. A. (2016). Social inequalities in reception of social welfare support: A population based twin study. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 57-62

Zambrana, I. M., Vollrath, M. E., Sengpiel, V., Jacobsson, B., & Ystrom, E. (2016). Preterm delivery and risk for early language delays: a sibling-control cohort study. International Journal of Epidemiology, 45(1), 151-159. 

Zeitlin, J., Mortensen, L., Cuttini, M., Lack, N., Nijhuis, J., Haidinger, G., . . . Euro-Peristat Scientific, C. (2016). Declines in stillbirth and neonatal mortality rates in Europe between 2004 and 2010: results from the Euro-Peristat project. Journal of Epidemiology and Community Health, 70(6), 609-615. 

Zeitlin, J., Mortensen, L., Prunet, C., Macfarlane, A., Hindori-Mohangoo, A. D., Gissler, M., . . . Alexander, S. (2016). Socioeconomic inequalities in stillbirth rates in Europe: measuring the gap using routine data from the Euro-Peristat Project. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 15. 

Zuccolo, L., DeRoo, L. A., Wills, A. K., Davey Smith, G., Suren, P., Roth, C., . . . Magnus, P. (2016). Pre-conception and prenatal alcohol exposure from mothers and fathers drinking and head circumference: results from the Norwegian Mother-Child Study (MoBa). Scientific Reports, 7, 39535. 

Ørstavik, R. E., Knudsen, G. P., Tambs, K., Gjerde, L. C., Torvik, F. A., Nielsen, C., . . . Reichborn-Kjennerud, T. (2016). Musculoskeletal pain and work absence – a 10 year follow-up study of Norwegian young adult twins. Norsk Epidemiologi, 26(1-2), 69-75

2015

Ananth, C. V., Skjaerven, R., & Klunssoyr, K. (2015). Change in paternity, risk of placental abruption and confounding by birth interval: a population-based prospective cohort study in Norway, 1967-2009. Bmj Open, 5(2), e007023.

Bakken, K. S., Skjeldal, O. H., & Stray-Pedersen, B. (2015a). Higher risk for adverse obstetric outcomes among immigrants of African and Asian descent: a comparison study at a low-risk maternity hospital in Norway. Birth, 42(2), 132-140.

Bakken, K. S., Skjeldal, O. H., & Stray-Pedersen, B. (2015b). Immigrants from conflict-zone countries: an observational comparison study of obstetric outcomes in a low-risk maternity ward in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 163.

Baste, V., Oftedal, G., Mollerlokken, O. J., Mild, K. H., & Moen, B. E. (2015). Prospective study of pregnancy outcomes after parental cell phone exposure: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epidemiology, 26(4), 613-621.

Berg, E., Lie, R. T., Sivertsen, A., & Haaland, O. A. (2015). Parental age and the risk of isolated cleft lip: a registry-based study. Annals of Epidemiology, 25(12), 942-947.e941.

Biringer, E., Howard, L. M., Kessler, U., Stewart, R., & Mykletun, A. (2015). Is infertility really associated with higher levels of mental distress in the female population? Results from the North-Trondelag Health Study and the Medical Birth Registry of Norway. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(2), 38-45.

Bjelland, E. K., Owe, K. M., Stuge, B., Vangen, S., & Eberhard-Gran, M. (2015). Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow-up study of 10,603 women 18 months after delivery. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(13), 1765-1771.

Bjork, M. H., Veiby, G., Reiter, S. C., Berle, J. O., Daltveit, A. K., Spigset, O., . . . Gilhus, N. E. (2015). Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia, 56(1), 28-39.

Brekke, I. (2015). Health and educational success in adolescents: a longitudinal study. BMC Public Health, 15, 619.

Chortatos, A., Haugen, M., Iversen, P. O., Vikanes, A., Eberhard-Gran, M., Bjelland, E. K., . . . Veierod, M. B. (2015a). Pregnancy complications and birth outcomes among women experiencing nausea only or nausea and vomiting during pregnancy in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 11.

Chortatos, A., Haugen, M., Iversen, P. O., Vikanes, A., Eberhard-Gran, M., Bjelland, E. K., . . . Veierod, M. B. (2015b). Pregnancy complications and birth outcomes among women experiencing nausea only or nausea and vomiting during pregnancy in the Norwegian Mother and Child Cohort Study.[Erratum appears in BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15:167; PMID: 26268704]. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 138.

Ciuti, S., Jensen, W. F., Nielsen, S. E., & Boyce, M. S. (2015). Predicting mule deer recruitment from climate oscillations for harvest management on the northern Great Plains. Journal of Wildlife Management, 79(8), 1226-1238.

Dodwell, E., Risoe, P., & Wright, J. (2015). Factors Associated With Increased Risk of Clubfoot: A Norwegian National Cohort Analysis. Journal of Pediatric Orthopedics, 35(8), e104-109.

Ebbing, C., Kiserud, T., Johnsen, S. L., Albrechtsen, S., & Rasmussen, S. (2015). Third stage of labor risks in velamentous and marginal cord insertion: a population-based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94(8), 878-883.

Emilsson, L., Magnus, M. C., & Stordal, K. (2015). Perinatal risk factors for development of celiac disease in children, based on the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 13(5), 921-927.

Engeland, A., Bjorge, T., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Skurtveit, S., & Furu, K. (2015). Preeclampsia in pregnancy and later use of antihypertensive drugs. European Journal of Epidemiology, 30(6), 501-508.

Eriksen, W., Sundet, J. M., & Tambs, K. (2015). Birth weight and the risk of overweight in young men born at term. American Journal of Human Biology, 27(4), 564-569.

Gildestad, T., Bjorge, T., Vollset, S. E., Klungsoyr, K., Nilsen, R. M., Haaland, O. A., & Oyen, N. (2015). Folic acid supplements and risk for oral clefts in the newborn: a population-based study. British Journal of Nutrition, 114(9), 1456-1463.

Goudar, S. S., Stolka, K. B., Koso-Thomas, M., Honnungar, N. V., Mastiholi, S. C., Ramadurg, U. Y., . . . Bose, C. L. (2015). Data quality monitoring and performance metrics of a prospective, population-based observational study of maternal and newborn health in low resource settings. Reproductive Health, 12, 10.

Grech, V. (2015). Terrorist attacks and the male-to-female ratio at birth: The Troubles in Northern Ireland, the Rodney King riots, and the Breivik and Sandy Hook shootings. Early Human Development, 91(12), 837-840.

Halland, F., Morken, N. H., DeRoo, L. A., Klungsoyr, K., Wilcox, A. J., & Skjaerven, R. (2015). Association of Women's Reproductive History With Long-term Mortality and Effect of Socioeconomic Factors. Obstetrics and Gynecology, 126(6), 1181-1187.

Harmon, Q. E., Huang, L., Umbach, D. M., Klungsoyr, K., Engel, S. M., Magnus, P., . . . Wilcox, A. J. (2015). Risk of fetal death with preeclampsia. Obstetrics and Gynecology, 125(3), 628-635.

Herstad, L., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Tanbo, T., Forsen, L., Abyholm, T., & Vangen, S. (2015). Maternal age and emergency operative deliveries at term: a population-based registry study among low-risk primiparous women. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(12), 1642-1651.

Iversen, J. M., Hoftun, G. B., Romundstad, P. R., & Rygg, M. (2015). Adolescent chronic pain and association to perinatal factors: linkage of Birth Registry data with the Young-HUNT Study. European Journal of Pain, 19(4), 567-575.

Jakobsson, M., Tapper, A. M., Colmorn, L. B., Lindqvist, P. G., Klungsoyr, K., Krebs, L., . . . Grp, N. S. (2015). Emergency peripartum hysterectomy: results from the prospective Nordic Obstetric Surveillance Study (NOSS). Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94(7), 745-754.

Jensen, E. T., Daniels, J. L., Sturmer, T., Robinson, W. R., Williams, C. J., Vejrup, K., . . . Longnecker, M. P. (2015). Hormonal contraceptive use before and after conception in relation to preterm birth and small for gestational age: an observational cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(10), 1349-1361.

Kolstad, E., Gilhus, N. E., Veiby, G., Reiter, S. F., Lossius, M. I., & Bjork, M. (2015). Epilepsy and eating disorders during pregnancy: Prevalence, complications and birth outcome. Seizure, 28, 81-84.

Kvalvik, L. G., Skjaerven, R., Klungsoyr, K., Vollset, S. E., & Haug, K. (2015). Can 'early programming' be partly explained by smoking? Results from a prospective, population-based cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 29(1), 50-59.

Leirgul, E., Gildestad, T., Nilsen, R. M., Fomina, T., Brodwall, K., Greve, G., . . . Oyen, N. (2015). Periconceptional Folic Acid Supplementation and Infant Risk of Congenital Heart Defects in Norway 1999-2009. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 29(5), 391-400.

Lupattelli, A., Spigset, O., Torgersen, L., Zerwas, S., Hatle, M., Reichborn-Kjennerud, T., . . . Nordeng, H. (2015). Medication Use before, during, and after Pregnancy among Women with Eating Disorders: A Study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS ONE [Electronic Resource], 10(7), e0133045.

Marx, F. M., Fiebig, L., Hauer, B., Brodhun, B., Glaser-Paschke, G., Magdorf, K., & Haas, W. (2015). Higher Rate of Tuberculosis in Second Generation Migrants Compared to Native Residents in a Metropolitan Setting in Western Europe. PloS One, 10(6), 13.

Morken, N. H., Diaz-Garcia, C., Reisaeter, A. V., Foss, A., Leivestad, T., Geiran, O., . . . Brannstrom, M. (2015). Obstetric and neonatal outcome of pregnancies fathered by males on immunosuppression after solid organ transplantation. American Journal of Transplantation, 15(6), 1666-1673.

Morken, N. H., Skjaerven, R., & Wilcox, A. J. (2015). Ultrasound prediction of perinatal outcome: the unrecognised value of sibling data. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(12), 1674-1681.

Mortensen, J. H., Oyen, N., Fomina, T., Melbye, M., Tretli, S., Vollset, S. E., & Bjorge, T. (2015). Supplemental folic acid in pregnancy and maternal cancer risk. Cancer Epidemiology, 39(6), 805-811.

Naimy, Z., Grytten, J., Monkerud, L., & Eskild, A. (2015). The prevalence of pre-eclampsia in migrant relative to native Norwegian women: a population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(6), 859-865.

Opdahl, S., Henningsen, A. A., Tiitinen, A., Bergh, C., Pinborg, A., Romundstad, P. R., . . . Romundstad, L. B. (2015). Risk of hypertensive disorders in pregnancies following assisted reproductive technology: a cohort study from the CoNARTaS group. Human Reproduction, 30(7), 1724-1731.

Postoev, V. A., Nieboer, E., Grjibovski, A. M., & Odland, J. O. (2015). Prevalence of birth defects in an Arctic Russian setting from 1973 to 2011: a register-based study. Reproductive Health, 12, 8.

Reigstad, M. M., Larsen, I. K., Myklebust, T. A., Robsahm, T. E., Oldereid, N. B., Omland, A. K., . . . Storeng, R. (2015a). Cancer risk among parous women following assisted reproductive technology. Human Reproduction, 30(8), 1952-1963.

Reigstad, M. M., Larsen, I. K., Myklebust, T. A., Robsahm, T. E., Oldereid, N. B., Omland, A. K., . . . Storeng, R. (2015b). Risk of breast cancer following fertility treatment-a registry based cohort study of parous women in Norway. International Journal of Cancer, 136(5), 1140-1148.

Rich-Edwards, J. W., Klungsoyr, K., Wilcox, A. J., & Skjaerven, R. (2015). Duration of pregnancy, even at term, predicts long-term risk of coronary heart disease and stroke mortality in women: a population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 213(4), 518.e511-518.

Roten, L. T., Thomsen, L. C., Gundersen, A. S., Fenstad, M. H., Odland, M. L., Strand, K. M., . . . Austgulen, R. (2015). The Norwegian preeclampsia family cohort study: a new resource for investigating genetic aspects and heritability of preeclampsia and related phenotypes. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 319.

Sjetne, I. S., Iversen, H. H., & Kjollesdal, J. G. (2015). A questionnaire to measure women's experiences with pregnancy, birth and postnatal care: instrument development and assessment following a national survey in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 11.

Sorbye, I. K., Daltveit, A. K., Sundby, J., Stoltenberg, C., & Vangen, S. (2015). Caesarean section by immigrants' length of residence in Norway: a population-based study. European Journal of Public Health, 25(1), 78-84.

Sripada, K., Lohaugen, G. C., Eikenes, L., Bjorlykke, K. M., Haberg, A. K., Skranes, J., & Rimol, L. M. (2015). Visual-motor deficits relate to altered gray and white matter in young adults born preterm with very low birth weight. Neuroimage, 109, 493-504.

Strand, K. M., Andersen, G. L., Haavaldsen, C., Vik, T., & Eskild, A. (2015). Association of placental weight with cerebral palsy: population-based cohort study in Norway. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 22, 22.

Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2015). Maternal hCG concentrations in early IVF pregnancies: associations with number of cells in the Day 2 embryo and oocytes retrieved. Human Reproduction, 30(12), 2758-2763.

Tandberg, A., Klungsoyr, K., Romundstad, L. B., & Skjaerven, R. (2015). Pre-eclampsia and assisted reproductive technologies: consequences of advanced maternal age, interbirth intervals, new partner and smoking habits. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 122(7), 915-922.

Vandraas, K. F., Grjibovski, A. M., Stoer, N. C., Troisi, R., Stephansson, O., Ording, A. G., . . . Vikanes, A. V. (2015). Hyperemesis gravidarum and maternal cancer risk, a Scandinavian nested case-control study. International Journal of Cancer, 137(5), 1209-1216.

Vandraas, K. F., Vikanes, A. V., Stoer, N. C., Troisi, R., Stephansson, O., Sorensen, H. T., . . . Grotmol, T. (2015). Hyperemesis gravidarum and risk of cancer in offspring, a Scandinavian registry-based nested case-control study. BMC Cancer, 15, 398.

Vistad, I., Klungsoyr, K., Albrechtsen, S., & Skjeldestad, F. E. (2015). Neonatal outcome of singleton term breech deliveries in Norway from 1991 to 2011. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94(9), 997-1004.

Wallenius, M., Lie, E., Daltveit, A. K., Salvesen, K. A., Skomsvoll, J. F., Kalstad, S., . . . Ostensen, M. (2015). No excess risks in offspring with paternal preconception exposure to disease-modifying antirheumatic drugs. Arthritis & Rheumatology, 67(1), 296-301.

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2015a). Miscarriage and Stillbirth in Women with Rheumatoid Arthritis. Journal of Rheumatology, 42(9), 1570-1572.

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2015b). Secular trends of pregnancies in women with inflammatory connective tissue disease. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94(11), 1195-1202.

Weinberg, C. R., Shi, M., DeRoo, L. A., Basso, O., & Skjaerven, R. (2015). Season and preterm birth in Norway: A cautionary tale. International Journal of Epidemiology, 44(3), 1068-1078.

Winkvist, A., Brantsaeter, A. L., Brandhagen, M., Haugen, M., Meltzer, H. M., & Lissner, L. (2015). Maternal Prepregnant Body Mass Index and Gestational Weight Gain Are Associated with Initiation and Duration of Breastfeeding among Norwegian Mothers. Journal of Nutrition, 145(6), 1263-1270.

Zayats, T., Athanasiu, L., Sonderby, I., Djurovic, S., Westlye, L. T., Tamnes, C. K., . . . Haavik, J. (2015). Genome-wide analysis of attention deficit hyperactivity disorder in Norway. PLoS ONE [Electronic Resource], 10(4), e0122501.

Zoega, H., Kieler, H., Norgaard, M., Furu, K., Valdimarsdottir, U., Brandt, L., & Haglund, B. (2015). Use of SSRI and SNRI Antidepressants during Pregnancy: A Population-Based Study from Denmark, Iceland, Norway and Sweden. PloS One, 10(12), 13.

2014

Aasheim, V., Waldenstrom, U., Rasmussen, S., Espehaug, B., & Schytt, E. (2014). Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: a population-based longitudinal study. BMC Pregnancy & Childbirth, 14, 86.

Aasheim, V., Waldenstrom, U., Rasmussen, S., & Schytt, E. (2013). Experience of childbirth in first-time mothers of advanced age - a Norwegian population-based study. BMC Pregnancy & Childbirth, 13, 53.

Agartz, I. (2014). Pre- and perinatal hypoxia associated with hippocampus/amygdala volume in bipolar disorder. Psychological Medicine, 44(5), 975-985.

Al-Zirqi, I., Stray-Pedersen, B., Forsen, L., Kjersti Daltveit, A., & Vangen, S. (2013). Validation study of uterine rupture registration in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(9), 1086-1093.

Alvik, A. (2014). Variables predicting low infant developmental scores: maternal age above 30 years is a main predictor. Scandinavian journal of public health, 42(2), 113-119.

Asvold, B. O., Eskild, A., & Vatten, L. J. (2014). Human chorionic gonadotropin, angiogenic factors, and preeclampsia risk: a nested case-control study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(5), 454-462.

Asvold, B. O., Vatten, L. J., Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2014). Concentrations of human chorionic gonadotrophin in very early pregnancy and subsequent pre-eclampsia: a cohort study. Human Reproduction, 29(6), 1153-1160.

Baghestan, E., Irgens, L. M., Bordahl, P. E., & Rasmussen, S. (2013). Familial risk of obstetric anal sphincter injuries: registry-based cohort study. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 120(7), 831-838.

Bjelland, E. K., Stuge, B., Vangen, S., Stray-Pedersen, B., & Eberhard-Gran, M. (2013). Mode of delivery and persistence of pelvic girdle syndrome 6 months postpartum. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 208(4), 7.

Bjork, M. H., Veiby, G., Spigset, O., & Gilhus, N. E. (2014). Using the Norwegian mother and child cohort study to determine risk factors for delayed development and neuropsychiatric symptoms in the offspring of parents with epilepsy. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 79-89.

2013

Carlsen, F., Grytten, J., & Eskild, A. (2013). Changes in fetal and neonatal mortality during 40 years by offspring sex: a national registry-based study in Norway. BMC Pregnancy & Childbirth, 13, 101.

Carlsen, F., Grytten, J., & Eskild, A. (2014). Maternal education and risk of offspring death; changing patterns from 16 weeks of gestation until one year after birth. European Journal of Public Health, 24(1), 157-162.

Dahlseng, M. O., Andersen, G. L., Irgens, L. M., Skranes, J., & Vik, T. (2014). Risk of cerebral palsy in term-born singletons according to growth status at birth. Developmental Medicine and Child Neurology, 56(1), 53-58.

Duarte-Salles, T., Mendez, M. A., Meltzer, H. M., Alexander, J., & Haugen, M. (2013). Dietary benzo(a)pyrene intake during pregnancy and birth weight: Associations modified by vitamin C intakes in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environment International, 60, 217-223.

Duarte-Salles, T., von Stedingk, H., Granum, B., Gutzkow, K. B., Rydberg, P., Tornqvist, M., . . . Haugen, M. (2013). Dietary acrylamide intake during pregnancy and fetal growth-results from the Norwegian Mother and child cohort study (MoBa). Environmental Health Perspectives, 121(3), 374-379.

Ebbing, C., Kiserud, T., Johnsen, S. L., Albrechtsen, S., & Rasmussen, S. (2013). Prevalence, Risk Factors and Outcomes of Velamentous and Marginal Cord Insertions: A Population-Based Study of 634,741 Pregnancies. Plos One, 8(7).

Eberhard-Gran, M. (2014). Antenatal maternal emotional distress and duration of pregnancy. Plos One, 9(7), e101682.

Eide, M., Moster, D., Irgens, L., Reichborn-Kjennerud, T., Stoltenberg, C., Skjaerven, R., . . . Abel, K. (2013). Degree of fetal growth restriction associated with schizophrenia risk in a national cohort. Psychological Medicine, 43(10), 2057-2066.

Eidem, I., Vangen, S., Henriksen, T., Vollset, S. E., Hanssen, K. F., Joner, G., & Stene, L. C. (2014). Discrepancy in term calculation from second trimester ultrasound scan versus last menstrual period in women with type 1 diabetes. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(8), 809-816.

Engeland, A., Bjorge, T., Daltveit, A. K., Skurtveit, S., Vangen, S., Vollset, S. E., & Furu, K. (2013). Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: Cohort study of 340000 pregnancies using Norwegian population-based databases. British Journal of Clinical Pharmacology, 75(4), 1134-1141.

Engjom, H. M., Morken, N. H., Norheim, O. F., & Klungsoyr, K. (2014). Availability and access in modern obstetric care: A retrospective population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(3), 290-299.

Eriksen, W., Sundet, J. M., & Tambs, K. (2013a). Adult Body Height of Twins Compared With That of Singletons: A Register-based Birth Cohort Study of Norwegian Males. American Journal of Epidemiology, 177(9), 1015-1019.

Eriksen, W., Sundet, J. M., & Tambs, K. (2013b). Paternal age at birth and the risk of obesity in young adulthood: A register-based birth cohort study of Norwegian males. American Journal of Human Biology, 25(1), 29-34.

Eskild, A., Haavaldsen, C., & Vatten, L. J. (2014). Placental weight and placental weight to birthweight ratio in relation to Apgar score at birth: A population study of 522 360 singleton pregnancies. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(12), 1302-1308.

Farrell, L. E., Hiby, S. E., Apps, R., Chazara, O., Trogstad, L., Gjessing, H. K., . . . Moffett, A. (2014). KIR and HLA-C: Immunogenetic regulation of human birth weight. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 107-110.

Fretheim, A., Odgaard-Jensen, J., Rottingen, J. A., Reinar, L. M., Vangen, S., & Tanbo, T. (2013). The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysis. BMJ Open, 3(10), e003355.

Grytten, J., Monkerud, L., Skau, I., & Sorensen, R. (2014). Regionalization and local Hospital closure in Norwegian maternity care - The effect on neonatal and infant mortality. Health Services Research, 49(4), 1184-1204.

Grytten, J., Skau, I., & Sorensen, R. J. (2014). Educated mothers, healthy infants. The impact of a school reform on the birth weight of Norwegian infants 1967-2005. Social Science and Medicine, 105, 84-92.

Gunnarsson, B., Smarason, A. K., Skogvoll, E., & Fasting, S. (2014). Characteristics and outcome of unplanned out-of-institution births in Norway from 1999 to 2013: a cross-sectional study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(10), 1003-1010.

Haavaldsen, C., Samuelsen, S. O., & Eskild, A. (2013). Fetal death and placental weight/birthweight ratio: A population study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(5), 583-590.

Haberg, S. E., Trogstad, L., Gunnes, N., Wilcox, A. J., Gjessing, H. K., Samuelsen, S. O., . . . Stoltenberg, C. (2013). Risk of Fetal Death after Pandemic Influenza Virus Infection or Vaccination. New England Journal of Medicine, 368(4), 333-340.

Haugen, M., Brantsaeter, A. L., Winkvist, A., Lissner, L., Alexander, J., Oftedal, B., . . . Meltzer, H. M. (2014). Associations of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with pregnancy outcome and postpartum weight retention: a prospective observational cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 14, 11.

Haukvik, U., McNeil, T., Lange, E., Melle, I., Dale, A., Andreassen, O., & Agartz, I. (2014). Pre- and perinatal hypoxia associated with hippocampus/amygdala volume in bipolar disorder. Psychological Medicine, 44(5), 975-985.

Heitmann, K., Nordeng, H., & Holst, L. (2013a). Pregnancy outcome after use of cranberry in pregnancy-the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMC Complementary & Alternative Medicine, 13, 345.

Heitmann, K., Nordeng, H., & Holst, L. (2013b). Pregnancy outcome after use of cranberry in pregnancy - the Norwegian mother and child cohort study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13, 12.

Heitmann, K., Nordeng, H., & Holst, L. (2013c). Safety of ginger use in pregnancy: results from a large population-based cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology, 69(2), 269-277.

Henriksen, L., Schei, B., Vangen, S., & Lukasse, M. (2014a). Sexual violence and mode of delivery: a population-based cohort study. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(10), 1237-1244.

Henriksen, L., Schei, B., Vangen, S., & Lukasse, M. (2014b). Sexual violence and neonatal outcomes: a Norwegian population-based cohort study. BMJ Open, 4(10), e005935.

Holdo, I., Handal, M., Skurtveit, S., & Bramness, J. G. (2013). Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. Archives of Disease in Childhood, 98(9), 732-736.

Horn, J., Steen, H., & Terjesen, T. (2013). Epidemiology and treatment outcome of congenital pseudarthrosis of the tibia. Journal of Childrens Orthopaedics, 7(2), 157-166.

Irgens, L. M. (2014). The background of the Norwegian Mother and Child Cohort Study. (Theme: The Norwegian Mother and Child Cohort study - history, scientific activities and future opportunities.). Norsk Epidemiologi, 24(1/2), 7-8.

Juliusson, P. B., Roelants, M., Nordal, E., Furevik, L., Eide, G. E., Moster, D., . . . Bjerknes, R. (2013). Growth references for 0-19 year-old Norwegian children for length/height, weight, body mass index and head circumference. Annals of Human Biology, 40(3), 220-227.

Klungsoyr, K., Harmon, Q. E., Skard, L. B., Simonsen, I., Austvoll, E. T., Alsaker, E. R., . . . Engel, S. M. (2014). Validity of Pre-Eclampsia Registration in the Medical Birth Registry of Norway for Women Participating in the Norwegian Mother and Child Cohort Study, 1999-2010. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 28(5), 362-371.

Krogsgaard, S., Gudmundsdottir, S. L., & Nilsen, T. I. (2013). Prepregnancy physical activity in relation to offspring birth weight: a prospective population-based study in Norway-The HUNT Study. Journal of pregnancy, 2013, 780180.

Kvehaugen, A. S., Melien, O., Holmen, O. L., Laivuori, H., Dechend, R., & Staff, A. C. (2014). Hypertension after preeclampsia and relation to the C1114G polymorphism (rs4606) in RGS2: data from the Norwegian HUNT2 study. BMC Medical Genetics, 15, 28.

Kvestad, E., Lie, K. K., Eskild, A., & Engdahl, B. (2014). Sensorineural hearing loss in children: The association with Apgar score. A registry-based study of 392371 children in Norway. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78(11), 1940-1944.

Laine, K., Rotvold, W., & Staff, A. C. (2013). Are obstetric anal sphincter ruptures preventable?- Large and consistent rupture rate variations between the Nordic countries and between delivery units in Norway. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(1), 94-100.

Langhoff-Roos, J., Krebs, L., Klungsoyr, K., Bjarnadottir, R. I., Kallen, K., Tapper, A. M., . . . Gissler, M. (2014). The Nordic medical birth registers - A potential goldmine for clinical research. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(2), 132-137.

Leirgul, E., Fomina, T., Brodwall, K., Greve, G., Holmstrom, H., Vollset, S. E., . . . Oyen, N. (2014). Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009-A nationwide study. American Heart Journal, 168(6), 956-964.

Longnecker, M. P. (2014). Maternal glomerular filtration rate in pregnancy and fetal size. Plos One, 9(7), e101897.

Lukasse, M., Helbig, A., Benth, J. S., & Eberhard-Gran, M. (2014). Antenatal maternal emotional distress and duration of pregnancy. Plos One, 9(7).

Lund, I. O., Skurtveit, S., Engeland, A., Furu, K., Ravndal, E., & Handal, M. (2013). Prescription drug use among pregnant women in opioid Maintenance Treatment. Addiction, 108(2), 367-376.

Lupattelli, A., Spigset, O., Koren, G., & Nordeng, H. (2014). Risk of Vaginal Bleeding and Postpartum Hemorrhage After Use of Antidepressants in Pregnancy A Study From the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 34(1), 143-148.

Morken, N. H., Klungsoyr, K., & Skjaerven, R. (2014). Perinatal mortality by gestational week and size at birth in singleton pregnancies at and beyond term: a nationwide population-based cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 14, 172.

Morken, N. H., Travlos, G. S., Wilson, R. E., Eggesbo, M., & Longnecker, M. P. (2014). Maternal glomerular filtration rate in pregnancy and fetal size. PLoS ONE [Electronic Resource], 9(7), e101897.

Myklestad, K., Vatten, L. J., Magnussen, E. B., Salvesen, K. A., & Romundstad, P. R. (2013). Do parental heights influence pregnancy length?: A population-based prospective study, HUNT 2. BMC Pregnancy and Childbirth, 13, 33.

Naimy, Z., Grytten, J., Monkerud, L., & Eskild, A. (2013). Perinatal mortality in non-western migrants in Norway as compared to their countries of birth and to Norwegian women. BMC public health, 13, 37.

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., & Nordeng, H. (2013a). Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 120(8), 948-959.

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., & Nordeng, H. (2013b). Triptan safety during pregnancy: A Norwegian population registry study. European Journal of Epidemiology, 28(9), 759-769.

Nilsen, A. B. V., Waldenstrom, U., Rasmussen, S., Hjelmstedt, A., & Schytt, E. (2013). Characteristics of first-time fathers of advanced age: A Norwegian population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth, 13(29).

Nilsen, R. M., Gunnes, N., Alsaker, E. R., Bresnahan, M., Hirtz, D., Hornig, M., . . . Stoltenberg, C. (2013). Analysis of self-selection bias in a population-based cohort study of autism spectrum disorders. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 27(6), 553-563.

Nordeng, H., Lupattelli, A., Romoren, M., & Koren, G. (2013). Neonatal Outcomes After Gestational Exposure to Nitrofurantoin. Obstetrics and Gynecology, 121(2), 306-313.

Norum, J., Heyd, A., Hjelseth, B., Svee, T., Murer, F. A., Erlandsen, R., & Vonen, B. (2013). Quality of obstetric care in the sparsely populated sub-arctic area of Norway 2009-2011. BMC Pregnancy & Childbirth, 13, 175.

Norum, J., Svee, T. E., Heyd, A., & Nieder, C. (2013). Induced abortion on demand and birth rate in Sami-speaking municipalities and a control group in Finnmark, Norway. International journal of circumpolar health, 72, 20357.

Omland, G., Ruths, S., & Diaz, E. (2014). Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(10), 1221-1228.

Overland, E. A., Vatten, L. J., & Eskild, A. (2014). Pregnancy week at delivery and the risk of shoulder dystocia: A population study of 2 014 956 deliveries. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(1), 34-41.

Rasmussen, S., Irgens, L. M., & Espinoza, J. (2014). Maternal obesity and excess of fetal growth in pre-eclampsia. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 121(11), 1351-1357.

Riska, B. S., Skurtveit, S., Furu, K., Engeland, A., & Handal, M. (2014). Dispensing of benzodiazepines and benzodiazepine-related drugs to pregnant women: A population-based cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology, 70(11), 1367-1374.

Sandvik, M. K., Hallan, S., Svarstad, E., & Vikse, B. E. (2013). Preeclampsia and prevalence of microalbuminuria 10 years later. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 8(7), 1126-1134.

Sandvik, M. K., Leirgul, E., Nygard, O., Ueland, P. M., Berg, A., Svarstad, E., & Vikse, B. E. (2013). Preeclampsia in healthy women and endothelial dysfunction 10 years later. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 209(6), 569.e561-569.e510.

Sorbye, I. K., Stoltenberg, C., Sundby, J., Daltveit, A. K., & Vangen, S. (2014). Stillbirth and infant death among generations of Pakistani immigrant descent: A population-based study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(2), 168-174.

Stene-Larsen, K., Brandlistuen, R. E., Lang, A. M., Landolt, M. A., Latal, B., & Vollrath, M. E. (2014). Communication impairments in early term and late preterm children: A prospective cohort study following children to age 36 months. Journal of Pediatrics, 165(6), 1123-1128.

Stensheim, H., Klungsoyr, K., Skjaerven, R., Grotmol, T., & Fossa, S. D. (2013). Birth outcomes among offspring of adult cancer survivors: A population-based study. International Journal of Cancer, 133(11), 2696-2705.

Strand, K. M., Heimstad, R., Iversen, A. C., Austgulen, R., Lydersen, S., Andersen, G. L., . . . Vik, T. (2013). Mediators of the association between pre-eclampsia and cerebral palsy: population based cohort study. BMJ, 347, f4089.

Strom-Roum, E. M., Haavaldsen, C., Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2013a). Paternal age, placental weight and placental to birthweight ratio: A population-based study of 590 835 pregnancies. Human Reproduction, 28(11), 3126-3133.

Strom-Roum, E. M., Haavaldsen, C., Tanbo, T. G., & Eskild, A. (2013b). Placental weight relative to birthweight in pregnancies with maternal diabetes mellitus. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(7), 783-789.

Sulo, G., Igland, J., Vollset, S. E., Nygard, O., Oyen, N., & Tell, G. S. (2013). Cardiovascular disease and diabetes mellitus in Norway during 1994-2009 CVDNOR - a nationwide research project. Norsk Epidemiologi, 23(1), 101-107.

Thomsen, L. C. V., Klungsoyr, K., Roten, L. T., Tappert, C., Araya, E., Baerheim, G., . . . Bjorge, L. (2013). Validity of the diagnosis of pre-eclampsia in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 92(8), 943-950.

Tollanes, M. C., Wilcox, A. J., Lie, R. T., & Moster, D. (2014). Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study. BMJ, 349, g4294.

Troisi, R., Grotmol, T., Jacobsen, J., Tretli, S., Toft-Sorensen, H., Gissler, M., . . . Stephansson, O. (2013). Perinatal characteristics and breast cancer risk in daughters: a Scandinavian population-based study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 4(1), 35-41.

Tronnes, H., Wilcox, A. J., Lie, R. T., Markestad, T., & Moster, D. (2013). The association of preterm birth with severe asthma and atopic dermatitis: A national cohort study. Pediatric Allergy and Immunology, 24(8), 782-787.

Tronnes, H., Wilcox, A. J., Lie, R. T., Markestad, T., & Moster, D. (2014). Risk of cerebral palsy in relation to pregnancy disorders and preterm birth: a national cohort study. Developmental Medicine and Child Neurology, 56(8), 779-785.

Vandraas, K. F., Vikanes, A. V., Stoer, N. C., Vangen, S., Magnus, P., & Grjibovski, A. M. (2013). Is hyperemesis gravidarum associated with placental weight and the placental weight-to-birth weight ratio? A population-based Norwegian cohort study. Placenta, 34(11), 990-994.

Vandraas, K. F., Vikanes, A. V., Vangen, S., Magnus, P., Stoer, N. C., & Grjibovski, A. M. (2013). Hyperemesis gravidarum and birth outcomes-a population-based cohort study of 2.2 million births in the Norwegian Birth Registry. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 120(13), 1654-1660.

Vangen, S., Ellingsen, L., Andersgaard, A. B., Jacobsen, A. F., Lorentzen, B., Nyflot, L. T., . . . Oian, P. (2014). Maternal deaths in Norway 2005-2009. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 134(8), 836-839.

Veiby, G., Daltveit, A. K., Engelsen, B. A., & Gilhus, N. E. (2014). Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. Journal of Neurology, 261(3), 579-588.

Veiby, G., Daltveit, A. K., Schjolberg, S., Stoltenberg, C., Oyen, A. S., Vollset, S. E., . . . Gilhus, N. E. (2013). Exposure to antiepileptic drugs in utero and child development: A prospective population-based study. Epilepsia, 54(8), 1462-1472.

Vikanes, A. V., Stoer, N. C., Magnus, P., & Grjibovski, A. M. (2013). Hyperemesis gravidarum and pregnancy outcomes in the Norwegian mother and child cohort - a cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth, 13, 8.

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2014a). Rheumatoid arthritis and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, 93(3), 302-307.

Wallenius, M., Salvesen, K. A., Daltveit, A. K., & Skomsvoll, J. F. (2014b). Systemic lupus erythematosus and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry. Arthritis care & research, 66(11), 1718-1724.

Ystrom, E., Reichborn-Kjennerud, T., Tambs, K., Magnus, P., Torgersen, A. M., & Gustavson, K. (2014). Multiple births and maternal mental health from pregnancy to 5 years after birth: A longitudinal population-based cohort study. Norsk Epidemiologi, 24(1-2), 203-208.