Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – Medisinsk fødselsregister

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport_MFR-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har vært dataansvarlig for Medisinsk fødselsregister (MFR) siden 2001.

Utenom driften av registeret har Folkehelseinstituttet i 2018 brukt ressurser på utforming av en ny versjon av fødselsmeldingen (v1.2).

Arbeidet med den nye versjonen av fødselsmeldingen er gjennomført i tett samarbeid med systemleverandøren for fødejournalsystemene Natus og Partus (CSAM). Formålet er å rette opp feil og klargjøre for nye opplysninger i fødejournalsystemene.

Bakgrunnen for nye og prioriterte opplysninger i MFR er blant annet innspill fra Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, klinikere, forskere, MFR fagråd og MFR brukermøte.

I tildelingsbrevet for 2018 fikk Folkehelseinstituttet følgende oppdrag: «Utrede muligheten for en løsning der Medisinsk fødselsregister kan inneholde nye typer nødvendige opplysninger, herunder opplysninger om snusbruk i svangerskapet, og økonomiske og administrative konsekvenser av en slik omlegging».

Bestillingen knyttet til nye opplysninger ble sendt fra MFR våren 2018. CSAM ferdigstilte ny versjon av fødejournalsystemet Partus i desember 2018, og arbeidet med fødejournalsystemet Natus pågår. Fødselsmeldingen v1.2 vil komme i produksjon når den rulles ut i institusjonene utover i 2019.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L.