Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Driftsrapport 2018 – Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Driftsrapport 2018 – Medisinsk fødselsregister

Notat

Driftsrapport 2018 – Medisinsk fødselsregister

Publisert

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.

2018_Driftsrapport_MFR-1.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Medisinsk fødselsregister som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Baldersheim M-L.

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har vært dataansvarlig for Medisinsk fødselsregister (MFR) siden 2001.

Utenom driften av registeret har Folkehelseinstituttet i 2018 brukt ressurser på utforming av en ny versjon av fødselsmeldingen (v1.2).

Arbeidet med den nye versjonen av fødselsmeldingen er gjennomført i tett samarbeid med systemleverandøren for fødejournalsystemene Natus og Partus (CSAM). Formålet er å rette opp feil og klargjøre for nye opplysninger i fødejournalsystemene.

Bakgrunnen for nye og prioriterte opplysninger i MFR er blant annet innspill fra Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, klinikere, forskere, MFR fagråd og MFR brukermøte.

I tildelingsbrevet for 2018 fikk Folkehelseinstituttet følgende oppdrag: «Utrede muligheten for en løsning der Medisinsk fødselsregister kan inneholde nye typer nødvendige opplysninger, herunder opplysninger om snusbruk i svangerskapet, og økonomiske og administrative konsekvenser av en slik omlegging».

Bestillingen knyttet til nye opplysninger ble sendt fra MFR våren 2018. CSAM ferdigstilte ny versjon av fødejournalsystemet Partus i desember 2018, og arbeidet med fødejournalsystemet Natus pågår. Fødselsmeldingen v1.2 vil komme i produksjon når den rulles ut i institusjonene utover i 2019.