Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om dødsårsaksregisteret

Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om personer som på dødstidspunktet befinner seg i Norge, og personer som på dødstidspunktet er registrert bosatt i Norge, men dør i utlandet. Registeret danner utgangspunkt for den årlige dødsårsaksstatistikken som Folkehelseinstituttet publiserer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Data fra Dødsårssaksregisterets publiseres i statistikkbankene ved Folkehelseinstituttet. Data fra Dødsårsaksregisteret frigis vanligvis rundt ti måneder etter årets utløp.

Dødsårsaksregisteret skal følge utviklingen i dødelighet

Formålet med Dødsårsaksregisteret er å overvåke dødsårsaker over tid. Eksempelvis kan en følge utviklingen i dødelighet for blant annet hjerteinfarkt, kreft, ulykker og selvmord. Ved hjelp av data fra Dødsårssaksregisteret kan man overvåke befolkningens helsetilstand, kvalitetssikre helsetjenester og forske på årsaker til sykdom.

Norge er forpliktet til å utarbeide offisiell dødsårsaksstatistikk. Alle dødsfall meldes av lege som fyller ut en dødsmelding.

Legen som skriver dødsmeldingen skal sende den til den lokale tingretten eller lensmannen som igjen sender den til kommunelegen for kvalitetskontroll. Det er kommunelegen som sender dødsmeldingene på papir til Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, Boks 973, Sentrum, 5808 Bergen. 

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

Dødsmeldingene samles i Dødsårsaksregisteret der opplysningene bearbeides og kodes etter den internasjonale statistiske klassifikasjonen for sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD).

Organisasjonsendring

Folkehelseinstituttet (FHI) overtok som databehandler for Dødsårsaksregisteret 1. januar 2014. Før dette var Statistisk sentralbyrå (SSB) databehandler, mens FHI var databehandlingsansvarlig fra 2001. Organisatorisk er registeret nå plassert i Divisjon for epidemiologi, Avdeling for helseregistre.

I forbindelse med organisasjonsendringen har også historiske data blitt overført fra Statistisk sentralbyrå til Folkehelseinstituttet, og det har vært nedlagt et betydelig utviklingsarbeid for å skape et nytt IT-system som både kan håndtere gamle data og behandle nye på en effektiv måte.

Dødsårsaksregisterets fagråd
Fagrådet er bredt sammensatt av fagpersoner som representerer ulike brukergrupper for Dødsårsaksregisteret: Sykehus, allmenn- og sykehjemsmedisin, andre helseregistre, helsemyndighetene og Legeforeningen.

Tilgang til data fra registeret

Forskere og andre kan søke om data fra Dødsårsaksregisteret.

For spørsmål om datatilgang kan forskere og andre henvende seg til Dødsårsaksregisteret gjennom epostadressen datatilgang(alfakrøll)fhi.no ved FHI.

 

Relaterte saker