Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse

Forskningsfunn

Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse

Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusseng
Nå har forskere undersøkt om den britiske varianten av SARS-CoV-2 fører til hyppigere sykehusinnleggelser enn hva tidligere varianter har gjort. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.


Den britiske varianten er nå den dominerende varianten av SARS-CoV-2 i Norge. Nå har forskere ved FHI undersøkt sammenhengen mellom den britiske varianten og sykehusinnleggelse med covid-19 i Norge.

Også unge voksne har høyere risiko for sykehusinnleggelse

 – Vi finner at den britiske varianten er assosiert med høyere risiko for at koronasmittede blir lagt inn på sykehus. Dette gjelder også for unge voksne, sier Line Vold ved FHI.

Den britiske varianten defineres som en særskilt variant.

 – Etter justering for alder, kjønn, fødeland, risikotilstand, fylke og prøvedato, var personer smittet med den britiske varianten assosiert med i en 2,6-ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sammenlignet med personer smittet med en ikke særskilt variant, forklarer Vold.

Estimatet har en 95 prosent konfidensintervall på 1,9 – 3,6. Konfidensintervallet står for graden av usikkerhet som er knyttet til resultatet i studien.

Blant personer smittet med den britiske varianten ble 255 innlagt på sykehus. Det tilsvarer 4,3 prosent. Blant personer smittet med en ikke særskilt variant ble 106 personer lagt inn. Det tilsvarer 2,5 prosent. Andelen som ble innlagt var høyere for personer smittet med den britiske varianten enn en ikke særskilt variant i alle aldersgrupper fra 20 år og eldre.

Oversikt over sykehusinnleggelser der covid-19 er hovedårsak
Tabell 1: Oversikt over sykehusinnleggelser der covid-19 er hovedårsak . Perioden 14. desember 2020 – 7. mars 2021 (med oppfølging av innleggelse på sykehus inntil 21. mars).

Antall sykehusinnleggelser økt kraftig siste ukene

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 10 ble det rapportert at ca. 72 prosent av alle tilfeller var bekreftet eller sannsynlig smittet med den britiske varianten. Tallene varierer mellom fylkene. Den britiske varianten er mer smittsom enn varianten som sirkulerte tidligere i pandemien. Nylige publiserte studier tyder på at den også øker risikoen for alvorlig sykdom og død.

I Norge har antall sykehusinnleggelser grunnet covid-19 økt kraftig de siste ukene. I uke 10 ble 165 nye innleggelser rapportert, noe som er det høyeste antallet i løpet av en uke siden slutten av mars 2020. En høyere andel av de smittede blir nå lagt inn på sykehus sammenlignet med tidligere i pandemien.

Fakta om studien

FHI-studien inkluderer alle nye tilfeller som ble testet mellom 14. desember og 7. mars. Totalt 32 374 tilfeller ble analysert. Av disse ble 11 154 undersøkt for varianter som vekker særlig bekymring. 54 prosent var britisk variant, 38 prosent var ikke en særskilt variant, 8 prosent en annen særskilt variant og 0,5 prosent en ukjent variant.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert. Den vil bli sendt til et tidsskrift for fagfellevurdering.

Analysen vil bli gjentatt jevnlig, for å bekrefte funn og vurdere andre varianter av særlig bekymring. Dette omfatter diverse utfall som liggetid på sykehus, behov for innleggelse i intensivavdeling og dødsfall.