Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 23»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Status covid-19 uke 23

Nyhet

Status covid-19 uke 23

Trenden vi har sett de siste ukene med synkende smitte med covid-19 fortsetter også i uke 23, viser overvåkningsdata fra Folkehelseinstituttets nylig publiserte ukerapport.

Trenden vi har sett de siste ukene med synkende smitte med covid-19 fortsetter også i uke 23, viser overvåkningsdata fra Folkehelseinstituttets nylig publiserte ukerapport.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det samme gjør forekomsten av nye innleggelser i sykehus og antall meldt dødsfall har vært stabilt lavt gjennom flere uker.

–  Vi ser en fortsatt nedgang i nye smittede i landet, og det er færre utbrudd, sier Line Vold.

I ukerapporten for uke 23 ser vi også at det er en nedgang i sykehusinnleggelser. Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling gikk ytterligere ned den siste uken. Det er foreløpig rapportert om 29 nye innleggelser i sykehus i uke 23, etter 50 innleggelser i sykehus i uke 22 og 51 i uke 20. Det er det laveste antallet nye innleggelser i en uke siden uke 42 i 2020. Det er foreløpig rapportert om 2 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 23, etter 8 i uke 22 og 9 i uke 20.

De siste ukene har det vært registrert seks eller færre dødsfall.

Vi ser at tiltakene, sammen med vaksinasjon har god effekt. De aller fleste som har forhøyet risiko for alvorlig sykdom er nå vaksinert, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Det er likevel viktig at vi forsetter å følge smittevernrådene, og takker ja til vaksine når tilbudet kommer, legger Vold legger til.

Flere tilfeller med delta-varianten

Antall bekreftede tilfeller med Delta-varianten har den siste uken økt, og er nå oppe i totalt 139 tilfeller, og antallet kjente smitteutbrudd har økt fra fem til syv. Samtidig ser vi nedgang i antall tilfeller av Alfa-varianten.

–  Vi følger situasjonen nøye. Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig, sier Vold.

Noen hovedpunkter fra rapporten for uke 23

  • Nedgangen i antall meldte tilfeller nasjonalt av covid-19 fortsetter i uke 23. Så langt er det meldt 1 190 tilfeller av covid-19 i uke 23, en nedgang på 36 % fra uke 22 (57 per 100 000 innbyggere for uke 22 og 23 samlet). Antall personer testet gikk ned med 11 % siste uke og  har med enkelte variasjoner vært stabil siden uke 13. I samme periode har det vært en klar nedgang i andel positive blant de testede. I uke 23 var andel positive blant de testede 1,1 %, en nedgang fra 1,6 % i uke 22 og 1,8 % i uke 21.
  • Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (128 for uke 22 og 23 samlet), etterfulgt av Agder (78) og Vestfold og Telemark (77). Lavest forekomst var det i Nordland (9) og Møre og Romsdal (12). Etter en oppgang i meldte tilfeller i Oslo i uke 22, var det en nedgang på 59 % i uke 23 (634 i uke 22 mot 257 i uke 23). Sist uke gikk antall meldte tilfeller opp i Vestfold og Telemark, i øvrige fylker var det enten en nedgang eller stabilt.
  • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling gikk ytterligere ned siste uken. Det er foreløpig rapportert om 29 nye innleggelser i sykehus i uke 23, etter 50 i uke 22 og 51 i uke 20. Det er det laveste antallet nye innleggelser i en uke siden uke 42 i 2020. Viken (7) og Innlandet (5) rapporterte flest nye innleggelser i uke 23. Det var en nedgang i alle aldersgrupper mellom 18 – 74 år. Det er foreløpig rapportert om 2 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 23, etter 8 i uke 22 og 9 i uke 20.
  • De siste seks ukene har det vært registret seks eller færre dødsfall per uke, og det er foreløpig registrert ett dødsfall i uke 23.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 20. mai på 0,7 (95 % CI 0,5–0,8). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,6 (95 % CI 0,4–0,7). Det er fortsatt mindre forskjeller i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 61 % (95 % CI: 57–65 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, 84 tilfeller fram til uke 22 og nå totalt 139 tilfeller til og med uke 23. Antall kjente større smitteutbrudd har økt fra fem til syv. I de siste ukene er det observert noe nedgang i andel Alfa-variant fra ca 93% til 86%, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 0,7% til 1,4% (høyeste andel i uke 23 med 3,6%). Smittespredning med Delta-varianten (B.1.617.2) er påvist i Oslo og Viken i mai.
  • Per 1. juni 2021 er 46 % av alle personer 18 år og eldre, 69 % av alle 45 år og eldre, og 95 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 79 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 60 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 67 % vaksinert med 1.dose. Det er 74 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
  • Forekomsten er lav eller synkende i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, har kommet raskt under kontroll. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon.
  • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser og dødsfall har vært lav og synkende de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.