Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 29 er nå publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 29 er nå publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 29 er nå publisert

Antall meldte tilfeller økte i uke 29, etter seks uker med en stabil trend. Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene.

Antall meldte tilfeller økte i uke 29, etter seks uker med en stabil trend. Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (19. juli – 25. juli 2021). Nedenfor vises hovedpunktene i rapporten.

Sammendrag og vurdering for uke 29

 • Antall meldte tilfeller økte i uke 29, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 1 470 tilfeller av covid-19 i uke 29, en økning på 25 % siden uke 28 (1 174). Dette utgjør 49 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 28 og 29 samlet.
 • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 161 299 i uke 29, en økning på 5 % fra uke 28.  Andel positive blant de testede gikk opp fra 0,8 % i uke 28 til 0,9 % i uke 29 og lå mellom 0,7–1,0 % de foregående fire ukene.
 • Troms og Finnmark (73 per 100 000), Oslo (59), Vestland (57) og Viken (54) har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 28 og 29 samlet. Lavest forekomst i uke 28 og 29 var i Trøndelag (24) og Møre og Romsdal (27). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken.
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Siden uke 25 har det vært rapportert om mellom 17–20 nye innleggelser i sykehus, og 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke. Alle fylker rapporterte færre enn 5 nye innleggelser i sykehus i uke 29.
 • Det har vært en stabil og lav forekomst av dødsfall de siste 12 ukene. Det var ingen dødsfall med dødsdato i uke 29, etter 1 i uke 28.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 5. juli på 0,9 (95 % CI 0,6–1,3). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,7–1,2). Det er fortsatt betydelige forskjeller i trenden mellom fylkene. Vi estimerer at 57 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå den hyppigst forekommende varianten i Norge, men forekomsten varierer i ulike fylker. Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 1 964 tilfeller til og med uke 29. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90 % før uke 20 til 9 % i uke 29. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1 % i uke 18 til 85 % i uke 29. Det forekommer lite smitte med andre varianter. FHIs siste risikovurdering om Delta-varianten er fra 26. juli.    
 • Per 25. juli 2021 er 63 % av hele befolkningen, 79 % av alle personer 18 år og eldre, 92 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 91 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 74 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldersgruppe var 88 % vaksinert med 1. dose og 61 % med 2. dose.
 • Epidemien i Norge er under kontroll og stabil. Forekomsten er lav i de fleste kommunene i landet, og lokale utbrudd blir raskt brakt under kontroll (2 – 4 uker). Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt, noe som trolig skyldes at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp.
 • Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen nå som Delta-varianten er blitt dominerende samtidig som samfunnet gjenåpnes. Det kan komme en økning i antall tilfeller, men det anses foreløpig som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.

Noen flere hovedpunkter fra uke 29

 • I uke 29 ser vi en økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgrupper sammenlignet med uke 28, utenom aldersgruppen 0–5 år. Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 29 ble observert i aldersgruppene 20–39 år (55 per 100 000) og 13–19 år (52 per 100 000).
 • I uke 29 var det registrert 106 875 reisende i innreiseregisteret, en økning fra uke 28 hvor 93 198 reisende ble registrert. Antall og andel tilfeller oppgitt er basert på reisende registrert med F- og D-nummer. Data må tolkes med forsiktighet i lys av denne begrensningen. Andel registrerte innreisende som testet positivt ved ankomst i uke 29 var 0,25 %, tilsvarende nivå som for uke 28 (0,26 %). Blant ankomne i uke 28 ble det blant registrerte innreisende fra grønne land og områder påvist 83 tilfeller (0,31 %) innen 10 dager etter ankomst, blant registrerte reisende med karanteneplikt ble det registrert 98 tilfeller (1,10 %). Majoriteten av de registrerte reisende kommer fortsatt fra Europa, og mest vanlig avreiseland i uke 29 var Sverige, Tyskland og Danmark. I uke 29 ble det ved ankomst fortsatt registrert flest positive tilfeller blant reisende med avreiseland Spania (24 tilfeller, 0,8 %), etterfulgt av reisende med avreiseland Sverige (16 tilfeller, 0,1 %). Data fra testing ved grensestasjonene (uavhengig av reiseregistrering) viser en videre økning i antall tilfeller som blir påvist ved ankomst: dette økte fra 50 tilfeller i uke 27, videre til 96 tilfeller i uke 28 og igjen en økning til 145 tilfeller i uke 29. Data fra uke 26 til og med uke 28 viser at 54,7 % av tilfellene påvises innen 10 dager, og ikke ved ankomst.
 • I uke 29 har Folkehelseinstituttet fulgt opp smittesituasjonen med vurdering av tiltak i Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg har Folkehelseinstituttet den siste uken fulgt opp eller fått meldt rundt 10 utbrudd tilknyttet utesteder, helseinstitusjoner, arbeidsplasser, sosiale sammenkomster og i husstander.