Hopp til innhold

Rapport

Covid-19-epidemien: Risikovurderinger

Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.


Dette er tiende utgave av rapporten. Tidligere notater og rapporter om risiko og respons av 28. januar, 25. februar, 12. mars, 24. mars, 7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai og 11.juni gir mer bakgrunn.

Om denne rapporten

Denne rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av status for covid-19-epidemien i Norge, prognose for utviklingen, vurdering av utfordringer i håndteringen av epidemien, vurdering av risiko og anbefalinger om smittevernstrategi.

Formålet er å støtte Helse- og omsorgsdepartementet i dets strategiske valg i bekjempelsen av epidemien og kommunene i håndtering av epidemien.

Rapporten følger mandatet FHI er tillagt i Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og i smittevernloven.

Vurderingene bygger på instituttets overvåking av epidemien, modellering av epidemiens spredning, kunnskap om viruset og sykdommen og smittevernfaglig kunnskap og erfaring.

Om denne siden

Om rapporten

  • Av: Folkehelseinstituttet