Hopp til innhold

Rapport

Covid-19-epidemien: Risikovurderinger

Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

Rapportene er skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.


Tidligere notater og rapporter om risiko og respons er utgittt fra januar til september 2020 og gir mer bakgrunn. Se listen nederst på siden.

For resten av 2020 planlegger FHI å utgi nye risikovurderingsrapporter på følgende fredager:

  • 6. november
  • 4. desember

Instituttet vil vurdere å gjennomføre risikovurderinger også ut over dette, dersom situasjonen tilsier det.

Om rapporten

Rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av status for covid-19-epidemien i Norge, prognose for utviklingen, vurdering av utfordringer i håndteringen av epidemien, vurdering av risiko og anbefalinger om smittevernstrategi.

Formålet er å støtte Helse- og omsorgsdepartementet i dets strategiske valg i bekjempelsen av epidemien og kommunene i håndtering av epidemien.

Rapporten følger mandatet FHI er tillagt i Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og i smittevernloven.

Vurderingene bygger på instituttets overvåking av epidemien, modellering av epidemiens spredning, kunnskap om viruset og sykdommen og smittevernfaglig kunnskap og erfaring.

Tidligere risiko- og responsrapporter

Om denne siden

Om rapporten

  • Av: Folkehelseinstituttet