Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Nordisk studie om covid-19 hos gravide»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nordisk studie om covid-19 hos gravide

Forskningsfunn

Nordisk studie om covid-19 hos gravide

Risiko for innleggelse i sykehus på grunn av covid-19 var lav hos gravide i de nordiske landene, viser resultater fra en nordisk sammenligning. Medisinsk fødselsregisters overvåkning av gravide som legges inn i sykehus på grunn av covid-19, inngår i studien.

bilde av nyfødt baby sin arm
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Risiko for innleggelse i sykehus på grunn av covid-19 var lav hos gravide i de nordiske landene, viser resultater fra en nordisk sammenligning. Medisinsk fødselsregisters overvåkning av gravide som legges inn i sykehus på grunn av covid-19, inngår i studien.


I denne nordiske sammenligningen fra perioden mars til juni 2020 ble 214 gravide med positiv koronatest som ble lagt inn på sykehus inkludert.

Det var lav risiko for innleggelse på grunn av covid-19 hos gravide i Danmark, Finland, Island og Norge, med 0,4 innleggelser per 1000 fødsler. Risikoen for innleggelse av gravide i sykehus var 3,8 per 1000 fødsler i de tre svenske regionene som deltok; Stockholm, Skåne og Gøteborg.

Resultatene fra studien viser at:

  • Blant totalt 214 kvinner med positiv koronatest, ble 56 (26%) av kvinnene innlagt på grunn av covid-19, de fleste av dem på grunn av fødsel eller annen behandling.
  • 21 prosent av gravide som ble innlagt på grunn av covid-19 ble overvåket i intensivavdeling.
  • Blant kvinnene som ble innlagt på grunn av covid-19 forekom fedme (kroppsmasseindeks 30 eller høyere) og migrantbakgrunn (kvinnen født utenfor Norden) hyppigere enn hos alle fødende i de samme landene i 2018.   
  • Fødsel før 37 ukers svangerskapsvarighet og forløsning med keisersnitt forekom hyppigere blant kvinner som var innlagt på grunn av covid-19 sammenlignet med alle fødsler i 2018.
  • Det ble ikke registrert dødfødsler eller dødsfall hos nyfødte.

– Variasjon mellom landene kan sannsynligvis knyttes til ulike nasjonale folkehelsestrategier, sier overlege Hilde Engjom ved Folkehelseinstituttet. 

 

Referanser

COVID‐19 in pregnancy – characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital because of SARS‐CoV‐2 infection in the Nordic countries. Hilde Engjom Anna JM Aabakke Kari Klungsøyr Teresia Svanvik Outi Äyräs Eva Jonasdottir Lars Thurn Elin Jones Karin Pettersson Lill Trine Nyfløt Iqbal Al‐Zirqi Siri Vangen Pétur B. Júlíusson Karin Källén Mika Gissler Lone Krebs