Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hva innebærer de nye karantenereglene fra 1. juni? (arkivert)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva innebærer de nye karantenereglene fra 1. juni? (arkivert)

Nyhet

Hva innebærer de nye karantenereglene fra 1. juni? (arkivert)

Når en person blir syk med covid-19, skal alle nærkontaktene følges opp i 10 dager.  Det nye er at vi nå har to hovedgrupper nærkontakter som følges opp forskjellig.

Illustrasjon: FHI
Illustrasjon: FHI

Når en person blir syk med covid-19, skal alle nærkontaktene følges opp i 10 dager.  Det nye er at vi nå har to hovedgrupper nærkontakter som følges opp forskjellig.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra 1. juni gjelder følgende:

  • Det er bare husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære personer som skal i karantene.
  • De som er nærkontakter men har vært utsatt for mindre smitterisiko enn hustandsmedlemmer, skal ikke i karantene. De skal følges opp med testing og smittevernråd og skal i tillegg overvåke egen helse (selvmonitorering).

At oppfølgingen er forskjellig for «hustandsmedlemmer og tilsvarende» og «andre med mindre kontakt», skyldes ulik risiko for smitte.

Smitterisikoen påvirkes mest av hvor lenge man har vært i nærheten av den syke, og hvor tett den fysiske kontakten har vært. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om man har delt et lite rom innendørs, og om kontakten har vært i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

Hva menes med «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter»?

Eksempler på nærkontakter som kan ha hatt tilsvarende nær kontakt, kan være de man deler bolig/hus med, kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort (gruppe) i barnehagen eller samme elevgruppe på skolen på 1. til 4. trinn.

Dessuten kommer en person som har pleiet en covid-19-syk, og som ikke har brukt  anbefalt beskyttelsesutstyr, i denne gruppa.

Hvordan skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter følges opp?

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter skal være i karantene i 10 dager. Les mer om hva dette innebærer her:  Avstand, karantene og isolering

Hva menes med «andre nærkontakter»?

«Andre nærkontakter» har også hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 48 timene før personen ble isolert. Men kontakten har ikke vært like langvarig og tett som for hustandsmedlemmer og tilsvarende.

Eksempel på andre typer nærkontakter:

  • Innendørs: personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende med en person som er bekreftet syk med covid-19.

Hvordan skal «andre nærkontakter» følges opp?

Når du er blitt definert som «annen nærkontakt» skal du testes, gjerne på dag 3 etter siste gang du kunne blitt smittet av den syke. Dersom testen er negativ (det vil si at virus ikke påvises), skal du ta en ny test 2-3 dager etter den første. Se Testkriterier.

Du skal følge med på egen helse (selvmonitorering) morgen og kveld i 10 dager. Hvis du får tegn til luftveisinfeksjon eller føler deg syk, skal du straks isolere deg og kontakte helsetjenesten for test.

Du kan gå på skole og jobb, men du bør begrense antall nære kontakter og unngå trengsel. 

Hvis du arbeider med pasienter i helsetjenesten og blir definert som «annen nærkontakt», bør du informere arbeidsgiveren din.

Hvem bestemmer hvilken type nærkontakt jeg er?

Alle som blir syke med covid-19, blir fulgt opp med såkalt smittesporing. Her kartlegges nærkontakter, og disse blir kontaktet. Dersom du blir kontaktet, er det den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, som avgjør hvilken kategori nærkontakt du tilhører. Dette avgjøres etter en helhetsvurdering av smitterisikoen.

Nærmere beskrivelser av råd og oppfølging av nærkontakter ligger her: