Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell og smittesporingsteam - arkivert

Råd til helsepersonell om oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolerte.

Råd til helsepersonell om oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolerte.


Innhold på denne siden

Flytskjema isolasjon og testing
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet. Klikk på bildet for å gjøre det større.

Isolering

Isolering gjelder for alle som har fått påvist SARS-CoV2, og gjelder også om man er fullvaksinert eller beskyttet. Hvis boforholdene egner seg til det, og pasienten ikke er så syk at det er nødvendig med innleggelse i sykehus, kan isolering gjennomføres hjemme. Dersom det ikke er mulig å holde god avstand til andre i hjemmet, bør pasienten få tilbud om annet egnet isolasjonssted. Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at man ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om barn eller foresatt er i isolasjon.

Nærmere beskrivelse av hvordan isolering gjennomføres, med råd til pasienten: 

Personer som har fått påvist SARS-CoV2 har selv ansvar for å isolere seg, og informere sine nærkontakter. Det forventes ikke at kommunen driver oppsøkende aktivitet rettet mot alle smittede. 

Kommunen bør derfor sørge for god informasjon til befolkningen om hvor man skal henvende seg ved behov for helsehjelp, eller annen type bistand  i isolasjon. Dette for å sikre at:

 • pasienter som trenger det, får nødvendig praktisk bistand
 • eventuell forverring blir fanget opp
 • pasienter klarer å etterleve tiltakene
 • pasienter som trenger det får informasjon om hvilke nærkontakter som bør kontaktes, og oppfordres til test

Helsepersonell som skal inn til, eller behandle isolerte pasienter eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

For råd om avisolering, inkludert råd ved positiv PCR hos personer med nylig gjennomgått sykdom:

Oppfølging av nærkontakter

Det skilles mellom følgende nærkontakter:

Helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr defineres ikke som nærkontakter. Les mer om Smittesporing der ansatte bruker beskyttelsesutstyr

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales testing etter eksponering.

Kommunen bør sørge for tilgjengelig informasjon til innbyggerne om hvordan testing kan gjennomføres og hvilke anbefalinger som gjelder for personer som tar koronatest.

Oppfølging av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Se Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester for nærkontakter som er ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales selvtest daglig i 5 døgn etter siste eksponering.
  • Dersom vedvarende nærkontakt med den smittede anbefales daglig testing i 9 døgn (4 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter det). Ved flere smittede i husstanden telles 9 døgn fra den siste ble syk.
  • I tillegg til daglig testing anbefales bruk av munnbind innendørs på offentlig sted, samt unngå store sammenkomster og arrangement i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefaling om munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år i skoletiden og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Testanbefalingen gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder før eksponering.
 • Test bør være selvtest, men kan også være hurtigtest eller PCR-test tatt av helsepersonell.
 • Barn under grunnskolealder anbefales kun test ved symptomer, også når de er husstandsmedlemmer.
 • Ingen skal testes med tvang for smittevernformål.
 • Omsorg for barn og andre med behov må ivaretas.
 • Dersom nærkontakter får symptomer skal de teste seg.
 • Ved positiv test gjelder pliktig isolasjon i 4 døgn (se beskrivelse ovenfor).

Oppfølging av øvrige nærkontakter

Se Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester for nærkontakter som er ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

 • Det er ingen særskilte anbefalinger for øvrige nærkontakter.
 • Alle anbefales test ved nyoppståtte symptomer.

Anbefalinger om bekreftende testing av positive prøver

Det er frivillig å bekrefte en positiv selvtest på teststasjon.

Følgende personer trenger ikke å ta bekreftende PCR-test:

 • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/”booster”).
 • Personer som har fått to vaksinedoser og har deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Følgende personer kan ha behov for bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk:

 • Barn under 16 år som er uvaksinerte eller delvaksinerte, for medisinsk vurdering av behov for flere vaksinedoser.
 • Uvaksinerte, delvaksinerte og grunnvaksinerte personer uten oppfriskningsdose som har behov for koronasertifikat.

Personer som er syke og søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling, bør ta en PCR-test.

Referanser

 1. Steens A, Freiesleben de Blasio B, Veneti L, et al. Poor self-reported adherence to COVID-19-related quarantine/isolation requests, Norway, April to July 2020. Euro Surveill. 2020;25(37).
 2. Quilty BJ, Clifford S, Flasche S, Kucharski AJ, Edmunds WJ. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. medRxiv. 2020:2020.2008.2021.20177808.
 3. Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-1720.
 4. Cheng H-Y, Jian S-W, Liu D-P, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Internal Medicine. 2020.
 5. Sun K, Wang W, Gao L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science. 2020:eabe2424.
 6. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020;172(9):577-582.
 7. Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.
 8. Grijalva CG, Rolfes MA, Zhu Y, et al. Transmission of SARS-COV-2 Infections in Households — Tennessee and Wisconsin, April–September 2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2020;69(44).
 9. Mettler SK, Kim J, Maathuis MH. Diagnostic serial interval as a novel indicator for contact tracing effectiveness exemplified with the SARS-CoV-2/COVID-19 outbreak in South Korea. Int J Infect Dis. 2020;99:346-351.
 10. Ali ST, Wang L, Lau EHY, et al. Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by nonpharmaceutical interventions. Science. 2020;369(6507):1106-1109.
 11. Kissler SM, Fauver JR, Mack C, et al. Viral dynamics of SARS-CoV-2 infection and the predictive value of repeat testing. medRxiv. 2020:2020.2010.2021.20217042.
 12. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. N Engl J Med. 2020.
 13. Wells CR, Townsend JP, Pandey A, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. medRxiv. 2020:2020.2010.2027.20211631.
 14. ECDC. Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol. In: ECDC, Stockholm. 2. Dec 2020.
 15. CDC. Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html. Published 2020. Accessed 08.12.2020, 2020.
 16. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19, 8 April 2020. Stockholm: ECDC2020.
 17. Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID-19. Interim guidance. 13 March 2020. WHO. 2020.
 18. Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2020;2020;69::411-5.
 19. Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. Serial Interval of COVID-19 among Publicly Reported Confirmed Cases. Emerging infectious diseases. 2020;26(6).
 20. Zhang J, Litvinova M, Wang W, Wang Y, Deng X, Chen X, et al. Evolving epidemiology and transmission dynamics of coronavirus disease 2019 outside Hubei province, China: a descriptive and modelling study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.05.09.
 21. Zhao S, Gao D, Zhuang Z, Chong M, Cai Y, Ran J, et al. Estimating the serial interval of the novel coronavirus disease (COVID-19): A statistical analysis using the public data in Hong                            Kong from January 16 to February 15, 2020. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026559.
 22. Luo L, Liu D, Liao X-l, Wu X-b, Jing Q-l, Zheng J-z, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.24.20042606.
 23. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020

Historikk

12.02.2022: Arkivert

03.02.2022: Lagt til avsnitt om bekreftende testing iht 22/3186-5 «Informasjon om endring av rutiner for bekreftende PCR-analyse ved positiv selvtest for covid19 og selvregistrering i kommunale smittesporingssystemer»

02.02.2022: Oppdatering etter forskriftsendring 01.02.22 mhp. oppfølging av nærkontakter.

27.01.2022: Oppdatering iht. forskriftsendring 26.01.22; daglig testing kan erstatte karantene for husstandsmedlemmer.

26.01.2022: Oppdatering ihht forskriftsendring 26.01.22; daglig testing kan erstatte karantene for husstandsmedlemmer.

26.01.2022: Lagt til flytskjema ved positiv test for isolerte og nærkontakter

25.01.2022: Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen om at testing erstatter smittekarantene for nærkontakter fra og med midnatt natt til 26. januar 2022.

21.01.2022: Presisering om testing av husstandsmedlemmer som er unntatt karantene etter oppfriskningsdose.

20.01.2022: Presisering av hvor mange dager etter kontakt øvrige nærkontakter bør teste seg.

19.01.2022: Rettelse om karantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

19.01.2022: Rettelser i tekst vedrørende øvrige nærkontakter.

17.01.2022: Rettelse test husstandsmedlemmer.

17.01.2022: Rettet til at alle testmetoder kan brukes for å testes ut av karantene ved kontinuerlig eksponering.

14.01.2022: Endringer i hht forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

10.01.2022: Redigering tekst om øvrige nærkontakter under 18 år/ elever i vgs.

10.01.2022: Spesifisering henting/levering av barn utenom arbeidstid.

05.01.2022: Oppdatering etter forskriftsendring 01.01.22, og oppdatering av lenker.

29.12.2021: Presisering isolasjonstid asymptomatisk.

21.12.2021: Endret type test som kan benyttes for å testes ut av karantene etter forskriftsendring 21.12.21.

21.12.2021: Korrigering av setning om unntak ved bruk av beskyttelsesutstyr.

21.12.2021: Lagt inn informasjon om at karanteneregler for vaksinerte og de som har gjennomgått infeksjon vurderes fortløpende. Lagt inn lenke til nærkontaktdefinisjon.

16.12.2021: Presisering om testing av barn og unge som øvrige nærkontakter.

16.12.2021: Lagt inn flytskjema til beregning av karantenetid.

15.12.2021: Lagt til: Forskriftsfestet plikt til test straks for husstandsmedlemmer.

15.12.2021: Lagt til detaljer om karantene for husstandsmedlemmer.

15.12.2021: Lagt til detaljer om karantene for husstandsmedlemmer.

15.12.2021: Oppdatert etter forskriftsendring 14.12.21.

11.12.2021: Oppdatert etter forskriftsendring, §6e. Nå mulighet for å gjøre unntak fra smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som er definert som øvrige nærkontakter til bekreftet/mistenkt omikron.

08.12.2021: Oppdatert isolasjonstid og håndtering for omikronvarienten i hht til c-19 forskriftsendring gjeldende fra 09.12.21

05.12.2021: Små justeringer i oppfølging av nærkontakter i tråd med dagens forskrift. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å unngå innendørs fritidsaktiviteter og arrangementer så lenge den smittede er isolert.

01.12.2021: Isolasjonsplikt, karantene og test.

29.11.2021: Lagt inn lenke til beskrivelse av forskriftsfestede tiltak som gjelder i situasjoner der omikronvarianten påvises eller mistenkes.

19.11.2021: Enkelte rettelser vedrørende testing av delvaksinerte. Lagt inn lenke til informasjonsarket «Til deg som har tatt koronatest». Oppdatering om at ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales lik testing som befolkningen, men i tillegg råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

17.11.2021: Delvaksinerte og uvaksinerte har samme anbefalinger.

12.11.2021: Endringer etter nye testanbefalinger i TISK.

11.11.2021: Oppdatering av råd om personlig beskyttelsesutstyr for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter, slik at det harmoniserer med nylig oppdatering i kapittelet «Bruk av personlig beskyttelsesutstyr».

02.11.2021: Oppdatert med råd om å teste fullvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten med smitte i husstanden. Samt understreker viktigheten av ekstra fokus på utvikling av symptomer hos nærkontakter.

05.10.2021: Tydeliggjøring av råd for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter.

02.10.2021: Oppdatert informasjon vedrørende ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er uvaksinerte/delvaksinerte og som er definert nærkontakter utenfor arbeidsstedet.

25.09.2021: Revidert og tilpasset innhold i justert TISK og normal hverdag med økt beredskap. Karantene delen er tatt ut da det ikke lenger er gjeldene, men innreisekarantene er beskrevet i eget kapittel.

10.09.2021: Endringer i jevnlig testing alternativ, omformuleringer.

10.09.2021: Presiseringer i tabell under Testing og oppfølging i helsetjenesten, lagt til lenke til bruk av beskyttelsesutstyr

08.09.2021: Presisering av omsorg til barn under sykdom.

02.09.2021: Tillegg av alternativ til jevnlig testing. Omformuleringer.

01.09.2021: Lagt inn avsnitt om intevall for prøver i test for karantene, jevnlig testing som alternativt testregime i test for karantene og ikke karanteneunntak for elever og studenter i helseprofesjoner.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

24.08.2021: Oppdatert avsnitt om testing som alternativ til karantene; fritak fra karantene også før testen er tatt, så lenge det er en intensjon om prøvetaking.

18.08.2021: Lagt inn lenk til webinar for kommunene om hvordan testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge.

16.08.2021: Endret tekst i henhold til endringer i covid-19-forskriftens §6d om unntak for barn som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær eller delt bosted, lagt til at NHS Covid-pass fra England/Wales anses som sikker dokumentasjon på vaksinasjon/gjennomgått sykdom..

13.08.2021: Test som alternativ til karantene i tråd med endring i c-19 forskrift § 4 og § 4 b gjeldende fra 16/8-21.

10.08.2021: Presisering om testing ved symptomer.

28.07.2021: Presisering av at også vaksinerte må i isolering dersom de får påvistSARS-CoV2.

27.07.2021: 27.7.21: Mindre endringer i avsnittet «isolering av personer som har fått påvist SARS-Cov2 ved ankomst til Norge»

02.07.2021: Oppdatert lenke til TISK-kapittel.

01.07.2021: Lagt inn presisering vedrørende tidspunkt for eksponering/første nærkontakt for unntak fra smittekarantene for delvaksinerte.

01.07.2021: Endring av tabellens form.

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli. Endret fra 1 til 2 m og lagt til alternativt testregime i tabell 1.

29.06.2021: Ny tabell og anbefalinger for helsepersonell.

25.06.2021: spesifisering av setning om delvaksinert helsepersonell

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

23.06.2021: Lagt til at fullvaksinert helsepersonell fra Sverige og Finland unntas innreisekarantene, jf. endring i forskriften § 6k.

21.06.2021: Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.

17.06.2021: Lagt til at vaksinasjon med éndosevaksine regnes som fullvaksinert fra 3 uker etter vaksinasjonen.

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene ihht. Dette.

08.06.2021: Fra 4. juni kan barn under 12 år og de som er beskyttet mot covid-19, forutsatt sikker dokumentasjon, forkorte karantene etter negativ test etter 3 døgn.

03.06.2021: Presiseringer og endringer lagt til jf. endringer i forskriftens §6e og §6k.

01.06.2021: Oppfølgingshyppighet bør avgjøres basert på en individuell vurdering.

19.05.2021: I avsnittet "Isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge": presisering antistofftest IgG eller totalantistoff.

18.05.2021: Endring fra beskyttede til delvaksinerte i råd om helsepersonell og eksponering. Endring i tabell fra 3-12 uker til 3-15 uker.

17.05.2021: Endringer i unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller gjennomgått infeksjon.

14.05.2021: Lagt inn råd for beskyttet helsepersonell med smittet husstandsmedlem.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

12.05.2021: Lagt til at personer som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet siste 10 dagene ikke kan bruke offentlig transport til karantenehotellet, jf. Endringene i covid-19 forskriftens §5 som trådte i kraft 9.5.21.

10.05.2021: Fjernet setning om at ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19 ikke bør unntas karantene.

10.05.2021: Tydeliggjøring av unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell

09.05.2021: Klargjøring og presisering rundt at personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden ikke skal være i smittekarantene dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.

04.05.2021: Lagt til presiseringer om vaksinerte og smittekarantene

04.05.2021: Lagt til informasjon om endringer i smittekarantene for vaksinerte etter forskriftsendring

30.04.2021: Lagt til at innreisende fra enkelte land ikke kan bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenehotellet, jf. forskriftsendring.

27.04.2021: Lagt til tekst om avisolering, språklige endringer.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

07.04.2021: FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør godkjennes for å bruke unntakene i §§6e og 6k.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Rettet skrivefeil i kapittelet om karantene

22.03.2021: Spesifisering av unntak for vaksinerte uansett vaksinetype

19.03.2021: Nytt unntak, paragraf 6k, for vaksinert helsepersonell.

12.04.2021: Lagt til tabell Vaksinerte og smittedes plikt til karantene og isolasjon.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

10.03.2021: Lagt inn tidsdefinisjon for vaksinert.

08.03.2021: Endret fra "fullvaksinert" til vaksinert.

03.03.2021: Forsterket TISK og ventekarantene for husstandsmedlemmer anbefales i alle utbrudd, uavhengig av virusvariant.  

25.02.2021: Presisert at vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas innreisekarantene i arbeidstiden etter negativ test ved innreise.

19.02.2021: Ny figur om håndtering av store utbrudd med ny virusvariant satt inn. Forskriftsendring:  fullvaksinert helsepersonell kan fritas innreisekarantene.

04.02.2021: Lagt inn tiltak ved utbrudd av sørafrikansk virusvariant. 

02.02.2021: Lagt til tekst om hvordan husstandsmedlemmer som fortsetter å bo med en smittet kan forkorte karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.

01.02.2021: Fjernet avsnittet om Unntaket for arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (§ 6c i covid-19 forskriften) som ble opphevet 31.1.21.

30.01.2021: Ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19 gjelder fra 31.1.21. 

28.01.2021: Tekst endret i hht forskriftsendring om forkortet karantene ved testing. Lagt til bakgrunn for endringen. Lagt inn begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR etter 7 døgn.

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.01.21.

19.01.2021: Lagt til at det er innført egne bestemmelser for Sør-Afrika.

10.01.2021: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

07.01.2020: Justert teksten om unntak etter §6d etter forskriftsendringer, lagt til vaksinerte i listen over personer som kan vurderes unntatt etter §6e.

30.12.2020: Presisering i avsnittet om Generelt om unntak fra karanteneplikten. Ny tekst: For å slippe Innreisekarantene etter gjennomgått covid-19 må man være avisolert og det må være minst 2 uker siden testen ble tatt. 

22.12.2020: Lagt til at vaksinasjon ikke gir unntak fra karantene, lagt til at det er innført egne bestemmelser for reisende fra Storbritannia, presisert at kravet om 2 uker gammel test for unntak etter gjennomgått covid-19, gjelder ved innreise. Språkkorrektur.

20.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

17.12.2020: Lagt inn "eller anitgentest" i setningen "Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode." Lagt inn eksempel på utregning av karantene. 

14.12.2020: I avsnittet "generelt om unntak fra karanteneplikten" er det lagt til presisjon om at unntak etter gjennomgått covid-19 gjelder både smittekarantene for nærkontakter og innreisekarantene. 

11.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

08.12.2020: presisering at testen må være minst 2 uker gammel, og endring fra – gjennomgått sykdom og påvist covid-19 til gjennomgått covid-19.

04.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

27.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

17.11.2020: Lagt til setningen "Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk" i avsnittet Generelt unntak fra karanteneplikten. 

14.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

10.11.2020: Lagt til følgende setning i avsnittet om oppfølging av nærkontakter: Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg.

07.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

04.11.2020: Oppdatert med nytt flytskjema. Endret antall døgn i isolering i tråd med endrede retningslinjer.
Endret telling av døgn i isolasjon, nærkontaktkarantene og innreisekarantene fra; 10 døgn eksklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst, til 10 døgn inklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst.

02.11.2020: Forenkling av tekst om varighet av karantene

30.10.2020: Ført inn at husstandsmedlemmer til sannsynlige tilfeller anbefales av FHI å være i karantene i påvente av prøvesvar.

29.10.2020: Avsnitt om arbeidsreiser er oppdatert i henhold til nye bestemmelser som gjelder fra 31. oktober 2020.

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

22.10.2020: Flytskjema er oppdatert.

08.10.2020: Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 

02.10.2020: Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: I avsnittet om unntak for arbeidsreisende er følgende korrigert: Unntaket i § 6c kan også omfatte personer som kommer fra områder utenfor Schengen og EØS. Under avsnittet "varighet" er det føyd til at når karantene for nærkontakt kan avsluttes.

15.9.2020: Oppdaterte mange avsnitt som følge av endringer i unntak fra karanteneplikten, noe andre endringer gjennom artikkelen.

11.09.2020: Byttet ut figuren med en oppdatert versjon som viser varighet av karantene i ulike husstander.

10.09.2020: Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

30.7.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkontakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i avsnittet om smittesporing etter flyreise.

10.07.2020: Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen i lys av dagens endringer om reise.

03.07.2020: Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav. Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

02.07.2020: Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkontakter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

01.07.2020: Oppdatert figur med varighet av isolasjon og karantene. Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

24.06.20: I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 

15.06.2020: Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitteverntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

11.06.2020: Lagt til leddsetningen "dersom dette er praktisk gjennomførbart innenfor oppfølgingstiden på 10 dager." i avsnittet "Oppfølging av andre nærkontakter".

08.06.2020: Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskriften "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

05.06.2020: 
Flyttet avsnittet om andre nærkontakter slik at det utgjør siste avsnittet på siden. Fjernet innhold som handlet om når unntak av karanteneplikt og hva som skulle vurderes ved karantene og jobb. Feil i flytdiagrammet rettet, eksempel 2D.

04.06.2020: Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

04.06.2020: Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene". 

02.06.2020: «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   

28.05.2020: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler

19.05.2020: Lagt til første avsnitt under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

13.05.2020: Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.

08.05.2020: Endret tid på varighet av karantene fra 14 til 10 dager. Lagt inn punkt om at hjemmekarantene ikke gjelder for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19 dokumentert med godkjent laboratoriemetode.

30.4.2020: Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

24.4.2020: I avsnittet om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende punkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under Hjemmeisolering for å tydeliggjøre kriteriene.

15.04.2020: Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."

13.04.2020: Omtale av "sannsynlig covid-19"-tilfelle innarbeidet i teksten.

03.04.2020: Teksten gjennomgått og oppdatert.

30.03.20: Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.

20.03.20: Fjernet råd om hjemmeisolering for personer som er prøvetatt og i påvente av prøvesvar. Redigert avsnitt og tekst. 

17.03.20: Fjernet "Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom" under "Varighet av hjemmekaranten eller hjemmeisolering."

16.03.20: Presistert råd til personer i hjemmekarantene/-isolering

14.03.20: Lagt til lenke til siden med oppdaterte karantenebestemmelser for personer som har vært på reise i utlandet. (Karantenebestemmelser gjelder også nå for noen nordiske land).

12.03.20: lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

09.03.20: Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen. Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger".

07.03.20: Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene. 

06.03.20: Presisering av bakgrunn for tiltakene: Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 1) Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt). 2) Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning.

De samme prinsippene gjelder når tiltakene om hjemmekarantene og hjemmeisolering iverksettes et annet sted enn egen bolig. Arbeidsrestriksjoner ten karantene gjelder også for studenter. Ansatte i helsetjenesten som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger.

For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer.  Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.

04.03.20 Lagt inn informasjon om arbeidsrestriksjoner (uten karantene) for utvalgte grupper der det er spesielt viktig å hindre spredning på arbeidsplassen. 
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og presisert hvilke grupper hjemmekarantene og hjemmeisolering anbefales for. Informasjon om varighet av og tiltak ved arbeidsrestriksjon (uten karantene), hjemmekarantene og hjemmeisolering er oppdatert. 

02.03.20: Lagt nytt avsnitt om "Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus og personer i hjemmekarantene" med lenker til begge artiklene med pasientinformasjon.