Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Tannhelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tannhelsetjenesten

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til tannhelsetjenesten

For å forebygge spredning av covid-19 og opprettholde normal drift er det viktig å følge de basale smittevernrutiner. Forsterkede smitteverntiltak, som er beskrevet nedenfor, er fortsatt anbefalt i tannhelsetjenesten.

For å forebygge spredning av covid-19 og opprettholde normal drift er det viktig å følge de basale smittevernrutiner. Forsterkede smitteverntiltak, som er beskrevet nedenfor, er fortsatt anbefalt i tannhelsetjenesten.


Innhold på denne siden

Artikkelen er erstattet med Råd til helsepersonell utenfor helse- og omsorgsinstitusjoner

Regjeringen endret nasjonale tiltak og TISK strategien 1. februar 2022, og mange tiltak ble fjernet mer informasjon her: Koronasituasjonen.

Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at personer som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og til man har vært feberfri i ett døgn.

I kommunelegehåndboka gis anbefalinger til kommunene om lokale tiltak tilpasset deres situasjon.

Lokale myndigheter skal ha beredskap for å kunne ta i bruk ytterligere råd og tiltak ved økende smitte i befolkningen.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Ansvarlig/leder for tannklinikk/virksomhet har følgende oppgaver

Generelle smitteverntiltak

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Test deg ved luftveissymptomer uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når du forlater tannklinikk/tannteknisk laboratorium.

Råd til ansatte i tannklinikk og tanntekniske laboratorier

 • Alle følger lokale smittevernrutiner.
 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme og bør testes for SARS-CoV-2, se Råd om testing for SARS-CoV-2 av ansatte og brukere av helse- og omsorgstjenester
 • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
 • Alle som har hatt covid-19 de siste 3 mnd. eller har fått oppfriskingsdose/boosterdose trenger ikke bekreftende PCR etter positiv hurtigtest
 • Bruke beskyttelsesutstyr riktig. Valg av type beskyttelsesutstyr er avhengig av type prosedyre/behandling og pasientens smittestatus.

Håndtering av pasienter

 • Som et forsterket smitteverntiltak anbefales pasienter og ledsagere å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, og at det legges til rette for 1 meter avstand i venterom og andre oppholdsrom der det er mulig.
 • Så langt det er mulig anbefales det å legge konsultasjoner av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen.
 • Pasienter med symptomer på akutt infeksjon bør holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og ev. bruke munnbind.

Forsterket tiltak ved økt smitterisiko i kommunen

I situasjoner med økt smitterisiko er det ledelsen i den enkelte virksomhet som beslutter om og eventuelt hvilke tiltak skal iverksettes.

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om korona- og influensavaksine.
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes 1 meter avstand i alle situasjoner der det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper). Vurdere om ansatte ved all nær kollega- og pasientkontakt benytter munnbind og øyebeskyttelse.
 • Vurdere å etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte/behandlere ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode.

Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten.

Historikk

14.02.2022: Oppdateringer iht råd som ble presentert på pressekonferansen lørdag 12.02.2022

03.02.2022: Oppdatert i henhold til forskriftsendringer 1.01.22; isoleringsplikt opprettholdes; smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære utgår, daglig testing er anbefalt; øvrige nærkontakter bør teste seg ved symptomer.

27.01.2022: Tatt ut boksen om regjeringen åpner for at de med tre doser slipper pcr-test. Smittekarantene kan erstattes med daglig test. Lagd til forskjellige lenker. Alle som har hatt covid-19 de siste 3 mnd. eller har fått oppfriskingsdose/boosterdose trenger ikke bekreftende PCR etter positiv hurtigtest

14.01.2022: Oppdatert i henhold til nye råd fra regjeringen den 13.1.22, karanteneplikt for øvrige nærkontakter utgår mot anbefalt testing.

17.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nye råd fra regjeringen den 15.12.21

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som 1 meters avstand, råd om bruk av munnbind og øyebeskyttelse og økt testing.

02.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte.

01.12.2021: Karanteneplikt for nærkontakter og anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten er skrevet inn.

26.11.2021: Oppdatering av råd om testing for helsepersonell.

22.11.2021: Råd til ansatte i tanklinikk og tanntekniske laboratorier. Tatt ut: Helsepersonell som er definert som nærkontaktfølger følgende råd om testing og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte. Lagd inn: Uvaksinerte og delvaksinerte ansatte har plikt til å teste seg hvis de er definert som nærkontkt og lenke til råd om testing for ansatte og brukere av hele- og omsorgstjenesten.

15.11.2021: Lagd til igjen «Forsterket tiltak ved økt smitterisiko i kommunen». Tatt det ut om testing fra uvaksinerte og delvaksinerte da det kommer en endring, Andre småendringer.

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan. Mange lenker er nå oppdatert.

15.09.2021: Fjernet råd om alltid bruk av åndedrettsvern for behandlende tannhelsepersonell ved aerosolgenererende prosedyrer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

01.07.2021: Teksten er forkortet og forenklet

15.06.2021: Fjernet avsnitt om "Ansatte i risikogrupper må forholde seg til rådene i artikkelen Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da siden den lenket til er lagt passiv

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede.

21.05.2021: Lagt inn tabell for vaksinert helsepersonell

24.02.2021: Noen språklige oppdateringer, samt lagt inn et oppdatert skjema for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk.

19.02.2021: Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet er beskrevet, og råd ved utenlandsreise til «gule områder» fjernet.

05.02.2021: Nytt avsnitt lagt inn "Den engelske varianten av SARS-CoV-2", blant annet med lenker til undervisning.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

29.10.2020:
Nytt avsnitt om barn og unge under «Vurderinger av pasienter». Det presiseres at barn og unge må sikres nødvendig og lovpålagt oppfølging i tannhelsetjenesten. Det gjelder også barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, hvis allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet.

22.09.2020: Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

20.08.2020: Oppdatert pdf-dokumentet som det lenkes til under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

26.05.2020: Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.

20.04.2020: Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.