Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende - arkivert

Artikkel i rapport/veileder

Spesialisthelsetjenesten – råd til besøkende og pårørende - arkivert

Besøkende i sykehus omfatter ledsager, partner, nær pårørende eller annen nær person, definert av pasienten selv.

Besøkende i sykehus omfatter ledsager, partner, nær pårørende eller annen nær person, definert av pasienten selv.


Innhold på denne siden

Ledelsens ansvar ved besøk i sykehus

 • Tilrettelegge for at besøkende kan komme på besøk til innlagte pasienter i alle typer avdelinger.
 • Tilrettelegge for at pasienter kan ha med nære pårørende, ledsager eller partner under polikliniske konsultasjoner.
 • Holde oversikt over hvem som besøker sykehuset for eventuell senere smitteoppsporing.

Avdelingens ansvar

 • Avdelinger skal legge til rette for besøk til pasienter innlagt i sykehus.
 • Avdelingen bør, i samarbeid med smittevernpersonell, etablere rutiner for gjennomføring av besøk basert på lokale forhold, egnethet av fasiliteter o.l.

De generelle smittevernrådene nedenfor bør alltid følges. Ved økt smitterisiko i samfunnet (lokalt, regionalt, nasjonalt), bør behov for forsterkede smitteverntiltak vurderes i tillegg.

Generelle smittevernråd

I forkant av besøk

 • Besøk bør avklares med avdelingen i forkant.
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner, og smittevernrådene følges.
 • Antall besøkende per pasient bør begrenses og gjerne være de samme over tid.
 • Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i sykehus eller være ledsager.
 • Pårørende eller andre som er i karantene eller har luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom.

Ved unntak må den besøkende følge gjeldende smittevernrutiner, som innebærer å

 • utføre håndhygiene
 • få utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • gå direkte til og fra beboer-/besøksrom, og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • overholde de generelle smittevernrådene for besøk om avstand, håndhygiene og hostehygiene

Det henvises til; Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk.

Under besøk

Besøkende følger sykehusets rutiner for besøk. Sykehus bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient, besøkende eller personell. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig; for smittesporingsformål er det 10 dager. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smittesporingsformål.

Besøkende følger disse anbefalingene:

 • Utfører håndhygiene når man går inn i sykehuset, når man går inn i pasientens rom, og før man forlater, pasientens rom/ sykehuset.
 • Går direkte til og fra avdelingen uten å oppholde seg i fellesarealer.
 • Holder minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter De besøkende kan holde den man besøker i hånden, men bør unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt og bør holde minst 1 meters avstand (gjelder ikke ledsager).
 • Dersom pasienter og besøkende ikke kan holde avstand minst 1 meter, eksempelvis i flersengsrom, bør avdelingen tilrettelegge for besøk i alternative rom som besøksrom e.l.
 • Pasienter kan ta imot gaver o.l. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasienten bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse at de har vært på besøk i sykehuset som del av smittesporingen.
 • Ved høy smitterisiko i samfunnet må sykehuset informere besøkende  om forsterkede smitteverntiltak.

Besøk i føde/barselavdelinger

 • Det skal tilrettelegges for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) før og under fødselen, og i barseltiden.
 • Det bør legges til rette for at partner/pårørende kan holde tilstrekkelig avstand til andre pasienter.
 • Avdelingene må etablere rutiner for pre-triagering av partner/nærmeste pårørende. Systemer for dette bør utarbeides i samarbeid med smittevernpersonell. Når dette er på plass, anses antigen-hurtigtester å ha minimal tilleggsgevinst og anbefales derfor ikke.
 • Sykehuset bør tilrettelegge for at partner/pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt. Partner/pårørende må da benytte personlig beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets ordinære rutiner.
 • Ved besøk i føde/barselavdeling, skal besøkende forholde seg til smittevernråd som beskrevet ovenfor.

Besøk i intensivavdelinger

Ved besøk i intensivavdelinger, skal

 • Besøkende forholde seg til smittevernråd som beskrevet ovenfor.
 • Besøkende skal følge avdelingens lokale rutiner. Dette omfatter eventuelt bruk av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Antall besøkende bør begrenses og i hovedsak omfatte de nærmeste definert av pasienten selv.
 • Avdelingen må vurdere muligheter for besøk i kohortisolat eller isolat avhengig av pasientens tilstand.

Besøk til pasient med påvist covid-19

For pasienter med påvist covid-19 må behovet for besøk vurderes nøye. Dersom det er behov, skal pårørende bruke personlig beskyttelsesutstyr iht. gjeldende isoleringsregime. Helsepersonell må sikre at besøkende får opplæring og veiledning i bruk. Dette omfatter hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning.

Pasienter som skal på permisjon til hjemmet eller lignende

Behandlende lege bør gjøre en vurdering av smitterisiko ved permisjon utenfor sykehuset. Pasienten, eventuelt pårørende, bør informeres om å følge nasjonale smittevernråd til befolkningen under permisjonen (inkl. transport til og fra). Dersom pasienten har risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør en følge «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende».

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet

Forsterkede smitteverntiltak bør kun iverksettes ved økt smitterisiko i samfunnet.

Ved høy forekomst av covid-19 i samfunnet:

 • Begrens antall besøkende til færrest mulig, og de samme over tid.
 • Vurder å innføre bruk av munnbind for besøkende under hele besøket.

Historikk

25.09.2021: Arkivert