Hopp til innhold

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Publisert Oppdatert

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.


Generelt

Alle som får symptomer på luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til ett døgn etter at man er blitt symptomfri.

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene gjelder for for personer som ikke er syke men har en kjent mulig eksponering:

Tiltak ved hjemmekarantene

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det betyr å: 

 • ikke gå på jobb eller skole 
 • unngå lengre reiser innenlands, eller reise utenlands
 • ikke ta offentlig transport 
 • unngå steder der man lett kommer nær andre 
 • som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan personen gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek men må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal personen holde seg hjemme

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse, men må følge basale smitteverntiltak.

Husstandsmedlemmer til person i hjemmekarantene skal være ekstra årvåkne på egne symptomer, men blir ikke selv satt i karantene.  

Varighet av hjemmekarantene

 • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.
 • Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
 • Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst
 • Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

I forskriftene om karantene mm. gis det mulighet for unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av samfunnskritiske funksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Se mer om råd om unntak fra karantene: 

Se også:

Hjemmeisolering

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut. De skal holde avstand til andre i hjemmet. Om mulig skal de bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler. Det anbefales hyppig renhold.

Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Se også:

Varighet av hjemmeisolering 

Hjemmeisolering oppheves vanligvis 7 dager etter symptomfrihet. 

Se også:

Bakgrunn for tiltakene 

Tiltakene ovenfor baseres på følgende vurdering: 

 • Personer uten symptomer utgjør lav risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet 
 • Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning 

Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. De som er i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette kan gjelde enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 

Hovedpoenget med karantene er å sikre at personen ikke smitter andre før vedkommende selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en i karantene er ikke selv i karantene, men skal som alle andre følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme. 

Både isolering og karantene av enkeltpersoner kan gjøres i andre settinger enn egen bolig når det er nødvendig, for eksempel kan turister karanteneres/isoleres på hotell e.l. Her omtales tiltakene som hjemmekarantene og hjemmeisolering, men når tiltakene iverksettes et annet sted enn egen bolig, gjelder de samme prinsippene.

Om artikkelen / endringshistorikk