Hopp til innhold

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus (coronavirus) og kontakter

Publisert Oppdatert

Definisjonene for et mistenkt eller bekreftet tilfelle av koronavirus (coronavirus) og kontakter er basert på ECDC sine definisjoner.

Definisjonene for et mistenkt eller bekreftet tilfelle av koronavirus (coronavirus) og kontakter er basert på ECDC sine definisjoner.


Definisjon av et mistenkt tilfelle

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Har vært i områder med vedvarende spredning  
  • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)

Definisjon av et sannsynlig tilfelle

Pasient med inkonklusiv test for SARS-CoV-2 eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon.

Definisjon av et bekreftet tilfelle

Pasient med laboratoriebekreftet infeksjon med SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet, uavhengig av klinikk. 

Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)

Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «andre kontakter» som kun er mulig eksponerte.

Med nærkontakter menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 

  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
  • Har oppholdt seg i nærheten av (under 1 meter), ansikt til ansikt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2
  • Har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2 på fly, samt andre nærkontakter på fly (se Kontaktoppsporing ved flyreise)
  • Bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2

Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering)

Med «andre kontakter» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert ettersom utbruddet utvikler seg og vi får mer kunnskap om infeksjonen.

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.