Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Mal for smittevernveileder - bransjestandard - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mal for smittevernveileder - bransjestandard - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Mal for smittevernveileder - bransjestandard - arkivert

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Folkehelseinstituttet har laget en mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni. Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Folkehelseinstituttet får mange henvendelser fra ulike bransjer, virksomheter, organisasjoner og andre som ønsker hjelp til å utarbeide spesifikke smittevernråd eller bransjestandarder.

For bransjer, tjenester og organisasjoner som er i tvil om de kan holde åpent eller ha aktivitet, se:

De som ikke er pålagt å stenge, kan holde åpent hvis de følger anbefalingene fra Helsedirektoratet og organiserer seg på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Bruk malen for å lage egen bransjestandard

Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å lage egne smittevernveiledere/bransjestandarder tilpasset sin aktivitet.

Malen er ment å kunne tilpasses alt fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og liknende.

Last ned mal i Word eller pdf:

Bransjestandarder fra Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder og tilsvarende dokumenter i Norge og deltar aktivt i internasjonalt standardiseringsarbeid. I forbindelse med pandemien har Standard Norge på oppdrag fra helsemyndighetene utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene bygger på Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. 

Veiledningene er gratis tilgjengelig på Standard Norges nettsider 

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

20.05.2021: Forenklet og forkortet mal smittevernveileder-bransjestandard (versjon 5), bl.a. avsnitt om hygiene og renhold, og risikogrupper, i henhold til økt vaksinasjonsdekning. Språklige forenklinger.

09.04.2021: Nytt avsnitt "Bransjestandarder fra Standard Norge"

14.10.2020:  Lagt ut versjon 4 av malen.

15.05.2020: Lagt til et kulepunkt med henvisning til Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge.
 
09.05.2020:
Endret anbefalt avstand til andre til "minst 1 meter". Ellers kun mindre justeringer i ordlyden og presiseringer i samsvar med regjeringens plan for håndtering av covid-19.