Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Artikkel i nettpublikasjon

Råd for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt

For å forebygge spredning av covid-19 og opprettholde normal drift er det viktig å følge de basale smittevernrutiner og beholde noen ytterligere smitteverntiltak i helsevirksomheter med en-til-en kontakt i og utenfor offentlig helsetjeneste.

For å forebygge spredning av covid-19 og opprettholde normal drift er det viktig å følge de basale smittevernrutiner og beholde noen ytterligere smitteverntiltak i helsevirksomheter med en-til-en kontakt i og utenfor offentlig helsetjeneste.


Innhold på denne siden

Artikkelen er erstattet med Råd til helsepersonell utenfor helse- og omsorgsinstitusjoner

Regjeringen endret nasjonale tiltak og TISK strategien 12. februar 2022, og mange tiltak ble fjernet:

Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at personer som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og til man har vært feberfri i ett døgn.

kommunelegehåndboka gis anbefalinger til kommunene om lokale tiltak tilpasset deres situasjon.

Lokale myndigheter skal ha beredskap for å kunne ta i bruk ytterligere råd og tiltak ved økende smitte i befolkningen.

Forsterkede smitteverntiltak, som er beskrevet nedenfor, er fortsatt anbefalt i helsetjenesten.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Krav til ansvarlig/leder for virksomhet:

 • Sikre at virksomheter har skriftlige, oppdaterte og iverksatte basale smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften.
 • Sikre at ansatte/behandlere har fått tilbud om koronavaksine (inkludert oppfriskningsdose) og influensavaksine. 
 • Gjennomføre risikovurdering i virksomheten. I virksomheter med ansatte bør dette skje i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte, slik at en eventuelt kan sette i verk tiltak overfor uvaksinerte ansatte.
 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte/behandlere holder seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer og tilrettelegge for selvtesting hjemme.
 • Sikre korrekt bruk av beskyttelsesutstyr, inkludert opplæring.
 • Tilrettelegge for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for helsepersonell, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere
 • Ha etablert rutiner for behandling av pasienter med luftveissymptomer. 
 • Ha etablert rutiner for daglig renhold og håndtering av tekstiler og avfall.
 • Tilrettelegge for testing for SARS-CoV-2 i henhold til Råd om testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester.

Råd til helsepersonell

Råd ved oppmøte

 • Som et forsterket smitteverntiltak anbefales pasienter og ledsagere å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten og at det legges til rette for 1 meter avstand i venterom og andre oppholdsrom, der det er mulig.
 • Så langt det er mulig anbefales det å legge konsultasjoner/behandling av pasienter med akutte luftveissymptomer på slutten av dagen.
 • Pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon bør holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og bruke munnbind.
 • Alle pasienter bør gjennomføre håndhygiene.

Forsterket smitteverntiltak ved økt smitterisiko i kommunen

I situasjoner med økt smitterisiko er det ansvarlig/leder i den enkelte virksomhet som beslutter om og eventuelt hvilke tiltak skal iverksettes.

Ansvarlig/leder bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Sikre at alle har fått tilbud om korona- og influensavaksine
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.
 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper).
 • Vurdere at ansatte/behandlere ved all nær kollega- og pasientkontakt benytter munnbind og øyebeskyttelse.
 • Vurdere å etablere systemer for mer omfattende testing av ansatte/behandlere ved høy smitterisiko i samfunnet for en begrenset periode.
 • Vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon kan benyttes, ev. vurdere å utsette behandling som ikke er nødvendig for å opprettholde funksjon eller hindre forverring av tilstand.

Historikk

14.02.2022: Oppdateringer iht råd som ble presentert på pressekonferansen lørdag 12.02.2022

02.02.2022: Oppdatert i henhold til forskriftsendringer 1.01.22; isoleringsplikt opprettholdes; smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære utgår, daglig testing er anbefalt; øvrige nærkontakter bør teste seg ved symptomer.

26.01.2022: Oppdatert i henhold til forskriftsendring 26.01.22; smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan erstattes med daglig testing.

14.01.2022: Oppdatert i henhold til nye råd fra regjeringen den 13.1.22, karanteneplikt for øvrige nærkontakter utgår mot anbefalt testing.

16.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nye råd fra regjeringen den 15.12.21.

08.12.2021: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd fra regjeringen 08.12.21, samt lagt til flere vurderingspunkter under forsterket smittevernråd som 1 meters avstand, råd om bruk av munnbind og øyebeskyttelse og økt testing.

02.12.2021: Nye råd rundt omikronvarianten. Nye råd om å tilrettelegge for selvtesting blant ansatte.

01.12.2021: Karanteneplikt for nærkontakter og anbefaling om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten er skrevet inn.

26.11.2021: Oppdatering av råd om testing for helsepersonell.

22.11.2021: Lagt inn råd om plikt til testing av uvaksinert/delvisvaksinert helsepersonell når de er definert som nærkontakter.

18.11.2021: Generell språkvask. Oppdatert ingress og lenker. Nytt avsnitt om forsterket smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

13.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan. Mange lenker er nå oppdatert.

25.09.2021: Arkivert.

22.09.2021: Presisert råd om bruk av munnbind.

20.09.2021: Endring i krav til ledelse endret-kartlegging av ansatte slettet.

15.09.2021: Konkretisering av råd. Oppdatert råd om smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

02.07.2021: Teksten er forenklet og forkortet med fokus på basale smittevernrutiner.

15.06.2021: Fjernet avsnitt om behandlere som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp for covid-19 da nettsiden den lenker til er lagt passiv.

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede. Fjernet Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter og Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19.

10.02.2021: Avsnittet om "Den engelske varianten av SARS-CoV-2" er endret til "Nye varianter av SARS-CoV-2", og informasjon om forsterkede smitteverntiltak i covid-19-forskriften inkludert. Rådet om at helsepersonell kan tilbys testing ukentlig i forbindelse med nye virusvarianter, er fjernet.

04.02.2021: Lagt til nettundervisningen "Nye varianter av sars-CoV-2 – implikasjoner for helsetjenesten".

01.02.2021: Informasjon om tiltak når den engelske varianten av SARS-CoV-2 er mistenkt/bekreftet.

2021.01.27: Anbefalingen om bruk av munnbind for ansatte i helsetjenesten ved smitterisikonivå 3-5, er endret til en anbefaling om bruk av munnbind og øyebeskyttelse. Munnbind begrenser smitte både fra og til den som bruker det, men vil kombinert med øyebeskyttelse gi ytterligere beskyttelse mot smitte fra andre.

2021.01.23: Forsterkede tiltak er beskrevet og lagt inn nederst i disse rådene.

2020.11.03: Oppdatert i henhold til oppdatert veileder hos Helsedirektoratet. Strukturen i veilederen er noe endret og følgende endringer er gjort i innholdet:

Avsnitt om ansvar: nytt innhold, se særlig om tjenester til gravide, barn og unge.

Nye råd i følgende avsnitt: Oversikt over hvem som har vært fysisk til stede. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Smittevernråd ved økt smitte.

Oppdatert innhold i følgende avsnitt: Oppmøte - råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret. Hygiene og fysisk kontakt - vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper. Kontaktreduserende tiltak - behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon (se særlig om tjenester til gravide, barn og unge). Bruk av beskyttelsesutstyr - oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr. 
Faktaboksen om covuid-19 er noe oppdatert.

Råd som er tatt ut av veilederen:  Virksomheter med behov for mer detaljerte råd. 

2020.08.28: Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

2020.08.12 Begrepet "grønne områder" erstattet med "gule områder"

2020.08.07: Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"

2020.07.17: Lagt inn råd om testing av ansatte som har vært i «grønne land» siste 10 dager før en har pasientkontakt.