Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Webinar: Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Webinar: Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020

Arrangement

Webinar: Felles Vaksinedager og Smitteverndager 2020

Webinaret ble avholdt den 12.-14. oktober og kan sees som helhet via lenkene på denne siden.

Webinaret ble avholdt den 12.-14. oktober og kan sees som helhet via lenkene på denne siden.


14. okt | 2020

09.00-15.00
Kurs
Webinar

Webinaret var gratis for deltakerne. Her kan du se foredragene fra webinaret:

Dersom du ønsker å spole deg frem til enkeltsekvenser, finner du oversikt over programmet  nedenfor.

Tilgjengelige presentasjoner, se det enkelte foredrag i programmet nedenfor.

Vaksinedagen mandag 12. oktober 2020

Veien til vaksine mot covid-19 

09.00-09.05        Åpning av Vaksinedagen v/Camilla Stoltenberg, FHI

09.05-09.15        Program for covid-19-vaksine. Geir Bukholm, FHI    

09.15-09.50        Godkjenning av covid-19-vaksiner under pandemien.
Maja Sommerfelt Grønvold, Statens legemiddelverk 

09.50-10.15       Hvordan kan man overvåke sikkerhet etter at en vaksine er tatt i bruk? Berit Feiring, FHI 

10.15-10.35       Planlagt sikkerhetsoppfølging etter at koronavirusvaksine er tatt i bruk. Pernille Harg, Staten legemiddelverk 

10.35- 11.00      Hvordan kan koronavaksine brukes og hva skal til for at den skal kunne påvirke pandemien? Karianne Johansen, FHI 

11.00-11.10        Pause 

Vaksinasjon av spesielle grupper                                                                   

11.10-11.30        Vaksiner til immunsupprimerte og barn med kreft. Margrethe Greve Isdahl, FHI 

11.30-11.50       Rammer for yrkesvaksinasjon av helsepersonell Ellen Furuseth, FHI 

11.50-12.10       Pneumokokkvaksine til personer i risikogrupper Brita Askeland Winje, FHI 

12.10-12.50       Lunsj 

Ut i den vide verden  

12.50-13.10       Status for vaksineforebyggbare sykdommer under koronautbruddet i Norge og Europa. Pawel Stefanoff, FHI 

13.10-13.35       Meslinger og risiko for meslingutbrudd ved forsinket/lav vaksinasjon. Erfaringer fra utbrudd i Samoa.Øystein Riise, Helse- og omsorgsdepartementet 

13.35-13.45        Pause

Hvordan opprettholde en god vaksinedekning? 

13.45-14.00        Risiko og sårbarhet for fallende vaksinasjonsdekning i Norge - helsesykepleieres perspektiv. Brita Askeland Winje for Jeanette Stålcrantz, FHI 

14.00-14.20       Vaksinasjonsdekning blant barn født av innvandrerforeldre. Preben Aavitsland, FHI 

14.20-14.35        Implikasjoner av koronavirusutbruddet for vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet. Hilde Bakke, FHI  

14.35-14.55       melde.no og elektronisk melding av bivirkninger etter vaksinasjon. Gro Evensen, FHI 

14.55-15.00       Avsluttende kommentarer dag 1. Are Stuwitz Berg, FHI

Smitteverndagene for spesialist- og kommunehelsetjenesten, tirsdag 13. oktober

09.00-09.05        Velkommen v/Camilla Stoltenberg, FHI

Covid-19: Epidemiologi og strategi  

09.05-09.25       Pandemien internasjonalt og i Norge. Line Vold, FHI

09.25-09.40       Strategi mot og utsikter for epidemien. Preben Aavitsland, FHI

09.40-09.55       Beredskap: Var vi forberedt på en pandemi og hva har vi lært. Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet  

09.55-10.10       Spørsmål fra publikum

10.10-10.20       Pause

Diagnostikk og klinikk

10.20-10.40       Diagnostikkens betydning for pandemihåndtering. Olav Hungnes, FHI

10.40-11.00       Symptomer og forløp ved covid-19. Bianca Stammler Jaliff, Akershus universitetssykehus

11.00-11.20      Blir man immun? Anne Spurkland, Universitetet i Oslo

11:20-11:35      Spørsmål fra publikum

11:35-12:3        Lunsj

Kommunikasjon og smittefrykt

12.30-12.50       Erfaringer og refleksjoner om risikokommunikasjon i koronakrisen. Christina Lill Rolfheim-Bye, FHI

12.50-13.10       En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer. Henrik Vogt, UiO

13.10-13.25       Spørsmål fra publikum

13:25-13.35       Pause

Smittevern

13.35-13.55       Pandemierfaringer fra spesialisthelsetjenesten. Silje Bakken Jørgensen,
Akershus universitetssykehus

13.55-14.15       Samhandling om rehabilitering av pasienter med covid-19 sykdom. Gro E Aasland, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold

14.15-14.25       Spørsmål fra publikum

14.25-14.35       Forebyggende arbeid og smittesporing i innvandrermiljøer. Thor Indseth, FHI

14.35-14.50       Erfaringer fra utbrudd i det somaliske miljøet. Ayan Bashir Sheik-Mohammed, fastlege i Lillestrøm kommune

14.50-15.00       Spørsmål fra publikum

Onsdag 14. oktober

09.00-09.05       Velkommen v/Maria Vandbakk-Rüther, Smittevernforum

Covid-19: Smittevern

09.05-09.20       Gjeldende råd for befolkningen, foreninger og virksomheter. Tone Bruun, FHI

09.20-09.35       TISK (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) – et viktig virkemiddel i pandemien. Helena Niemi Eide, FHI

09.35-09.50       Nasjonalt smittesporingsteam og TISK i praksis. Petter Elstrøm, FHI

09.50-10.10  Håndtering av utbrudd i kommunen. Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss

10.10-10.30       Spørsmål fra publikum

10.30-10.40       Pause

Munnbind

10.40-11.00       Hva vet om effekt av munnbindbruk i ulike situasjoner? Bjørn Iversen, FHI 

11.00-11.15       Erfaringer rundt bruk av munnbind i demensavdelinger på sykehjem. Siri Seterelv, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

11:15-11:30       Spørsmål fra publikum

11:30-12:25       Lunsj

Overvåking

12.25 -12.40      Status om MSIS og MSIS labdatabasen. Astrid Løvlie, FHI

12.40 -12.55      Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten - en nettside for kommuneleger, fylkesleger og smittevernleger. Gry Grøneng, FHI

12.55-13.05       Spørsmål fra publikum

13.05-13.15       Pause

Antimikrobiell resistens (AMR) i helsetjenesten         

13.15-13.35       Trenger vi Handlingsplan for et bedre smittevern når pandemien har økt smittevernfokuset? Hanne-Merete Eriksen-Volle, FHI 

13.35-13.55       Antibiotikastyring i sykehus – hvor står vi, og hva skal prioriteres. 
Per Espen Akselsen, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten KAS

13.55-14.15       Antibiotikastyring i sykehjem – hvor står vi, og hva skal prioriteres. Ruth Davey Eig, Antibiotikasenteret for primærmedisin UiO

14.15-14.35       Spørsmål fra publikum

Skabb

14.35-14.55       Skabb – de nye nasjonale anbefalingene. Horst Bentele, FHI 

14.55-15.00       Spørsmål fra publikum

Influensa og influensavaksinasjon er ikke tema for disse dagene da det nylig ble avhold et eget webinar om influensavaksinasjon. Opptak fra dette webinaret er tilgjengelig på nettsiden: Webinar om influensavaksinasjon sesongen 2020/2021

Målgrupper
Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og andre som arbeider med smittevern.

Vaksinedagen er hovedsakelig beregnet for helsesykepleiere, helsestasjonsleger, barneleger, allmennleger, smittevernleger og annet helsepersonell som jobber med smittevern. 

Last ned program:

Vaksinedagene 2019

Torsdag 26. september:

Generelle foredrag

Myter og fakta om vaksiner i et immunologisk perspektiv, Lisbeth Meyer Næss, FHI

Holdninger til vaksinasjon

Communicating about vaccination, Catharina de Kat, WHO Europa
Vaksiner og vaksinasjon: Holdninger og sårbarhet i Norge, Anita Daae, FHI

Vaksinasjon av voksne 

Vaksiner til voksne, Are Stuwitz Berg, FHI
Vaksineprogram for voksne, Ingeborg Aaberge, FHI

Vaksinasjon – angår det gravide? 

Vaksinasjon av gravide – for mor, barn eller begge? Margrethe Greve-Isdahl, FHI
Immunitet mot rubella hos gravide, Susanne Dudman, OUS Rikshospitalet / UiO Institutt for klinisk medisin
Influensavaksinasjon av gravide, Anna Robertson, FHI

Influensa og influensavaksinasjon i risikogruppene

Influensa hos ung og gammel – er det så farlig? Ragnhild Tønnessen, FHI

Vaksinasjon av risikogrupper

Vaksinasjon av stamcelletransplanterte, Margrethe Greve-Isdahl, FHI
Pneumokokkutbrudd på verft – en kommuneoverleges erfaringer, Jan Håkon Fjeldheim, Vestnes kommune

Fredag 27. september:

Meningokokkvaksinasjon

Meningokokkvaksiner – hvilke grupper bør tilbys vaksine? Sara Viksmoen Watle, FHI

Om barnevaksinasjonsprogrammet


Vaksinasjon av premature, Sara Viksmoen Watle, FHI
Hvem trenger vaksine mot vannkopper? Øystein Riise, FHI

Om registrering i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Nytt fra SYSVAK og vanlige problemstillinger og henvendelser til SYSVAK, Evy Dvergsdal og Hilde Bakke, FHI

Nytt fra FHI

HPV-vaksine til unge kvinner: Hvordan har det toårige vaksinasjonsprogrammet gått?
Anita Daae, FHI
Vaksinerådgivning og personvern, Ellen Furuseth, FHI

Ut i den vide verden

Rabies: Oppdaterte råd for pre- og posteksponeringsprofylakse, Heidi Lange, FHI
Hepatitt A vaksine. Endringer i posteksponeringsprofylakse og nye reiseråd, Helena Eide, FHI
Vaksinasjon og reiseråd ved reiser til Europa – hvilke anbefalinger gjelder for ulike type reiser og risikofaktorer? Mone Tsahai Kildahl, Grunerløkka smittevernkontor

Innhold på denne siden