Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder

Artikkel

Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder

Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Gravide som velger å reise til områder hvor det er rapportert sporadiske enkelttilfeller av zikafeber bør være spesielt nøye med myggstikkbeskyttelse, evt. vurdere å utsette reisen.

zika aedis aegypti
Foto: CDC/James Gathany

Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Gravide som velger å reise til områder hvor det er rapportert sporadiske enkelttilfeller av zikafeber bør være spesielt nøye med myggstikkbeskyttelse, evt. vurdere å utsette reisen.


Verdens helseorganisasjon uttalte 31.mars 2016 at det, basert på ulike studier, er bred vitenskapelig enighet om at zikavirus kan forårsake mikrokefali og andre hjerneskader hos fosteret.  Hvor stor risikoen for mulig utvikling av mikrokefali er ved smitte under graviditet er ikke fastslått. Det er foreløpig usikkert om risikoen er størst om den gravide har vært syk eller hos gravide som bare har gjennomgått sykdommen uten symptomer. Det er også usikkert når i graviditeten risikoen for mulig fosterskade er størst.

Folkehelseinstituttet fraråder gravide kvinner å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Gravide som planlegger å reise til områder med sporadiske enkelttilfeller må, dersom de velger å reise, være svært nøye med myggstikkbeskyttelse, eller evt. vurdere å utsette reisen. 

Det anbefales at gravide som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig om den gravide har hatt symptomer på zikafeber eller ikke. Den gravide vil ha behov for oppfølging og testing. Testing gjøres i primærhelsetjenesten. Ved behov for videre oppfølging skal kvinnen henvises til et av landets fem fostermedisinske sentere. Disse sentrene har  erfaring med denne type problemstillinger, og i  tillegg har de gravide ofte et behov for kompetent rådgivning.

Les mer om oppfølging av gravide: 

Det anses ikke nødvendig at gravide som har oppholdt seg i områder med kun sporadiske enkelttilfeller følges opp på samme måte.  

 

Unngå graviditet under opphold i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber 

Kvinner som oppholder seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under opphold i disse områder og i 8 uker etter utreise fra området. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter.

For oppdatert liste over berørte områder:

For råd om graviditet etter hjemkomst fra zikaberørte områder se: