Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Reiseråd zikaberørte områder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reiseråd zikaberørte områder

Artikkel

Reiseråd zikaberørte områder

Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.

Syden, reise, fly, ferie.jpg

Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.


Råd under opphold i zikaberørte områder

Det finnes ingen vaksine mot zikafeber. Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket. I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset også om dagen. Både ved reiser til omåder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber  og områder med sporadisk enkelttilfeller bør man være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Myggstikk kan best forebygges ved å:

  • Se egne reiseråd for gravide her
  • Bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
  • Bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. 

God myggstikkbeskyttelse er spesielt viktig for gravide og personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske infeksjoner. Denne pasientgruppen bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise.

Ulike myggmidler

DEET (n, n-diethylmetatoluamide) er det mest brukte stoffet i myggmidler både i Norge og ellers i verden. I konsentrasjoner under 20 % beskytter DEET i 1-3 timer, mens ved bruk av høyere konsentrasjoner (50 %) varer beskyttelsen opp mot 12 timer. Iflg. Miljødirektoratet er det i Norge per i dag bare tillatt å ha inntil 20 % DEET i myggmidler som omsettes i Norge.  I Norge anbefales det at myggmidler som inneholder DEET ikke skal brukes til barn under 3 år. Gravide kan bruke myggmidler som inneholder DEET.

Insektmidler som inneholder picardin (et piperidin-derivat som også kalles icarin, picaridine, hépidanine) har vist seg like effektivt som langvarig bruk av DEET uten å gi hudproblemer. Andre effektive myggmilder er diethylmetylbenzamid og produkter utviklet fra citron-eucalyptusblader (som inneholder p-menthan-3,8 diol). Gravide kan bruke alle disse typene myggmidler. Bruk av soyaolje, citronellaolje, urteekstrakter og homeopatiske remedier som myggmidler frarådes.

Klær og myggnett

Klær og myggnett bør settes inn med permetrin, som holder både mygg og andre insekter, veggedyr osv. borte. Impregnering kan gjøres ved å spraye tekstilene så de blir fuktige. Det må foregå i luftige rom. Rent praktisk kan sprayingen gjøres i en plastpose. Permetrin er giftig ved innånding, mens det i tørr tilstand ikke er giftig. Best beskyttet er man ved å oppholde seg innendørs etter solnedgang og ved bruk av myggnett rundt sengen og myggnetting i dører og vinduer. Myggen gjemmer seg ofte under senger og møbler og inne i skap.

Enkle overnattingssteder som har myggnetting i vinduene, kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med tilgjengelig insektspray og skalke alle luker i noen timer, mens man går ut og spiser el. Deretter har man selv kontroll med dører og vinduer og kan lufte gjennom vinduer med myggnetting. Myggen tiltrekkes av lys i skumringen. Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Rom med luftkondisjoneringanlegg er vanligvis myggfrie.

Seksuell smitte

Bruk av kondom ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for smitte. Kvinner som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon, for å  unngå å bli gravid under opphold i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Ved langtidsopphold bør råd fra lokale helsemyndigheter følges.

Råd etter hjemkomst fra områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber

Flere land har rapportert om tilfeller av seksuell smitte til partner etter hjemkomst fra et zikaberørt område. Det er rapportert om smitte fra menn til kvinner og fra kvinne til mann og fra mann til mann. 

Norske helsemyndightere anbefaler å:

  • Vente med graviditet etter hjemkomst: Kvinner som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide. Dersom mannen har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst bør paret vente 6 måneder* før graviditet.
  • Unngå smitte til gravid partner hjemme:  Menn som har oppholdt seg i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
  • Unngå seksuell smitte: Kondombruk reduserer risiko for smitte med zikavirus.  Personer som har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Hvis kvinnen har vært i områdene bør kondom  benyttes i 8 uker etter hjemkomst. Dersom det er mannen som har oppholdt seg i områdene bør kondom benyttes i 6 måneder *.
  • Ikke gi blod etter hjemkomst: Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt område. Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en person som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber i løpet av en 6 måneders periode forut for den ubeskyttet seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttet seksuelle kontakt. 

* Tidligere gjaldt 6 måneder bare dersom mannen hadde symptomer. På bakgrunn av ny risikovurdering fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) gjelder fra 2.11.2016 seks måneder, uansett om mannen har hatt symptomer eller ikke.

For oppdatert oversikt over områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber se:

Da man foreløpig ikke vet nok om seksuell smitte og hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, er disse rådene etter hjemkomst foreløpige råd som kan endres når ny kunnskap foreligger.