Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Innhold av dioksin og dioksinliknende PCB i fisk og fiskeprodukter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innhold av dioksin og dioksinliknende PCB i fisk og fiskeprodukter

Artikkel

Innhold av dioksin og dioksinliknende PCB i fisk og fiskeprodukter

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i ulike fiskearter og fiskeprodukter.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i ulike fiskearter og fiskeprodukter.


Tabell 1. Innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i fisk og annen sjømat angitt i "Lower bound" (LB) og "Upper bound" (UB).  For LB er analyseverdier under deteksjonsgrensen satt som 0. For UB er analyseverdier under deteksjonsgrensen satt som deteksjonsgrensen.

Tabellen gjelder ikke for matvarer fra forurensede områder, her vil verdiene være høyere.

Forkortelser: pg TE står for pikogram toksiske ekvivalenter. BB = lower bound, UP = upper bound.

   

Totalt dioksiner
og dl-PCB
pg TE per g

UB

Totalt dioksiner
og dl-PCB
pg TE per g

LB

Dioksiner
pg TE per g

LB

dl-PCB
pg TE per g

LB

 

Kilde

Mager og halvfet fisk (≤ 5 % fett)

 

 

 

 

 

Atlantisk torsk

0,056

0,035

0,005

0,030

1

Sei

0,097

0,072

0,005

0,067

1

Hyse

0,054

0,045

0,010

0,034

1

Flyndre (rødspette)

0,34

0,33

0,098

0,23

1

Uer

0,61

0,60

0,20

0,39

1

Steinbit

0,49

0,49

0,23

0,26

1

Fet fisk (>5 % fett)

 

 

 

 

 

Kveite, Atlantisk

4,4

4,0

1,1

3,3

1

Blåkveite

4,4

4,3

1,7

2,6

1

Sild (vårgytende)

0,63

0,56

0,28

0,28

1

Sild (Nordsjø)

1,2

1,0

0,52

0,48

1

Makrell

0,87

0,63

0,14

0,49

1

Brisling

1,3

1,1

0,49

0,64

1

Laks (vill)

0,96

0,82

0,28

0,54

1

Laks (oppdrett)

0,52

0,36

0,08

0,28

1

Ørret (oppdrett)

0,58

0,33

0,06

0,27

1

Torskelever

22

21

4,8

17

1

Skalldyr

 

 

 

 

 

Krabbe, brunmat

IA

7,8

IA

IA

2

Krabbe, klokjøtt

IA

0,52

IA

IA

2

Fiskepålegg

 

 

 

 

 

Rognleverpostei

4,3

IA

0,61 UB

3,82 UB

1

Makrell i tomat

IA

0,75

0,22

0,53

1

Tran

1,1

0,46

0,17

0,30

1

 

Kilder:
1) Benefit-risk assessment of fish and fish products in the Norwegian diet – an update. Tabell 6.2.1.2-1. Scientific Opinion of the Scientific Steering Committee. VKM Report 15 [293 pp], 2014, ISBN: 978-82-8259-159-1, Oslo, Norway.

2) Scenariofremstilling: inntak av dioksiner og PCB fra krabbe. Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 5. november 2010. 

Kommentarer til tabellen

Mengdene toksiske ekvivalenter (TE) er angitt per gram spiselig vare. Dersom man ønsker å regne ut mengde per porsjon, kan følgende porsjonsstørrelser benyttes: En porsjon fiskefilet tilsvarer cirka 150 g for et varmt måltid for voksne. En porsjon fiskemat som pålegg tilsvarer cirka 20 g. En porsjon tran tilsvarer cirka 5 g (en barneskje).

Historikk

Oppdatert 4.12.2018: Tabellen er utvidet med en kolonne for Upper bound-verdier. Noen matvarer med få prøver er tatt ut. Verdier for kjøtt som sto i kommentaravsnittet, er tatt ut slik at artikkelen bare omhandler fisk og fiskeprodukter.