Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler


Søk i Folkehelsa.no

  1. Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

    Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer.

  2. Årsaken til svartedauden

    Svartedauden spredte seg i Europa i årene rundt 1350. Islandske kilder tyder på at den norske befolkningen ble redusert til en tredel fram til 1400.

  3. Statistikkalenderen 2017

    Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

  4. Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014

    Antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp fra 2013 til 2014, mens antall alkoholutløste dødsfall gikk ned. En del av de narkotikautløste dødsfallene skyldes overdoser.

  5. Retningslinjer for utlevering av data og biologisk materiale

    I de ulike retningslinjene finner du mer informasjon om hvilke betingelser som gjelder for utlevering av data og tilgang til biologisk materiale, der dette finnes.

  6. Smitteverndagene 22.-23. mai 2017 - program og presentasjoner

    Årets Smitteverndager ble arrangert på Ingeniørenes hus i Oslo 22. og 23. mai. Presentasjonene er nå publisert.

  7. Hva vet vi om russ og rus?

    Russefeiringen har lange tradisjoner i Norge, og mange bekymrer seg for hvilke følger rusmiddelbruken under feiringen kan ha. Det er hittil gjort lite forskning på dette.

  8. Presentasjoner fra Verdens tuberkulosedag 2017

    Folkehelseinstituttet arrangerte i år en konferanse på Verdens tuberkulosedag. Her finner du presentasjonene fra konferansen.

  9. Forskning ved fjæra, 29. mai - 2. juni 2017

    Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet arrangerer for 18. gang ukekurset i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste 29. mai – 2. juni 2017.

  10. Ny kontaktinformasjon til Rettsmedisinske fag

    Rettsmedisinske fag ble overdratt til Oslo universitetssykehus fra og med 1. januar 2017 og har fått ny fakturaadresse og nye postadresser, telefonnumre og e-postadresser.

  11. Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer? 27. april 2017

    Folkehelseinstituttet arrangerer kurs med tema mini-metodevurdering og fagprosedyrer 27. april 2017.

  12. Fakta om zikafeber og berørte områder

    Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over områder hvor det forekommer spredning av zikaviruset.

  13. Informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksine

    I forbindelse med innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har Folkehelseinstituttet laget tre korte informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksinen.

  14. Sykehus: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

    På undersøkelsesdagen høsten 2016 hadde 4,7 prosent av pasientene i sykehus minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 28,8 prosent av pasientene fikk antibiotika.

  15. Sykehjem: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

    På undersøkelsesdagen hadde 5,4 prosent av beboerne i norske sykehjem minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 7,8 prosent av beboerne fikk antibiotika, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

  16. Statistikkalenderen 2016

    Finn datoer for publisering av registerstatistikk, statistikkrapporter og folkehelseprofiler. Endelig dato settes én måned i forveien. Publisering skjer kl 10.00 dersom ikke annet er angitt.

  17. Spørsmål og svar om zikafeber

    Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger

  18. Reiseråd zikaberørte områder

    Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.

  19. 60-årsjubileet for poliovaksinasjon i Norge

    Det er 60 år siden Norge begynte å vaksinere skolebarn mot viruset Poliomyelitt. Norges 60-årige poliovaksinasjonshistorie er ett av mange ledd i den globale innsatsen for å utrydde poliomyelitt.

  20. HPV-vaksinasjon bør fullføres med den vaksinen man startet med

    Både Gardasil og Cervarix er tilgjengelige i Norge for bruk i vaksinasjonsprogram, derfor kan jenter/kvinner fullføre HPV-vaksinasjonen med den vaksinen de startet med.