Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler


Søk i Folkehelsa.no

 1. Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

  Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer.

 2. Årsaken til svartedauden

  Svartedauden spredte seg i Europa i årene rundt 1350. Islandske kilder tyder på at den norske befolkningen ble redusert til en tredel fram til 1400.

 3. Fakta om hjerneslag - årsaker og forebygging

  Det er flere årsaker til nedgangen i hjerneslag i Norge etter 1950: blodtrykket har gått ned, livsstilen er endret, flere får legemidler mot hjerte- og karsykdommer, og behandlingen har blitt bedre.

 4. Statistikkalenderen 2017

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

 5. Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014

  Antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp fra 2013 til 2014, mens antall alkoholutløste dødsfall gikk ned. En del av de narkotikautløste dødsfallene skyldes overdoser.

 6. Perinatal dødelighet - faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen

  Færre enn fem av 1000 barn dør i dag under fødselen og den første uka etterpå. Dødelighet i forbindelse med fødselen (perinatal dødelighet) har falt kraftig i Norge de siste 30 årene.

 7. Fakta om smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

  Informasjon om symptomer og forekomst av smittsom hjernehinnebetennelse.

 8. Retningslinjer for utlevering av data og biologisk materiale

  I de ulike retningslinjene finner du mer informasjon om hvilke betingelser som gjelder for utlevering av data og tilgang til biologisk materiale, der dette finnes.

 9. Smitteverndagene 22.-23. mai 2017 - program og presentasjoner

  Årets Smitteverndager ble arrangert på Ingeniørenes hus i Oslo 22. og 23. mai. Presentasjonene er nå publisert.

 10. Fakta om bakrus fra alkohol

  Det mest effektive i forhold til bakrus dagen derpå er bruk av vanlig sunn fornuft. Noen tiltak er effektive, mens andre har liten eller ingen virkning.

 11. Hva vet vi om russ og rus?

  Russefeiringen har lange tradisjoner i Norge, og mange bekymrer seg for hvilke følger rusmiddelbruken under feiringen kan ha. Det er hittil gjort lite forskning på dette.

 12. Presentasjoner fra Verdens tuberkulosedag 2017

  Folkehelseinstituttet arrangerte i år en konferanse på Verdens tuberkulosedag. Her finner du presentasjonene fra konferansen.

 13. Forskning ved fjæra, 29. mai - 2. juni 2017

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet arrangerer for 18. gang ukekurset i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste 29. mai – 2. juni 2017.

 14. Ny kontaktinformasjon til Rettsmedisinske fag

  Rettsmedisinske fag ble overdratt til Oslo universitetssykehus fra og med 1. januar 2017 og har fått ny fakturaadresse og nye postadresser, telefonnumre og e-postadresser.

 15. Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer? 27. april 2017

  Folkehelseinstituttet arrangerer kurs med tema mini-metodevurdering og fagprosedyrer 27. april 2017.

 16. Fakta om zikafeber og berørte områder

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over områder hvor det forekommer spredning av zikaviruset.

 17. Informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksine

  I forbindelse med innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har Folkehelseinstituttet laget tre korte informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksinen.

 18. Sykehus: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

  På undersøkelsesdagen høsten 2016 hadde 4,7 prosent av pasientene i sykehus minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 28,8 prosent av pasientene fikk antibiotika.

 19. Sykehjem: Infeksjoner og bruk av antibiotika høsten 2016

  På undersøkelsesdagen hadde 5,4 prosent av beboerne i norske sykehjem minst én helsetjenesteassosiert infeksjon. Totalt 7,8 prosent av beboerne fikk antibiotika, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

 20. Statistikkalenderen 2016

  Finn datoer for publisering av registerstatistikk, statistikkrapporter og folkehelseprofiler. Endelig dato settes én måned i forveien. Publisering skjer kl 10.00 dersom ikke annet er angitt.