Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  28  treff

Sorter etter:
|
 1. Pilotprosjekt Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten

  I pilotprosjektet har utvalgte fylkes- og kommuneleger og noe annet helsepersonell fått tilgang til en nettside for å kunne holde seg oppdatert på infeksjonstilstanden i sin kommune.

  Publisert

 2. Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

  I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

  Publisert

 3. Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

  Publisert Oppdatert

 4. Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for råd om zikafeber

  Folkehelseinstituttets råd er til enhver tid basert på foreliggende kunnskap. Rådene kan endres etter hvert som man får mer og ny kunnskap om viruset og sykdommen.

  Publisert Oppdatert

 5. Om zikafebersituasjonen

  Zikafeber forårsakes av et virus og gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet. Vanlige symptomer på zikafeber er utslett, leddsmerter og feber.

  Publisert Oppdatert

 6. Spørsmål og svar om zikafeber

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger

  Publisert Oppdatert

 7. Råd til helsepersonell om zikafeber

  Folkehelseinstituttet og fagmiljøet har utarbeidet anbefalinger om hvordan gravide som kan ha vært utsatt for zikasmitte bør testes og oppfølges i primærhelsetjenesten.

  Publisert Oppdatert

 8. Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder

  Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber.

  Publisert Oppdatert

 9. Reiseråd zikaberørte områder

  Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.

  Publisert Oppdatert

 10. Fakta om zikafeber og berørte områder

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over områder hvor det forekommer spredning av zikaviruset.

  Publisert Oppdatert

 11. Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

  Sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

  Publisert

 12. Informasjonsmateriell om ebola

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om utforming av plakater og annet informasjonsmateriell om ebola.

  Publisert Oppdatert

 13. arkiv - Rutiner og råd for flyplasser og samarbeidende aktører ved spørsmål om ebolasmittet flypassasjer

  Det er utarbeidet rutiner for norske flykontrollsentraler/-tårn/-driftssentraler, point-of-entry lufthavner, andre flyplasser med internasjonale ruter, AMK-sentraler og kommuneleger ved spørsmål om e

  Publisert Oppdatert

 14. Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd

  Ved utbrudd av ebolavirus er det liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.

  Publisert Oppdatert

 15. arkiv - Fakta om ebola og ebolavirussykdom

  Ebola virus disease (EVD), tidligere kalt Ebola hemoragisk feber er en alvorlig sykdom med høy dødelighet; mellom 40 – 90 % av de syke har dødd i tidligere utbrudd.

  Publisert Oppdatert

 16. Inneklima, luftveisplager og -sykdommer

  Faktorer i inneklimaet kan forverre symptomene hos dem som allerede har astma eller kols.

  Publisert Oppdatert

 17. Inneklimaet og risiko for kreft og hjerteinfarkt

  Inneklimaforhold bidrar ikke i noen stor grad til kreft og hjerte-karsykdom.

  Publisert Oppdatert

 18. Miljøgiften PFOA på bekymringslista

  PFOA (perfluoroktansyre) er ført opp på EUs liste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring. Stoffet finnes i ytterjakker, gardiner og skismøring.

  Publisert Oppdatert

 19. Borreliose - om sykdommen

  Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

  Publisert Oppdatert

 20. Behandling av borreliose

  Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin og doksycyklin anses som likeverdig behandling ved lokal sykdom/erytema migrans. Behandlingsvarighet er 14 dager.

  Publisert Oppdatert