Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  30  treff

Sorter etter:
|
 1. Smittestopp og helsepersonell, politi, personell i nødetater på jobb

  Helsepersonell som jobber med kjente smittede med koronavirussykdom, og som bruker beskyttelsesutstyr i jobben, anbefales å slå av sporingen på Smittestopp i arbeidstiden.

  Publisert Oppdatert

 2. Digital smittesporing med Smittestopp

  Smittestopp er en mobilapp som gir Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning.

  Publisert Oppdatert

 3. Informasjonsmateriell om Smittestopp

  Skal du informere om Smittestopp på din arbeidsplass eller i en kommune? Her kan du laste ned informasjonsmateriell om appen.

  Publisert Oppdatert

 4. Pilotprosjekt Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten

  I pilotprosjektet har utvalgte fylkes- og kommuneleger og noe annet helsepersonell fått tilgang til en nettside for å kunne holde seg oppdatert på infeksjonstilstanden i sin kommune.

  Publisert

 5. Innhold av dioksin og dioksinliknende PCB i fisk og fiskeprodukter

  Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i ulike fiskearter og fiskeprodukter.

  Publisert Oppdatert

 6. Borreliose (Lyme borreliose)

  Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

  Publisert Oppdatert

 7. Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

  I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

  Publisert

 8. Fakta om zikafeber og berørte områder

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over områder hvor det forekommer spredning av zikaviruset.

  Publisert Oppdatert

 9. Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

  Publisert Oppdatert

 10. Spørsmål og svar om zikafeber

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger

  Publisert Oppdatert

 11. Reiseråd zikaberørte områder

  Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.

  Publisert Oppdatert

 12. Råd til helsepersonell om zikafeber

  Folkehelseinstituttet og fagmiljøet har utarbeidet anbefalinger om hvordan gravide som kan ha vært utsatt for zikasmitte bør testes og oppfølges i primærhelsetjenesten.

  Publisert Oppdatert

 13. Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for råd om zikafeber

  Folkehelseinstituttets råd er til enhver tid basert på foreliggende kunnskap. Rådene kan endres etter hvert som man får mer og ny kunnskap om viruset og sykdommen.

  Publisert Oppdatert

 14. Om zikafebersituasjonen

  Zikafeber forårsakes av et virus og gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet. Vanlige symptomer på zikafeber er utslett, leddsmerter og feber.

  Publisert Oppdatert

 15. Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder

  Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber.

  Publisert Oppdatert

 16. Inneklima, luftveisplager og -sykdommer

  Faktorer i inneklimaet kan forverre symptomene hos dem som allerede har astma eller kols.

  Publisert Oppdatert

 17. Inneklimaet og risiko for kreft og hjerteinfarkt

  Inneklimaforhold bidrar ikke i noen stor grad til kreft og hjerte-karsykdom.

  Publisert Oppdatert

 18. Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd

  Ved utbrudd av ebolavirus er det liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.

  Publisert Oppdatert

 19. Behandling av borreliose

  Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin og doksycyklin anses som likeverdig behandling ved lokal sykdom/erytema migrans. Behandlingsvarighet er 14 dager.

  Publisert Oppdatert

 20. Diagnostisering av borreliose

  Diagnostikk av borreliainfeksjon utføres vanligvis ved påvisning av spesifikt antistoff mot Borrelia burgdorferi .

  Publisert Oppdatert