Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  359  treff

Sorter etter:
|
 1. Brukerveiledning for folkehelseprofiler og statistikkbanker (datert 2018)

  Folkehelseprofilene er bygget opp som en fire siders rapport med en rekke utsagn på første side, en temaartikkel på midtsidene og folkehelsebarometeret på siste side. Nedenfor finner du en gjennomgang av profilene og hvordan du kan lese og tolke informasjonen her.

  Publisert

 2. Hva vet vi om russ og rus?

  Russefeiringen har lange tradisjoner i Norge, og mange bekymrer seg for hvilke følger rusmiddelbruken under feiringen kan ha. Det er hittil gjort lite forskning på dette.

  Publisert

 3. Statistikkalenderen 2017

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

  Publisert Oppdatert

 4. Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer? 27. april 2017

  Folkehelseinstituttet arrangerer kurs med tema mini-metodevurdering og fagprosedyrer 27. april 2017.

  Publisert

 5. Antibiotikaresistens – en utfordring for folkehelsa

  Vi kan motvirke antibiotikaresistens både gjennom å forebygge infeksjoner og ved å bruke antibiotika bare når det trengs.

  Publisert

 6. Informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksine

  I forbindelse med innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har Folkehelseinstituttet laget tre korte informasjonsfilmer om hepatitt B-vaksinen.

  Publisert

 7. Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

  Publisert Oppdatert

 8. Brukerundersøkelser av folkehelseprofiler og statistikkbanker i 2014

  Resultater fra brukerundersøkelsene i 2014 ga mange forslag til videreutvikling av folkehelseprofilene og statistikkbankene.

  Publisert Oppdatert

 9. Ny kontaktinformasjon til Rettsmedisinske fag

  Rettsmedisinske fag ble overdratt til Oslo universitetssykehus fra og med 1. januar 2017 og har fått ny fakturaadresse og nye postadresser, telefonnumre og e-postadresser.

  Publisert Oppdatert

 10. Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp fra 2014 til 2015. I perioden 2003-2015 varierte dødstallene rundt et stabilt gjennomsnitt. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2015 skyldtes overdoser.

  Publisert

 11. 60-årsjubileet for poliovaksinasjon i Norge

  Det er 60 år siden Norge begynte å vaksinere skolebarn mot viruset Poliomyelitt. Norges 60-årige poliovaksinasjonshistorie er ett av mange ledd i den globale innsatsen for å utrydde poliomyelitt.

  Publisert Oppdatert

 12. HPV-vaksinasjon bør fullføres med den vaksinen man startet med

  Både Gardasil og Cervarix er tilgjengelige i Norge for bruk i vaksinasjonsprogram, derfor kan jenter/kvinner fullføre HPV-vaksinasjonen med den vaksinen de startet med.

  Publisert

 13. Råd og anbefalinger for influensavaksine

  Her finner du anbefalinger og rådgivende dokumenter om influensavaksine til risikogrupper og andre målgrupper.

  Publisert

 14. Matallergiregisteret avvikles

  Det nasjonale registeret for alvorlige reaksjoner på mat - Matallergiregisteret - har vært i drift siden 2000.

  Publisert

 15. Samling av informasjonsmateriell på ulike språk

 16. Miljøet vi lever i påvirker helsa på godt og vondt

  Maten vi spiser, lufta vi puster inn, utformingen av boligområder og andre miljøforhold virker inn på helse, livskvalitet og trivsel.

  Publisert Oppdatert

 17. Spørsmål og svar om BCG-vaksinasjon og tuberkulintesting

 18. Regelverk og håndhygiene

  Det finnes en rekke lover og forskrifter som direkte- og indirekte regulerer håndhygiene i helsetjenesten.

  Publisert Oppdatert

 19. Nasjonal veileder for håndhygiene

  Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai.

  Publisert Oppdatert

 20. Hånddesinfeksjon

  Hånddesinfeksjon – anbefalt metode for helsepersonell

  Publisert Oppdatert