Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte artikler

Viser  309  treff

Sorter etter:
|
 1. Hva vet vi om russ og rus?

  Russefeiringen har lange tradisjoner i Norge, og mange bekymrer seg for hvilke følger rusmiddelbruken under feiringen kan ha. Det er hittil gjort lite forskning på dette.

  Publisert

 2. Statistikkalenderen 2017

  Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.

  Publisert Oppdatert

 3. Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

  I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

  Publisert

 4. Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

  Publisert Oppdatert

 5. Vaksine mot meningokokksykdom

  Oversikt over hvem som bør vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse, og hvilke meningokokkvaksiner som er tilgjengelig i Norge.

  Publisert Oppdatert

 6. Spørsmål og svar om hepatitt B-infeksjon

 7. Spørsmål og svar om hepatitt B-vaksine til spedbarn

 8. Informasjon til sykehus

  Om oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon og konsekvenser for sykehus av innføringen av allment tilbud om hepatitt B-vaksine.

  Publisert Oppdatert

 9. Informasjon til helsestasjoner

  Praktisk informasjon om vaksinen, bestilling av vaksine, utvidet bivirkningsovervåking, registrering i SYSVAK, og overgangen til den seksvalente vaksinen.

  Publisert Oppdatert

 10. Hvorfor får alle barn tilbud om hepatitt B-vaksine?

  På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem, og Verdens helseorganisasjon har oppfordret alle land til å tilby vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram.

  Publisert

 11. Om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  Alle barn som er født 1. november 2016 og senere vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Publisert

 12. Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp fra 2014 til 2015. I perioden 2003-2015 varierte dødstallene rundt et stabilt gjennomsnitt. Ca. 80 prosent av dødsfallene i 2015 skyldtes overdoser.

  Publisert

 13. 60-årsjubileet for poliovaksinasjon i Norge

  Det er 60 år siden Norge begynte å vaksinere skolebarn mot viruset Poliomyelitt. Norges 60-årige poliovaksinasjonshistorie er ett av mange ledd i den globale innsatsen for å utrydde poliomyelitt.

  Publisert Oppdatert

 14. HPV-vaksinasjon bør fullføres med den vaksinen man startet med

  Både Gardasil og Cervarix er tilgjengelige i Norge for bruk i vaksinasjonsprogram, derfor kan jenter/kvinner fullføre HPV-vaksinasjonen med den vaksinen de startet med.

  Publisert

 15. Råd og anbefalinger for influensavaksine

  Her finner du anbefalinger og rådgivende dokumenter om influensavaksine til risikogrupper og andre målgrupper.

  Publisert

 16. Nasjonal veileder for håndhygiene

  Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai.

  Publisert Oppdatert

 17. Hånddesinfeksjon

  Hånddesinfeksjon – anbefalt metode for helsepersonell

  Publisert Oppdatert

 18. Hansker til bruk i helsetjenesten

  Hansker utgjør en ekstra barriere mot kryssmitte. De beskytter pasienten mot forurensning fra hendene til helsepersonell og beskytter helsepersonells hender mot å bli forurenset i klinisk arbeid.

  Publisert Oppdatert

 19. Hvorfor og hvordan utføre håndhygiene

  Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger HAI, forebygger antibiotikaresistens og reduserer kostnader.

  Publisert Oppdatert

 20. Uføretrygding blant unge voksne

  Unge uføre (18-29 år) utgjør 1,6 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng siden desember 2014. De fleste unge uføretrygdede er menn.

  Publisert Oppdatert