Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2002»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2002

Rapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2002

Publisert Oppdatert

Her finnes endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgsfunksjoner osv.

Her finnes endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgsfunksjoner osv.


Om rapporten

  • Utgitt: 2002
  • Av: Staten institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Sammendrag

Rusmiddeldirektoratet har siden 1989 samlet inn opplysninger fra kommunene om deres alkoholpolitiske tiltak. Undersøkelsene har omfattet informasjon om omsetningsordninger for alkohol, alkoholavgifter og alkoholkontroll. Fra 1996 ble datainnsamlingen utvidet til å gjelde antall salgs- og skjenkesteder, som tidligere hadde blitt foretatt av Statistisk sentralbyrå.

Ved opprettelsen av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fra 1. januar 2001 - som innebar en sammenslåing av Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen i Rusmiddeldirektoratet - ble datainnsamlingen lagt inn under det nye instituttet.

Som nevnt er datagrunnlaget for rapporten opplysninger fra kommunene om hvordan de forvalter alkoholloven, og opplysningene er innsamlet gjennom et spørreskjema som er sendt til kommunene på ettervinteren hvert år. Her blir de bedt om å angi forholdene ved utgangen av foregående år. En stor del av spørsmålene har vært de samme i samtlige år, noe som gir mulighet for å sammenlikne resultatene over tid. Men nye spørsmål har også blitt introdusert, særlig etter at alkoholloven ble radikalt endret i 1997. (Spørreskjema)

Svarprosenten har i samtlige år ligget på mellom 95 og 99 prosent. Dette innebærer at det vil være en liten og varierende underrapportering i talloppgavene. I 2002 svarte 431 av de 435 kommunene i landet. Følgende kommuner svarte ikke: Austevoll, Berlevåg, Elverum og Vågå, som til sammen har 28 010 innbyggere (per 1.1.2002). Vågå har imidlertid oppgitt totalt antall salgs- og skjenkesteder, og disse er tatt med i beregningene.

I tillegg til de årlige rapportene er det nå utarbeidet en større rapport basert på dataene som er samlet inn i perioden 1996-2000. Rapporten "Bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997" er skrevet av Ragnar Hauge og Reidun Johanne B. L. Lohiniva, og laget etter anmodning fra Sosialdepartementet, som ønsket en evaluering av de endringene i alkoholloven som ble foretatt i 1997 (rapporten foreligger også på www.sirus.no).

Dette er en rapport fra Staten Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.