Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte rapporter

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Nytteverdien av behandling for hofteartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Vi ble bedt om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak som kan lette symptomene hos personer med hofteartrose.

  Publisert

 2. Nytteverdien av behandling for kneartrose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  I denne rapporten oppsummerer vi forskning om effekter av relevante behandlingstiltak som kan lette symptomene hos personer med kneartrose.

  Publisert

 3. Antibiotikabruk i fylker og kommuner (infografikk)

  Grafer med statistikk fra Kommunehelsa statistikkbank viser antibiotikabruk i alle fylker og kommuner. Her er statistikken framstilt for perioden 2005-2016.

  Publisert Oppdatert

 4. Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt forekomst av rusmiddel- og legemiddelbruk samt tobakksbruk blant arbeidstakere i Norge.

  Publisert Oppdatert

 5. Obduksjonsstatistikk

  Denne rapporten omfatter de obduksjoner der det er utført rettstoksikologiske analyser ved Folkehelseinstituttet i perioden 2000–2015.

  Publisert

 6. Arsrapp-MFR

 7. Europeisk narkotikarapport 2016: MDMA er tilbake

  EUs årlige narkotikarapport bekrefter at MDMA (som ofte selges som ecstasy) igjen er et av de mest populære sentralstimulerende midlene blant Europas unge.

  Publisert Oppdatert

 8. Trendrapport vaksiner 2016

  Trendrapport vaksiner 2016 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.

  Publisert Oppdatert

 9. Årsrapport fra Kunnskapssenteret 2015

 10. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

  Publisert Oppdatert

 11. Folkehelserapporten 2014: Helsetilstanden i Norge. Rapport 2014:4.

  Folkehelserapporten 2014 «Helsetilstanden i Norge» er arkivert fordi kapitlene er oppdatert i den elektroniske utgaven, se lenke nedenfor.

  Publisert Oppdatert

 12. Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2013 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt B, C, D.

  Publisert Oppdatert

 13. Invasive infeksjoner, årsrapport for 2013

  Folkehelseinstituttet har oppdatert rapporten som omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker.

  Publisert Oppdatert

 14. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Publisert Oppdatert

 15. Blod- og seksuelt overførbare sykdommer. Årsrapport 2012 for sykdomsprogrammet

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i 2012.

  Publisert Oppdatert

 16. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15.juni -31.desember 2012

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte andre halvår 2012 med antall og dødsårsaker.

  Publisert Oppdatert

 17. Invasive sykdommer, årsrapport for 2012

  Denne rapporten beskriver forekomsten av de vanligste infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.

  Publisert Oppdatert

 18. Næringsmiddelbårne infeksjoner i 2012

  Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2012. Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2012.

  Publisert Oppdatert

 19. Invasive sykdommer, årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som omfatter de invasive infeksjoner: Meningokokksykdom, streptokokkinfeksjoner, pneumokokkinfeksjoner, Haemophilus influenzae-infeksjoner.

  Publisert Oppdatert

 20. Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner, som omfatter hivinfeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon og hepatitt (A, B, C, D, E).

  Publisert Oppdatert

 21. Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011

  I 2011 ble det utført rusmiddelanalyser i ca 9100 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring.

  Publisert Oppdatert

 22. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011

  Denne årsrapporten beskriver forekomsten av sykdommer som kan overføres med flåttbitt i Norge og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot disse sykdommene.

  Publisert Oppdatert

 23. Oppfølging NOU 2010:3 “Drap i Norge perioden 2004–2009” Behov for en forskningsbasert ordning?

  En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge.

  Publisert Oppdatert

 24. Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001-2010

  Denne rapporten oppsummerer tilfeller av tuberkulose som startet forebyggende behandling meldt til MSIS i perioden 2001-2010.

  Publisert Oppdatert

 25. Europeisk internettundersøkelse om menn som har sex med menn, norske resultater: rapport fra EMIS 2010

  Over 2000 norske menn som har sex med menn deltok i den paneuropeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble gjennomført sommeren 2010, der 38 land deltok.

  Publisert Oppdatert

 26. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010

  Årsrapporten ”Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2010” beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge i 2010.

  Publisert Oppdatert

 27. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2010

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2010.

  Publisert Oppdatert

 28. Folkehelserapporten 2010: Helsetilstanden i Norge

  De siste 20 årene har alle grupper her i landet – uavhengig av utdanningslengde og inntekt - fått bedre helse, og levealderen øker for alle. Likevel har bedringen vært større for grupper med lang utd

  Publisert Oppdatert

 29. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2009

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2009.

  Publisert Oppdatert

 30. Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

  Vi utsettes daglig for et stort antall miljøfaktorer, men vet ikke mye om hvordan disse, sammen og enkeltvis, virker inn på helsa vår.

  Publisert Oppdatert

 31. Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak

  Helseforetakene skal, som en del av sin smittevernberedskap, ha en oppdatert pandemiplan hvor blant annet prosedyre for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon inngår.

  Publisert Oppdatert

 32. Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

  Kommunene skal ha en oppdatert pandemiplan som blant annet beskriver praktisk gjennomføring av massevaksinasjon.

  Publisert Oppdatert

 33. Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser

  Uførepensjonering for psykiske lidelser har økt, skjer ved yngre alder og forårsaker flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper.

  Publisert Oppdatert

 34. Rapport 2008:10 Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen

  Barnehagen fremmer barns språkutvikling. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Det er også en større andel av barna som går i barnehag

  Publisert Oppdatert

 35. Hvem er brukere av eldresentrene?

  I rapporten ”Hvem er brukere av eldresentrene?” sammenlignes hjemmeboende eldre over 65 år og som bruker eldresentrene, med dem som ikke bruker eldresentrene.

  Publisert Oppdatert

 36. Blir vi syke av norsk kjøtt?

  Norge har en av Europas laveste forekomster av smitte fra matvarer og dyr. Rapporten diskuterer hvilken betydning norskprodusert kjøtt har som smittekilde sammenlignet med andre næringsmidler. Epidem

  Publisert Oppdatert

 37. Evaluering Ren omsorg

  Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomførte i samarbeid med landets sykehus og sykehjem en nasjonal håndhygienekampanje i 2005. Nå foreligger Folkehelseinstituttets egen evaluering av denne kampanjen.

  Publisert Oppdatert

 38. Experience and Challenges

  This report describes our activities in the different countries and regions of Northern Europe during 2004.

  Publisert Oppdatert

 39. Grunnlagsdokument for utforming av Nasjonal strategi for datainnsamling til helseovervåking basert på helseundersøkelser

  Rapporten er et grunnlag for utforming av nasjonal strategi for helseovervåking basert på helseundersøkelser.

  Publisert Oppdatert

 40. Veidekker: Svevestøv og helse

  Rapport laget på oppdrag fra Statens vegvesen,Vegdirektoratet i samarbeid mellom Berg- og geoteknikk, NTNU/Sintef og Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 41. Voices of Women in the Barents region

  The project ”Family Friendly Maternity Care” (FFMC) within the Barents Health Programme 1999-2003 was primarily initiated as a follow-up of a previous project ”Baby Friendly Hospital Initiative” (BFH

  Publisert Oppdatert

 42. The Collaboration Continues

  The Department of Infectious Disease Epidemiology at the NIPH started its collaboration with the Baltic countries and Russia in 1998. The objectives of this collaboration are in line with official No

  Publisert Oppdatert

 43. Dent-o-Sept saken

  Folkehelseinstituttet har gjennomført tre kartleggingsundersøkelse i Dent-O-Septsaken. Undersøkelsene fastslår en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.

  Publisert Oppdatert

 44. Forebygging og kontroll av tuberkulose

  Denne veilederen er nå oppdatert, og finnes som nettbasert veileder. Tilleggskapittelet om TNF-alfa-blokkere som var vedlegg tilSmittevern 7: Forebygging og kontroll av tuberkulose, gjelder for

  Publisert Oppdatert

 45. Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

  Publisert Oppdatert

 46. Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

  Publisert Oppdatert

 47. Infectious diseases know no borders

  Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet startet sitt samarbeid med de baltiske land og Russland i 1998. Hovedoppgaven er overvåking og kontroll av infeksjonssykdommer og utvekslin

  Publisert Oppdatert

 48. Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

  Publisert Oppdatert

 49. Sammen for egen vekst. Mobilisering av ressurser hos sykmeldte

  Selv etter lang tids sykmelding er det mulig å komme seg tilbake i jobb, men noen klarer det ikke uten hjelp.

  Publisert Oppdatert

 50. Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

  Publisert Oppdatert

 51. Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

  Publisert Oppdatert

 52. Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

  Publisert Oppdatert

 53. Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

  Publisert Oppdatert

 54. Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti

  Publisert Oppdatert