Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser

Artikkel

EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser

Denne fagsatsingen handler om å skaffe mer kunnskap om risikofaktorer og risikogrupper for smitte, alvorlig sykdom og død ved covid-19, og om pasientene får følgetilstander eller nye sykdommer i ettertid.

Denne fagsatsingen handler om å skaffe mer kunnskap om risikofaktorer og risikogrupper for smitte, alvorlig sykdom og død ved covid-19, og om pasientene får følgetilstander eller nye sykdommer i ettertid.


Vi vet stadig mer om risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19, men fremdeles er det mangel på oppdatert kunnskap om situasjonen i Norge. I tillegg er det viktig å følge med på hvilke komplikasjoner, følgetilstander og nye sykdommer som forekommer etter smitte med SARS-CoV2 og covid-19.

Denne kunnskapen trenger vi for å utforme og målrette tiltak, for å planlegge vaksinering og for å forstå situasjonen rundt pandemien og dens alvorlighetsgrad bedre. Kunnskap om kortsiktige og langsiktige følgetilstander og sykdommer er i tillegg viktig for å optimalisere behandling, planlegge helsetjenester og for å sikre at pasienter og befolkningen får pålitelig informasjon om mulige komplikasjoner etter sykdom og smitte. Dette er også viktig for å kunne skille eventuelle bivirkninger av vaksinene fra komplikasjoner etter gjennomgått sykdom.

Om fagsatsingen

Vi skal bygge opp analysekapasitet og utføre prioriterte epidemiologiske analyser i håndteringen av pandemien. Målet er å koble det rikholdige datagrunnlaget som finnes i Norge for å kunne levere rask og oppdatert forskning både på kort og lang sikt.

Koblinger og analyser vil gjøres i beredskapsregisteret Beredt C19, CoronaREG- og CoronaPREG-forskningskoblingene, og på et senere tidspunkt eventuelt ved kobling med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og utfallsdata som i Meldingssystem for smittsomme sykdommer MSIS og Beredt C19.

Prioriterte problemstillinger i fagstastingen er:

  • Definisjon og operasjonalisering av medisinske risikotilstander og senfølger/komplikasjoner.
  • Identifisere betydningen av underliggende sykdommer som risikofaktorer for smitte, alvorlig sykdom og død i Norge.
  • Følge opp helseutfall relatert til covid-19 sykdom.

Vi skal samarbeide med kliniske miljøer, Helsedirektoratet og andre fagmiljøer som er koblet opp mot arbeidet med covid-19, inkludert arbeidet med ny nasjonal NCD-strategi.

Datakilder

  • Beredskapsregisteret (Beredt C19)
  • Corona-REG
  • CoronaPREG
  • NCDNOR

Har du spørsmål?

Kontakt Hanne Løvdal Gulseth