Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser

Artikkel

EpiKorona: Analyse av risikofaktorer og konsekvenser

Denne fagsatsingen handler om å skaffe mer kunnskap om risikofaktorer og risikogrupper for smitte, alvorlig sykdom og død ved covid-19, og om pasientene får følgetilstander eller nye sykdommer i ettertid.

Forsker med elementer av de hun forsker på rundt seg.

Denne fagsatsingen handler om å skaffe mer kunnskap om risikofaktorer og risikogrupper for smitte, alvorlig sykdom og død ved covid-19, og om pasientene får følgetilstander eller nye sykdommer i ettertid.


Vi vet stadig mer om risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19, men fremdeles er det mangel på oppdatert kunnskap om situasjonen i Norge. I tillegg er det viktig å følge med på hvilke komplikasjoner, følgetilstander og nye sykdommer som forekommer etter smitte med SARS-CoV2 og covid-19.

Denne kunnskapen trenger vi for å utforme og målrette tiltak, for å planlegge vaksinering og for å forstå situasjonen rundt pandemien og dens alvorlighetsgrad bedre. Kunnskap om kortsiktige og langsiktige følgetilstander og sykdommer er i tillegg viktig for å optimalisere behandling, planlegge helsetjenester og for å sikre at pasienter og befolkningen får pålitelig informasjon om mulige komplikasjoner etter sykdom og smitte. Dette er også viktig for å kunne skille eventuelle bivirkninger av vaksinene fra komplikasjoner etter gjennomgått sykdom.

Om fagsatsingen

Vi skal bygge opp analysekapasitet og utføre prioriterte epidemiologiske analyser i håndteringen av pandemien. Målet er å koble det rikholdige datagrunnlaget som finnes i Norge for å kunne levere rask og oppdatert forskning både på kort og lang sikt.

Koblinger og analyser vil gjøres i beredskapsregisteret Beredt C19, CoronaREG- og CoronaPREG-forskningskoblingene, og på et senere tidspunkt eventuelt ved kobling med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og utfallsdata som i Meldingssystem for smittsomme sykdommer MSIS og Beredt C19.

Prioriterte problemstillinger i fagsatsingen er:

 • Definisjon og operasjonalisering av medisinske risikotilstander og senfølger/komplikasjoner.
 • Identifisere betydningen av underliggende sykdommer som risikofaktorer for smitte, alvorlig sykdom og død i Norge.
 • Følge opp helseutfall relatert til covid-19 sykdom.
 • Samarbeid med kliniske miljøer, Helsedirektoratet og andre fagmiljøer som er koblet opp mot arbeidet med covid-19, inkludert arbeidet med ny nasjonal strategi mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD-strategi).

Datakilder

 • Beredskapsregisteret (Beredt C19)
 • Corona-REG
 • CoronaPREG
 • NCDNOR

Hovedleveranser i 2020–2021

 • Operasjonalisert risikogruppe-definisjoner for alvorlig forløp og levert tallgrunnlag til vaksinedistribusjonsgruppen ved FHI.
 • Jevnlig levert analyser av forekomst av smitte, sykehusinnleggelse og død for risikogruppene, både samlet og for enkelte sykdomsgrupper.
 • Levert analyser til utbruddsgruppa ved FHI om spesifikke risikogrupper, for eksempel i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet.
 • Utført analyser om forekomst av nyoppstått autoimmun sykdom etter gjennomgått covid-19-sykdom.
 • Utført spesifikke analyser for enkelte sykdomsgrupper som diabetes, der det også har blitt tatt hensyn til sosioøkonomi, fødeland og lignende.
 • Oppstart av analyser på senfølger av covid-19, særlig hos personer som ikke har vært innlagt på sykehus.
 • Forskningsartikkel om bivirkninger av Oxford-AstraZeneca-vaksinen.
 • Forskningsartikkel i preprint om risikofaktorer for SARS-CoV-2-infeksjon og sykehusinnleggelse blant barn og unge i Norge.
 • Utformet forskningssøknad sammen med Statens Serum Institut i Danmark om senfølger etter covid-19.
 • Utformet forskningssøknad til den tverrfaglig satsings-utlysningen i Norges forskningsråd sammen med andre ved FHI.

Har du spørsmål?

Kontakt Hanne Løvdal Gulseth

 

Historikk

03.03.2022: Lagt inn hovedleveranser