Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Vekstkohorten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Vekstkohorten

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Tilgang til data fra Vekstkohorten

Publisert Oppdatert

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt. Forskere og andre kan søke om tilgang til data.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt. Forskere og andre kan søke om tilgang til data.


Helseopplysninger fra Vekstkohorten kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene

Søkere som ønsker å låne opplysninger fra Vekstkohorten må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. Vekstkohorten har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no)

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra Vekstkohorten, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Søk om datatilgang

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data

Svarfrister for utlevering

Vekstkohorten har 30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data og 60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data når data fra alle kilder foreligger og all nødvendig dokumentasjon er på plass.

Fristen beregnes fra det tidspunkt alle dokumenter er mottatt og godkjent, og saksbehandler ved registeret har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

For tilgang til data fra vekstkohorten faktureres det for medgått arbeidstid for saksbehandling og tilrettelegging av data. Timesatsen er per i dag kr. 1055 per time eks. mva.

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra Vekstkohorten skal oppgi Vekstkohorten som kilde.

Kontakt 

Ved spørsmål ta kontakt med Vekstkohorten på e-post:

    Kontakt

Innhold på denne siden