Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Vekstkohorten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Vekstkohorten

Artikkel

Tilgang til data fra Vekstkohorten

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av en samling av data fra barn som det er målt høyde, vekt og livvidde for gjennom gjentatte undersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet. Det kan søkes om tilgang til data.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av en samling av data fra barn som det er målt høyde, vekt og livvidde for gjennom gjentatte undersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet. Det kan søkes om tilgang til data.


Innhold på denne siden

Vekstkohorten har som formål å bidra til kunnskap om barn og unges vekst og helse. Les mer om Vekstkohorten her:

Helseopplysninger fra Vekstkohorten kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne data fra Vekstkohorten må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. Vekstkohorten har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra Vekstkohorten, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no:

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no:

Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet i denne artikkelen:

Svarfrister for utlevering

Vekstkohorten har en frist på 30 virkedager for utlevering av ikke-sammenstilte data, og 60 virkedager for utlevering av sammenstilte data.

Fristen beregnes fra det tidspunkt komplett søknad foreligger og saksbehandler har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra Vekstkohorten. Herr finner du informasjon om gjeldende timepris og priseksempler:

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra Vekstkohorten skal oppgi Vekstkohorten som kilde.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Vekstkohorten på e-post: