Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til data fra Fylkeshelseundersøkelsene (FHUS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilgang til data fra Fylkeshelseundersøkelsene (FHUS)

Artikkel

Tilgang til data fra Fylkeshelseundersøkelsene (FHUS)

Fylkeshelseundersøkelsene blir gjennomførte som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylke. Det kan søkes om tilgang til data.

illustrasjonsfoto fra Colourbox.com
illustrasjonsfoto fra Colourbox.com

Fylkeshelseundersøkelsene blir gjennomførte som et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og det enkelte fylke. Det kan søkes om tilgang til data.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet bidrar i arbeidet med å planlegge og rapportere fra fylkeshelseundersøkelsene.

Helseopplysninger fra FHUS kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene. Søkere som ønsker å låne data fra FHUS må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. FHUS har hjemmel i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra FHUS, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Slik søker du om data

Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no:

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no:

Du finner generell informasjon om søknadsprosessen, forutsetninger for datautlevering og andre opplysninger du trenger for å få tilgang til data fra Folkehelseinstituttet i artikkelen Slik søker du om tilgang til data

Svarfrister for utlevering

FHUS har en frist på 30 virkedager for utlevering av ikke-sammenstilte data, og 60 virkedager for utlevering av sammenstilte data.

Fristen beregnes fra det tidspunkt komplett søknad foreligger og saksbehandler har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

Folkehelseinstituttet tar betalt for medgått arbeidstid i forbindelse med søknadsbehandling, tilrettelegging og utlevering av opplysninger fra FHUS.

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse ved publisering

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra FHUS skal oppgi de aktuelle fylkeshelseundersøkelsene som kilde.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med FHUS på e-post: