Fylkeshelseundersøkelser

Folkehelseinstituttet bidrar i arbeidet med å planlegge og rapportere fra folkehelseundersøkelser i fylkene.