Hopp til innhold

Artikkel

EndNote og referanselister

Publisert Oppdatert

Vi anbefaler at du bruker EndNote når du skal lage referanselister i rapporter og artikler. Biblioteket arrangerer jevnlig kurs.

EndNote 7.png

Vi anbefaler at du bruker EndNote når du skal lage referanselister i rapporter og artikler. Biblioteket arrangerer jevnlig kurs.


Med EndNote kan du:

  • samle og sortere referansene du vil ta vare på etter et litteratursøk
  • holde oversikt over litteratur du har brukt over tid, hentet fra ulike kilder
  • sette inn referanser i manuskriptet ditt og lage litteraturhenvisninger
  • enkelt produsere litteraturlister i det formatet tidsskriftet krever

Trenger du hjelp?

Biblioteket kan svare på spørsmål om EndNote, og bistå med referanselister. Biblioteket arrangerer også jevnlige kurs i EndNote. Kontakt oss på biblioteket@fhi.no.

Biblioteket har utviklet en veileder som beskriver de vanligste funksjonene i EndNote. Denne veilederen bruker vi også som kursmanual på våre EndNote-kurs. Se "Veiledninger" i venstremeny for flere veiledere.

Referanselister i Helseforvaltningen

Biblioteket har utviklet to stiler som vi anbefaler at du bruker når du lager referanselister i publikasjoner ved din organisasjon. I eksempelsamlingene får du se hvordan en referanse skal se ut på referanselista, og hvordan du legger den inn i EndNote for å få dette resultatet.

Det fins også et eget dokument med generelle råd om hvordan registrere referanser i EndNote og hvilke opplysninger som skal være med.

Last ned EndNote-stiler

Stilene som anbefales for helseforvaltningen ligger klar til nedlastning i venstremenyen.

OBS: Velg å åpne filen (ikke lagre). Filen vil åpne seg i EndNote. Gå deretter på File > Save as. Programmet sørger da for at filen automatisk blir lagret på riktig plass.