Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Sammenheng mellom luftforurensning og helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Dette prosjektet vil ved bruk av forbedret eksponeringskarakterisering over tiår og bruk av nasjonale helseregistre og kohorter undersøke sammenhengene i de nordiske landene.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Dette prosjektet vil ved bruk av forbedret eksponeringskarakterisering over tiår og bruk av nasjonale helseregistre og kohorter undersøke sammenhengene mellom luftforurensning og helse i de nordiske landene. Kohorter av voksne vil bli brukt til å studere sammenhengen mellom luftforurensning og dødelighet, mens kohorter av barn vil bli brukt til å studere sammenheng med fødselsutfall og utvikling av barneastma, alt med fokus på sårbare grupper. Norge deltar med Cohort of Norway (CONOR) og Den norske Mor og barn-studien (MoBa). De beregnede sammenhengene med helse vil så bli brukt til å estimere omfanget av helsevirkninger i befolkningen og betydningen av sosioøkonomiske forhold og effekt på velferd.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bente Margaret Oftedal, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Per Everhard Schwarze, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Shilpa Rao-Skirbekk, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Kjell Vegard Fjeldheim Weyde, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Per E Schwarze, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet