Hopp til innhold

Prosjekt

Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskpsutfall - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av svangerskapsintervall på mors og barns helse.


Sammendrag

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at kvinner venter i minst 2 år etter fødsel før de blir gravid igjen. Anbefalingen er basert på observasjonsstudier (hovedsakelig fra lavinntektsland) som har vist sammenhenger mellom kort svangerskapsintervall/interpregnancy interval (IPI) og uønskede graviditetsutfall (som fødselsdødelighet, lav fødselsvekt, prematur fødsel, fødselsdefekter osv). Rådene er ikke relevante for kvinner i høyinntekstland. Det er motstridende hypotese om at sammenhenger mellom korte IPI og negative graviditetsutfall kan delvis forklares av systematisk feil. Det er fortsatt ukjente mekanismer som påvirker sammenhengen mellom IPI og konkrete graviditetsutfall. Dette gjør at dagens kunnskap om virkningen av IPI er klinisk upålitelig. Det trengs studier med større utvalgsstørrelsen fra høyinntektsland for å kunne identifisere optimale svangerskapsintervall (IPI). En longitudinell retrospektiv kohortstudie om effekten av IPI på mors og barns helse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Folkehelseinstituttet
Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Natasha Nassar, University of New South Wales
Stephen Ball, Curtin University
Gavin Pereira, Curtin University
Eva Malacova, Curtin University
Annette Regan, Curtin University

Om prosjektet