Internasjonalt samarbeid

Temasiden handler om Folkehelseinstituttets arbeid med å styrke institusjoner og systemer internasjonalt gjennom faglig samarbeid med internasjonale partnere.

Building stronger public health institutions (BIS)

Building Stronger Public Health Institutions and Systems (BIS)
Good hand hygiene conditions have been created at the border between Zambia and Malawi. Photo credit: Kari S. Hansen, FHI
Building Stronger Public Health Institutions and Systems (BIS)

Folkehelseinstituttet er i gang med et Norad-finansiert program (2021-2025) som har som mål om å styrke folkehelseinstitutter og systemer i lav- og mellominntektsland (LMICs).

Publisert

Folkehelseinstituttets samarbeid innen EU og WHO

Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC
munnbind_COLOURBOX43843315.jpg
Helsetjenester og covid-19: Kunnskapssammendrag fra Cochrane EPOC

Sammendrag av kunnskapsoversikter som kan være relevante ved planlegging av tiltak for å styrke helsetjenesten ved pandemier.

Publisert

Samarbeid med EU-byråer
EFSA logo used with permission of EFSA
Samarbeid med EU-byråer

Siden starten av EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs programmer og byråer.

Oppdatert

Se også:

Internasjonale helseregister-prosjekter (eRegistries)
Internasjonale helseregisterprosjekter (eRegistries)
Internasjonale helseregister-prosjekter (eRegistries)
Global helseberedskap
Global helseberedskap
Global helseberedskap
EØS-programmene om folkehelse
EØS-programmene om folkehelse
EØS-programmene om folkehelse