Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS)

Prosjekt

En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet lanserte i januar 2020 et nytt program for kontinuerlige, elektroniske målinger av pasienterfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet lanserte i januar 2020 et nytt program for kontinuerlige, elektroniske målinger av pasienterfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det nye programmet representerer en innovativ måte å samle inn data på sammenlignet med de tidligere tverrsnittsundersøkelsene, men to store utfordringer med det nye programmet er dekningsgraden og manglende målinger for å se hvordan det går med pasientene etter utskrivning.

Antall inkluderte pasienter øker over tid, men flere tusen blir av flere årsaker ikke inviterte til å delta i undersøkelsene.Dette truer resultatenes generaliserbarhet, troverdighet og nytteverdi. De nåværende undersøkelsene er også begrenset til tverrsnittsmålinger av pasientopplevelser fra døgnopphold. Pasientenes erfaringer med samarbeid mellom tjenester, kommunale tjenester og opplevd resultat etter utskrivning blir ikke vurdert. Andre utfordringer er mangel på spørreskjemaer på andre språk, kortere og mer brukervennlige spørreskjemaer og et rapporteringssystem tilpasset kontinuerlige målinger.

For å møte utfordringene vil vi gjennomføre følgende FoU-prosjekt: Del 1. Utvikle en longitudinell spørreskjemapakke. Vi vil avgrense baseline-spørreskjemaene, utvikle og validere longitudinelle moduler for å se på erfaringer fra kommunale tjenester og oversette spørreskjemaene til de tre mest relevante fremmedspråkene blant pasientene, etter internasjonalt anerkjente oversettelsesprosedyrer. Del 2. Utvikle longitudinelle datainnsamlingsprosedyrer og et datahåndteringssystem. Vi vil sette opp et nytt system for rekruttering til undersøkelsene ved institusjonene og kombinere det med en tilnærming etter utskrivning for pasienter som ikke inviteres når de er innlagt. Ved å hente bakgrunnsdata fra Norsk pasientregister vil vi utvikle rutiner for å kunne følge pasientene over tid, kontakte de etter utskrivning og gjennomføre frafallsanalyser og casemix justeringer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Ketil Hanssen-Bauer, Akershus universitetssykehus HF
Johan Siqveland, Akershus universitetssykehus HF
Aleksandra Eriksen Isham, Akershus universitetssykehus HF
Karoline Aasgaard, Folkehelseinstituttet
Lina Harvold Ellingsen-Dalskau, Folkehelseinstituttet
Kjersti Eeg Skudal, Folkehelseinstituttet
Mona Haugum, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Folkehelseinstituttet
Øyvind Andresen Bjertnæs, Folkehelseinstituttet

Start

01.03.2022

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet