Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt

Prosjekt

Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for fødende kvinner - Prosjektplan for systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet.


Sammendrag

Gravide kvinner kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon for seg selv og barnet. Siden 2010 har de regionale helseforetakene i Norge hatt ansvar for en følgetjeneste for fødende med > 90 minutters reisevei til fødeinstitusjon. Følgetjeneste tilbyr en døgnkontinuerlig vaktberedskap med tilbud om en kvalifisert faglig vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for hjelp og om det er behov for følge av jordmor eller lege til fødestedet. Hensikten med denne systematiske oversikten er å framskaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å svare på:  

  1. Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster/barn? 

  1. Hva er effekten/betydning av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor > 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster/barn? 

Hvis vi finner lite eller ingen forskning som svarer på problemstilling 1 og 2, vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål: 

  1. Hva er gravide og deres partneres følelse, opplevelse og erfaring rundt sikkerhet og trygghet ved å bo langt fra fødested?   

  1. Hvilke erfaringer har gravide som bor langt fra fødeinstitusjon med følgetjenester? 

 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar søke i internasjonale litteraturdatabaser for studier publisert mellom 2010-2020 som ser på betydningen av avstand til fødeinstitusjon for gravide og barna. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag og deretter full tekst av de identifiserte studiene opp mot seleksjonskriteriene. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil vi presentere og publisere i en rapport. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heather Melanie R Ames, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hilde Marie Engjom, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Ellen Blix, OsloMet - storbyuniversitetet
Liv Merete Brynildsen Reinar, Folkehelseinstituttet
Signe Louise Forsetlund, Folkehelseinstituttet
Lillebeth Larun, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet

Start

19.11.2020

Slutt

14.04.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Heather Melanie R Ames