Hopp til innhold

Nytt på fhi.no

Viser  3561  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer

  Dette er den første av to delrapporter om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Dødsårsaker fra 1951 til 2004 - tabeller og figurer

  Tabeller for total død, 16 kreftsykdommer, en rekke andredødsårsaker, samt flere tabeller for ulykker og voldsom død kan lastes ned i xls-format. I tillegg fins det figurer (ppt) og dokumenter&

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 3. Alkohol- og tobakksbruk blant ungdom: Hva betyr innvandrerbakgrunn?

  Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Internasjonalt samarbeid innenfor laboratoriediagnostikk av tuberkulose

  Tuberkuloselaboratoriet ved FHI er også nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier. Laboratoriet er aktiv deltaker i flere internasjonale laboratorienettverk og prosjekter.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

  Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Kognitiv atferdsterapi til barn og unge med angst

  Barn og unge med milde til moderate angstlidelser kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi, konkluderer forskere som har sett på de beste studiene som finnes på området.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler

  En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern

  Med et totalt fravær av kontrollerte studier kan vi slå fast at effekt og skadevirkninger ved bruk av tvangsmidler er ukjent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Svømmekløe (cercariedermatitt)

  Svømmekløe er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet kommer av parasitter (ikter) på fugler.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 10. Om fugleinfluensa

  Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl. I noen tilfeller har andre dyr og mennesker blitt smittet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 11. Lenker - tuberkulose

  Norske og internasjonale lenker om tuberkulose.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 12. Konvolutt for innsending av prøver

  For å lette arbeidet med innsending av prøver til Folkehelseinstituttet, bør denne universale prøvekonvolutten benyttes for alle prøver.

  Diverse

  Publisert Oppdatert

 13. Lover og forskrifter - tuberkulose

  Oversikt over lover og forskrifter i forbindelse med tuberkulose.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 14. Definisjoner: sosial ulikhet i helse

  Sosial ulikhet i helse måles oftest ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt. Ofte benyttes dødelighet som et mål for helse.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 15. Identifisering av skadedyr og skadedyrtelefonen

  Har du funnet et dyr du lurer på hva er eller har du spørsmål om skadedyr?

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 16. Skadedyr - lover og forskrifter

  Oversikt over lover og forskrifter som er aktuelle i forbindelse med skadedyrkontroll.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 17. Lenker - insekter og skadedyr

  Her finner du lenker til andre nettsider med nyttig informasjon om bl.a. kjemiske bekjempelsesmidler, insekter og skadedyr. Du finner også lenker til relevante foreninger og organisasjoner.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 18. Informasjon til tilsynsmyndighet om tilsyn med skadedyrbekjempelse

  Kommunene skal føre tilsyn med skadedyrkjemperne.  Informasjonen på disse sidene er ment som hjelp til deg som skal føre tilsyn med skadedyrbekjempelse.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 19. Gode råd for god reise

  I brosjyren "Gode råd for god reise" finner du blant annet råd om vaksiner/forebyggende legemidler, tips til utsatte grupper og andre råd som er viktige både før, under og etter utenlandsreiser.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 20. Helseregistre redder liv

  Hvilken nytte har du av helseregistre? Hvorfor skal vi bruke penger på å registrere opplysninger om vår helse fra fødsel til død? Er helseregistre til for myndighetene, forskerne eller befolkningen?

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert