Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  12  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Influensa i svangerskapet og kreft hos barn

  Bakgrunnen er vår manglende kunnskap om årsakene til kreft i barnealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Fars alder og barnekreft

  Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Behandlinger av tilbakefall eller refraktært myelomatose: En fullstendig metodevurdering

  Evaluering av klinisk effekt og kostnadseffektivitet av behandlingsalternativ for pasienter som opplever tilbakefall eller refraktært myelomatose.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Tester for deteksjon av ROS 1 genforendringer blant pasienter med ikke-småcellet lungekreft - Prosjektplan for vurdering av tester

  FHI skal evaluere genomiske tester relevante for identifisering av somatiske ROS1-genforendringer hos pasienter med lokalavansert eller metastasert ikke-småcellet lungekreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft

  Vi ønsker å undersøke om forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdom hos pasienter med prostatakreft er ulik forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i befolkningen generelt.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Finnes det disposisjoner for barnekreft allerede fra fødselstidspunktet - Munthe-Kaas

  Målet er å utforske tidlige (gen-miljø) disposisjoner for barnekreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

  Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom 6 land for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde

  Prosjektet vil analysere BRCA1-methylering hos for tidlig fødte jenter versus jenter født ved normal termin, og om genmethylering kan ha betydning for kreftrisiko.

  Prosjekt

  Publisert

 10. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert

 11. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Kostholdet i graviditeten og risikoen for kreft hos barnet

  Vi vil legge sammen data fra to kohorter, hvilket for første gang vil gi mulighet for å undersøke sammenhengen mellom mors kostvaner og barnets risiko for å utvikle kreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert