Hopp til innhold

MoBa-prosjekter

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn

  Prosjektet undersøker om tidlige temperamentstrekk spiller en rolle for vektutvikling hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Genetiske faktorer i fødselsrelaterte fenotyper

  Vårt prosjekt vil gi innsikt i den genetiske arkitekturen for preterm fødsel ved undersøkelse av mangeartede fødselsrelaterte fenotyper.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn

  Få mer kunnskap om mors bruk av legemidler i svangerskapet kan gi muligheter for langtidseffekter på barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Bruk av angstdempende midler og sovemedisiner hos gravide og deres partnere - uønskede utfall i fødsel og hos barnet

  Vi ønsker å bidra til kunnskapen om effekten av bruk av angstdempende midler og sovemedisiner i svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Årsaker til nyrekreft

  Prosjektet skal finne årsaker til nyrekreft ved å opprette en case-kontroll undersøkelse basert på en kobling mellom Den norske mor og barn undersøkelsen og Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa)

  Dette prosjektet vil se på hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Bruk av illegale rusmidler hos gravide

  Studien vil se på om bruk av illegale rusmidler eller legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering er assosiert med uønskede svangerskapskomplikasjoner eller senere utvikling hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Språk- og læringsstudien

  Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. God prediksjon av preeklampsi

  Hensikten med dette prosjektet er å sammenligne nivået av ulike faktorer i plasma hos kvinner som senere i svangerskapet får eller ikke får preeklampsi.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Caremoms

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år

  Assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

  Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Pre- og postnatal eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) og barns vekst

  Hovedmålet er å undersøke sammenhengen mellom eksponering for pre- og postnatal eksponering og barns vekst gjennom barndommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Epigenetisk profil og tarmbakterier hos IBS pasienter--en tvillingstudie

  Irritabel tarm-syndrom (IBS) er en vanlig kronisk lidelse som rammer ca. 20 % av befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Infeksjon, immunitet og ADHD

  Prosjektet er et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen og del av et større forskningsprogram relatert til ADHD innenfor rammen av MoBa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Jodstatus hos gravide og barn i Norge og risiko for redusert nevropsykologisk utvikling

  I denne studien vil vi se på sammenheng mellom jodmangel i fosterlivet og tidlig i barneårene og språkutvikling, motorisk utvikling, IQ, atferdsproblemer, ADHD-symptomer, skoleferdigheter mm.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert