Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  41  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

  I dette prosjektet vil personer som er tatt inn i behandling for problemer med ulike rusmidler sammenlignes, og sammenlignes også med et generelt utvalg fra befolkningen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Rusmiddelbruk i utelivet

  Formålet med studien er å undersøke bruk av rusmidler i utelivet og på festivaler med hjelp av salivaprøver, alkometer, spørreskjema og dybdeintervju.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien

  SIRUS skal gjennomføre en longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk med skolerekruttering høst 2015 og baseline vår 2016.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. En langtidsoppfølging av narkotikabrukere

  Hovedformålet med undersøkelsen er å undersøke flere faktorer hos personer som bruker illegale stoffer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Pengespill og offentlig politikk

  Dette prosjektet oppsummerer internasjonal forskningsbasert kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i et globalt perspektiv.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Selvreguleringsstrategier

  Prosjektet vil fokusere på motiver knyttet til egenverdien av selvregulering, et tema som hittil er lite utforsket.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Rusmiddelbruk på utesteder

  Gjennom studien ønsker vi å forstå mer av rekreasjonsbruken av rusmidler, dvs. hvorfor, hvordan og innenfor hvilke rammer personer gjør bruk av legale og illegale stoffer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Bruk av tobakk og rusmidler i befolkningen- SSB Rusundersøkelsen

  Monitorering av tobakk, alkohol, legemidler og narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Dopingbruk utenfor organisert idrett

  Skaffelse av nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervj

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Cannabis i Norge

  Av illegale stoffer er cannabis det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det er for lite kunnskap om cannabisbruken i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Narkotikabrukere i behandling. Analyser basert på data fra Norsk Pasientregister (NPR)

  Fra året 2010 har SIRUS etablert en rutine med uttak av data i tabellform fra Norsk pasientregister for å oppfylle forpliktelse til europeisk rapportering i EMCDDA innen indikatoren TDI.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Avhengighet

  I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Endringer i sprøytebrukerpopulasjonen over tid

  Delprosjekt. A) Beregne prevalens/omfang av sprøytemisbruk B) Utvikle metode for å beregne insidens/rekruttering til sprøytemisbruk C) Utvikle modellverkstøy

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Overdoser

  Prosjekt tar sikte å beskrive hvem som dør av narkotikarelaterte årsaker, risikoen for overdose og annen død blant brukere av narkotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Forebyggingsrelevant kunnskap om ungdom og bruk av rusmidler

  Hittil har følgende temaer blitt belyst: Alkoholens tilgjengelighet blant mindreåring ungdom, skader og problemer knyttet til tenåringsdrikking, kombinert bruk av alkohol og cannabis, rekruttering til illegal rusmiddelbruk, samt de unges kunnskap om rusmidler og rusmiddelbruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. EMCDDA 2048

  FHI er gitt i oppdrag av HOD å være nasjonalt kontaktpunkt. Oppgaven forutsetter innsamling, bearbeiding og rapportering av et bredt spekter av informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Narkotikabruk - omfang, forbruk, marked og aktører

  Beskrive og analysere bruken og brukerne av narkotika i Norge. Nye surveydata fra SSB vil sammen med andre datasett bli analysert for å følge endringer i bruksmønstre.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert