Hopp til innhold

Nyheter og meldinger

Viser  6  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Færre abortar under covid-19-pandemien

  Talet på abortar har gått ned under koronaepidemien. Frå mai til august i år var det om lag 200 færre abortar per månad enn i åra 2016–2019.

  Nyhet

  Publisert

 2. Historisk låge aborttal i 2019, også færre til nemnd

  For fyrste gong er aborttalet under 10 per 1000 kvinner. Nedgangen skuldast i hovudsak færre abortar blant kvinner under 25 år. Talet på nemndabortar har falle med 9 prosent det siste året.

  Nyhet

  Publisert

 3. Nytt og felles søknadsskjema for forskningsdata

  Nå er det mulig å søke om tilgang til forskningsdata fra 47 ulike datakilder fra flere aktører i ett og samme søknadsskjema.

  Nyhet

  Publisert

 4. Same trend for abort som for fødslar – tala går ned

  Sidan 2008 har det vore ein jamn nedgang i aborttala. Største nedgangen ser ein blant dei unge. Dei blir sjeldnare gravide.

  Nyhet

  Publisert

 5. Nesten alle nemndbehandla abortar blir innvilga

  Berre to av 362 svangerskapsavbrot før 18. veke vart avslått etter handsaming i abortnemnd i 2017, viser nye tal frå Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Noreg har færrast tenåringsabortar i Norden

  Talet på abortar blant 15–19-åringar har aldri vore lågare enn i 2017, viser nye tal frå Folkehelseinstituttet. Noreg og Finland har dei lågaste abortratane i denne aldersgruppa i Norden.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert