Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pneumokokkvaksine til risikogrupper»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Artikkel

Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Eldre i aktivitet
colourbox.com

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.


Innhold på denne siden

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer.  

Det finnes vaksiner mot pneumokokksykdom, og mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått i Norge hvert år dersom flere hadde vært vaksinert. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon til alle som er 65 år eller eldre, og til andre som har tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.

Hva er pneumokokker?  

Bakterien finnes naturlig i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokkbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre.

Hvem bør vaksinere seg? 

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til: 

  • Alle personer over 65 år
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

Hvorfor vaksinere seg? 

De fleste med alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling, og dødeligheten er høy. Det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon. 

To ulike pneumokokkvaksiner er tilgjengelig for bruk hos voksne. De har ulik virkningsmekanisme og beskytter mot et ulikt antall typer av pneumokokkbakterier.

Pneumovax er en polysakkaridvaksine som beskytter mot de 23 vanligste typene av pneumokokkbakterien. Disse typene er årsak til om lag 66 prosent av tilfellene av alvorlig pneumokokksykdom hos personer 65 år eller eldre. 

I tillegg finnes konjugerte pneumokokkvaksiner tilgjengelig, som beskytter mot henholdsvis 13 (Prevenar13), 15 (Vaxneuvance) og 20 (Apexxnar) typer av pneumokokkbakterien. Prevenar 13 har vært brukt i Norge i mange år, mens de to øvrige er nye og er utviklet for å gi en bredere dekning. Disse dekker henholdsvis 20 prosent, 31 prosent og 52 prosent av sykdomstilfellene hos personer 65 år eller eldre.

Pneumovax (23-valent vaksine) er anbefalt til alle voksne og personer i risikogrupper som skal vaksineres mot pneumokokksykdom. Begrunnelsen er at den beskytter mot flere av de pneumokokktypene som finnes i Norge i dag. For noen personer med særlig høy risiko for alvorlig pneumokokksykdom er konjugatvaksine anbefalt i kombinasjon med polysakkaridvaksine for å gi bedre immunitet. Dersom begge vaksinene gis er rekkefølgen viktig. Legen din kan informere om dette. Begge vaksinene beskytter godt mot alvorlige former for pneumokokksykdom. Vaksinene beskytter også mot lungebetennelse. Beskyttelsen mot lungebetennelse er noe lavere enn for alvorlig pneumokokksykdom.

Hvor ofte bør man vaksinere seg?  

Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

Kan jeg ta pneumokokkvaksine samtidig med andre vaksiner, for eksempel mot influensa og korona?

Pneumokokk- og influensavaksine kan gis samtidig, men de bør gis i hver sin arm. Det bør gå en uke mellom koronavaksine og pneumokokkvaksine.

Bivirkninger av pneumokokkvaksine 

Pneumokokkvaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.  

Vaksinasjonssteder 

Ta kontakt med fastlegen din for å få en vurdering av om du tilhører målgruppen for vaksinasjon, og for eventuelt å få satt vaksinePersoner i spesielle risikogrupper kan få vaksinen på blå resept

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Vaksinasjonen registreres i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Hvis du lurer på hvilke vaksiner du har tatt, eller hvor lenge det er siden, finner du opplysningene på helsenorge.no:

Mer informasjon: 

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Historikk

23.08.2021: Oppdatert siden med nytt informasjonsskriv, lenke til egen vaksinasjonsoversikt, samt små språklige endringer i teksten.