Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly – an update of the literature»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly – an update of the literature

Rapport

Efficacy and effectiveness of pneumococcal vaccination in elderly – an update of the literature

Publisert

This work is a collaboration between colleagues at the Norwegian, Swedish and Danish Public Health Institutes based on a common need for an updated knowledgebase to inform national guidelines for pneumococcal vaccination in medical risk groups and elderly.

Pneumococcal vaccines in elderly_OMSLAG_web.png

This work is a collaboration between colleagues at the Norwegian, Swedish and Danish Public Health Institutes based on a common need for an updated knowledgebase to inform national guidelines for pneumococcal vaccination in medical risk groups and elderly.


Nedlastbar som PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 12/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Winje BA, Berild JD, Vestrheim DF, Denison E, Lepp T, Roth A, Valentiner-Branth P, Slotved HC, Storsæter J .
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-053-8

Norsk sammendrag

Introduksjon

Små barn, eldre og personer med svekket immunforsvar har høyest risiko for å få invasiv pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni. To ulike vaksiner er tilgjengelig for å forebygge pneumokokksykdom hos voksne; en 23-valent polysakkarid vaksine (PPV23) og en 13-valent konjugat vaksine (PKV13). Denne litteraturgjennomgangen vil brukes som grunnlag for oppdaterte nasjonale anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksiner hos eldre i Norge, Sverige og Danmark.

Metode

Rapporten inkluderer publikasjoner om effekt av PKV13 og PPV23 fra 2000 til april 2019 fra randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier. Utfall inkluderer invasiv pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni.

Resultater

Totalt 27 artikler er inkludert; 18 publikasjoner om effekt av PPV23 og ni publikasjoner om effekt av PKV13. Ingen studier har sammenlignet effekt av PKV13 og PPV23 direkte. Kunnskapsgrunnlaget for effekt av PKV13 hos eldre domineres av en stor randomisert studie med i hovedsak friske eldre. For PPV23 er kunnskapsgrunnlaget basert på randomiserte studier med moderat kvalitet og en rekke observasjonsstudier. Forskjell i studiepopulasjoner, studiedesign og tid siden vaksinasjon gjør det vanskelig å oppsummere effektestimat i entydige kvantitative mål.

Effekt av PPV23 for forebygging av invasiv pneumokokksykdom er på linje med tidligere systematiske litteraturgjennomganger, og i samsvar med PKV13 effekt-estimater. Effekt-estimater var konsistente på tvers av observasjonelle studier og økologiske studier med overvåkingsdata for den generelle eldre befolkningen. PKV13 ser ut til å gi bedre beskyttelse enn PPV23 for serotyper som inngår i begge vaksinene. Vi fant at både PPV23 og PKV13 er effektive i å forebygge pneumokokkpneumoni hos eldre på sammenlignbare nivå. Effekt-estimater for PPV23 var høyere i kontrollerte studier enn i observasjonsstudier, noe som muligens reflekterer kortere oppfølgingstid og dermed mindre betydning av fallende immunitet. Både PPV23 og PKV13 viste generelt lavere effekt med økende alder for alle utfall og hos personer med immunsvekkende tilstander. I hovedsak ble det ikke vist signifikant vaksineeffekt hos personer med immunsvekkelse.

Konklusjon

Rapporten viser at både PKV13 og PPV23 beskytter mot invasiv pneumokokksykdom og pneumokokkpneumoni hos eldre. Det totale kunnskapsgrunnlaget viser at effekt av PPV23 er på sammenlignbart nivå som PKV13. Dette er av stor betydning for folkehelsen på grunn av den høye sykdomsbyrden knyttet til pneumokokkpneumoni. Det er viktig å legge seortypefordeling i bærerskap og sykdom til grunn for å vurdere nytten av vaksinasjon. Den lave andelen pasienter som i dag blir syke med serotyper som inngår i PKV13 antyder begrenset potensiale for forebygging fra PKV13 vaksinasjon hos voksne.  Vel-designede og serotype-spesifikke randomiserte kontrollerte studier er nødvendige for å forbedre kunnskapsgrunnlaget.

1.       Djennad A, Ramsay ME, Pebody R, et al. Effectiveness of 23-Valent Polysaccharide Pneumococcal Vaccine and Changes in Invasive Pneumococcal Disease Incidence from 2000 to 2017 in Those Aged 65 and Over in England and Wales. EClinicalMedicine 2018;6:42-50. doi: 10.1016/j.eclinm.2018.12.007 [published Online First: 2019/06/14]

2.       Ardanuy C, Marimon JM, Calatayud L, et al. Epidemiology of invasive pneumococcal disease in older people in Spain (2007-2009): implications for future vaccination strategies. PLoS One 2012;7(8):e43619. doi: 10.1371/journal.pone.0043619

3.       Benfield T, Skovgaard M, Schønheyder HC, et al. Serotype Distribution in Non-Bacteremic Pneumococcal Pneumonia: Association with Disease Severity and Implications for Pneumococcal Conjugate Vaccines. PLoS ONE2013;8(8):e72743. doi: 10.1371/journal.pone.0072743

4.       Rozenbaum MH, Pechlivanoglou P, van der Werf TS, et al. The role of Streptococcus pneumoniae in community-acquired pneumonia among adults in Europe: a meta-analysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013;32(3):305-16. doi: 10.1007/s10096-012-1778-4

5.       Said MA, Johnson HL, Nonyane BA, et al. Estimating the burden of pneumococcal pneumonia among adults: a systematic review and meta-analysis of diagnostic techniques. PLoS One 2013;8(4):e60273. doi: 10.1371/journal.pone.0060273

6.       European Medicines agency (EMA). European public assessment report (EPAR) for Prevenar 13. Summary of product characteristics. In: (EMA). EMa, ed. London, 2015.

7.       Bongartz T, Sutton AJ, Sweeting MJ, et al. Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid arthritis and the risk of serious infections and malignancies: systematic review and meta-analysis of rare harmful effects in randomized controlled trials. Journal of the American Medical Association 2006;295(19):2275-85. doi: 295/19/2275 [pii];10.1001/jama.295.19.2275

8.       Lujan M, Burgos J, Gallego M, et al. Effects of immunocompromise and comorbidities on pneumococcal serotypes causing invasive respiratory infection in adults: implications for vaccine strategies. Clin Infect Dis 2013;57(12):1722-30. doi: 10.1093/cid/cit640

9.       Shigayeva A, Rudnick W, Green K, et al. Invasive Pneumococcal Disease Among Immunocompromised Persons: Implications for Vaccination Programs. Clin Infect Dis 2016;62(2):139-47. doi: 10.1093/cid/civ803

10.    Wotton CJ, Goldacre MJ. Risk of invasive pneumococcal disease in people admitted to hospital with selected immune-mediated diseases: record linkage cohort analyses. Journal of Epidemiology & Community Health 2012;66(12):1177-81. doi: jech-2011-200168 [pii];10.1136/jech-2011-200168

11.    Hanquet G, Krizova P, Valentiner-Branth P, et al. Effect of childhood pneumococcal conjugate vaccination on invasive disease in older adults of 10 European countries: implications for adult vaccination. Thorax 2019;74(5):473-82. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-211767

12.    Berild JD, Storsæter J, Vestrheim DF, et al. A systematic review of the effectiveness of pneumococcal vaccines for the prevention of pneumococcal disease 2016-2019. under submission 2019

13.    Blommaert A, Hanquet G, Lander W, et al. Use of pneumococcal vaccines in the elderly: an economic evaluation. In: Centre BHCK, ed. Health Technology Assessment, KCE Report 274. Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre, 2016.

14.    Falkenhorst G, Remschmidt C, Harder T, et al. Effectiveness of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (ppv23) against pneumococcal disease in the elderly: Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2017;12 (1) (no pagination)(e0169368) doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169368

15.    Htar MTT, Stuurman AL, Ferreira G, et al. Effectiveness of pneumococcal vaccines in preventing pneumonia in adults, a systematic review and meta-analyses of observational studies. PLoS ONE 2017;12 (5) (no pagination)(e0177985) doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0177985

16.    Kraicer-Melamed H, O'Donnell S, Quach C. The effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine 23 (PPV23) in the general population of 50 years of age and older: A systematic review and meta-analysis. Vaccine2016;34(13):1540-50. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.02.024 [published Online First: 2016/02/24]

17.    Moberley S, Holden J, Tatham DP, et al. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013(1):CD000422. doi: 10.1002/14651858.CD000422.pub3

18.    Schiffner-Rohe J, Witt A, Hemmerling J, et al. Efficacy of PPV23 in preventing pneumococcal pneumonia in adults at increased risk - A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2016;11 (1) (no pagination)(e0146338) doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146338

19.    Huss A, Scott P, Stuck AE, et al. Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis. CMAJ 2009;180(1):48-58. doi: 10.1503/cmaj.080734

20.    Diao WQ, Shen N, Yu PX, et al. Efficacy of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing community-acquired pneumonia among immunocompetent adults: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Vaccine 2016;34(13):1496-503. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.02.023

21.    Fedson DS, Liss C. Precise answers to the wrong question: prospective clinical trials and the meta-analyses of pneumococcal vaccine in elderly and high-risk adults. Vaccine 2004;22(8):927-46. doi: 10.1016/j.vaccine.2003.09.027

22.    Higgins JP, Altman DG, Gotzsche PC, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2011;343:d5928. doi: 10.1136/bmj.d5928 [published Online First: 2011/10/20]

23.    Wells G, Shea, B., Higgins, J.P.T., Sterne, J., Tugwell, P., Reeves, B.C. Checklists of methodological issues for review authors to consider when including non-randomized studies in systematic reviews. Res Syn Meth 2013;4:63-77.

24.    Effective Health Care Program. Nitrous Oxide for the Management of Labor Pain, AHRQ Publication No. 12-EHC071-EF. Comparative Effectiveness Review. Maryland, USA: Agency for Healthcare Research and Quality, 2012.

25.    Sons JWa, ed. Comparison of Newcastle Ottawa scale (NOS) and Agency for Health Research and Quality (AHRQ) as risk of bias assessment tools for cohort studies. Filtering the information overload for better decisions. 23rd Cochrane Colloquium; 2015; Vienna, Austria.

26.    Hipwell AE, Kahn LG, Factor-Litvak P, et al. Exposure to non-persistent chemicals in consumer products and fecundability: a systematic review. Hum Reprod Update 2019;25(1):51-71. doi: 10.1093/humupd/dmy032

27.    Balshem H, Helfand M, Schunemann HJ, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol2011;64(4):401-6. doi: 10.1016/j.jclinepi.2010.07.015 [published Online First: 2011/01/07]

28.    Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol 2011;64(4):383-94. doi: 10.1016/j.jclinepi.2010.04.026 [published Online First: 2011/01/05]

29.    Ahmed F. U.S. Advisory Committee on Immunization Practices Handbook for Developing Evidence-based  Recommendations Work Group. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 2013;Version 1.2.

30.    Dominguez A, Ciruela P, Hernandez S, et al. Effectiveness of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in preventing invasive pneumococcal disease in children aged 7-59 months. A matched case-control study. Plos One2017;12(8):15. doi: 10.1371/journal.pone.0183191

31.    Kolditz M, Schmitt J, Pletz MW, et al. Impact of pneumococcal polysaccharide vaccine on incidence and mortality after pneumonia in adults aged >=60 years-a population-based retrospective cohort study. Clinical Microbiology and Infection 2018;24(5):500-04. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmi.2017.08.010

32.    Kondo K, Suzuki K, Washio M, et al. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine and seasonal influenza vaccine for pneumonia among the elderly - Selection of controls in a case-control study. Vaccine2017;35(36):4806-10. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.07.005

33.    Kolditz M, Schmitt J, Pletz MW, et al. Impact of the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on the Incidence of All-cause Pneumonia in Adults Aged >/=60 Years: A Population-based, Retrospective Cohort Study. Clin Infect Dis2019;68(12):2117-19. doi: 10.1093/cid/ciy993

34.    Martinelli D, Fortunato F, Cappelli M, et al. Effectiveness of PCV13 in the prevention of pneumococcal pneumonia among older adults: results from a test-negative design study in Italy, January 2013 - January 2015 - Conference Proceedings. ECCMID 2015 2015

35.    Prato R, Fortunato F, Cappelli MG, et al. Effectiveness of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine against adult pneumonia in Italy: a case-control study in a 2-year prospective cohort. BMJ Open 2018;8(3):e019034. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019034 [published Online First: 2018/03/28]

36.    Honkanen PO, Keistinen T, Miettinen L, et al. Incremental effectiveness of pneumococcal vaccine on simultaneously administered influenza vaccine in preventing pneumonia and pneumococcal pneumonia among persons aged 65 years or older. Vaccine 1999;17(20-21):2493-500.

37.    Örtqvist A, Hedlund J, Burman LA, et al. Randomised trial of 23-valent pneumococcal capsular polysaccharide vaccine in prevention of pneumonia in middle-aged and elderly people. Swedish Pneumococcal Vaccination Study Group. Lancet 1998;351(9100):399-403.

38.    Jalonen E, Paton JC, Koskela M, et al. Measurement of antibody responses to pneumolysin--a promising method for the presumptive aetiological diagnosis of pneumococcal pneumonia. J Infect 1989;19(2):127-34.

39.    Leinonen M, Syrjälä H, Jalonen E, et al. Demonstration of pneumolysin antibodies in circulating immune complexes - a new diagnostic method for pneumococcal pneumonia. Serodiagnosis and Immunotherapy in Infectious Disease1990;4(6):451-8.

40.    Scott JA, Hall AJ, Leinonen M. Validation of immune-complex enzyme immunoassays for diagnosis of pneumococcal pneumonia among adults in Kenya. Clin Diagn Lab Immunol 2000;7(1):64-7. doi: 10.1128/cdli.7.1.64-67.2000

41.    Musher DM, Mediwala R, Phan HM, et al. Nonspecificity of assaying for IgG antibody to pneumolysin in circulating immune complexes as a means to diagnose pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis 2001;32(4):534-8. doi: 10.1086/318709

42.    Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O, Hospital I, et al. Protective effects of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in the elderly population: the EVAN-65 study. Clin Infect Dis 2006;43(7):860-8. doi: 10.1086/507340

43.    Vila-Corcoles A, Salsench E, Rodriguez-Blanco T, et al. Clinical effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against pneumonia in middle-aged and older adults: a matched case-control study. Vaccine 2009;27(10):1504-10. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.01.013

44.    Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O, Guzman JA, et al. Effectiveness of the 23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine against invasive pneumococcal disease in people 60 years or older. BMC Infect Dis 2010;10:73. doi: 10.1186/1471-2334-10-73 [published Online First: 2010/03/20]

45.    Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O, Rodriguez-Blanco T, et al. Clinical effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against pneumonia in patients with chronic pulmonary diseases: a matched case-control study. Hum Vaccin Immunother 2012;8(5):639-44. doi: 10.4161/hv.19466 [published Online First: 2012/05/29]

46.    Alfageme I, Vazquez R, Reyes N, et al. Clinical efficacy of anti-pneumococcal vaccination in patients with COPD. Thorax2006;61(3):189-95. doi: 10.1136/thx.2005.043323

47.    Maruyama T, Taguchi O, Niederman MS, et al. Efficacy of 23-valent pneumococcal vaccine in preventing pneumonia and improving survival in nursing home residents: double blind, randomised and placebo controlled trial. BMJ2010;340:c1004. doi: 10.1136/bmj.c1004

48.    Tsai YH, Hsieh MJ, Chang CJ, et al. The 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine is effective in elderly adults over 75 years old--Taiwan's PPV vaccination program. Vaccine 2015;33(25):2897-902. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.04.068 [published Online First: 2015/05/06]

49.    Hechter RC, Chao C, Jacobsen SJ, et al. Clinical effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in men: California Men's Health Study. Vaccine 2012;30(38):5625-30. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.06.085 [published Online First: 2012/07/14]

50.    Ochoa-Gondar O, Vila-Corcoles A, Rodriguez-Blanco T, et al. Effectiveness of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against community-acquired pneumonia in the general population aged >/= 60 years: 3 years of follow-up in the CAPAMIS study. Clin Infect Dis 2014;58(7):909-17. doi: 10.1093/cid/ciu002

51.    Jackson LA, Neuzil KM, Yu O, et al. Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. N Engl J Med2003;348(18):1747-55. doi: 10.1056/NEJMoa022678 [published Online First: 2003/05/02]

52.    Kim JH, Chun BC, Song JY, et al. Direct effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease and non-bacteremic pneumococcal pneumonia in elderly population in the era of pneumococcal conjugate vaccine: A case-control study. Vaccine 2019;37(21):2797-804. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.04.017

53.    Leventer-Roberts M, Feldman BS, Brufman I, et al. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive disease and hospital-treated pneumonia among people aged >/=65 years: a retrospective case-control study. Clin Infect Dis 2015;60(10):1472-80. doi: 10.1093/cid/civ096 [published Online First: 2015/02/12]

54.    Dominguez A, Salleras L, Fedson DS, et al. Effectiveness of pneumococcal vaccination for elderly people in Catalonia, Spain: a case-control study. Clin Infect Dis 2005;40(9):1250-7. doi: 10.1086/429236 [published Online First: 2005/04/13]

55.    Andrews NJ, Waight PA, George RC, et al. Impact and effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease in the elderly in England and Wales. Vaccine 2012;30(48):6802-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.09.019 [published Online First: 2012/09/25]

56.    Rudnick W, Liu Z, Shigayeva A, et al. Pneumococcal vaccination programs and the burden of invasive pneumococcal disease in Ontario, Canada, 1995-2011. Vaccine 2013;31(49):5863-71. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.09.049 [published Online First: 2013/10/09]

57.    Wright LB, Hughes GJ, Chapman KE, et al. Effectiveness of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease in people aged 65 years and over in the North East of England, April 2006–July 2012. Trials in Vaccinology 2013;2:45-48. doi: https://doi.org/10.1016/j.trivac.2013.09.004

58.    Gutierrez Rodriguez MA, Ordobas Gavin MA, Garcia-Comas L, et al. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in adults aged 60 years and over in the Region of Madrid, Spain, 2008-2011. Euro Surveill2014;19(40):20922. [published Online First: 2014/10/18]

59.    Wiemken TL, Carrico RM, Klein SL, et al. The effectiveness of the polysaccharide pneumococcal vaccine for the prevention of hospitalizations due to Streptococcus pneumoniae community-acquired pneumonia in the elderly differs between the sexes: Results from the Community-Acquired Pneumonia Organization (CAPO) international cohort study. Vaccine 2014;32(19):2198-203. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.02.048

60.    Suzuki MD, B. G.: Ishifuji, T.: Yasunami, M.: Yaegashi, M.: Asoh, N.: Ishida, M.: Hamaguchi, S.: Aoshima, M.: Ariyoshi, K.: Morimoto, K.: Adult Pneumonia Study, Group-Japan. Serotype-specific effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against pneumococcal pneumonia in adults aged 65 years or older: a multicentre, prospective, test-negative design study. Lancet Infect Dis 2017;17(3):313-21. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30049-X [published Online First: 2017/01/28]

61.    de Serres G, Skowronski XW, Ambrose CS. AmbroseThe test-negative design: validity, accuracy and precision of vaccine efficacy estimates compared to the gold standard of randomised placebo-controlled clinical trials. Euro surveillance 2013;18(37):2165-68.

62.    Jackson ML, Nelson JC. The test-negative design for estimating influenza vaccine effectiveness. Vaccine2013;31(17):2165-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.02.053

63.    Andrews N, Waight PA, Borrow R, et al. Using the indirect cohort design to estimate the effectiveness of the seven valent pneumococcal conjugate vaccine in England and Wales. PLoS One 2011;6(12):e28435. doi: 10.1371/journal.pone.0028435

64.    Broome CV, Facklam RR, Fraser DW. Pneumococcal disease after pneumococcal vaccination: an alternative method to estimate the efficacy of pneumococcal vaccine. N Engl J Med 1980;303(10):549-52. doi: 10.1056/NEJM198009043031003

65.    Ruckinger S, van der Linden M, Reinert RR, et al. Efficacy of 7-valent pneumococcal conjugate vaccination in Germany: An analysis using the indirect cohort method. Vaccine 2010;28(31):5012-6. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.05.021

66.    Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbaas M, et al. Polysaccharide conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med 2015;372(12):1114-25. doi: 10.1056/NEJMoa1408544

67.    Gessner BD, Jiang Q, Van Werkhoven CH, et al. A public health evaluation of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine impact on adult disease outcomes from a randomized clinical trial in the Netherlands. Vaccine 2018 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.05.097

68.    Huijts SM, van Werkhoven CH, Bolkenbaas M, et al. Post-hoc analysis of a randomized controlled trial: Diabetes mellitus modifies the efficacy of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in elderly. Vaccine 2017;35(34):4444-49. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.071

69.    Patterson S, Webber C, Patton M, et al. A post hoc assessment of duration of protection in CAPiTA (Community Acquired Pneumonia immunization Trial in Adults). Trials in Vaccinology 2016;5:92-96. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.trivac.2016.04.004

70.    Webber C, Patton M, Patterson S, et al. Exploratory efficacy endpoints in the Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults (CAPiTA). Vaccine 2017;35(9):1266-72. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.032

71.    Suaya JA, Jiang Q, Scott DA, et al. Post hoc analysis of the efficacy of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine against vaccine-type community-acquired pneumonia in at-risk older adults. Vaccine 2018;36(11):1477-83. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.01.049

72.    McLaughlin JMJ, Q.: Isturiz, R. E.: Sings, H. L.: Swerdlow, D. L.: Gessner, B. D.: Carrico, R. M.: Peyrani, P.: Wiemken, T. L.: Mattingly, W. A.: Ramirez, J. A.: Jodar, L. Effectiveness of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Against Hospitalization for Community-Acquired Pneumonia in Older US Adults: A Test-Negative Design. Clin Infect Dis 2018 doi: 10.1093/cid/ciy312 [published Online First: 2018/05/24]

73.    Vila-Corcoles AO-G, O.: de Diego, C.: Satue, E.: Aragon, M.: Vila-Rovira, A.: Gomez-Bertomeu, F.: Magarolas, R.: Figuerola-Massana, E.: Raga, X.: Perez, M. O.: Ballester, F. Evaluating clinical effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination against pneumonia among middle-aged and older adults in Catalonia: results from the EPIVAC cohort study. BMC Infect Dis 2018;18(1):196. doi: 10.1186/s12879-018-3096-7 [published Online First: 2018/04/28]

74.    van Werkhoven CH, Hollingsworth RC, Huijts SM, et al. Pneumococcal conjugate vaccine herd effects on non-invasive pneumococcal pneumonia in elderly. Vaccine 2016;34(28):3275-82. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.05.002

75.    Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of pneumococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Atlanta, 1997.

76.    Sinclair A, Xie X, Teltscher M, et al. Systematic review and meta-analysis of a urine-based pneumococcal antigen test for diagnosis of community-acquired pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. J Clin Microbiol2013;51(7):2303-10. doi: 10.1128/JCM.00137-13 [published Online First: 2013/05/17]

77.    Wunderink RG, Self WH, Anderson EJ, et al. Pneumococcal Community-Acquired Pneumonia Detected by Serotype-Specific Urinary Antigen Detection Assays. Clin Infect Dis 2018;66(10):1504-10. doi: 10.1093/cid/cix1066 [published Online First: 2018/01/18]

78.    Pride MW, Jansen KU. Reevaluation of Positivity Cutoff Values for the Pneumococcal Urinary Antigen Detection Assay. Clin Vaccine Immunol 2017;24(11) doi: 10.1128/CVI.00239-17 [published Online First: 2017/11/08]

79.    Pride MW, Huijts SM, Wu K, et al. Validation of an immunodiagnostic assay for detection of 13 Streptococcus pneumoniae serotype-specific polysaccharides in human urine. Clin Vaccine Immunol 2012;19(8):1131-41. doi: 10.1128/CVI.00064-12 [published Online First: 2012/06/08]

80.    Schwartz LM, Halloran ME, Rowhani-Rahbar A, et al. Rotavirus vaccine effectiveness in low-income settings: An evaluation of the test-negative design. Vaccine 2017;35(1):184-90. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.10.077 [published Online First: 2016/11/24]

81.    Dhoubhadel BG, Yasunami M, Yoshida LM, et al. A novel high-throughput method for molecular serotyping and serotype-specific quantification of Streptococcus pneumoniae using a nanofluidic real-time PCR system. J Med Microbiol 2014;63(Pt 4):528-39. doi: 10.1099/jmm.0.071464-0 [published Online First: 2014/01/28]