Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Dette er Mine vaksiner-tjenesten

Gjennom tjenesten Mine vaksiner vil du få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

Innlogging på Mine vaksiner skjer gjennom helsenorge.no, se faktaruten.

I Mine vaksiner finner du disse vaksinene:

  • Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine.
  • Reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. Gjelder alle aldersgrupper. 

Vaksinasjonskort

for aldersgruppen 16-18 år:

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Samtidig er det slik at de fleste banker ikke utsteder BankID før fylte 18 år, og all annen elektronisk ID har aldersgrense 18 år. Mine vaksiner er derfor vanskelig tilgjengelig for denne aldersgruppen. Du som er mellom 16 og 18 år, kan bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.

for barn under 16 år og voksne over 18 år

Du kan selv sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år på Mine vaksiner, og skrive ut vaksinasjonskort derfra. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, kan dette bestilles per post. Dette koster kroner 125,- per vaksinasjonskort. Send et brev til:

Folkehelseinstituttet 
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO
I brevet må du oppgi fødselsnummer (11 siffer), fullt navn og folkeregistrert adresse for den/de du ønsker vaksinasjonskort for. FHI kan ikke motta fødselsnummer per e-post.  

Etterregistrering av vaksiner

gutt som får vaksine

Dersom en vaksine ikke er registrert i Mine vaksiner, kan du få den etterregistrert. Slik går du fram:

  • Kontakt vaksinasjonsstedet eller fastlegen din og be om etterregistrering av vaksiner du savner. 
  • Legg fram dokumentasjon på at du har fått den aktuelle vaksinen. Gyldig dokumentasjon er for eksempel journalutskrift eller vaksinasjonskort.
  • Finn mer informajson om etterregistrering i Spørsmål og svar 

Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere vaksiner på vegne av privatpersoner.    

Data hentes fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

Mine vaksiner er knyttet til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Dette registeret ble et landsomfattende barnevaksinasjonsregister i 1995. I Mine vaksiner er det derfor først og fremst de som er født i 1995 og senere som kan finne de registrerte vaksinene sine.

Mellom 1976 og 1995 var fem fylker med i en prøveordning for SYSVAK, kalt SYSBARN. Her ble barnevaksiner registrert i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland. Dersom du kommer fra et av disse fylkene, kan du finne vaksineregistreringer tilbake til 1976. Men registreringene var i denne perioden mindre fullstendige enn i dag.

Mine vaksiner er den første elektroniske publikumstjenesten Folkehelseinstituttet har utviklet. De nasjonale helseregistrene våre har de siste årene blitt elektroniske. Det har åpnet mulighetene for elektroniske tjenester. I tillegg har vi fått nasjonale sikkerhetsløsninger som Folkehelseinstituttet har kunnet ta i bruk. Dermed kan instituttet tilby sikker tilgang til data.

Innlogging Mine vaksiner

Logg inn på Mine vaksinerDu blir spurt om elektronisk ID.

Brukerstøtte: tlf 800 43 573, mandag-fredag 08.00-15.30