Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Få oversikt over dine vaksiner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Få oversikt over dine vaksiner

Artikkel

Få oversikt over dine vaksiner

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år.


SYSVAK gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

Tilgang til egne vaksinasjonsopplysninger

Den enkelte har tilgang til registrerte opplysninger om seg selv og eventuelle barn gjennom vaksinetjenesten på helsenorge.no.

Hva skal registreres i SYSVAK?

Alle vaksinasjoner skal registreres i SYSVAK - uavhengig av alder og type vaksine.

Vaksinasjoner som blir registrert i SYSVAK inneholder personidentifiserbare opplysninger som navn og fødselsnummer, kode for vaksinen, navn på sykdommen det vaksineres mot og vaksinasjonsdato.

I vaksinetjenesten finner du disse vaksinene:

 • Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine.
 • Barnevaksiner før 1995: Mellom 1976 og 1995 var fem fylker med i en prøveordning for et sentralt vaksinasjonsregister. Prøveordningen ble utviklet gradvis fra 1976 til å omfatte 5 fylker fra midten av 1980-tallet. For personer som kommer fra fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland, skal det derfor kunne gjenfinnes vaksineregistreringer tilbake til midten av 1980-tallet, og for noen helt tilbake til 1976.
 • Reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere. Gjelder alle aldersgrupper. 

Vaksinasjonskort

NB! Dette tilsvarer ikke et koronasertifikat. Les mer om hvordan du kan bestille et koronasertifikat her:

Aldersgruppen 16-18 år

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Dersom du har en slik ID, kan du selv sjekke dine vaksiner ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no.

Dersom du er mellom 16 og 18 år og du ikke har BuyPass ID, kan du bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Barn under 16 år og voksne over 18 år

Du kan selv sjekke hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år i vaksinetjenesten på helsenorge.no, og skrive ut vaksinasjonskort derfra. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, kan dette bestilles per post. Dette koster kroner 125,- per vaksinasjonskort. NB! Dette tilsvarer ikke et koronasertifikat. Les mer om hvordan du kan bestille et koronasertifikat her:

Send brev til:

Folkehelseinstituttet 
Att: Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Postboks 222 Skøyen 
0213 OSLO

I brevet må du oppgi fødselsnummer (11 siffer), fullt navn og folkeregistrert adresse for den/de du ønsker vaksinasjonskort for. FHI kan ikke motta fødselsnummer per e-post.  

Etterregistrering av vaksiner

Dersom en vaksine ikke er registrert i vaksinetjenesten på helsenorge.no, kan du få den etterregistrert. Slik går du fram:

 • Kontakt vaksinasjonsstedet eller fastlegen din og be om etterregistrering av vaksiner du savner. 
 • Legg fram dokumentasjon på at du har fått den aktuelle vaksinen. Gyldig dokumentasjon er for eksempel journalutskrift eller vaksinasjonskort.
 • Finn mer informasjon om etterregistrering i Spørsmål og svar 

Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere vaksiner på vegne av privatpersoner.    

Hvordan får man etterregistrert EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge?

I den pågående koronapandemien har vi i første omgang hatt fokus på at vaksinasjoner som er foretatt i Norge skal registreres i SYSVAK jf. SYSVAK-registerforskriften § 1-3 om å holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen. 

Har du fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør det primært benyttes et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering, smittesporing og karantene. 

Dersom du skal oppholde deg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan vaksinasjoner mot covid-19 som er godkjent i EU etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.

Det er viktig å presisere at det ikke er en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge, men dette kan gjøres i form av en konsultasjon der det er mulig. 

Hvem kan du kontakte for å få koronavaksine(ne) etterregistrert i SYSVAK?

 • Fastlege
 • Kommunehelsetjeneste (https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/)
 • Privat helsetjeneste 

Hva trenger du av dokumentasjon?

 • Koronasertifikat utstedt i EU/ EØS
 • Skriftlig vaksinasjonsdokumentasjon

Hvordan går du frem?

 • Be om en konsultasjon med helsepersonell i overnevnte tjenester (video eller fysisk oppmøte)
 • Innbygger må gå inn på Helsenorge å sjekke koronasertifikatet (det varierer hvor raskt opplysningene blir oppdatert på Helsenorge på grunn av ulike journalsystemer, men vil i all hovedsak skje innen 24 timer).

Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere vaksiner på vegne av privatpersoner.    

Om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Registeret ble landsomfattende i 1995. I vaksinetjenesten er det derfor først og fremst de som er født i 1995 og senere, som kan finne en oversikt over barnevaksinene sine.

Siden 2011 har det vært meldeplikt for alle vaksiner som gis. Reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere, skal derfor også kunne finnes når du logger deg inn på vaksinetjenesten. Frem til 01. januar 2020 var det krav om samtykke for registrering av disse vaksinene (vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet), men samtykket er fjernet etter forskriftsendring per 01. januar 2020 og alle vaksiner skal dermed registreres i SYSVAK. 

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Historikk

13.05.2022: Artikkelen er gjennomgått og faglig kvalitetssikret. Fjernet utdatert informasjon om SYSBARN