Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk

Artikkel

Koronavaksinasjon - statistikk

På denne siden finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge.

graf-figur.PNG

På denne siden finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge.


Innhold på denne siden

 

234

Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. Tallene oppdateres hver dag på ukedager. 

Registrering i SYSVAK følger distribusjon av vaksiner ut til kommuner og helseforetak. Vaksiner distribueres tidlig i uka, og antallet registreringer vil antageligvis være lavere på mandager sammenlignet med senere i uken. Det settes også få vaksiner i helgene, og derfor vil antallet registreringer på lørdager og søndager også være lave.

På denne siden er vaksinasjonsdekning beregnet ved å bruke befolkningsdata fra SSB for 1. januar 2021. Fram til 26.01.2022 har alder blitt angitt som alder ved vaksinasjonstidspunkt. F.o.m 27.01.2022 er beregning av alder for de vaksinerte endret fra alder ved vaksinasjon til alder for hele årskull. Det vil si, beregnet som vaksinasjonsår minus fødselsår. Endringen gjelder også for data tilbake i tid. 

I ukesrapporten har vi fra 1. januar 2022 endret befolkningsgrunnlag og hvordan vi angir alder ved vaksinasjon. Dette endres i ukesrapporten fra 5. januar 2022. Endringen medfører justeringer i beregning av vaksinasjonsdekning i befolkningen. Det betyr at data om vaksinasjonsdekning i ukesrapporten vil skille seg fra det som er presentert på denne siden. 

Heretter blir vaksinasjonsdekning i ukesrapporten beregnet ved å koble SYSVAK med informasjon fra Folkeregisteret, og inkluderer personer som har fødselsnummer og status som bosatt. Alder er presentert per årskull, dvs. alder på vaksinerte ved årets slutt- per 31. desember 2022.

Dette medfører justeringer i forhold til beregnede andel vaksinerte på denne siden og i ukesrapporter publisert frem til og med uke 51 2021. I de fleste aldersgrupper vil endringen føre til en noe lavere dekningsgrad, spesielt synlig blir dette i de yngste aldergruppene ettersom deler av årskullet ennå ikke har fått tilbud om vaksinasjon.

Vi jobber for å harmonisere presentasjon av vaksinasjonsdekning og viser i mellomtiden til ukesrapporten for vaksinasjonsdekning i ulike grupper.

Mer om koronavaksinasjonsstatistikken og SYSVAK

Data om fylker og kommuner baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte, og sammenfaller ikke alltid med fylke eller kommune personen bor/ oppholder seg i eller får vaksinen i (vaksinasjonssted).

Det er flere personer som har status som ikke oppgitt på kommune enn i fylket, og totalt antall vaksinerte kan derfor fravike mellom kommune og fylke.

Ukesrapportene inneholder også informasjon om antall distribuerte vaksinedoser, og antall personer som er grunnvaksinert når dette blir aktuelt.

SYSVAK statistikkbank

Data om koronavaksinasjon fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er tilgjengelig i FHIs statistikkbank.

Tallene i statistikkbanken oppdateres hver dag, og du kan velge mellom ulike variabler i filtrene, inkludert kjønn, alder og preparat på kommune- og fylkenivå. Disse kan kombineres på ulike måter.

Norge: Antall vaksinerte

Diagrammet nedenfor viser antall personer vaksinert daglig med 1. dose, 2.dose og 3.dose av vaksine mot covid-19 i Norge fra og med 27.desember 2020. Tallet for 3. dose inkluderer både personer med alvorlig svekket immunforsvar som tilbys en 3. dose som en del av grunnvaksinasjonen og personer over 65 år, samt helsepersonell som tilbys en oppfriskningsdose når det er gått minst 6 måneder etter dose 2. Man kan velge fylke og se daglig antall personer vaksinert for hvert fylke. Antall vaksinerte er registrert etter dato for når vaksinen ble satt.

Det er forsinkelse i tiden fra vaksinen ble satt til registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Antall vaksinerte oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Kumulativt antall for de som har fått 2. dose inngår i kumulativt antall for de som har fått 1. dose. 
Velg et fylke for å se mer detaljerte data
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Antall personer vaksinert etter kjønn og alder

Diagrammet nedenfor viser totalt antall personer vaskinert med 1. dose, 2.dose og 3.dose med vaksine mot covid-19 i Norge fra og med 27.desember 2020 fordelt på kjønn og alder. Tallet for 3. dose inkluderer både personer med alvorlig svekket immunforsvar som tilbys en 3. dose som en del av grunnvaksinasjonen og personer over 65 år, samt helsepersonell som tilbys en oppfriskningsdose når det er gått minst 6 måneder etter dose 2.

De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.
Velg et fylke for å se mer detaljerte data
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Fylke: Antall og andel vaksinerte

12.07.2021 oppdaterte vi fylkes og kommunekartene med flere alternativer. Man kan nå velge enten totalt antall vaksinerte (i hele befolkningen) per fylke og kommune, eller andel (%) av befolkningen 18 år og eldre vaksinert per fylke og kommune.

Kartet under viser totalt antall vaksinerte (hele befolkningen) og andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre per fylke

Velg kategori:
De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.

Kommuner: Antall og andel vaksinerte

Kartet under viser totalt antall vaksinerte (hele befolkningen) og andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre per kommune.

Velg visning:
De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.

 

SYSVAK statistikkbank

Data om koronavaksinasjon fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er tilgjengelig i FHIs statistikkbank.

Tallene i statistikkbanken oppdateres hver dag, og du kan velge mellom ulike variabler i filtrene, inkludert kjønn, alder og preparat på kommune- og fylkenivå. Disse kan kombineres på ulike måter.

Vaksinedistribusjon

Disse tallene oppdateres jevnlig og viser antall koronavaksinedoser distribuert.

Totalt antall vaksinedoser distribuert per vaksinetype

Totalt vaksinedoser distribuert
13283931
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Comirnaty 12+
9805598
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Comirnaty 5-11 år
164560
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Comirnaty Original/Omicron BA.1
100068
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Spikevax
3011090
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1
0
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Nuvaxovid
14510
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Vaxzevria
179200
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)
Jcovden
8905
21/09/2022 (t.o.m. uke 37)

Antall vaksinedoser distribuert per kommune

Fordeling av utsendte doser baserer seg på data fra Folkeregisteret om antall bosatte i gitte aldersgrupper i kommunen.

Endring fra 21.09.2022: Comirnaty Original/Omicron BA.1 og Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 nå inkludert i distribusjonsstatistikk med egne kolonner i Excel filen under.

Endring fra 16.03.2022: Nuvaxovid (Novavax) er inkludert i oversikten.

Endring fra 02.02.2022: Comirnaty doser for barn 5-11 år er nå inkludert i distribusjonsstatistikk med eget kolonne i denne Excel filen. 

Endring fra 12.01.2022: Spikevax har ulik dosering til grunnvaksinering (0,5 ml) og til oppfriskningsvaksinering (0,25 ml). 1 hetteglass inneholder maks. 20 doser a 0,25 ml og min. 10 doser a 0,5 ml. FHI har ingen oversikt over hvor mange doser som trekkes opp fra hvert hetteglass, og kan derfor ikke rapportere antall distribuerte Spikevax-doser korrekt. Vi har fram til nå regnet 10 doser pr. hetteglass, men antar at det fra og med uke 47 er satt flest oppfriskningsdoser. Når vi rapporterer uke 1 2022 dobler vi derfor antall utsendte Spikevax-doser fra og med uke 47, da vi antar at dette gir et mer korrekt bilde av hvor mange doser vi har distribuert i perioden.

Annen statistikk om koronavirus og covid-19

For nøkkeltall, statistikk og grafer om koronavirus og covid-19:

Historikk

27.01.2022: Presisering av ny måte å beregne alder for vaksinander f.o.m 27.01.2022.

12.01.2022: Vaksinedistribusjon tall - Endring i tall for Spikevax doser sendt ut for oppfriskningsdoser - endret tilbake til uke 47 i 2021. Erstattet "fullvaksinert" og "primærvaksinert" med "grunnvaksinert"

03.03.2021: Lagt til lenke til SYSVAK Statistikkbank

17.02.2021: Lagt til vaksinedistribusjonsstatistikk

16.02.2021: Lagt til "De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose."

01.02.2021: La til: Det er flere personer som har status som ikke oppgitt på kommune enn i fylket, og totalt antall vaksinerte kan derfor fravike i mellom kommune og fylke.

18.01.2021: La til tall for 2. dose