Hopp til innhold

Artikkel

Hvorfor utredes nye vaksiner

Publisert

Arbeidsprosessen som fører frem til beslutning om en vaksine skal betales av det offentlige eller ikke, skal være forutsigbar, transparent og kunnskapsbasert.

skriver på pc
Colourbox.com

Arbeidsprosessen som fører frem til beslutning om en vaksine skal betales av det offentlige eller ikke, skal være forutsigbar, transparent og kunnskapsbasert.


Oppdraget

I et tillegg til tildelingsbrevet for 2015, ble FHI bedt om å utrede etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi. Oppgaven ble gitt som en oppfølging av Legemiddelmeldingen. Utredningen ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) september 2016. (Se dokumentene i venstre marg).

Forutsigbart, transparent og kunnskapsbasert

Med et mer robust system menes et system som bidrar til at arbeidsprosessen som fører frem til beslutning om en vaksine skal betales av det offentlige eller ikke er forutsigbar, transparent og kunnskapsbasert. Viktige bidrag for å oppnå dette er gjennomføring av metodevarsling og metodevurderinger slik dette gjøres hos Legemiddelverket (SLV) og FHIs område for Helsetjenester i FHI for legemidler generelt, men tilpasset for vaksiner i program og vaksiner immunglobuliner og sera som utleveres på blå resept.  Arbeidsprosessen må være forankret hos aktuelle eksterne og interne aktører slik at størst mulig tillit til vaksinasjonsprogrammet oppnås.